Κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 2 τεύχος

Κίνημα

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
Αριθμός Φύλλου :2

ΜΑΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΟΝΑΤΙΣΤΟΙ. ΑΣ ΕΓΕΡΘΟΥΜΕ!

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
σελ.8-9
Ο ΚΩΝ.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ
ΠΛΗΡΩΝΩ σελ.5

<<ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΘΗΝΑ>> σελ.7
Κάτω τα χέρια από
τον αγωνιζόμενο
λαό εναντια στα
μεταλλεία χρυσου
σελ.13

Δεν είσαι ο μόνος
Δεν είσαι μόνος

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

ΚΑΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κανένα σπίτι στα χέρια
τραπεζίτη! 

Α

Οργανώνουμε την αντίσταση μας!

πό τον Απρίλη του 2012 κιόλας, ο
Παραδοσιακά,
η
χοντροκομμένη και οργανώνουν καθημερινά, πολίτες με
Τόμσεν και η αισχρή παρέα του είχαν καπιταλιστική προπαγάνδα, επέσειε τον δίψα για αγώνα και συλλογική δράση.
δείξει τις προθέσεις τους:  Να βάλουν κίνδυνο των κομμουνιστών που θα έπαιρναν
Μόνο με μαζικό και οργανωμένο αγώνα
χέρι στα σπίτια  μας. Στο στόχαστρο τα σπίτια των νοικοκυραίων. Τώρα έρχεται μπορούμε να αναχαιτίσουμε τα ανθρωποφάγα
των αρπακτικών έχουν μπει πάνω από να επιβεβαιωθεί    από ποιους   πραγματικά αρπακτικά που καιροφυλακτούν. Εμείς όμως
100.000 οφειλέτες, σύμφωνα με καταλόγους κινδυνεύουν τα σπίτια μας:  Από μια χούφτα δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποτελέσουμε
των ΔΟΥ.
ξένους και ντόπιους τραπεζίτες.
τη λεία τους! Η αλληλεγγύη του λαού στην
Είναι χαρακτηριστικό των διαθέσεων
πράξη, θα είναι η απάντησή μας στα άθλια
της μαύρης συγκυβέρνησης, ότι με
σχέδιά τους!
πλειστηριασμό απειλούνται ακόμη και οι ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΡΟΪΚΑΣ ΚΑΙ
Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας
μικροοφειλέτες. Συγκεκριμένα, όσοι έχουν ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ για τη μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον
ληξιπρόθεσμες οφειλές από 3.000 ευρώ
στο εγχείρημα και καλούμε όλους εκείνους
ΣΠΙΤΙΩΝ ΜΑΣ!
και πάνω κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι
που θέλουν να συμμετάσχουν στο δίκτυο
τους.
Το Κίνημα
Δεν
Πληρώνω έχει αλληλεγγύης που οργανώνεται από άκρη σε
Ο Έλληνας, πάντα προσπαθούσε, επωανειλημμένα ξεσκεπάσει και καταγγείλει άκρη της Ελλάδας να επικοινωνήσουν στα
για κοινωνικούς λόγους, να βάλει ένα αυτές  τις μεθοδεύσεις. Ήδη το προηγούμενο τηλέφωνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό το διάστημα, το Κίνημά μας, ως η πρωτοπόρα του Κινήματος Δεν Πληρώνω.
καλλιεργούσαν ιδιαίτερα,   με κατακλυσμό δύναμη στο μέτωπο της άρνησης πληρωμών
Κάθε γειτονιά, πόλη και χωριό   πρέπει
δελεαστικών   διαφημίσεων,  οι τράπεζες. Το και της προάσπισης της λαϊκής περιουσίας, να αποκτήσει δύναμη και φωνή αντίστασης
ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη χώρα  μας που πραγματοποίησε δεκάδες δράσεις σε ΔΟΥ στην πράξη.
υπολογίζεται στο 73% φαντάζει παράλογο και δικαστήρια πλειστηριασμών όλης της
Κάθε τράπεζα και γραφείο τέλεσης
στα μάτια των δανειστών μας. Γι’ αυτό Ελλάδας με σύνθημα,  «Κανένα σπίτι στα πλειστηριασμών να γίνει τόπος διαδηλώσεων
δρομολογούνται παρεμβάσεις-σοκ για να χέρια τραπεζίτη». Επίσης το κίνημά μας και δυναμικών κινητοποιήσεων. 
αλλάξουν το χάρτη της ιδιοκτησίας των διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ημερίδες
Δε θα επιτρέψουμε να μας καταδικάσουν
σπιτιών.
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά σε όλη σε ακόμη πιο βαθιά εξαθλίωση.
Η τρόικα πιέζει με κάθε τρόπο  για την την Ελλάδα με την συμμετοχή εκατοντάδων
 
άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών πολιτών. Οι δράσεις του Κινήματος σε αυτό
ακινήτων από τις τράπεζες. Έβαλε στο μάτι το μέτωπο αγώνα πρόκειται να ενταθούν το
ακόμη και την πρώτη κατοικία.
επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτής της
Η πίεση των δανειστών προς αυτή κλιμάκωσης απευθύνουμε κάλεσμα σε όλα τα
την κατεύθυνση γίνεται προκειμένου να λαϊκά κοινωνικά στρώματα, να ενισχύσουν
περιέλθουν μαζικά στην ιδιοκτησία των την πάλη μας για να καταφέρουμε να
τραπεζών τα ακίνητα των φτωχών και ανατρέψουμε τα σχέδιά τους στην πράξη.
μικρομεσαίων, που έχουν έστω και μικρά χρέη
Ήδη,
οργανώνονται
οι
ομάδες
προς αυτές.  Έτσι  θα δοθεί  η  δυνατότητα περιφρούρησης της  περιουσίας του λαού που
στις  τράπεζες,   να δεν είναι μόνο η αρπαγή αποτελούν τους  κόπους  μιας  ζωής. Αυτές οι
και του παραμικρού περιουσιακού στοιχείου ομάδες περιφρούρησης οικοδομούνται από
του λαού, αλλά κυρίως το σμπαράλιασμα τα κάτω,  σε πολλές γειτονιές της Αθήνας και
της αξιοπρέπειας μας και η πλήρης υποταγή της επαρχίας. Οι τοπικές επιτροπές αγώνα
μας στα σχέδιά τους.
του Κινήματος Δεν Πληρώνω, υποδέχονται

Βελίκα Λάρισας. Η μήνυση αυτή
προκάλεσε έντονο αναβρασμό
στην τοπική κοινωνία. Το θέμα
αναδείχτηκε,
προκαλώντας
την άμεση ανταπόκριση της
Εισαγγελίας η οποία διέταξε
κατεπείγουσα προκαταρκτική
έρευνα. Μέσω της μήνυσής
αυτής καλούμε την ελληνική
δικαιοσύνη να πράξει το καθήκον
της, διερευνώντας εις βάθος τα
αίτια και καταδικάζοντας τους
υπαίτιους της κατάρρευσης
του τμήματος μίας καινούργιας
γέφυρας (κατασκευής 2008) που
κόστισε στον ελληνικό λαό περί
τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Μ

ία μία, όλες οι μεγάλες
ελληνικές
εταιρίες
μεταφέρουν
τις
έδρες
τους
στο
εξωτερικό
εγκαταλείποντας το καράβι που
βουλιάζει. Εν αντιθέσει με τους
μεγαλοκαπιταλιστές, ο λαός καλείται
καθημερινά από τους κυβερνώντες να
επιδεικνύει εθνική συνείδηση και να
θυσιάζεται για το «καλό» της πατρίδας.
Τι σημαίνει τελικά η λέξη πατρίδα και τι
περιεχόμενο λαμβάνει κάθε φορά που
κάποιος την επικαλείται;
Για τους υγειώς σκεπτόμενους
καθημερινούς ανθρώπους, η λέξη
πατρίδα συμβολίζει το μέρος που
γεννήθηκαν,
μεγάλωσαν,
έκαναν
φίλους, αγάπησαν και δημιούργησαν.
Για κάποιους άλλους, η πατρίδα είναι
απλά μία λέξη που την χρησιμοποιούν
για να κερδοσκοπήσουν πάνω στην
δυστυχία και την κοινωνική αδικία.
Κάποιοι, χρησιμοποιούν τη λέξη
πατρίδα για να διαχωρίσουν τους
λαούς, γιατί μόνο διασπασμένους
μπορούν να τους κυβερνούν και να τους
εκμεταλλεύονται. Άλλοι, από τη μία
κομπάζουν από εθνική υπερηφάνεια
ενώ από την άλλη σχεδιάζουν πολέμους
εξ ονόματος των λαών, ικανοποιώντας
τα συμφέροντα των βιομηχανιών όπλων
και των κατασκευαστικών εταιριών
ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων
χωρών.
Κάποιοι
άλλοι
τέλος,
χρησιμοποιούν τη λέξη πατρίδα για να
διαχωρίσουν τους ανθρώπους σε καλούς
συμπατριώτες και κακούς ξένους, σε
χριστιανούς και μουσουλμάνους, σε
άσπρους και μαύρους, προωθώντας
έτσι την ξενοφοβία, τη μισαλλοδοξία και
τον φυλετικό διαχωρισμό.
Η λέξη πατρίδα έχει πραγματικό
περιεχόμενο μόνο όταν εμπεριέχει τις
έννοιες της αγάπης, της ενότητας και της
αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων.
Κάθε άλλη έννοια που της αποδίδεται
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των από πάνω
για να μας κρατούν καθυποταγμένους.
Για τους από πάνω, ο λαός είναι είδος
προς ανάλωση. Είναι ένας σωρός από
εν δυνάμει μελλοθάνατους σκλάβους.
Οι μελλοθάνατοι όμως δεν έχουνε
πατρίδα...Το μόνο που τους ενώνει
πραγματικά είναι η κοινή ανάγκη τους
να αποτινάξουν το ζυγό τους και να
ανατρέψουν τους τους υπεύθυνους της
εξαθλίωσής τους.

Τ

ο Κίνημα Δεν Πληρώνω
δραστηριοποιείται
σε
πανελλαδικό επίπεδο.
Μετά τη μήνυσή μας
στον Υπουργό Οικονομικών
Στουρνάρα σε σχέση με το
χαράτσι της ΔΕΗ, το Κίνημα

Δεν Πληρώνω κατέθεσε μήνυση
την παραμονή πρωτοχρονιάς
ενώπιον
της
Εισαγγελίας
Πλημμελειοδικών Λαρίσης και
για την υπόθεση της κατάρρευσης
τμήματος της γέφυρας που
συνδέει τον Αγιόκαμπο με τη

ΕΛΑΤΕ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ, 7.30 μμ, ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΝΕΙ!

Οργανώνουμε την
αντίσταση μας!

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

Το κίνημα δεν είναι είκονα στις ειδήσεις,
στο δρόμο γεννιούνται συνειδήσεις
Μερικές από τις τελευταίες δράσεις μας:

1/2/2013 Επίσκεψη αλληλεγγύης στους
αγωνιζόμενους αγρότες μαζί με τους
επιστρατευμένους εργαζόμενους του ΜΕΤΡΟ
στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα

14/2/2013 Δικαστήρια Λαμίας. Στο πλευρό
των διωκόμενων αγροτών

18/2/2013 Δίπλα στους απλήρωτους
εργαζομένους του METROPOLIS- Eurovision.
“Πίσω απο τα φώτα, πίσω απ’τα βραβεία,
απλήρωτοι εργαζόμενοι, φτώχεια κι’
ανεργία”

20/2/2013 Περικύκλωση υπουργείου
Παιδείας: Συμμετοχή του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ
ΠΛΗΡΩΝΩ στον αγώνα των φοιτητων του ΤΕΙ
Χαλκίδας: "Οχι στο σχέδο Αθηνά"

Έ

1/12/2012 Αντιφασιστική Καλλιθέα Ν.Σμύρνη “Τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον δεν θα πεθάνει μόνος. Τσάκισέ τον!- Μπρεχτ”

17/1/2013 Ζευγολατιό: άνοιγμα διοδίων

Το ανθρωποφάγο σύστημα που
ζούμε μας έχει αποδείξει μέχρι τώρα
ότι νοιάζεται μόνο για το πως θα
εκμεταλλευτεί τον άνθρωπο ακόμη
και μετά τον θάνατό του.   Ο νόμος
αυτός προσπαθεί να καταστήσει το
ίδιο το ανθρώπινο σώμα  αντικείμενο
εκμετάλλευσης και πηγή δωρεάν
ανταλλακτικών.
Δεν μπορούν να μας πείσουν
αυτοί που δεν σέβονται την
ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια
ότι θα τηρήσουν οποιονδήποτε
κώδικα
ιατρικής
δεοντολογίας
και δεν θα μας «πουλήσουν»
για
οποιαδήποτε
  εμπορική
εκμετάλλευση.
Άλλωστε, η λέξη δωρεά
και δωρητής περιλαμβάνει την
θέληση του ατόμου που δωρίζει.
Αλλιώς λέγεται καταναγκασμός
και υποχρέωση! Δεν θα δεχτούμε

κανένα
καταναγκασμό
από
αυτό το ανθρωποφάγο σύστημα
εκμετάλλευσης είτε όσο είμαστε στη
ζωή, είτε μετά τον θάνατό μας.
Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει
το σώμα μας, με το έτσι θέλω,
αντικείμενο πλειστηριασμού στη
διαδικτυακή αγορά,  στον οικονομικά
ισχυρότερο.
Υπάρχει
πλήθος
περιπτώσεων στην Κίνα και στην Ινδία
που καταμαρτυρούν την εμπορική
εκμετάλλευση των ανθρώπινων
οργάνων και την αγορά τους μέσω
διαδικτυακού
πλειστηριασμού.
Ιδιαίτερα στη Κίνα δεν διστάζουν   να
καταδικάσουν σε θάνατο, ακόμη
και για μικροπαραπτώματα, νέους
ανθρώπους, ούτως ώστε να τους
μετατρέψουν σε υποχρεωτικούς
«δωρητες» οργάνων, με λήπτες
κυρίως πλούσιους αλλοδαπούς.
Το Κίνημα Δεν Πληρώνω, που

«πρέπει να διαφυλαχθεί η δημοκρατική νομιμότητα και να καταδικαστούν φαινόμενα
όπως οι κουκουλοφόροι που κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις στην Χαλκιδική και το
Κίνημα Δεν Πληρώνω» Κων. Μητσοτάκης

Μ
31/12/2012 Κοινή δράση επανασύνδεσης του
ηλεκτρικού ρεύματος, σε φτωχή οικογένεια
στο Μπουρνάζι, από συνδικαλιστές της
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ
ΠΛΗΡΩΝΩ

Ιανουαριος 2013 Αμαξοστάσιο ΜΕΤΡΟ
Σεπόλια. Περιφρούρηση της απεργίας των
εργαζομένων με βάρδιες

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ «ΔΩΡΕΑ»
ΟΡΓΑΝΩΝ

να
πολύ
σημαντικό
ζήτημα μπαίνει αυτό το
διάστημα στο επίκεντρο
των
προβληματισμών
της κοινωνίας. Ο νόμος που μας
καθιστά  υποχρεωτικά και χωρίς
προηγούμενη
δήλωσή
μας,
δωρητές οργάνων.
Πολλοί πολίτες που έβλεπαν
με καλό μάτι το να γίνουν δωρητές
οργάνων βλέπουν,   τώρα, με
καχυποψία
έως
και
πλήρη
αρνητισμό αυτό το ενδεχόμενο,
λόγω της αντιμετώπισης της ίδιας
της πολιτείας απέναντι στις ζωές
μας. 
Γεννά μεγάλα ερωτηματικά
το
πως
οι
κάθε
λογής
τροϊκανοί  λοβέρδοι, που κλείνουν
νοσοκομεία, διαλύουν οποιαδήποτε
κοινωνική δομή υγείας, νοιάστηκαν
για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων.

Συγκέντρωση Μητσοτάκη: Οι παρόντες και οι απόντες
Να γίνουμε ο εφιάλτης του κάθε Εφιάλτη!

έχει σαν κέντρο της δράσης του την
ανιδιοτελή προσφορά στον άνθρωπο
(κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης,
τράπεζα αίματος, επανασυνδέσεις
ρεύματος και νερού, πυρήνες
αλληλεγγύης με προσφορά ρούχων,
τροφίμων κλπ) λέει ναι στην
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ δωρεά οργάνων. 
Λέμε όμως ένα μεγάλο ΟΧΙ σε
οποιονδήποτε καταναγκασμό μας
επιβάλλει αυτό το ανθρωποφάγο
σύστημα και οι αμφίβολης ηθικής
κυβερνήτες.
Η ομάδα υγειονομικών  μαζί με
την νομική ομάδα του Κινήματος Δεν
Πληρώνω επεξεργάζονται από κάθε
πλευρά την νομοθεσία και προς
ενημέρωση του κοινού οργανώνουν
ημερίδες σχετικά με το ζήτημα.
Σας καλούμε να επικοινωνείται
με το Κίνημά μας προκειμένου να
ενημερώνεστε σχετικά.

εγάλη αίσθηση έκανε το
κατάμεστο αμφιθέατρο
και το παρατεταμένο
χειροκρότημα
στην
πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου του
απέθαντου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Εκτός από τις πατρικές παραινέσεις για
νέες απολύσεις και σκληρότερα μέτρα
εντόπισε από τι κινδυνεύει το σύστημα
της ρεμούλας και της διαφθοράς που
υπηρετεί με συνέπεια περίπου έναν
αιώνα:
«πρέπει να διαφυλαχθεί η
δημοκρατική νομιμότητα και να
καταδικαστούν φαινόμενα όπως οι
κουκουλοφόροι που κατέστρεψαν τις
εγκαταστάσεις στην Χαλκιδική και το
Κίνημα Δεν Πληρώνω», τόνισε..
Δεν είναι τυχαίο ότι ένα σύστημα
τρέμει το Κίνημα Δεν Πληρώνω .
Γιατί άραγε τους προκαλεί τόσο φόβο
ένα κίνημα που στην πρώτη εκλογική
αναμέτρηση, και παρά το σαμποτάζ
από τα ΜΜΕ των μεγαλοεργολάβων,
το ψήφισαν περί τις 60.000 πολίτες ;
Γιατί
σε
κάθε
ομιλία
των
πρωτοκλασάτων
στελεχών
του
συστήματος καθώς και στα κείμενα
των καλοθρεμμένων παπαγάλων τους
στα ΜΜΕ, δεν παραλείπουν να το
χτυπούν;
Γιατί τόσες μηνύσεις και διώξεις σε
τόσο λίγους ανθρώπους;
Αυτό που έχουν εντοπίσει στο Κίνημα
Δεν Πληρώνω είναι η δυναμική
του. Είναι το γεγονός ότι ολοένα και
περισσότεροι πολίτες προσχωρούν στις
δυνάμεις του και ακόμη περισσότεροι
στη λογική του. Στη λογική της
ανυπακοής στους άδικους νόμους
και τα χαράτσια. Στην οργάνωση

στάσης πληρωμών παντού. Φοβάται
ο Μητσοτάκης και οι φίλοι του που
παρευρέθηκαν στο προσκλητήριο των
υπερασπιστών του συστήματος την
ένωση του συνειδητού κομματιού, του
οργανωμένου Κινήματος Δεν Πληρώνω
με τις στρατιές λαού που δεν έχει να
πληρώσει.
Ο Στουρνάρας βγήκε και απείλησε με
φυλακή κάθε έναν που χρωστάει πάνω
από 5.000 ευρώ. Ας ετοιμάζουν μεγάλες
φυλακές γιατί θα πρέπει να χωρέσουν
10.000.000 πολίτες!! Και φυσικά δεν
πρόκειται να τους αφήσουμε.
Τσιμουδιά βέβαια για όλα αυτά
τα λαμόγια που εξακολουθούν
να ελέγχουν την πατρίδα μας και
συνεχίζουν να κατακλέβουν τον λαό.
Αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στους
παρόντες και τους απόντες στην
σύναξη των φίλων του Μητσοτάκη και
του συστήματος που αυτός και όλο
του το σόι υπηρετούν ευδόκιμα τόσα
χρόνια:

Παρόντες:

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλοί
πρώην υπουργοί και στελέχη της
παράταξης. Από τους υπόλοιπους
χώρους ξεχώρισε η παρουσία του
προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς
Φώτη Κουβέλη, ο οποίος κάθισε
δίπλα στον επίτιμο πρόεδρο της ΝΔ.
Ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ παραβρέθηκε ο
κ. Μανώλης Γλέζος, από το ΚΚΕ ο κ.
Σπύρος Χαλβατζής, από το ΠΑΣΟΚ ο κ.
Πύρρος Δήμας, καθώς και ο δήμαρχος
Αθηναίων Γιώργος Καμίνης.
Παρόντες ήταν ακόμα ο πρόεδρος της
Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης, καθώς

και οι πρόεδροι των Ανεξάρτητων
Ελλήνων Πάνος Καμμένος και του
ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης.
Από τον επιχειρηματικό κόσμο το παρόν
έδωσαν οι Βαρδής Βαρδινογιάννης,
Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, Γιάννης
Κωστόπουλος, Γιώργος Μαμιδάκης,
Δημήτρης Κοπελούζος, καθώς επίσης
και οι κ.κ. Ψυχάρης και Μπόμπολας.
Σε αυτή την σύναξη, που γίνεται σε μια
χρονική συγκυρία που 4.000 πολίτες
έχουν αυτοκτονήσει- δολοφονηθεί και
ο λαός κυριολεκτικά έχει εξαθλιωθεί ,
βλέπουμε να κάθονται δίπλα- δίπλα οι
θύτες με τους υποτιθέμενους πολιτικούς
εκπροσώπους των θυμάτων. Βλέπουμε
τους υποτιθέμενους αντιμνημονιακούς
, σαν τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, Π.Καμμένο, να χειροκροτούν
τις κατεξοχήν μνημονιακές κορώνες
του ετοιμόρροπου Εφιάλτη.
Αμ τι να πει κανείς για την παρουσία
του Μανόλη Γλέζου (Συριζα) και
του Σπύρου Χαλβατζή , ηγετικού
στελέχους του ΚΚΕ, στο πλευρό των
Μπομπολαίων, των Ψυχάρηδων,
των Κοπελούζων και των λοιπών
«δημοκρατικών δυνάμεων» ;
Μέρες 1989 οσμιζόμαστε στον
ορίζοντα.
Ήταν σαφές από τις παρουσίες
ποιοι ήταν από τη μια μεριά του
στρατοπέδου.

Απόντες ήταν οι αγρότες των μπλόκων,
οι εργάτες της Χαλυβουργίας, του
Σκαραμαγκά, οι
επιστρατευμένοι
του Μετρο και των ΜΜΜ, οι
απολυμένοι
του
Μετρόπολις,
του Άλτερ, των βιομηχανιών που
κλείνουν,
οι
μπλοκάκηδες,
τα
παιδιά των καταλήψεων, οι ΑΜΕΑ,
οι φοιτητές των ΤΕΙ, οι αδιόριστοι
γιατροί και νοσηλευτές, οι νέοι που
μεταναστεύουν για να επιβιώσουν, οι
άστεγοι , οι άνεργοι, οι νοικοκυραίοι
(όχι του Τσίπρα) που χάνουν τις
δουλειές, τα σπίτια τους και τους
κόβουν το ρεύμα, οι άρρωστοι που
δεν έχουν περίθαλψη, η μάνα με τα 7
παιδιά που τις έχουν κόψει ρεύμα και
νερό, οι 4000 δολοφονημένοι από το
σύστημα, οι αγωνιζόμενοι πολίτες στις
Σκουριές, στα ΧΥΤΑ Κερατέας, Φυλής,
Γραμματικού και φυσικά το Κίνημα
Δεν Πληρώνω.
Ήμασταν απόντες όχι γιατί δεν μας
προσκάλεσαν. Ήμασταν απόντες γιατί
έχουμε πολλές δουλειές να κάνουμε
με ένα στόχο: Την ανατροπή του
βρωμερού και σάπιου συστήματος
τους. Για να χτίσουμε μια κοινωνία των
από κάτω χωρίς τον εσμό των λαμογιών
που εκμεταλλεύονται τον μόχθο μας.
Είμαστε οι πολλοί, έχουμε το δίκαιο με
το μέρος μας.

Από την άλλη μεριά του Να γίνουμε ο εφιάλτης
του κάθε Εφιάλτη!
στρατοπέδου ήταν οι
μη προσκεκλημένοι και ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
φυσικά απόντες:
www.kinimadenplirono.gr

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

του Θεοδόση Τεμζελίδη, καθηγητή μουσικής,
μοτοσυκλετιστή, μέλους του Κινήματος Δεν
Πληρώνω.

Σχέδιο Αθηνά, η χαριστική
βολή στη Δημόσια Παιδεία
Οι εντυπώσεις ενός μοτοσυκλετιστή από τους
δρόμους της ελλάδας και του κόσμου

Ο

δηγώ  μοτοσυκλέτα πολλά χρόνια. Από δε βρέχει δεν την βγάζει καθαρή ούτε ο Rossi…
την πρώτη στιγμή που ο νόμος μου Δρόμοι κακοσχεδιασμένοι με ανάποδες κλίσεις
έδωσε το δικαίωμα να βγάλω δίπλωμα. στις στροφές, χωρίς ορατότητα, λακκούβες,
Φυσικά με εξετάσεις επιεικώς γελοίες. σαμάρια, μπαλώματα. Και από σήμανση.... εδώ
«Κάνε παιδί μου 3-4 οχτάρια με την βέσπα». Γιατί γελάει ο κάθε πικραμένος. Απλά σκεφτείτε τον 
με βέσπα δίναμε εξετάσεις τότε. «Πήγαινε και τουρίστα που βγαίνει με πλοίο στο λιμάνι του
μέχρι την γωνία και γύρνα, κουνώντας τα χέρια Πειραιά και θέλει οδηγώντας να βρει την Αθηνών
σου σαν τροχονόμος δεξιά  και  αριστερά  όταν - Λαμίας ή  την καρμανιόλα Αθηνών - Κορίνθου
θέλεις να στρίψεις «. Έτσι ήταν ο κανονισμός χρησιμοποιώντας  τις ταμπέλες.......
των εξεταστών. Δεν πα να είχαν όλες οι
μοτοσυκλέτες φλας. Εσύ έπρεπε να κουνάς τα Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ
χέρια σου σε κάθε στροφή, αφήνοντας το τιμόνι, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
με ότι κινδύνους αυτό συνεπάγεται.... «Τα έκανες
όλα αυτά; Μπράβο! Πάρε ένα δίπλωμα και το
Εδώ και 25 χρόνια ταξιδεύω αρκετά στο
δικαίωμα να καβαλήσεις ένα χιλιάρι 180 ίππων εξωτερικό. Έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, βόρεια
και όποιον πάρει ο χάρος....» Ούτε εκπαιδευτές, και νότια, έχω κάνει αμέτρητα ταξίδια σε όλη
ούτε διδακτέα ύλη, ούτε εξεταστέα .. Τίποτα.
την Τουρκία, γύρισα το μεγαλύτερο μέρος της
Όχι  ότι έχει αλλάξει
και 
πολύ η κατάσταση
σήμερα. Απλά πριν πας “Έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη...Η ποιότητα
για εξετάσεις πρέπει να
των δρόμων μας είναι η χειρότερη...Δεν
περάσεις
από
κάποια
συγκρίνονται με καμία από τις χώρες που
σχολή οδηγών και να κάνεις
υποχρεωτικά μαθήματα. Της έχω επισκεφτεί. Και φυσικά ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΔΙΑ!”
πλάκας μαθήματα βέβαια,
απλά τα πληρώνεις.  Πάλι
στον δρόμο θα μάθεις να οδηγείς μόνος σου. Οι Αιγύπτου, έκανα δυο μεγάλα ταξίδια στις ΗΠΑ,
εκπαιδευτές που έχουν οι σχoλές οδηγών σου το πρώτο 20.000 χλμ και το δεύτερο 25.000 χλμ,
διδάσκουν ότι θέλουν και ότι ξέρουν φυσικά. οδηγώντας σχεδόν σε όλες τις πολιτείες  και
Καμία σχέση με την διδακτέα ύλη των σοβαρών γύρισα σχεδόν όλη την Βενεζουέλα. Κάθε ένα
χωρών της Ε.Ε.
από αυτά τα ταξίδια είναι ένα σοκ. Θετικό για την
Μάταια  η ΜΟΤ.Ο.Ε. (Μοτοσυκλετιστική χώρα που επισκέφτηκα ,αρνητικό για την Ελλάδα.
Ομοσπονδία Ελλάδος), με παραστάσεις της στα Η ποιότητα των δρόμων μας είναι η χειρότερη.
αρμόδια υπουργεία έχει ζητήσει πιστοποιημένους Το οδόστρωμα , η σήμανση τα πάντα. Δεν
εκπαιδευτές και εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών, συγκρίνονται με καμία από τις χώρες που έχω
εφάμιλλη των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης. επισκεφτεί. Και φυσικά ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΔΙΑ!  Μόνο στην
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.
Ιταλία και στην Γαλλία έχουν διόδια, αλλά μόνο
Από την αρχή την μοτοσυκλέτα την στους αυτοκινητοδρόμους τους οποίους έχουν
χρησιμοποίησα σαν μέσο μετακίνησης, αλλά κατασκευάσει εξ αρχής οι ιδιωτικές εταιρείες. Τα
και σαν μέσο για να γνωρίσω νέους τόπους. Το υπόλοιπα οδικά δίκτυα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΑ!
έριξα στα ταξίδια, δηλαδή όσο μου επέτρεπε ο
Εννοείται βέβαια, ότι σε όλους 
τους
ελεύθερος χρόνος μου. Αρχικά στην Ελλάδα. προορισμούς που πηγαίνουν οι ιδιωτικοί
Ωραία η χώρα μου δεν λέω. Από τις ομορφότερες δρόμοι υπάρχει και η εναλλακτική λύση των
του κόσμου!!  Αλλά από δρόμους...’’εφιάλτης στον δημόσιων  δρόμων. Στην Ιταλία π.χ. μπορείς να
δρόμο με τις λεύκες’’.
χρησιμοποιήσεις την Autostrada  με πληρωμή  ή 
Οδόστρωμα  εγκληματικά γλιστερό. Όταν την Superstrada  δωρεάν για τον ίδιο προορισμό.

Σε καμία απολύτως  χώρα καμία κυβέρνηση δεν
παραχώρησε τους δημόσιους δρόμους σε ιδιώτες
για εκμετάλλευση, βάζοντας  παράνομα διόδια.
Εδώ το έκαναν οι αρμόδιοι υπουργοί.
Και δεν μου λέτε ρε παλληκάρια.  Δικοί
σας είναι οι δρόμοι  και τους χαρίσατε; Οι
δρόμοι είναι του Ελληνικού λαού. Έγιναν με
χρήματα του Ελληνικού λαού. Επιπλέον, είναι
δημόσιο αγαθό, όπως η Παιδεία, η Υγεία κλπ. Με
ποιο δικαίωμα τους  δώσατε; Χαρίστε τα σπίτια
σας. Τις αυλές σας. Τα αυτοκίνητά σας. Όχι τους
δρόμους μας. Φανταστείτε να έρθει κάποιος
υπουργός στην Αμερική και με μια υπογραφή να
παραχωρήσει τους  INTERSTATE σε ιδιωτικές
εταιρείες.  Και μετά οι εταιρείες να βάλουν διόδια
σε όλη την Αμερική. Φανταστείτε τι έχει να γίνει...

από την ομαδα φοιτητων ΤΕΙ του Σε δεύτερη φάση το σχέδιο Αθηνά πρόκειται να κατάργηση  τμημάτων  με αποτέλεσμα τη βίαιη
πλήξει και τις κατώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. μετακίνηση-απομάκρυνση 
φοιτητών 
και 
Κινήματος Δεν Πληρώνω

Τ

ην ώρα που η κυβέρνηση εξαπολύει
ολοκληρωτική επίθεση ενάντια στα
λαϊκά δικαιώματα και προσπαθεί
να διαλύσει και το τελευταίο ψήγμα
κοινωνικού κράτους, τα πυρά της δεν θα
μπορούσαν να αφήσουν ανέπαφο το κοινωνικό
αγαθό της Δημόσιας Παιδείας. Το νέο σχέδιο
αποσύνθεσης της Δημόσιας Παιδείας ονομάζεται
«σχέδιο Αθηνά».
Το «σοφό» αυτό σχέδιο (όπως μαρτυρά και το
όνομά του) αφορά κατ’αρχήν την τριτοβάθμια
εκπαίδευση και έχει σαφή στόχο την ικανοποίηση
των απαιτήσεων της τρόικας και των πιστωτών.
Μέσω αυτού του σχεδίου η κυβέρνηση επιδιώκει
την κατάργηση-συγχώνευση σχολών με στόχο
την περιστολή των δημοσίων δαπανών και την
εξοικονόμηση πόρων για την αποπληρωμή των
τραπεζιτών-τοκογλύφων. Πιο συγκεκριμένα
το Υπουργείο Παιδείας προχώρα σε 94
απορροφήσεις σχολών και τμημάτων σε όλη την
Ελλάδα.  Κλείνει Ιδρύματα σε μικρές  πόλεις της
επαρχίας   κρίνοντας  τα  ως «μη  βιώσιμα»  με
αποτέλεσμα να οδηγεί τις  τοπικές  κοινωνίες σε
παιδαγωγικό, πολιτιστικό αλλά και οικονομικό
μαρασμό.

Εκατοντάδες σχολεία στην Ελλάδα θα οδηγηθούν
σε κλείσιμο, χιλιάδες εργαζόμενοι σε αυτά θα δουν
την πόρτα της εξόδου και η ποιότητα διδασκαλίας
θα πέσει κατακόρυφα καθώς το μάθημα πρόκειται
να γίνεται σε αίθουσες όπου θα στοιβάζονται 40
και πλέον μαθητές.

καθηγητών. Επίσης προβλέπεται και η εξίσωση 
των πτυχίων των Δημόσιων σχολών με  αυτά 
των  Ιδιωτικών. Το τελευταίο σημαίνει ότι τα
υποβαθμισμένα πλέον Δημόσια Ιδρύματα θα
έχουν να ανταγωνιστούν τα πιο εύρωστα Ιδιωτικά
δημιουργώντας σπουδαστές δύο ταχυτήτων. Οι
ελάχιστοι έχοντες θα απολαμβάνουν εκπαίδευση
υψηλότερου επιπέδου ενώ η μεγάλη πλειοψηφία
των φτωχοποιημένων φοιτητών άμα καταφέρει
να σπουδάζει θα καλείται να συμβιβαστεί με μία
εκπαίδευση χαμηλότατου επιπέδου.
Το ενθαρρυντικό είναι ότι σε όλη την Ελλάδα
και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου προβλέπεται να
κλείσουν σχολές αρχίζουν να ξεπηδούν οι πρώτες
εστίες αντίστασης. Η σημαία της αντίστασης
ενάντια στο σχέδιο Αθηνά κυματίζει πλέον ζωηρά
από την Θεσσαλονίκη εως την Πάτρα και από την
Κρήτη μέχρι την Κεφαλλονιά.

Όταν η διάλυση βαφτίζεται «αναδιάρθρωση».

Το Κίνημα Δεν Πληρώνω και ιδιαίτερα η νεολαία
του κινήματος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
του φοιτητικού κινήματος και παλεύει καθημερινά
για δημόσια και δωρεάν παιδεία υψηλού επιπέδου.
Συμμετέχουμε και στηρίζουμε τις διαδηλώσεις
των φοιτητών σε όλη την Ελλάδα. Η προσπάθειά
τους να δημιουργήσουν μία νεολαία ανεκπαίδευτη
και άρα εύκολα χειραγωγήσιμη, προκειμένου να
περνούν ανεμπόδιστοι τις αντιλαϊκές πολιτικές
τους δε θα περάσει.

Ο όρος αναδιάρθρωση αποτελεί μια λέξη–
καραμέλα που χρησιμοποίησαν και οι
προηγούμενες κυβερνήσεις προκειμένου να
μασκαρέψουν τις  προωθούμενες καταργήσεις 
και  συγχωνεύσεις  Δήμων, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:
νοσοκομείων  και λοιπών δημοσίων  υπηρεσιών
και τις χιλιάδες απολύσεις που αυτές επέφεραν. 
• ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ
Ακριβώς  το ίδιο  θέλουν  να  κάνουν  και  με τις 
ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΤΜΗΜΑ
σχολές,  δημιουργώντας  ένα καθεστώς διάλυσης • ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
και απόλυτης απαξίωσης  της Δημόσιας Παιδείας.
«ΑΘΗΝΑ»
Η
αποκαλούμενη
«αναδιάρθρωση»
που
προωθείται μέσω του σχεδίου Αθηνά
προβλέπει  μεταξύ άλλων και την  συγχώνευση-

• ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΤΥΧΙΩΝ
• ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 35 - ΠΑΤΗΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ, ΗΣΑΠ
ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 211 0192839
και παροχής υπηρεσιών χωρίς αποζημίωση – Πλήρης
κάθε άλλου φυσικού υδάτινου πόρου.
του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της βουλευτικής
σκοπό την προώθηση των μεταλλαγμένων και τον πλήρη
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ - ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και
ασυλίας - Απόδοση ευθυνών σε όλους τους υπαίτιους
έλεγχο της τροφής.
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ –
Κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ και της
όλων των επιχειρήσεων που παράγουν ή διαχειρίζονται
της εξαθλίωσης μας, μέσα από μια δικαιοσύνη που θα 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ
οποιασδήποτε οικονομικής συμμετοχής των ασθενών 
Ο φυσικός και ορυκτός πλούτος στα χέρια του λαού – Όχι
κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.
εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού.
ΛΑΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
στα δημόσια νοσοκομεία – Δημόσιο δωρεάν υψηλού
στο ξεπούλημα και την υποθήκευση του ορυκτού πλούτου

Τόνωση της απασχόλησης – Καταπολέμηση της ανεργίας ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
επιπέδου σύστημα υγείας για όλους - Δημόσια δωρεάν
της χώρας (χρυσός, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, λιγνίτης
ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
– Επαναπρόσληψη απολυθέντων σε δημόσιο και ΑΓΑΘΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για
κ.α.) στους ντόπιους και διεθνείς μεγαλοεργολάβους και
Δεν πληρώνουμε την κρίση τους – Δεν πληρώνουμε το

ιδιωτικό τομέα - Στελέχωση νευραλγικών τομέων της
όλους - Κατακόρυφη αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ που
τραπεζίτες.
χρέος τους - Ολοκληρωτική διαγραφή του δημόσιου
οικονομίας που υπολειτουργούν με ανθρώπινο δυναμικό ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ - ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
αφορά σε δαπάνες για τη δημόσια Υγεία – Βελτίωση των
Τα λιμάνια και τα ναυπηγεία στα χέρια του λαού.
εξωτερικού χρέους – Διαγραφή του δημόσιου εσωτερικού
το οποίο είναι ανενεργό, με αποτέλεσμα την τόνωση της ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
υπαρχουσών υποδομών και δημιουργία νέων – Στελέχωση 
χρέους προς τους ντόπιους μεγαλοκαρχαρίες.
απασχόλησης και την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ
όλων των υγειονομικών μονάδων.

Δωρεάν θέρμανση για τους ανέργους, τις φτωχές και
ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
πολύτεκνες οικογένειες.

Κανένα περιουσιακό στοιχείο του λαού στα χέρια των 
Επανάκτηση των σμπαραλιασμένων εργασιακών και

Υψηλού επιπέδου δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους τραπεζιτών και των πολυεθνικών – Διαγραφή των χρεών
ασφαλιστικών κεκτημένων που αφορούν το ωράριο, 
Ελεύθερη
πρόσβαση
στην
εκπαίδευση
κάθε
βαθμίδας
για
Κατάργηση όλων των διοδίων της χώρας - Ελεύθεροι και
Κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ, των πεζών
των συμπολιτών μας στις τράπεζες – Εμπρός για μια νέα
τις συνθήκες εργασίας, τα επιδόματα, τις συλλογικές
όλο το λαό – Όχι στο «Σχέδιο Αθηνά» - Ακύρωση του νόμου 
ασφαλείς δρόμοι για όλους.
Σεισάχθεια.


Εθνικοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος – Η

έκδοση χρήματος και τα εργαλεία άσκησης νομισματικής
πολιτικής στα χέρια του λαού - Εθνικοποίηση των μεγάλων
εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών κάτω από τον
έλεγχο του λαού χωρίς αποζημίωση.


Δίκαιη

άμεση φορολόγηση με προοδευτικούς
φορολογικούς συντελεστές και αφορολόγητο όριο με
βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια και τελικό
στόχο την δίκαιη τελική διανομή του εισοδήματος – Τα
εργαλεία άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής (φορολογία,
δημόσιες δαπάνες, μεταβιβαστικές πληρωμές κ.α.) στα
χέρια του λαού.


Κατάργηση όλων των χαρατσιών και των άμεσων ή

έμμεσων φόρων που επιβάλλει η χούντα των τραπεζιτών
στους πολίτες.


Εθνικοποίηση των μεγάλων μονάδων παραγωγής αγαθών

συμβάσεις, τον κατώτατο μισθό, την ελευθερία του
συνδικαλίζεσθαι, τις συντάξεις, τα όρια συνταξιοδότησης
κ.α.)


Ενεργοποίηση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής


Ελεύθεροι χώροι για όλους – Αναβάθμιση των υπαρχόντων
ελεύθερων χώρων και δημιουργία νέων με άξονα τη
βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης όλου του λαού.

με βάση τις ανάγκες του λαού για υψηλής ποιότητας
διατροφική κάλυψη – Ο έλεγχος της τροφής στα χέρια του
λαού.


Δωρεάν μετακινήσεις - Ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα


Ανασυγκρότηση του Βιομηχανικού και μεταποιητικού


Κανένα νοικοκυριό χωρίς ρεύμα - Απαγόρευση κοψίματος

τομέα της χώρας κάτω από λαϊκό έλεγχο.


Κατάργηση της κρατικής επιχορήγησης των κομμάτων - το

Κίνημα Δεν Πληρώνω έχει δεσμευτεί ότι σε περίπτωση
που γίνει δικαιούχος κρατικής χρηματοδότησης θα την
επιστρέψει στο λαό μέχρι το τελευταίο ευρώ (μέσω
λαϊκών συσσιτίων, ξενώνων για αστέγους, αλληλεγγύης
σε απεργιακούς αγώνες εργαζομένων, αλληλεγγύης σε
ανέργους, αναβάθμιση κοινωνικού ιατρείου κ.λ.π.) με
απόλυτα διαφανή τρόπο όπως θα αποφασιστεί μέσα
από τις ανοιχτές διαδικασίες του κινήματος - Κατάργηση

μαζικής μεταφοράς για όλους. Δημιουργία χώρων
στάθμευσης χωρίς την καταβολή αντιτίμου.
ρεύματος από οποιοδήποτε νοικοκυριό - Δωρεάν
ηλεκτρικό ρεύμα για τους ανέργους, τις φτωχές και τις
πολύτεκνες οικογένειες - 100% Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού κάτω από λαϊκό έλεγχο.


Κανένα νοικοκυριό χωρίς καθαρό νερό - Απαγόρευση
κοψίματος υδροδότησης από οποιοδήποτε νοικοκυριό
- Δωρεάν νερό για τους ανέργους, τις φτωχές και τις
πολύτεκνες οικογένειες - 100% Δημόσια Επιχείρηση
Ύδατος και Αρδεύσεων κάτω από λαϊκό έλεγχο - Όχι στην
ιδιωτικοποίηση και την απογραφή πηγαδιών, πηγών και

περί κατάργησης του ασύλου στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
– Δωρεάν βιβλία σε κάθε βαθμίδα – Δωρεάν στέγαση
και σίτιση για τους φοιτητές – Κατακόρυφη αύξηση του
ποσοστού του ΑΕΠ που αφορά σε δαπάνες για τη Δημόσια
Παιδεία - Βελτίωση υπαρχουσών εγκαταστάσεων και
δημιουργία νέων υποδομών – Στελέχωση όλων των
παιδαγωγικών μονάδων.


Ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους πρόνοιας – Ειδικά

μέτρα ενίσχυσης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
(πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, χαμηλοσυνταξιούχοι, κ.α.) μέσω
ανακατανομής του εισοδήματος που θα προέλθει από την
φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου.


Κανένας άνθρωπος χωρίς στέγη και τροφή - Δημιουργία

ξενώνων και λαϊκών συσσιτίων για όλους τους αστέγους,
φτωχούς συμπολίτες μας και όσους έχουν ανάγκη.


Όχι στον codex alimentarius – Όχι στα μεταλλαγμένα - Όχι

στα πειράματα ελέγχου του καιρού που στοχεύουν να
οδηγήσουν χώρες σε ξηρασία και τους λαούς σε πείνα, με

και των ποδηλατιστών - Δημιουργία ασφαλούς οδικού
δικτύου με ειδικές προβλέψεις για όλες τις ειδικές ομάδες.


Όχι στην ACTA – Ελεύθερη διακίνηση ιδεών μέσω του
διαδικτύου – Το διαδίκτυο ανήκει σε όλους μας – Προστασία
του απορρήτου των πολιτών μέσω τηλεπικοινωνιών και
διαδικτύου – Όχι στον μεγάλο αδελφό – Όχι στα μικροτσίπ
– Όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα και στην κάρτα του
πολίτη.


Ελεύθερες ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες για τον λαό και
κατάργηση του ολιγοπωλίου των μεγαλοκαναλαρχών.


Κατάργηση των τρομοκρατικών νόμων που ουσιαστικά
απαγορεύουν το δικαίωμα στην  ελεύθερη έκφραση και
διαδήλωση.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
– Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.

Εμβάθυνση της συνεργασίας μας με κινήματα που


Κατάργηση του εισιτηρίου στους δημόσιους χώρους
δραστηριοποιούνται ήδη ανά τον κόσμο στη βάση του
πολιτισμού. Η πολιτισμική κληρονομιά ανήκει σε όλους
μας.


Ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και τις ακτές για όλο το
λαό - Κατάργηση οποιουδήποτε εισιτηρίου και ξερίζωμα
των καγκέλων της ντροπής.


Προστασία του περιβάλλοντος – Σχεδιασμός της

παραγωγής με στόχο την επίτευξη πραγματικής βιώσιμης
ανάπτυξης με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και όχι τα
κέρδη των μεγαλοεργολάβων των ΑΠΕ και της «Πράσινης
Ανάπτυξης» - Προστασία των δικαιωμάτων των ζώων.


Κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθραίος- Ναι στα
δικαιώματα των μειονοτήτων κάθε είδους – Ναι στο
πολιτικό άσυλο – Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών.

Κινήματος Δεν Πληρώνω (Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία,
Ν. Αφρική, Ολλανδία κ.α.), με στόχο τη χειραφέτηση
των λαών και τη δημιουργία ενός διεθνούς ρεύματος
ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.


Δημιουργία διεθνούς δικτύου αλληλεγγύης των λαών και

συντονισμού των κινημάτων, ως μέσο αντεπίθεσης και
εγκαθίδρυσης μιας παγκόσμιας κοινωνίας με κέντρο τον
άνθρωπο και τις υλικές και πνευματικές ανάγκες του.


Εμπρός για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης των
λαών και όχι της Ενωμένης Ευρώπης των αγορών και των
πάσης φύσης μεγαλοκαρχαριών.

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΑ...ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΣ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΥΡΗΝΕΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΤΟΥ

Όλοι μια γροθιά μπορούμε να νικήσουμε!

Π

όσες φορές ακούσαμε το ίδιο παραμύθι;
Πόσες φορές μας είπαν ότι αυτά τα μέτρα
θα είναι τα τελευταία; Πόσες φορές μας
σύστησαν να κάνουμε υπομονή γιατί μόνο
με θυσίες θα έρθει η ανάκαμψη και θα πιάσουμε
τους μακροοικονομικούς μας στόχους; Μετά από
τόσο δούλεμα, έχουμε άραγε καταλάβει ότι η
διάσωση του ελληνικού λαού από το μηχανισμό
στήριξης είναι ένα μεγάλο ψέμα; Ακόμη και οι ίδιοι
έχουν αρχίσει να ψελλίζουν πλέον ότι είμαστε...μία
χαμένη υπόθεση.
Με μνημόνια ή χωρίς, με σοσιαλδημοκράτες
ή νεοφιλελεύθερους στην κυβέρνηση, ένα είναι
το σχέδιο και είναι καθαρό. Η παγκόσμια άρχουσα
τάξη, θέλει να επιβάλλει μία παγκόσμια οικονομική
κατοχή πάνω στους λαούς. Ο καπιταλισμός είναι στα
τελευταία του. Η μόνη σωτηρία γι’ αυτούς, είναι να
καταφέρουν να μας υποτάξουν πλήρως οικονομικά
και ψυχολογικά, ώστε να φτιάξουν ανεμπόδιστοι την
νέα εκτρωματική κοινωνία που σχεδιάζουν.
Θέλουν να μας γυρίσουν σε μία νέου τύπου
δουλοκτητική κοινωνία, όπου από τη μία η
πλειοψηφία του λαού θα εξαθλιώνεται ραγδαία

μέχρι θανάτου, οι ελάχιστοι που εργάζονται
θα δουλεύουν σαν σκλάβοι και από την άλλη
μία ελάχιστη κάστα με όλα τα μέσα στα
χέρια της θα κινεί τα νήματα σε όλους τους
τομείς. Στέκεται όμως μία τέτοια οικονομία
και μία τέτοια κοινωνία; Με την ανοχή μας
μπορεί και ναι. Θα περιμένουμε σκυφτοί
μέχρι να το ανακαλύψουμε; Ελπίζουμε πως
όχι. Θα κάνουμε κάτι για να ανατρέψουμε
τα σχέδιά τους και να αντικαταστήσουμε τον
παραπαίοντα καπιταλισμό με μία κοινωνία που
θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού; Αυτό
είναι στο χέρι μας. Είμαστε το 99%, έχουμε
το δίκιο με το μέρος μας και παράγουμε τα
πάντα. Φυσικά λοιπόν και μπορούμε. Το μόνο που
πρέπει να κάνουμε είναι να συνειδητοποιήσουμε τη
δύναμή μας και να δράσουμε συλλογικά, με σχέδιο
και πρόγραμμα.
Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για τη
δημιουργία μίας κοινωνίας με το λαό στο τιμόνι, το
Κίνημα Δεν Πληρώνω καλεί όλους όσους πιστεύουν
στο όραμά μας, να μας πλησιάσουν για να
γνωριστούμε και να αγωνιστούμε μαζί.

Κίνημα Δεν Πληρώνω
– Το Κίνημα που εφαρμόζει την
αλληλεγγύη στην πράξη.
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ! για να πάρουμε
τις ζωές μας πίσω!

‘‘Θέλουν να μας γυρίσουν σε μία νέου τύπου
δουλοκτητική κοινωνία,,

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ

Η

βίαιη μεταφορά πλούτου από
το λαό προς τους τραπεζίτες
μέσω των χαρατσιών, των
περικοπών, των απολύσεων
και του ξεπουλήματος της δημόσιας
περιουσίας, τα φασιστικά πογκρόμ
εναντίον Ελλήνων και ξένων εργατών
από τους φασίστες της Χρυσής
Αυγής, η προσπάθεια περαιτέρω
«φρονηματισμού» της δικαιοσύνης
από τον Στουρνάρα και τον Δένδια,
η επιχείρηση βίαιης εκκένωσης
των ελεύθερων κοινωνικών χώρων
από τα ΜΑΤ, η βιομηχανία διώξεων
ενάντια σε κάθε έναν που σηκώνει
κεφάλι και αγωνίζεται (απεργοί
Μετρό, αγρότες κ.α.) και η λυσσαλέα
αντεργατική προπαγάνδα σύσσωμης
της
καθεστωτικής
μιντιοκρατίας,
αποτελούν μερικά από τα πολλά
στοιχεία που συνηγορούν στη
μετάβαση από ένα αστικό καθεστώς
με δημοκρατικό προσωπείο σε ένα

καθεστώς πλήρους απολυταρχίας σε
όλα τα επίπεδα.
Στο μέτωπο των χαρατσιών, το Κίνημα
Δεν Πληρώνω απαντά με κλιμάκωση
της δράσης του. Οργανώνουμε τις
δυνάμεις της αντίστασης και της
ανυπακοής σε κάθε γειτονιά της
Ελλάδας. Με ανοίγματα διοδίων
σε όλη τη χώρα, με εκατοντάδες
επανασυνδέσεις κομμένων ρευμάτων
και νερών, με κινητοποιήσεις σε ΔΕΗ,
Εφορίες και ΕΥΔΑΠ προσπαθούμε να
δείξουμε στο λαό το παράδειγμα της
ανυπακοής και της αλληλεγγύης.
Στο μέτωπο ενάντια στο φασισμό και το
ρατσισμό, απαντάμε με τη συμμετοχή
μας σε αντιφασιστικές κινητοποιήσεις
σε όλη την Ελλάδα. Σε καθημερινό
επίπεδο εξορμούμε στις γειτονιές
όλης της χώρας προσπαθώντας
να εμφυσήσουμε στον κόσμο τις
αντιφασιστικές μας αντιλήψεις και

να του δείξουμε τον πραγματικό
υπεύθυνο της εξαθλίωσής του, ο
οποίος δεν βρίσκεται δίπλα του αλλά
από πάνω του.

την σκυτάλη από τον Στουρνάρα
και εγκαλεί τους δικαστές για
πλημμελή εκτέλεση των αντεργατικών
καθηκόντων τους.

Το Κίνημα Δεν Πληρώνω στέκεται
στο πλευρό των διωκόμενων της
Βίλλας Αμαλίας και της ΛΚ37. Οι
ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι αποτελούν
κατακτήσεις του λαϊκού κινήματος και
ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται
απ’ όλη την κοινωνία. Ο Δένδιας από
την άλλη καθόλα πιστός στις επιταγές
των αφεντικών του, απεκδύεται
κάθε
μανδύα
δημοκρατικότητας
και φανερώνει τον πραγματικό του
εαυτό. Αρχικά, επιστρατεύει τα
μαντρόσκυλά του για να χτυπήσουν και
να συλλάβουν τους καταληψίες και εν
συνεχεία αποκαλεί τους ελεύθερους
κοινωνικούς χώρους κέντρα ανομίας
και τρομοκρατικής δραστηριότητας.
Σαν να μην έφτανε αυτό, ο «Υπουργός
Προστασίας του Τραπεζίτη», παίρνει

Εκτός του κράτους και του παρακράτους
όμως, σε αγωνιώδεις προσπάθειες
κατασυκοφάντησης και χτυπήματος
των εργατικών αγώνων έχουν επιδοθεί
και τα γνωστά παπαγαλάκια των ΜΜΕ.
Μετά την προσπάθεια αμαύρωσης των
καταλήψεων της Βίλα Αμαλίας και των
υπόλοιπων ελεύθερων κοινωνικών
χώρων, τα παπαγαλάκια, ως οι πλέον
έμπιστοι
σφουγγοκωλάριοι
των
αφεντικών τους έσπευσαν σε μία νέα
σειρά στημένων εκπομπών με στόχο
να δυσφημίσουν και τον αγώνα των
απεργών του Μετρό και των Αγροτών.
Τους προειδοποιούμε ότι η στημένη
προπαγάνδα τους δε θα περάσει. Ο
λαός τους πήρε χαμπάρι και θα τους
πάρει αμπάριζα μαζί με τα αφεντικά
τους.

Τ

ρία χρόνια τώρα το Κίνημα Δεν Πληρώνω δημιουργήσει ένα δίκτυο νομικών οι οποίοι μας
έχει δείξει τι πάει να πει αλληλεγγύη στην στηρίζουν ανιδιοτελώς σε κάθε νομική σύγκρουση με
πράξη. Αλληλεγγύη με απτά και άμεσα το κράτος των μεγαλοεργολάβων και των τραπεζιτών.
αποτελέσματα στη ζωή των συνανθρώπων Τέλος, έχουμε δημιουργήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο
μας που υποφέρουν και εξαθλιώνονται από τις επανασυνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος και νερού
ανθρωποκτόνες πολιτικές που εφαρμόζονται. Όπως σε φτωχά νοικοκυριά, Κοινωνικό Ιατρείο, τράπεζα
έχουμε επανειλημμένως δηλώσει, το Κίνημά μας αίματος και πραγματοποιούμε συνεχώς επισκέψεις
δεν εννοεί την αλληλεγγύη ως φιλανθρωπικό έργο. αλληλεγγύης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
Εμείς προσπαθούμε μέσω των καθημερινών μας για να τους παράσχουμε υλική και ψυχολογική
πράξεων και της στάσης ζωής μας να εμπεδώσουμε υποστήριξη.
στους ανθρώπους σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού
Συγκεντρώνουμε αίμα για όλους, χωρίς
και ανιδιοτελούς στήριξης με στόχο την κοινωνική ρατσιστικούς και φυλετικούς διαχωρισμούς. Γι
ενότητα μεταξύ των λαϊκών στρωμάτων και την αυτόν τον λόγο οργανώσαμε εθελοντική αιμοδοσία
αφύπνισή τους. Τείνουμε χείρα βοηθείας ώστε να μαζί με τον Σύλλογο ατόμων με νόσο Crohn και
απαγκιστρώσουμε τους συνανθρώπους μας από ελκώδη κολίτιδα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων.
τον βάλτο της καθημερινής πάλης για επιβίωση Οι γιατροί και το προσωπικό του Γ.Ν. Πατησίων
και την απόγνωση που τους κυριεύει, με στόχο στάθηκαν αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια.
να τους φέρουμε στον στίβο του αγώνα και να
Η επιλογή του νοσοκομείου δεν έγινε τυχαία.
δημιουργήσουμε μία νέα κοινωνία με κέντρο τον Πρόκειται για  ένα νοσοκομείο που η συλλογική
άνθρωπο.
πάλη των εργαζόμενων, 
Τα τρία χρόνια που Ομαδική εθελοντική αιμοδοσία του λαού των Πατησίων
δρασ τηριοποιούμασ τε του Κινήματος Δεν Πληρώνω και συλλογικοτήτων της
έχουμε σταθεί αλληλέγγυοι
περιοχής,
μεταξύ
των
σε απεργιακούς αγώνες μαζί με τον Σύλλογο ατόμων οποίων και το Κίνημα Δεν
με νόσο Crohn και ελκώδη Πληρώνω, έχει κρατήσει
(Χαλυβουργία,
Μετρό,
Vodafone,
Wind,
ανοικτό σε πείσμα των
κολίτιδα.
Phonemarketing
κ.α.),
μνημονιακών επιταγών.
στον αγώνα των αγροτών, των εργαζομένων στα
Η κοινή αυτή αιμοδοσία έχει και ένα συμβολικό
Νοσοκομεία και σε κάθε άλλον αγώνα ο οποίος μήνυμα: Κανένας άνθρωπος, καμιά ευπαθής
προάγει το κοινωνικό συμφέρον και προασπίζει κοινωνική ομάδα δεν πρέπει να μείνει μόνη της στη
τα λαϊκά δικαιώματα και κεκτημένα. Έχουμε κρίση. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας, ιδιαίτερα στα
συμπαρασταθεί σε δίκες αγωνιστών του λαϊκού χρόνια της μνημονιακής χολέρας. Είναι απαραίτητη η
κινήματος, έχουμε μετατρέψει τις δίκες των δικών μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Ελάτε σε αυτή την
μας μελών σε λαϊκές διαδηλώσεις και έχουμε ουσιαστική και συμβολική δράση.

Το Κίνημα Δεν Πληρώνω, συνεχίζοντας το
κοινωνικό του έργο που ξεκίνησε με την
τράπεζα αίματος, το κοινωνικό ιατρείο και την
προσφορά υλικής και ηθικής υποστήριξης σε
εργατικούς αγώνες και ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες, θεώρησε αναγκαία την οργανωτική
αναβάθμιση της κοινωνικής προσφοράς του,
δημιουργώντας Πυρήνες Αλληλεγγύης του
Κινήματος Δεν Πληρώνω σε πανελλαδικό
επίπεδο.
Στόχος των πυρήνων αλληλεγγύης είναι η
προσφορά υλικών αγαθών όπως τρόφιμα,
ρούχα, φάρμακα κ.λ.π. ώστε να επιτευχθεί
η δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής
αλληλεγγύης που θα προσφέρει ηθική και
υλική υποστήριξη στους συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη. Εκτός της παροχής
άμεσης υποστήριξης, μέσω των πυρήνων
αυτών επιχειρείται και η εμπέδωση δεσμών
αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων καθώς και
η επαναδραστηριοποίηση των συνανθρώπων
μας στο μέτωπο των επιτακτικών κοινωνικών
αγώνων του σήμερα.
Ήδη έχουν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται
οι Πυρήνες Αλληλεγγύης του Κινήματος
Δεν Πληρώνω στην Αττική (2110192839),
στην Κεφαλλονιά (6939507259), στην
Εύβοια (6973854756) και στην Φθιώτιδα
(6972508391-6981955440),
ενώ
στα
σκαριά είναι και η δημιουργία πυρήνων
αλληλεγγύης και στις υπόλοιπες περιοχές της
Ελλάδας. Μόνο στην Κεφαλλονιά, ο Πυρήνας
Αλληλεγγύης του κινήματος έχει προσφέρει
μέσα σε λίγες εβδομάδες, τρόφιμα και ρούχα
σε δεκάδες οικογένειες. Καλούμε όλους τους
συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν τη διάθεση
της ανιδιοτελούς προσφοράς, να ενισχύσουν
τους πυρήνες αλληλεγγύης του Κινήματος
Δεν Πληρώνω σε όλη την Ελλάδα.

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

·
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ είχε δημιουργηθεί μόλις τρεις
μέρες πριν, με μετοχικό κεφάλαιο μόλις
60.000 ευρώ.

του Παναγιώτη Τζαννετάτου, συγγραφέα-ποιητή, μέλους
του Κινήματος Δεν Πληρώνω στην Κεφαλονιά

·
95.700.000 ευρώ. Το κέρδος
των Μπόμπολα – Κούτρα – Τίμις
(κυρίων μετόχων της «Ελληνικός
Χρυσός») από την τμηματική πώληση
της εταιρείας στη μητρική  πολυεθνική
European Goldfields.

«Liberte, Egalite, Fraternite»

·
Ιδιοκτήτες της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ: 5% ΑΚΤΩΡ (κατασκευαστική
εταιρείας του Μπόμπολα) και 95% της
Καναδικής EL DORADO GOLD.

Έ

φτασε   ο χειμώνας  και ένας λαός Πολλά μαγαζιά κλείνουν την ημέρα τους με εξυπηρετήσουν τους κατοίκους κρίνονται
του «Δεν πληρώνω» ξεκίνησε
μηδενικό τζίρο. Οι μαζικές απολύσεις είναι
ακατάλληλα. Η Κεφαλονιά έχει καταντήσει
με γοργούς ρυθμούς στο να
πλέον καθημερινότητα. Μεγάλα και μικρά
νησί άγονης γραμμής. Όσο αφορά τα
γίνεται οπαδός, άθελά του, ενός
μαγαζιά έχουν αδειάσει από εμπορεύματα.
αεροπορικά εισιτήρια εκεί οι τιμές είναι
κινήματος με μοναδικό σύνθημα  “δεν έχω
Φαρμακεία και νοσοκομεία έχουν βασικές
εξωφρενικές, ξεκινώντας για μια απόσταση
να πληρώσω”.
ελλείψεις σε φάρμακα και καταναλώσιμα
Αθήνα - Κεφαλονιά από τη τιμή των 80 € και
Το Κίνημα Δεν Πληρώνω Κεφαλονιάς,
είδη (σύριγγες, βαζελινούχες γάζες, χαρτική
άνω.
έχοντας ως κύρια αρχή του την αλληλεγγύη
ύλη, κτλ.)
Επίσης ένα ακόμα πλήγμα η τελευταία
και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ξεκινά μια
Ελλείψεις διαπιστώνονται ακόμα και
κακοκαιρία
που
κατέστρεψε
ένα
νέα δράση με τίτλο Πυρήνας Αλληλεγγύης.
στα super-market του νησιού σε βασικά
μεγάλο μέρος της τοπικής παραγωγής
Η νέα δράση αυτή σκοπό έχει να
προϊόντα όπως βρεφικά γάλατα και
δυσχεραίνοντας την αγροτική οικονομία.
προσφέρει ψυχολογική και υλική υποστήριξη
προϊόντα εισαγωγής από το εξωτερικό
σε άτομα που έχουν την ανάγκη μας αυτές
κυρίως από Ευρωπαϊκές χώρες. Λόγο
Δημόσια θεάματα… κολώνες της
τις δύσκολες στιγμές που διανύουμε.
μειωμένης παραγωγής.
ΔΕΗ, πλατείες και δημόσιοι χώροι έχουν
Άνθρωποι που από την μια στιγμή στην άλλη
Μαχαίρι για  τον  τόπο, το σχέδιο
κατακλυστεί από τα ενοικιαστήρια και τα
έχασαν την δουλειά τους, τα σπίτια τους και
Αθηνά  με το οποίο κλείνει ή συγχωνεύει το
πωλητήρια.Φωνές του αέρα μιλούν για την
σήμερα είναι στο δρόμο. Άνθρωποι πλέον
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και απομακρύνει άμεσα
ιδιωτικοποίηση του λιμανιού στο Αργοστόλι
κάτω από το όριο της φτώχειας, σαν τον
1.600 Φοιτητής.  Οι φοιτητές αλλά και
και την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ (ιδιωτικοποίηση δηλ.)
γείτονα, τον φίλο, τον αδελφό. Άτομα που
η ίδια  η κοινωνία, δίνουν καθημερινή
του Εθνικού Δρυμού όπως και ακτών του
όλοι γνωρίζουμε. Αποτέλεσμα μιας άθλιας
μάχη  με   την  παρακμιακή   πολιτική
νησιού. Όλα στο σφυρί.
πολίτικης ξένων και εγχώριων συμφερόντων
της κυβέρνησης που βασίζεται  σε
Μια Ελλάδα στα ζάρια των ξένων
με θύμα τον ίδιο τον πολίτη.
ένα  καθαρά  αυθαίρετο  σύστημα
και ντόπιων μεσιτών – τοκογλύφων, που
Πριν περίπου τρεις μήνες στη Κεφαλονιά
ιδιωτικοποίηση   ακόμα
και
της
παίζουν τις ζωές μας στο φαύλο κύκλο των
η ΔΕΗ θρασύτατα έστελνε υπαλλήλους
Παιδείας.   Ο   αγώνες των φοιτητών έχει
συμφερόντων τους. Όλοι πια με μια φωνή,
να απειλήσουν και να τρομοκρατήσουν
σύνθημα «Δεν πάμε πουθενά».
βγαλμένη από την εξαθλίωση που μας έχουν
καταστηματάρχες για διακοπή του ρεύματος
ρίξει, πρέπει να πούμε φτάνει πια. Η θέση
σε περίπτωση που δεν εξοφλήσουν άμεσα
Μείζον πρόβλημα το τελευταίο
μας τώρα είναι στο δρόμο με όπλα τη φωνή
την υπηρεσία. Όταν πήγαιναν να πληρώσουν,
διάστημα, η πρόσβαση στο νησί, που
και τη ψυχή μας.
για να μην υποστούν τις συνέπειες, μαζί
γίνεται πια με μεγάλη
με το αναγραφόμενο ποσό πλήρωναν
δυσκολία, αφού λόγω της
ένα πρόστιμο της τάξης των 18€ με την
αύξησης των καυσίμων
αιτιολογία πως έχει ήδη δρομολογηθεί η
και τη «χρεοκοπία»
διακοπή, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί
εφοπλιστών
τα
καμία διακόπη.
δρομολόγια
έχουν
Ο κάθε καταστηματάρχης χρωστά 2 ως
ελαχιστοποιηθεί,
ενώ
3 ενοίκια τουλάχιστον, μισθούς υπαλλήλων,
τα πλοία που φτάνουν
ΤΕΒΕ και φυσικά αρκετές ακάλυπτες επιταγές.
στο
νησί
για
να

«Πηγαίνετε, βγείτε έξω. Τα τελευταία λόγια είναι
για τους ανόητους που δεν έχουν πει αρκετά.
Καλύτερα ένα άθλιο τέλος παρά μια αθλιότητα
χωρίς τέλος», Κ.Μαρξ.

·
0 ευρώ. Το κέρδος του
Ελληνικού Δημόσιου. Σύμφωνα με
τον Μεταλλευτικό Κώδικα, ο ορυκτός
πλούτος ανήκει αποκλειστικά στις
εταιρείες που τον εκμεταλλεύονται 
και δεν προβλέπεται η απόδοση
δικαιωμάτων στο Δημόσιο από την
εκμετάλλευσή του.

Σκουριές: Κάτω τα χέρια από τον
αγωνιζόμενο λαό της Χαλκιδικής

Τ

ο Κίνημα Δεν Πληρώνω
δηλώνει την αμέριστη
συμπαράσταση του στον
αγωνιζόμενο λαό της
Χαλκιδικής που μάχεται ενάντια
στις δυνάμεις της ντόπιας και ξένης
κατοχής, για το μέλλον του τόπου
και των παιδιών μας.
Οι
κοινοπραξίες
των
μεγαλοεργολάβων, χέρι-χέρι με τις
δυνάμεις καταστολής συνεχίζουν
να χτυπούν τον λαό σε όλα τα
μέτωπα. Κερατέα, Εθνικοί δρόμοι,
Φυλή,
Γραμματικό,
αγρότες,
απεργοί, φοιτητές και ο κατάλογος
δεν έχει τέλος. Καταληστεύουν
και εξαθλιώνουν έναν ολόκληρο
λαό ενώ αυτοί γίνονται συνεχώς
πλουσιότεροι. Το ένα σκάνδαλο
μετά το άλλο και όμως μένουν
πάντα ατιμώρητοι.
Ο λαός από την άλλη δεν κάθεται
αμέτοχος. Αντιστέκεται στη βία
τους και προσπαθεί να αντεπιτεθεί.

Θρηνούμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς
ενός ταξικού πολέμου που έχουν
εξαπολύσει μια χούφτα απατεώνων
ενάντια στο λαό. Μόνο στον δρόμο
καρμανιόλα Κορίνθου-Πατρών οι
χιλιάδες  νεκροί και  σακατεμένοι
βοούν, μάταια, για δικαιοσύνη σε
ώτα μη ακουόντων κυβερνώντων.
Χιλιάδες συμπολίτες μας στενάζουν
κάτω από το βάρος της φτώχειας
και της εξαθλίωσης.
Ο αγώνας των κατοίκων της
Κερατέας έδειξε ότι χαμένος είναι ο
αγώνας που δεν δόθηκε ποτέ. Όταν
έχουμε να κλάψουμε για 5.000 που
αυτοκτόνησανδολοφονήθηκαν
με τις μνημονιακές πολιτικές, δεν
μας περισσεύει κανένα δάκρυ για
τις  καμένες λαμαρίνες των τανκς
των μεγαλοεργολάβων. Όταν το
σύνταγμα της χώρας βιάζεται
βάναυσα από τους κυβερνώντες
τότε ο λαός βρίσκεται μπροστά
στον μονόδρομο τvvου άρθρου 120.
Στις Σκουριές συντελείται
ένα τεράστιο έγκλημα σε
βάρος του περιβάλλοντος,
του δημόσιου πλούτου και
της ανθρώπινης ζωής. Το
έγκλημα αυτό έχει φυσικούς
και ηθικούς αυτουργούς.
Τους ξένους και ντόπιους
μεγαλοεργολάβους και το
πολιτικό τους προσωπικό.
Τα
διαπλεκόμενα
συμφέροντα επιστράτευσαν

για μια ακόμη φορά τα γνωστά
καλοπληρωμένα παπαγαλάκια τους
των ΜΜΕ καθως και τα πολιτικά
τους
φερέφωνα,
προκειμένου
να «δικάσουν» τον αγώνα των
κατοίκων της περιοχής.
Το Κίνημα Δεν Πληρώνω,
στέκεται άνευ όρων στο πλευρό
του αγωνιζόμενου λαού, ενάντια
στη χούντα των μεγαλοεργολάβωντραπεζιτών, ντόπιων και ξένων.
Ο αγώνας των κατοίκων της
Χαλκιδικής είναι και δικός μας
αγώνας.

Το ήξερες ότι: 
·
Το 2004 το ελληνικό κράτος
με ειδικό νόμο παραχώρησε στην
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 317.000
στρέμματα στην Χαλκιδική και τα
μεταλλευτικα δικαιωματα ολου του
αρχέγονου  δάσους με το εξευτελιστικό
αντίτιμο των 11 εκ ευρώ. Η αξία των
μεταλλευμάτων (χρυσός, χαλκός,
άργυρος, μόλυβδος, ψευδάργυρος)
εκτιμάται στα 15.5 δις ευρώ. 
·
Η ανάθεση του έργου έγινε
όχι με διαγωνισμό όπως ορίζει το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο αλλά με απευθείας
ανάθεση.

·
Η εξόρυξη θα γίνει όχι υπόγεια
αλλά επιφανειακά. Κυάνιο, αρσενικό,
θειικό οξύ μερικά μόνο απο τα τοξικά
απόβλητα που θα μολύνουν την
γη, μέσω του νερού και του αέρα.
Αυξημένος ο κίνδυνος ατυχήματος και
μόλυνσης του νερού ίσως και όλης της
χώρας. 
·
Χαρακτηριστική η
περιβαλλοντική καταστροφή στην
Ρουμανία το 2000 - έσπασε η δεξαμενή
λυμάτων ενός χρυσορυχείου στη Μπάια
Μάρε. 100 τόνοι κυανιού χύθηκαν
στο  κοντινό ποτάμι. Καταστροφή
αποθεμάτων πόσιμου νερού 2,5
εκατομμύριων κατοίκων. Θεωρείται το
δεύτερο Τσερνομπιλ της Ευρώπης.
·
Η χρήση κυανίου στη
μεταλλουργία δεν είναι μονόδρομος,
είναι η φθηνότερη άρα και πιο
κερδοφόρα επιλογή για τις εταιρείες.
·
200 εκατ. τόνοι προβλέπεται να
εξορυχτούν μέσα στα επόμενα χρόνια
σύμφωνα με το σχέδιο της εταιρείας.
Τα 2.500 χρόνια που λειτουργούν πολύ
μικρότερα  μεταλλεία στην περιοχή
εξορύχτηκαν 30 εκατ. τόνοι. 
·
691.000 λίτρα: η μέση
κατανάλωση νερού ανά κιλό
παραγόμενου χρυσού.
·
Πάνω απο 1.000 νέες θέσεις
εργασίας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.
4.200 ευρώ επιδότηση απο το ΕΣΠΑ για
κάθε άνεργο που “εκπαιδεύει”.
·
Χιλιάδες άνθρωποι υπολογίζεται
ότι θα βγούν άμεσα στην ανεργία:
κάτοικοι της γύρω περιοχής: αγρότες,
κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, εργαζόμενοι
σε τουριστικά επαγγέλματα.

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

ΜΩΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:

Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΟΙ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΙ
ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ

της Ελένης Δρίβα, εκπαιδευτικού,
θεατρολόγου, Κίνημα Δεν Πληρώνω
Ηρακλείου Κρήτης

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥΦΟΝΟΣ ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ. 
της Σούλας Γαλάνη και του Αποστόλη Αυλακιώτη,
Κίνημα Δεν Πληρώνω Φθιώτιδας

Τ

ο Κίνημα Δεν Πληρώνω κλιμακώνει
την
αντεπίθεσή
του,
ενάντια
στους
μεγαλοεργολάβους των διοδίων, οι οποίοι
με μια βιομηχανία δικών, προσπαθούν να
ποινικοποιήσουν και να καταστείλουν ένα κίνημα που
τρία χρόνια τώρα αντιστέκεται υπερασπιζόμενο τις
συνταγματικές ελευθερίες του λαού. 
Με δύο φωτογραφικούς για το Κίνημά μας
νόμους, του Ρέππα και του Βορίδη, οι κυβερνήσεις των
μεγαλοεργολάβων και των τραπεζιτών κατέστησαν την
άρνηση πληρωμής διοδίων παράβαση του Κ.Ο.Κ και τις
διαδηλώσεις του λαού στο χώρο των διοδίων ποινικό
αδίκημα. 
Με ένα μπαράζ μηνύσεων και διώξεων, με κατηγορίες
επιστημονικής φαντασίας, για δήθεν σπασίματα μπαρών και
υποτιθέμενη εισβολή στο αστυνομικό τμήμα Κιάτου και
κάψιμο χιλίων κλήσεων που αφορούσαν παραβάσεις μη
πληρωμής διοδίων στην Κορίνθου-Πατρών, οι εταιρίες των
μεγαλοεργολάβων προσπάθησαν να στοχοποιήσουν και να
ενοχοποιήσουν ηγετικά μέλη του Κινήματος Δεν Πληρώνω
προκειμένου να καταφέρουν να αποδυναμώσουν το Κίνημα. 
Με αγωγή μισού εκατομμυρίου ευρώ για διαφυγόντα
κέρδη από άνοιγμα διοδίων, σε έντεκα συναγωνιστές, οι
χαρατσοεισπράκτορες των διοδίων Αφιδνών, προσπάθησαν
να μας λυγίσουν το φρόνημά και να μας στείλουν
φοβισμένους στους καναπέδες.   (η εκδίκαση ανεβλήθη
για το 2015). Στη Λάρισα, ο εθνικός μεγαλοεργολάβος με
τους πολυεθνικούς συνεταίρους του, δικάζουν συναγωνιστή
επαγγελματία αυτοκινητιστή για δήθεν σπάσιμο μπάρας
καθώς και είκοσι συναγωνιστές από το Βόλο και τη Λάρισα
για κινητοποίηση στα διόδια. 
Το Κίνημα όμως είναι ήδη καλά οργανωμένο, μαζικό
και έχει το δίκιο με το μέρος του! Μετατρέψαμε τις δίκες
σε Κιάτο, Κόρινθο και Λάρισα, οι οποίες στο σύνολό τους
αναβλήθηκαν, σε λαϊκές διαδηλώσεις αλληλεγγύης και
διεκδίκησης και κατ’αυτόν τον τρόπο θα κινηθούμε και στο

μέλλον. 
Ακόμη και σήμερα σχηματίζονται και νέες
δικογραφίες σε βάρος πρωτοπόρων συναγωνιστών μας.
Όχι μόνο δεν κατάφεραν να μας φοβίσουν αλλά αντίθετα
δημιούργησαν ένα πανελλαδικό ρεύμα αντίδρασης και
αλληλεγγύης. 
Με μαζικά ανοίγματα διοδίων σε Ρίο, Ζευγολατιό,
Μάλγαρα, Αφίδνες, Αιγίνιο, Μοσχοχώρι και σε άλλα
μέρη της Ελλάδας αναζωπυρώνεται η φωτιά του
μαζικού κινήματος ενάντια στα διόδια. Παρά τους
νόμους Ρέππα και Βορίδη, πάνω από το 10% των οδηγών
δεν πληρώνουν διόδια ακόμη και σήμερα.   Ο αγώνας
κλιμακώνεται!  Καμία απόπειρα των μεγαλοεργολάβων να
πειράξουν έστω και μία τρίχα συναγωνιστή δε θα μείνει
αναπάντητη! Αυτοί έχουν ως πυξίδα της παραμικρής πράξης
τους το κέρδος!  Εμείς την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια
και το δίκιο του αγώνα μας!  Απαιτούμε να ακυρωθούν
οι ληστρικές συμβάσεις παραχώρησης των εθνικών μας
δρόμων στους μεγαλοεργολάβους! Να καταργηθούν όλα τα
διόδια της χώρας! Της μοναδικής χώρας στην Ευρώπη που
πληρώνουμε και διόδια και πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας
για ανύπαρκτους δρόμους- καρμανιόλες.
Αγώνας μέχρι την τελική νίκη! 

Για άλλη μια φορά η περιοχή
του Μώλου θρηνεί ένα νέο παιδί
18 χρονών, τον Κίμωνα Κοκολόγο,
από τη Μενδενίτσα. Ο Κίμωνας 
έκανε το «λάθος» να περάσει από
τον παράδρομο της εθνικής οδού.
Ένας δρόμος ατελής με αρκετά
χιλιόμετρα χωματόδρομου, χωρίς
σήμανση, χωρίς φωτισμό και με
μπάρες λαιμητόμους.
Οι μπάρες είναι εγκατελειμένες,
ασυντήρητες,  χωρίς σωστή στήριξη
και σε πολλά σημεία κομμένες
και παρατημένες από την εποχή
των έργων της εθνικής οδού.
Την ίδια στιγμή στα 300 μέτρα
από το φονικό σημείο λειτουργούν
διόδια και οι μεγαλοεργολάβοι
εισπράττουν εκατομμύρια ευρώ
χωρίς να ενδιαφέρονται για την
ασφάλεια οσων διέρχονται από τον
παράδρομο.
Κανείς
αρμόδιος
φορέας
δεν
ενδιαφέρθηκε
να
διαμαρτυρηθεί για το νέο φονικό.
Αυτούς
τους
δρόμους
τους
έχουμε πληρώσει πολλές φορές
με το αίμα των παιδιών μας.
Θέλουμε δρόμους ασφαλείς και
χωρίς διόδια για να μη σκοτώνονται 
τα παιδιά μας στους ανασφαλείς και
επικίνδυνους παραδρόμους για τα
συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων.
Ας ξεσηκωθούμε όλοι και ας
αντιδράσουμε για το νέο μακελειό
που έγινε στη γειτονιά μας και
ας είναι ο Κίμωνας το τελευταίο
άδικο θύμα των συμφερόντων των
μεγαλοεργολάβων.

Ο

λόκληρη η κοινωνία συθέμελα και οι
εργαζόμενοι βλέπουν και αισθάνονται
τις συνέπειες των καταστροφικών
πολιτικών
των
μνημονίων
της
Τρόικας, που εφαρμόζονται πιστά από όλες τις
κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων.  Η νέα
τρικομματική κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική
της βαρβαρότητας, την πολιτική της μαύρης
προπαγάνδας και υλοποιεί, με μεγαλύτερη ένταση
και σφοδρότητα, την ίδια αδιέξοδη πολιτική των
προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων, με
αποτέλεσμα την οριστική διάλυση της χώρας.
Μέσα σε αυτήν την λαίλαπα του μνημονίου,
ο χώρος της εκπαίδευσης δεν αποτελεί
εξαίρεση. 
Ενάμιση χρόνο τώρα το Υπουργείο Παιδείας
ανακοινώνει μεγαλεπήβολα σχέδια για την δήθεν
αναβάθμιση του σχολείου και της εκπαίδευσης
γενικότερα με κορυφαίο όλων το φρέσκο «Σχέδιο
Αθηνά». Το βασικό «σλόγκαν» τους είναι: «ο
μαθητής στο επίκεντρο». Στην πραγματικότητα
όμως ο μαθητής και το σχολείο, μάλλον
τίθενται στο απόκεντρο και ο ρόλος των
εκπαιδευτικών υποβαθμίζεται ολοένα και
περισσότερο, εφόσον εντάσσεται στη λογική
του Μνημονίου.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο μορφωτικός ρόλος
του σχολείου έχει υποτιμηθεί και ο εκπαιδευτικός
έρχεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη επίθεση
της μεταπολεμικής περιόδου.
Η μείωση των δαπανών για την παιδεία και τα
άδεια ταμεία των σχολικών επιτροπών, η επιβολή
διδάκτρων που δημιουργεί προβλήματα στα
φτωχότερα λαϊκά στρώματα, οι συγχωνεύσειςκαταργήσεις σχολικών μονάδων, η αύξηση των
μαθητών κατά τμήμα, οι χαμένες διδακτικές
ώρες κάθε χρόνο και οι ελλείψεις σε διδακτικό
προσωπικό (εξαιρετική μείωση διοριστέων
και αναπληρωτών), είναι μερικά μόνο, από τα
φλέγοντα ζητήματα, που αφορούν την εκπαίδευση
σήμερα.
Από το δημόσιο δωρεάν σχολειό οδηγηθήκαμε
στο σχολείο των ΕΣΠΑ, των ανύπαρκτων
διορισμών (πάγωμα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ),
της επικείμενης αύξησης του ωραρίου, της
αξιολόγησης και κυρίως της υποχρηματόδοτησης.
Αυτό το τελευταίο οδηγεί τους εκπαιδευτικούς
στην πλήρη οικονομική τους εξαθλίωση σε βαθμό

τέτοιο, που μιλάμε ακόμη και για  κουπόνια
σίτισης και σίτιση σε στρατιωτικές λέσχες!
Όλοι οι εκπαιδευτικοί χάσανε το 40 τοις
εκατό του μισθού τους, το βιβλιάριο του
ΕΟΠΥΥ μοιάζει αναμνηστικό από άλλες
εποχές και ο μισθός ενός νεοδιόριστου μοιάζει
περισσότερο με επίδομα... 
Γίνανε δηλαδή, δάσκαλοι και καθηγητές, μιαν
άλλη «Ιφιγένεια», για να σωθεί το κράτος από την
εξοικονόμηση κονδυλίων στην εκπαίδευση και να
φυσήξει δήθεν ο ούριος άνεμος της Ανάπτυξης.
Η σημερινή πολίτικη, όσον αφορά στην παιδεία,
δεν είναι άλλο από μια αντι-λαϊκή και αντιεκπαιδευτική πολιτική, που απαξιώνει το δημόσιο
σχολείο και οδηγεί κυριολεκτικά στη χειραγώγηση
του εκπαιδευτικού.
Η αξιολόγηση θα αποτελέσει το νέο σφοδρό
εργαλείο για την ιδεολογική και παιδαγωγική
χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, με κυρία
συνέπεια τη μισθολογική καθήλωση και τις
απολύσεις. Πρόκειται για μια αξιολόγηση, που
δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τις αληθινές
ανάγκες της εκπαίδευσης και της αναβάθμισης
του ανθρώπινου δυναμικού, αφού στην
ουσία εξυπηρετεί τους μνημονιακούς στόχους
(κατάργηση σχολείων και υπηρεσιών,
μισθολογική καθήλωση).
Στον επόμενο τόνο και απολύσεις
εκπαιδευτικών. Η «εφεδρεία» απειλεί 20.000
εκπαιδευτικούς. Τι θα σημάνει αυτό σε μια
περίοδο που έχουν παγώσει κυριολεκτικά οι
προσλήψεις; Νέες συγχωνεύσεις σχολείων και
νέες σαρωτικές μετατάξεις.
Το Υπουργείο Παιδείας βέβαια, για να
διασκεδάσει και να ξεγελάσει τις ανησυχίες
χιλιάδων εκπαιδευτικών, ανακοίνωσε ότι η ο
τομέας της εκπαίδευσης θα εξαιρεθεί από την
εφεδρεία. Είναι όμως, πλέον, γνωστό ότι το
υπουργείο έχει συστήσει μυστική (!) επιτροπή
με στόχο να μελετήσει τις προϋποθέσεις και
τους όρους της εργασιακής εφεδρείας στην
εκπαίδευση.
 
Στον Καιάδα λοιπόν κάθε δικαίωμα...
Η εφεδρεία-απόλυση έχει μόνο στόχο να
μειώσει το κόστος των εκπαιδευτικών και να
ανατρέψει τις εργασιακές σχέσεις. Ήδη, σε μια

νύχτα κυριολεκτικά, το υπουργείο προσπάθησε
να καταργήσει χιλιάδες ολοήμερα σχολεία
και αντίστοιχα χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών,
δασκάλων και ειδικοτήτων, που εργάζονται  σε
αυτά.
Επίσης προέβη και στην κατάργηση της
δεύτερης ξένης γλώσσας, που είχε ξεκινήσει στα
Δημοτικά. Στρατολογεί την «παιδαγωγική» που
το βολεύει, για να μετατρέψει διάφορα διδακτικά
αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής (μουσική,
θεατρική αγωγή, εικαστικά) σε δραστηριότητες,
με απώτερο στόχο να απαλλαγεί από την
υποχρέωση να διδάσκονται από τους αντίστοιχους
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (βάζουν δασκάλους
να κάνουν μουσική, γυμναστική κλπ).
Από την άλλη, οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ
προσλαμβάνονται όποτε βγει το αντίστοιχο
πρόγραμμα, στέλνονται ακόμα και σε έξι σχολεία,
για να καλύψουν τα κενά και πληρώνονται έναντι
(!!!).
Η πραγματικότητα, τελικά, είναι ότι το
Υπουργείο Παιδείας δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά
για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης
και των μαθητών της. Αυτό που το ενδιαφέρει
πρωτίστως είναι η θυσία της εκπαίδευσης
στο βωμό της περιστολής δαπανών, που έχει
συμφωνηθεί με την Τρόικα. Βέβαια τις όποιες
καινοτομίες στην Παιδεία, αρέσκεται να τις ντύνει
με βαρύγδουπους τίτλους και μεγάλα λόγια.
Η ωμή όμως πραγματικότητα και η Ιστορία
μας, λέει και κάτι άλλο:  «Φοβού τους Δαναούς
και δώρα φέροντες «....
Το Κίνημα Δεν Πληρώνω παλεύει τρία
χρόνια τώρα για δωρεάν υψηλού επιπέδου
δημόσια Παιδεία για όλο τον λαό. Αντιμαχόμαστε
σε καθημερινή βάση την απαξίωση της δημόσιας
εκπαίδευσης με στόχο την παράδοσή της στα
χέρια των κερδοσκόπων ιδιωτών. Αγωνιζόμαστε
δίπλα στους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας,
ενάντια στις απολύσεις και την περιστολή των
εργασιακών τους δικαιωμάτων. Μαχόμαστε
στο πλάι των μαθητών και των σπουδαστών
υποστηρίζοντας κάθε αγωνιστική κινητοποίηση
και κατάληψη που στόχο έχει να διαφυλάξει το
δικαίωμα όλων στην δημόσια δωρεάν παιδεία
υψηλού επιπέδου.

www.kinimadenplirono.gr
epitropes2010@gmail.com

ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΑΘΑ!

Η

αναλγησία της ΔΕΗ έχει
ξεπεράσει κάθε όριο: Άνεργοι,
άνθρωποι με προβλήματα
υγείας,
ανάπηροι,
χαμηλοσυνταξιούχοι,
άποροι,
αποτελούν τα εύκολα θύματα της
επίδειξης αυστηρότητας του τμήματος
διασφάλισης εσόδων της ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ έχει, λοιπόν, ξεχάσει ότι το
ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και πως
η ίδια είναι μια δημόσια επιχείριση
που, θεσμικά, οφείλει να έχει
κοινωνικό χαρακτήρα. Αντί να υιοθετεί
τακτικές μέριμνας και προστασίας
για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες,
εφαρμόζει τακτικές εκφοβισμού
και εξαθλίωσης με απώτερο στόχο
την διασφάλιση κερδών και την
δημιουργία κλίματος φόβου.
Το Κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ είναι κάθετα
αντίθετο με τέτοιου είδους τακτικές
που αποτελλούν απόρροια μιας κρίσης
που δημιουργήθηκε απο ένα σάπιο
σύστημα για πληρωθεί απο το λαό. Και
επειδή δε θέλουμε να μένουμε μόνο
στα λόγια, κάνουμε την αλλήλεγγυη
πράξη: Είμαστε δίπλα σε αυτούς που
πλήττονται απο τις εγκληματικές
τακτικές της ΔΕΗ, επανασυνδέοντας
το ρεύμα σε ανθρώπους που έχουν
ανάγκη.

Ιστορίες της διπλανής
πόρτας:
Ζευγάρι ανέργων στα Κάτω
Πατήσια: «Οι συνθήκες δεν μας

επιτρέπουν να πληρώσουμε το
ρεύμα εδώ και ένα χρόνο. Μόνο το
τσεκουρεμένο επίδομα ανεργίας
έχουμε για να επιβιώσουμε. Πρίν
μείνουμε άνεργοι δε χρωστούσαμε
πουθενά.»

Οικογένεια
μεταναστών
στο
κέντρο
της
Αθήνας
χωρίς
εισόδημα: «Μετά από πεντέμιση
μήνες στο σκοτάδι μόνο εσείς μας
βοηθήσατε. Τόσο καιρό με το γκαζάκι
τρώγαμε μόνο μακαρόνια, ρύζι και
αυγά.»

Τετραμελής οικογένεια στον
Πειραιά με μοναδικό εισόδημα
μία κουτσουρεμένη σύνταξη:

Ο πατέρας μας λέει «Είμασταν μια
οικογένεια πάντα συνεπείς στις
πληρωμές μας. Εχουμε φτάσει στο
σημείο η κόρη μου να είναι 18 μήνες
χωρίς δουλειά. Με την συνταξη των
930 ευρώ προσπαθώ να συντηρήσω
την οικογένεια μου αλλά και την
μητέρα μου της οποίας πληρώνω το
νοίκι. Εχω επίσης πάρει και στεγαστικό
δάνειο. Απ’ ό,τι έμαθα η σύνταξη μου
θα πάει 800 ευρώ. Εχω αναπνευστικό
πρόβλημα. Εχω 12 καρφιά στους
πνεύμονες. Στη ΔΕΗ είπα να τους δίνω
100 τον μήνα και δεν το δέχτηκαν. Ολο
το ποσό, μου έλεγαν, ανένδοτοι.»

Βαριά ασθενείς στα Πατήσια:

Εργολάβος της ΔΕΗ μπήκε σαν κλέφτης
και έκοψε το ρεύμα στο σπίτι μίας
ηλικιωμένης (85 ετών) στα Πατήσια
η οποία μόλις είχε λάβει εξιτήριο από
το νοσοκομείο όπου υπεβλήθη σε
δύο χειρουργεία. Επίσης, η γυναίκα
πάσχει από γεροντική άνοια και άλλες
ασθένειες λόγω ηλικίας. Μαζί της
μένει και ο γιος της λόγω οικονομικής
αδυναμίας. Ο γιος πάσχει από χρόνια
αποφρακτική
πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ) και του είναι απαραίτητη η
λήψη οξυγόνου. Επίσης πάσχει από
καρδιοπάθεια και διαβήτη. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η προϊσταμένη του
τοπικού υποκαταστήματος της ΔΕΗ

υποσχέθηκε στην οικογένεια πως δεν
πρόκειται να τους κόψει το ρεύμα
τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη. Παρόλα
αυτά την επόμενη μέρα το ρεύμα
κόπηκε.

80χρονη 6 μήνες χωρίς ρεύμα: Το
πενιχρό εισόδημα της των 150 ευρώ
δεν της δίνει την δυνατότητα να
καλύψει ούτε τα βασικα. «Εχω χάσει
τον άντρα μου 30 χρόνια και ζω μόνη»,
μας λέει, «αν ζόυσε θα σκότωνε
κανέναν. Δεν είναι κατάσταση αυτή».
Μεγάλη βοήθεια της εχουν προσφέρει
οι μετανάστες που εχουν ενα μαγαζί
δίπλα στο σπίτι της: εκεί περνάει
πολλες ώρες απ’την ημέρα της μπροστά
απ’τη σόμπα τους προσπαθώντας να
ζεσταθεί ή μαγειρεύοντας στο γκαζάκι
τους.
Δεν είναι μόνο η ΔΕΗ. Είναι και η
ΕΥΔΑΠ που δείχνει το αποκρουστικό
και απάνθρωπο πρόσωπο ενός
καπιταλιστικού
συστήματος
που
αργοπεθαίνει.

Εννιαμελής οικογένεια με 7 μικρά
παιδιά στον Αγιο Δημήτριο: Τα

μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
μπαίνοντας στο σπίτι των συνανθρώπων
μας που είχαν μείνει χωρίς νερό
αντίκρισαν την εξής συγκλονιστική
εικόνα: ένα απ’τα μικρά παιδιά της
οικογένειας έτρωγε την παιδική κρέμα
σκόνη μη έχοντας νερό να την διαλύσει.
«Είμαστε μία βδομάδα έτσι. Παίρνουμε
νερό σε κουβάδες απ’το σχολείο που
είναι 15 λεπτά με τα πόδια καθώς και
από ένα πηγάδι βγάζουμε νερό και ας
είναι βρώμικο. Δουλειά δεν υπάρχει
για να τα βγάλουμε πέρα. Δανείζομαι
20- 30 ευρώ απο διάφορους φίλους και
γνωστούς για να ζήσουμε»

Καθημερινά μας έρχονται καταγγελιές
για επικίνδυνες, για την ίδια την ζωή,
διακοπές ρεύματος σε ανθρώπους
που το ρεύμα είναι απαραίτητο για
την λειτουργία ιατρικών συσκευών
που τους κρατάνε στη ζωή. Έτσι,
εκτός απο συσκευές μηχανικής
υποστήριξης της αναπνοής, υπάρχουν
νεφελοποιητές για εισπνοές, στρώματα
για την αποφυγή κατακλίσεων σε
κατάκοιτους ασθενείς, όπως και τα
φάρμακα που χρειάζονται ψυγείο
για να συντηρηθούν (ινσουλίνες,
αντιγλαυκωματικά φάρμακα κλπ).
Δεχόμαστε προτάσεις απο οικείους
ασθενών να προχωρήσουμε σε
μηνύσεις σε βάρος παντός υπευθύνου
για περιπτώσεις όπου η ζωή ασθενών ή
ηλικιωμένων ατόμων καθώς και μικρών
παιδιών ετέθη σε κίνδυνο. Ηδη η ομάδα
νομικής βοήθειας του Κινήματος ΔΕΝ
ΠΛΗΡΩΝΩ μελετά το ζήτημα. Σύντομα
θα έχουμε νεώτερα επί του θέματος.
Το Κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ πράττει
καθημερινά στη πράξη το ανθρωπιστικό
καθήκον αλληλεγγύης γιατί βάζουμε
τις ανθρώπινες ζωές πάνω από τα
κέρδη οποιουδήποτε τροϊκανού. Ας
μην ξεχνάμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα
και το νερό είναι κοινωνικά αγαθά
απαραίτητα για την επιβίωση του
ανθρώπου. Δεν θα τους αφήσουμε
να μας γυρίσουν στον Μεσαίωνα! Η
αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!
*Βίντεο από δράσεις επανασυνδέσεων
ρέυματος και νερού μπορείτε να βρείτε
στο site μας: www.kinimadenplirono.
gr και στο κανάλι μας στο youtube:
kinimadenplirono.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ
ΚΡΙΣΗ – ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ
ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ!

ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful