Ο Επιμενίδης λέει ότι όλοι οι Κρήτες είναι

ψεύτες
Ο Επιμενίδης είναι Κρητικός
Άρα ο Επιμενίδης λέει ψέματα
Άρα οι Κρήτες λένε την αλήθεια
Άρα και ο Επιμενίδης λέει την αλήθεια
Άρα οι Κρήτες είναι ψεύτες κ.ο.κ.

Κοσμολογία-Γνωμικά-Γεωμετρία-ΦυσικήΘεολογία
Λεώφαντος

Πιττακός ο
Μυτιληναίος

Μύσωνας

μαθηματικός,
φυσικός,
αστρονόμος,
μηχανικός,
μετεωρολόγος και
προσωκρατικός
φιλόσοφος

Ανάχαρσις

650-570

Πεισίστρατος

6ου αιώνα
μ.χ.

Τύραννος

Θαλής
630/635 π.Χ.
- 543 π.Χ.

Επιμενίδης

Σοπενάουερ

Επίχαρμος
5ος π.Χ. αι.

Σίβυλα
βυζαντινές
κωδικοποιήσεις

Επίχαρμος
5ος π.Χ. αι.

Ακουσίλαος

Ορφέας

5ου αιώνα μ.χ.

ρωμαϊκής αυτοκρατορικής
και ύστερης ρωμαϊκής
εποχής

Αρισταγόρας ο
Μιλήσιος

Βίας ο
Πριηνεύς

Λίνος

5ο αιώνα π.Χ.

6ος π.Χ. αι.

Καλλίμαχος, Ήριννα, Ανύτη, Ασκληπιάδης,
Λεωνίδας ο Ταραντίνος, Διοσκορίδης,
Αντίπατρος ο Σιδώνιος, Μελέαγρος,
Κριναγόρας, Φίλιππος ο Θεσσαλονικεύς,
Μάρκος Αργεντάριος, Παλλαδάς, Ρουφίνος,
Φιλόδημος, Αγαθίας, Παύλος ο Σιλεντιάριος.

όπερες και
καντάτες,κλασικής
μουσικής.

Αίσωπος
Επτά
σοφοί

Παλατινή
Ανθολογία

7ο αιώνα π.Χ.

Τεκνο του θεού
Απόλλωνα

7ο αιώνα π.Χ.

Χίλων (ή
Χείλων) o
Λακεδαιμόνιος

Πάμφυλος
Κωνσταντίνος
Κεφαλάς

600 π.Χ.

Αριστόδημος
ο
Ηρακλείδης

τέλη 9ου-αρχές 10ουαι. μ.Χ

φυσικός κόσμοςΑστρονομία-νους

Λάσος

12ο αι. π.Χ.

6ου
αιώνα π.χ.

Κοσμογονία-Κοσμολογία-ΔαιμονολογίαΔαιμονολογία

Περίανδρος
668 – 584 π.Χ
τύραννος

Κλεόβουλος
o Ρόδιος

Κωστής
Παλαμάς

6ος π.Χ. αι

Αναξαγόρας

αγάπη του προς
τη δικαιοσύνη

500 π.Χ

Σόλων ο
Αθηναίος

Εμπεδοκλής ο
Ακραγαντίνος

περ. 639 - 559
π.Χ.)

απελευθέρωσε όσους Αθηναίους
είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών στην
ίδια την Αθήνα και επανέφερε στην
πόλη όσους εν τω μεταξύ είχαν
μεταπωληθεί στο εξωτερικό

Παρμενίδη

495 - 435 π.Χ.

Πυθαγόρειοι

Ηρόδοτος

Μάρκος Τύλλιος
Κικέρων

485 - 421/415 π.Χ.
ιστορικός και γεωγράφος

Αίγυπτο και τη
Μ. Ασία
Πυθαγόρας
72 π.Χ.

Έλληνας φιλόσοφος,
μαθηματικός, γεωμέτρης
και θεωρητικός της
μουσικής

Σωκράτης
470 π.Χ. ή 469 π.Χ. 399 π.Χ.

Αριστόξενος ο
Ταραντίνος
354-300 π.Χ.

Αριστοτέλης
384 - 322 π.Χ.

φυσιοδίφης,
φιλόσοφος,δημιουργός
της λογικής

Εμπεδοκλή

«κατέβασε τη
φιλοσοφία από τα
άστρα στη γη»

Σωκρατική
(μαιευτική)
μέθοδος-Διαλεκτική

Φερεκύδης
θεογονιστής

Επτά σοφοί
Επτά σοφοί
7ο αιώνα π.Χ.

Θαλής
630/635 π.Χ. - 543 π.Χ.

μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος, μηχανικός, μετεωρολόγος και
προσωκρατικός φιλόσοφος
Κοσμολογία-Γνωμικά-Γεωμετρία-Φυσική-Θεολογία
Πιττακός ο Μυτιληναίος
650-570

Βίας ο Πριηνεύς
6ος π.Χ. αι.

Σοπενάουερ
Κλεόβουλος o Ρόδιος
6ος π.Χ. αι

Παλατινή Ανθολογία
7ο αιώνα π.Χ.

ρωμαϊκής αυτοκρατορικής και ύστερης ρωμαϊκής εποχής
βυζαντινές κωδικοποιήσεις
Καλλίμαχος, Ήριννα, Ανύτη, Ασκληπιάδης, Λεωνίδας ο Ταραντίνος,
Διοσκορίδης, Αντίπατρος ο Σιδώνιος, Μελέαγρος, Κριναγόρας,
Φίλιππος ο Θεσσαλονικεύς, Μάρκος Αργεντάριος, Παλλαδάς,
Ρουφίνος, Φιλόδημος, Αγαθίας, Παύλος ο Σιλεντιάριος.
Κωνσταντίνος Κεφαλάς
τέλη 9ου-αρχές 10ουαι. μ.Χ

Σόλων ο Αθηναίος
περ. 639 - 559 π.Χ.)

αγάπη του προς τη δικαιοσύνη
απελευθέρωσε όσους Αθηναίους είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών στην
ίδια την Αθήνα και επανέφερε στην πόλη όσους εν τω μεταξύ είχαν
μεταπωληθεί στο εξωτερικό

Περίανδρος
668 – 584 π.Χ
τύραννος

Χίλων (ή Χείλων) o Λακεδαιμόνιος
600 π.Χ.

Αίσωπος
Μύσωνας
Αριστόδημος ο Ηρακλείδης
12ο αι. π.Χ.

Επιμενίδης
Ο Επιμενίδης λέει ότι όλοι οι Κρήτες είναι ψεύτες
Ο Επιμενίδης είναι Κρητικός
Άρα ο Επιμενίδης λέει ψέματα
Άρα οι Κρήτες λένε την αλήθεια
Άρα και ο Επιμενίδης λέει την αλήθεια
Άρα οι Κρήτες είναι ψεύτες κ.ο.κ.
Λεώφαντος
Πυθαγόρας
72 π.Χ.

Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και θεωρητικός της
μουσικής
Ηρόδοτος
485 - 421/415 π.Χ.
ιστορικός και γεωγράφος

Μάρκος Τύλλιος Κικέρων
Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος
495 - 435 π.Χ.

Κωστής Παλαμάς
Πυθαγόρειοι
Κοσμογονία-Κοσμολογία-Δαιμονολογία-Δαιμονολογία
Επίχαρμος
5ος π.Χ. αι.

Ανάχαρσις
6ου αιώνα μ.χ.

Επίχαρμος
5ος π.Χ. αι.

Ακουσίλαος
5ου αιώνα μ.χ.

Ορφέας
Σίβυλα
όπερες και καντάτες,κλασικής μουσικής.
Πεισίστρατος
Τύραννος

Φερεκύδης
θεογονιστής

Λίνος
Λάσος
6ου αιώνα π.χ.

Πάμφυλος
Αναξαγόρας
500 π.Χ

Εμπεδοκλή
φυσικός κόσμος-Αστρονομία-νους
Παρμενίδη
Αίγυπτο και τη Μ. Ασία
Αρισταγόρας ο Μιλήσιος
5ο αιώνα π.Χ.

Σωκράτης
470 π.Χ. ή 469 π.Χ. - 399 π.Χ.

Αριστόξενος ο Ταραντίνος
354-300 π.Χ.

Αριστοτέλης
384 - 322 π.Χ.

φυσιοδίφης, φιλόσοφος,δημιουργός της λογικής
Σωκρατική (μαιευτική) μέθοδος-Διαλεκτική
«κατέβασε τη φιλοσοφία από τα άστρα στη γη»
Τεκνο του θεού Απόλλωνα