Peranan Guru PSV

PERANAN GURU PSV 1. Pengurus, Kepanitiaan dan surat Pekeliling KPM> 2. Motivator 3. Inisiator

mehmet Q Sauda'

Peranan Guru PSV
Pengurus, Kepanitiaan dan Surat Pekeliling KPM 1. Menguruskan P&P. - Sukatan Pelajaran - Huraian Sukatan Pelajaran - Bahan Bantu Mengajar - Alat Bantu Mengajar - Pentaksiran dan Penilaian prestasi pelajar - Portfolio Pelajar yang berkaitan. - Kerja kursus pelajar.

mehmet Q Sauda'

mehmet Q Sauda' . .Merancang dan melaksanakan aktiviti Panitia sepanjang Tahun persekolahan.Menubuhkan/menjadi AJK Panitia PSV .melaksanakan langkah-langkah secara kolektif bagi memastikan prestasi PSV murid berada di tahap yang memuaskan.Peranan Guru PSV 2.Merancang pembelian/alat dan bahan mengikut kesesuaian untuk kegunaan pelajar.Menghadiri mesyuarat berkala Panitia PSV. Mengurus Kepanitiaan . . .Studio PSV.

kembara seni dsbnya.Peranan Guru PSV . pameran.Merancang/melaksanakan aktiviti kesenian diluar waktu P&P seperti pertandingan melukis. - mehmet Q Sauda' . lawatan sambil belajar.

JPN PPD dan sebagainya sebagai rujukan semua guru PSV.Peranan Guru PSV Pengurus Surat Pekeliling KPM.Melaksanakan segala tindakan yang diarahkan oleh surat pekeliling rasmi.JPN. . mehmet Q Sauda' .Memberi maklumbalas kepada pihak yang berkaitan seberapa segera jika diperlukan. . PPD. dokumen dan Surat Pekeliling Rasmi KPM. .Menyediakan satu fail menyimpan salinan rekod.

murid.Melaksanakan in-house training sekiranya diperlukan oleh Pekeliling rasmi. .Menyimpan segala rahsia dari surat Pekeliling Rasmi sekiranya diperlukan berbuat demikian. ibubapa dsbnya) . - mehmet Q Sauda' .menyebarkan segala siaran yang diterima dari surat Pekeliling kepada pihak yang berkaitan. ( Guru-guru PSV.Peranan Guru PSV .

daerah.Memastikan Mesyuarat Agung Kelab dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan.Melantik Jawatankuasa kelab dikalangan murid.Merancang aktiviti kelab sepanjang tahun. negeri atau negara yang bersesuaian. mehmet Q Sauda' .Membentuk Kelab/Persatuan Senilukis peringkat sekolah.Melibatkan ahli-ahli persatuan dalam aktiviti dalam peringkat sekolah. . .Peranan Guru PSV Pengurus Aktiviti Kelab/Persatuan Seni Visual . . .

Antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh penyelaras Kelab PSV: . . .Peranan Guru PSV .Perlantikan AJK Kelab. .melibatkan kelab dengan dengan badan induk/badan kesenian setempat dsbnya.Bertindak sebagai penyelaras/kordinator kelab.Mesyuarat Agung Tahunan.Perlaksanaan aktiviti mingguan. . mehmet Q Sauda' . .Menyediakan laporan perkembangan aktiviti Kelab dalam mesyuarat Panitia Seni Visual.

Memastikan semua dokumentasi kelab disimpan dalam fail untuk rujukan /semakan.Peranan Guru PSV . .Melukis Mural .Merancang projek khas jangka pendek/ jangka panjang seperti: .Pertandingan Melukis -dsbnya. mehmet Q Sauda' .Minggu Kesenian .Pameran .

mehmet Q Sauda' . • Jadual waktu penggunaan bilik seni. • Kelengkapan Bilik Seni. • Pengagihan tugas.Peranan Guru PSV Beberapa aspek yang perlu diberi perhatian dalam Pengurusan Bilik Seni: • Keselamatan • Kebersihan • susunan perabot • Pameran hasilkerja. • Pengumpulan alat/bahan. • Penggunaan peralatan/pinjaman/penambahan bahan yang berkurangan.

Aspek Keselamatan .Aspek Fizikal .Aspek Sosial .Peranan Guru PSV Pengurus Studio/Bilik PSV . mehmet Q Sauda' .Aspek Emosi.

Warna . .Alatan keselamatan .Melibatkan keadaan fizikal Bilik/Studio Seni.Peranan Guru PSV Aspek Fizikal .Sumber air dan eletrik yang bersesuaian.Pengudaraan . . .Susunan perabot/alatan/mesin.Paparan dan pameran karya pelajar.Pencahayaan . mehmet Q Sauda' .

Aspek mudah alih mengikut keperluan pembelajaran semasa.Menguruskan jadual penggunaan studio mengikut giliran/kelas. .Panduan dan tanggungjawab.Menyelenggara dan merekod stok dan inventori PSV. .Memastikan perabot/peralatan/bahan bersesuaian dan mencukupi.Peranan Guru PSV . .Menyediakan peraturan/tatacara penggunaan Studio. . . mehmet Q Sauda' .

Memenuhi kehendak fisiologi – memuaskan deria. Membentuk suasana yang merangsang daya kreativiti pelajar. Memenuhi kehendak mental – Ada elemen yang menjana pemikiran pelajar. 2. Persekitaran yang memberi keyakinan untuk berkarya. 3. 4. mehmet Q Sauda' .Peranan Guru PSV Aspek emosi 1.

Berfungsi sebagai pemangkin untuk mengembangkan minat. guru-guru dan ahli masyarakat sekolah. Menggalakkan pendedahan kepada kepelbagaian budaya. Menarik minat murid. bakat. 2. 4. Mewujudkan suasana interaksi sesama murid.Peranan Guru PSV Aspek sosial Suasana Bilik Seni yang: 1. mehmet Q Sauda' . kreativiti dan inovasi. 3.

Peranan Guru PSV Beberapa contoh pelan Bilik Seni mengikut saiz dan kesesuaian mehmet Q Sauda' .

mehmet Q Sauda' .

Peranan Guru PSV P mehmet Q Sauda' .

Peranan Guru PSV P mehmet Q Sauda' .

Peranan Guru PSV P mehmet Q Sauda' .

Peranan Guru PSV P mehmet Q Sauda' .

Peranan Guru PSV P mehmet Q Sauda' .

Peranan Guru PSV P mehmet Q Sauda' .

Peranan Guru PSV P mehmet Q Sauda' .

Peranan Guru PSV P mehmet Q Sauda' .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful