RIS

SEMESTER 1 SESI 2010/2011

HNS2013: KENEGARAAN

TAJUK

TUGASAN 2
KUMPULAN

UPSI-A02 (A112PJJ)

DISEDIAKAN OLEH NAMA YIP SIEW MUN NO. ID 840901-08-5622 NO. TELEFON 016-5430319

NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHAMAD KAMAL BIN KAMARUDDIN TARIKH SERAH: 5 MAY 2012

iaitu corak kerajaan yang bergantung pada persetujuan ramai. pilihanraya dan corak pemerintahan. Perkataan demokrasi berasal daripada bahasa Yunani. Antara prinsip utama dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen ialah raja berperlembagaan. ciri-cirinya yang lain ialah keluhuran perlembagaan. Dalam sistem demokrasi. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem pemerintahan ini adalah dipanggil negara atau kerajaan yang demokratik. Pengenalan Malaysia mula melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen selepas mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Terdapat . Berkongsi satu elemen utama “that is ‘power’ that resides and emanates from people”. Bincangkan. parlimen. oleh rakyat dan untuk rakyat’ telah digunapakai dalam sistem pemerintahan Malaysia bagi menunjukkan bahawa suara rakyat adalah amat penting dalam sistem pentadbiran negara. kepentingan perlembagaan dan pindaan perlembagaan. Melalui ciri tersebut. iaitu Demokratia. Selain itu. slogan ‘kerajaan rakyat. Definisi Demokrasi Demokrasi boleh diertikan dengan banyak makna. Sehubungan dengan itu. ketua negeri.HNS2013: KENEGARAAN 2 Tugasan 2 Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan yang unik berteraskan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Demos bermaksud rakyat dan Kratia bermaksud pemerintah. undang-undang digubal sama ada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Sistem ini diperkenalkan di Sabah dan Sarawak apabila Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963. ternyata bahawa perlembagaan adalah suatu yang penting dalam memastikan kelancaran pentadbiran negara. Sistem pemerintahan ini memberi peluang kepada rakyat untuk menentukan pemimpin negara atau tampuk pemerintahan.

demokrasi merupakan satu sistem politik di mana anggotanya saling bergantung di antara satu sama lain. Satu bentuk pemerintah di mana pemerintah bertanggungjawab ke atas yang diperintah. demokrasi adalah kepada kerajaan berperwakilan atau wakil kerajaan yang terdiri dari sekumpulan orang atau seorang wakil yang dipilih daripada pilihan raya demokratik dan mereka menjalankan tugas dalam masa tertentu berdasarkan kehendak rakyat. Dahl. Rakyat menyokong. Demokrasi dibahagi kepada secara langsung dan secara tidak langsung. Ciri-ciri negara demokrasi berparlimen ialah: a) Raja Berperlembagaan – kuasa Yang di-Pertuan Agong ditetapkan dalam perlembagaan. b) Perlembagaan – merupakan garis panduan pemerintahan negara. . Ramanathan (1987) pula. Menurut K. rakyat berpeluang membentuk kerajaan dengan melibatkan diri dalam sistem perlembagaan negara. demokrasi adalah kerajaan rakyat. sebagai orang yang sama dari segi politik dan mereka sama-sama berdaulat dan memiliki kemampuan serta sumber daya yang mereka perlukan demi memerintah diri mereka sendiri. c) Pilihanraya – rakyat diberi peluang memilih dan melibatkan diri dalam menubuhkan kerajaan yang baru.HNS2013: KENEGARAAN 3 satu ungkapan yang popular mengenal demokrasi. Sistem Demokrasi Berparlimen Dalam sebuah negara yang bersistem demokrasi berparlimen. Perkataan ini digunapakai pertama kali di Athens. Pemerintahan negara dijalankan secara perwakilan dan pembentukan kerajaan berasaskan persetujuan ramai. mengekalkan atau menukar kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Menurut Robert A. by the people and for the people”. Menurut Jack Lively (1975). iaitu “the government of the people. Inti demokrasi ialah penyertaan rakyat dalam proses pembuatan keputusan. oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Malaysia merupakan negara demokrasi berparlimen.

Proses untuk memilih kerajaan berasaskan kepada demokrasi. . pilihanraya merupakan pemilihan umum ke atas seseorang untuk sesuatu jawatan dan pemilihan dibuat menerusi undi sesebuah perkumpulan (constituent body). f) Badan Kehakiman – mentaksirkan undang-undang. pengundi cuma memilih wakil rakyat untuk Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri (DUN) yang kemudiannya menentukan pembentukan kerajaan. rakyat mengundi semata-mata ntuk menentukan eksekutif yakni presiden dan juga ahli-ahli dewan perundangan yang dipilih dalam pilihanraya secara berasingan. tujuan mengadakan pilihanraya adalah untuk memilih orang yang akan mewakili kepentingan pemilih-pemilih dalam hal yang terletak di bawah bidang kuasa organisasi di mana orang atau individu-individu berkenaan dipilih untuk bertugas. e) Badan Perlaksana – menggubal dasar negara dan melaksanankan kuasa eksekutif. iaitu orang yang dipilih dan kumpulan pemilihnya. Berdasarkan kedua-dua orang tokoh berikut. Rashid Rahman (1994) pula. pilihanraya adalah satu kaedah untuk memilih calon bagi jawatan atau kerusi tertentu. Robertson (1993). Maka dalam satu-satu pilihanraya terdapat dua objek yang terlibat.HNS2013: KENEGARAAN 4 d) Badan Perundangan – menggubal undang-undang negara. Menurut Ala Westminter. Menurut A. Ia merupakan satu kaedah yang berwibawa bagi memilih pemimpinpemimpin politik atau ketua negara di seluruh dunia. g) Parti-parti politik – memberi peluang kepada rakyat untuk bersuara. Pemilihan mestilah dilakukan secara terbuka oleh sekumpulan orang. Pilihanraya Menurut D. Dalam sistem berpresiden.

Sebahagian dari prasyarat yang perlu wujud sekiranya sesuatu sistem itu benar-benar ingin menepati tuntutan dan semangat perlembagaan. • Undang-undang pilihanraya hendaklah berasaskan kepada keadilan. Ia perlukan mandat rakyat untuk menjalankan pilisi dan program-programnya. beberapa undang-undang digubalkan untuk memastikan prosedur pilihanraya dijalankan dengan tanpa masalah. 2) Perlembagaan Negeri. Dalam buku Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia (1997) yang ditulis oleh Tun Muhammad Salleh Abas. dan berpersatuan yang dijamin oleh undang-undang dan perlembagaan. . • Segala pertelingkahan mestilah diselesaikan dengan segera oleh sebuah mahkamah yang dikhususkan untuk mengadili kes-kes sedemikian. Pilihanraya merupakan kunci penting kepada demokrasi. pilihanraya juga penting kerana ia juga menentukan sesebuah kerajaan itu benar-benar efektif dalam pemerintahannya. Masyarakat tidak harus bersifat kosmetik semata-mata kerana pilihanraya yang demokratik menuntut kepada kewujudan pelbagai aspek kebebasan asasi seperti bercakap. Pilihanraya adalah mekanisme yang membolehkan rakyat menukar kerajaan secra aman. Antaranya ialah: • Pilihanraya berkenaan hendaklah dijalankan oleh satu badan yang bebas dan dipercayai oleh rakyat. berhimpun. Undang-undang tersebut ialah : 1) Perlembagaan Persekutuan. beliau menulis bahawa ada syarat-syarat yang perlu diadakan untuk memastikan wujudnya suatu pilihanraya yang bersih dan bebas. Pilihanraya perlu disertai oleh semua lapisan dan golongan.HNS2013: KENEGARAAN 5 Dari sudut lain. Undang-undang Pilihanraya Untuk melancarkan proses pilihanraya. di samping memastikan bahawa perkara-perkara yang tidak baik tidak boleh dilakukan.

Pada pukul 10:00 pagi hingga 11:00 pagi. 1981. Pada hari tersebut. 7) Peraturan-peraturan (Pengundian Pos) Pilihanraya. Pegawai Pengurus akan mengisytiharkan calon itu menang tanpa bertanding. menetapkan tarikh-tarikh hari penamaan calon dan hari pengundi.000 bagi kerusi Negeri kepada Pegawai Pengurus. Masa kertas penamaan dikemukakan adalah antara pukul 9:00 pagi hingga 10:00 pagi pada hari penamaan. calon-calon mengemukakan kertas penamaan untuk bertanding dalam pilihanraya kepada Pegawai Pengurus. 2003. Pada masa yang sama satu notis akan diwartakan. Proses Pilihanraya Piliharaya Umum bermula dengan pengeluaran writ pilihanraya oleh Suruhanjaya Pilihanraya kepada Pegawai Pengurus. Kertas-kertas penamaan boleh dikemukakan oleh calon. 6) Peraturan-peraturan (Pendaftaran Pemilih) Pilihanraya. calon perlu menyerah pertaruhan berjumlah RM10. 4) Akta Kesalahan Pilihanraya.000 bagi kerusi Parlimen dan RM5. a) Hari Penamaan Calon Hari penamaan calon merujuk kepada hari yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihanraya.HNS2013: KENEGARAAN 6 3) Akta Pilihanraya. . pencadang dan penyokong atau salah satu daripada mereka. b) Pertaruhan Sebelun atau pada hari penamaan calon. 1954 (Akta 5). 2002. Jika terdapat seorang calon sahaja yang dicadangkan. 1958 (Akta 19). 5) Peraturan-peraturan (Perjalanan Pilihanraya) Pilihanraya. kertas penamaan akan dipamerkan untuk diteliti dan bantahan.

Pegawai Penguat Kuasa bertanggungjawab kepada Pegawai Pengurus dan tugas pasukan ini ialah untuk memantau bahan-bahan kempen. seorang wakil dari Pihak Berkuasa Tempatan dan seorang wakil tiap-tiap parti atau calon yang bertanding. seorang wakil dari Ibu Pejabat Polis Daerah. seperti yang tertera di dalam Akta Kesalahan Pilihanraya (Pindaan) 2002. Simbol tersebut akan dicetak pada kertas-kertas undi. d) Kempen Suruhanjaya Pilihanraya telah merangka peraturan-peraturan khas untuk berkempen.HNS2013: KENEGARAAN 7 Calon akan hilang Wang deposit jika gagal memperoleh 1/8 daripada jumlah undi yang diperoleh oleh semua calon yang bertanding di dalam sesuatu bahagian pilihanraya berkenaan. Unit ini dianggotai oleh Pegawai Penguat Kuasa yang dilantik oleh Suruhanjaya Pilihanraya. ceramah-ceramah pilihanraya dan perhimpunan umum bagi memastikan peruntukan-peruntukan di bawah undang-undang dan peraturanperaturan pilihanraya tidak dilanggar. Untuk memastikan pilihanraya berjalan dengan lancar. . calon-calon atau ejen-ejen dan petugaspetugas parti mengenai undang-undang dan peraturan pilihanraya. c) Penggunaan Simbol Seseorang calon yang mewakili sesuatu parti politik bboleh menggunakan simbol parti jika mendapat kebenaran bertulis daripada ketua parti berkenaan. Suruhanjaya Pilihanraya juga akan menubuhkan jawatankuasa-kawatankuasa di peringkat Pusat/Negeri/bahagian-bahagian pilihanraya bagi memberikan penerangan kepada parti-partu politik. Suruhanjaya berkuasa melantik Pegawai Penguat Kuasa dan membentuk satu atau lebih Pasukan-pasukan Penguat Kuasa di setiap bahagian pilihanraya Parlimen. Kempen hanya boleh dimulakan selepas selesai proses penamaan calon dan mesti dihentikan jam 12:00 tengah malam sebelum hari mengundi. Calon-calon bebas perlu memilih mana-mana simbol yang telah disediakan oleh Suruhanjaya Pilihanraya.

Raja. Yang di-Pertuan Besar atau Yang Dipertua Negeri.HNS2013: KENEGARAAN 8 e) Hari Mengundi Hari mengundi merupakan hari pemilih-pemilih membuang undi. Berasaskan Sistem Persekutuan. Ketua kerajaan Negeri pula ialah Menteri Besar atau Ketua Menteri. unit-unit bergerak digunakan bagi memaklumkan orang ramai tentang perkara-perkara pilihanraya seperti: a) tarikh mengundi. c) waktu mengundi di semua tempat mengundi. Perlembagaan Persekutuan telah membahagikan bidang kuasa pentadbiran kepada peringkat-peringkat berikut: a) Kerajaan Persekutuan b) Kerajaan Negeri di negeri masing-masing c) Kerajaan Tempatan di daerah masing-masing . Bagi kawasan-kawasan pedalaman. Ketua kerajaannya pula ialah Perdana Menteri. Raja Berperlembagaan Malaysia mengamalkan sistem kerajaan Raja Berperlembagaan dalam demokrasi berparlimen pada dua peringkat iaitu peringkat Persekutuan dan peringkat Negeri. d) lokasi pusat pengiraan dan penjumlahan undi. Pada peringkat Persekutuan. Waktu membuang undi ditetapkan dari pukul 8:00 pagi hingga pukul 5:00 petang di seluruh Malaysia. Ketua Negara ialah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. sementara ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. ketua negeri dikenali dengan pelbagai nama seperti Sultan. Secara rasmi hari mengundi bermula dari selepas 12:00 tengah malam dan berakhir dengan pengumuman keputusan pilihanraya. Pada peringkat negeri pula. b) lokasi tempat mengundi.

Kuasa–kuasa pemerintahan Yang di-Pertuan Agong yang termaktub dalam Perkara 40 (2) Perlembagaan Persekutuan menyentuh tentang tugas-tugas yang dilaksanakan mengikut budi bicara baginda merangkumi seperti perlantikan Perdana Menteri.HNS2013: KENEGARAAN 9 Ciri-ciri Sistem Raja Berperlembagaan Yang di-Pertuan Agong Yang di-Pertuan agong merupakan Ketua Negara Malaysia dan berada di kemuncak ketiga-tiga komponen iaitu Perundangan. Melaka. Eksekutif dan Kehakiman. baginda juga hanya boleh dipecat oleh Majlis Raja-raja atas usul yang disokong oleh 5 daripada 9 orang Raja-raja. Jawatan Yang diPertuan Agong hanya boleh dipilih oleh 9 orang raja-raja dan di kalangan 9 orang raja-raja Melayu diseluruh negeri kecuali Pulau Pinang. Namun begitu. Dalam bidang pemerintahan. . Baginda hendaklah menjalankan pemerintahan berpandukan undang-undang dan Perlembagaan dan baginda merupakan tonggak perpaduan rakyat dan kedaulatan undang-undang. Yang di-Pertuan Agong berhak memperoleh maklumat pemerintahan negara daripada pihak Jemaah Menteri sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perlembagaan. Seseorang raja hanya boleh menjadi Yang di-Pertuan Agong bagi tempoh masa 5 tahun kecuali baginda meletak jawatan atau mangkat sebelum tempoh berkenaan. ii) Kuasa-kuasa Yang di-Pertuan Agong Dalam pemerintahan. Sabah dan Sarawak. Majlis Rajaraja membuat undi sulit disebabkan baginda didapati waras dan keuzuran tubuh badan. Setiap orang raja layak dipilh sekali sahaja sehingga kesemua 9 orang raja telah diberi peluang memegang jawatan berkenaan kecuali raja berkenaan ddidapati tidak cukup umur. i) Pemilihan Yang di-Pertuan Agong Jawatan Yang di-Pertuan Agong ditawarkan kepada raja yang layak merintah mengikut undian Raja-raja Melayu. Kabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri menjalankan kuasa di bawah naungan Yang di-Pertuan Agong. tidak mahu dipilih. Majlis Raja-raja akan mengistiharkan Yang di-Pertuan Agong selepas baginda bersetuju menjadi Yang di-Pertuan Agong melalui dokumen bertulis yang disampaikan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-raja kepada Dewan Parlimen. menyetujui atau menolak pemintaaan pembubaran Parlimen.

selepas tahun 1993. Yang-di-Pertuan Agong melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan melantik jawatan-jawatan berikut namun pelucutan jawatan mereka dilaksanakan mengikut prosedur dalam Perlembagaan. dakwaan di mahkamah hanya boleh dibuat oleh warganegara Malaysia sahaja. Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi ( atas nasihat Perdana Menteri dan Ketua Hakim Negara selepas berunding dengan Majlis Raja-raja). Lain-lain jawatan termasuk . baginda hanya boleh melaksanakan tugas sebagai Ketua Islam di negerinya sementara Pemangku Raja menjalankan kuasa eksekutif di negerinya. iv) Tugas-tugas Lain Yang-di-Pertuan Agong Selain melantik Perdana Menteri. Diantaranya Ketua Hakim Negara ( atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-raja). Sarawak) dan Wilayah Persekutuan iaitu Kuala Lumpur dan Labuan. iii) Had Kuasa Yang di-Pertuan Agong Sebagai raja berperlembagaan. Walaubagaimanapun. Sabah. Baginda mempunyai kuasa pengampunan atas nasihat Lembaga Pengampunan seperti dalam Mahkamah Tentera di Wilayah Persekutuan dan negeri-negeri yang tidak beraja. Baginda juga merupakan Pemerintahan Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan dan boleh mangampun kesalahan yang diputuskan oleh Makamah Tentera. Baginda juga tidak boleh memegang jawatan bergaji atau sebarang bentuk saraan. baginda tidak boleh mengambil bahagian dalam sebarang bentuk perniagaan dan meninggalkan Persekutuan selama lebih daripada 15 hari kecuali atas lawatan rasmi atau persetujuan Majlis Raja-raja. hukuman yang dikenakan oleh Mahkamah Sivil di Wilayah Persekutuan dan negeri-negeri yang tidak beraja dan akhir sekali ialah hukuman yang dikenakan oleh Mahkamah Syariah di negeri-negeri yang tidak beraja. Melaka. baginda juga boleh melantik atau memecat menterimenteri dan timbalannya diatas nasihat Perdana Menteri. Namun begitu. Baginda menjadi Ketua Agama Islam di negeri baginda dan negeri-negeri tidak beraja( Pulau Pinang.HNS2013: KENEGARAAN 10 memangil satu mesyuarat Majlis Raja-raja membincang hal-hal bersabit dengan perkara-perkara diraja dan merasmikan pembukaan dan penutupan persidangan Parlimen. Yang-diPertuan Agong boleh didakwa dalam perbicaraan mana-mana Mahkamah atas sifat peribadi dan sifat rasmi Mahkamah Khas Raja-raja. Selain itu. Yang-di-Pertuan Agong tersekat daripada melakukan perkara-perkara seperti semasa menjadi Yang-di-Pertuan Agong.

kedudukan Raja berkenaan tidak . Selain itu. maka institusi dan pemegang jawatan itu tidak begitu diketahui oleh orang awam. Selain itu. tetapi kerana jawatan ini dibayangi oleh jawatan Yang di-Pertuan Agong. baginda juga menentukan tarikh permulaan puasa dan tarikh Hari Raya Puasa dan menjaga hak-hak keistimewaan orang-orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak selain menjaga kepentingan kaum-kaum lain.HNS2013: KENEGARAAN 11 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Gambar Semasa Yang di-Pertuan Agong Malaysia Timbalan Yang di-Pertuan Agong Jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong agak penting juga. Timbalan Yang di-Pertuan Agong biasanya lebih dikenali sebagai Raja negerinya daripada sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Dengan sebab memegang jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan juga memberi kuasa kepada Yang-di-Pertuan Agong untuk mengistiharkan darurat sekiranya ketenteraman awam terancam. Timbalan hanya penting apabila baginda melaksanakan fungsi Yang di-Pertuan Agong. samada semasa ketiadaan Yang di-Pertuan Agong atau semasa Yang di-Pertuan Agong tidak dapat melaksanakan fungsinya atas sebab kesihatan atau tidak berkemampuan. Peguam Negara dan Ketua Audit Negara juga tertakluk dalam peruntukan ini. Perlembagaan tidak memberikan Timbalan kedudukan yang lebih tinggi daripada Raja-Raja lain.

Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang pertama diadakan ialah pada 31 Ogos dan 1 September 1948. Kesihatan yang kurang baik mungkin menghalang Yang di-Pertuan Agong daripada melaksanakan fungsinya. 3. Durbar timbul daripada perkataan Urdu-Parsi (Darbar) yang membawa maksud istana raja. Selangor. kedua dan kesebelas. Durbar juga bermaksud perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja-Raja ataupun gabenor atau wizurai British di India pada masa dahulu. Ianya pertama kali diadakan di Kuala Kangsar pada tahun 1897. Majlis Raja-Raja Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara formalnya hasil daripada perancangan British dalam tahun 1948 sebagai menggantikan Mesyuarat Raja-Raja Negeri-Negeri Bersekutu yang dikenali sebagai Majlis Raja-Raja Melayu (Durbar). Yang di-Pertuan Agong mungkin tidak dapat melaksanakan fungsinya atas sebab lain. kehadiran Timbalan Ketua Negara yang fungsinya ditetapkan dengan jelas dalam Perlembagaan membantu masalah yang mungkin berlaku. terutamanya apabila baginda membuat lawatan negara ke negara asing. Mesyuarat ini buat pertama kali dihadiri oleh semua sembilan orang Raja-Raja Melayu. Negeri Sembilan dan Pahang. Dalam keadaan yang sedemikian. i) Kepentingan Timbalan Yang di-Pertuan Agong Kewujudan jawatan Timbalan Ketua Negara bukanlah amalan yang luar biasa. Hal ini berlaku pada Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Majlis ini dianggotai oleh empat orang Raja dari Negeri Perak. 2. Yang di-Pertuan Agong mungkin tidak ada dalam negara. Kemungkinan berlakunya kemangkatan semasa masih memegang jawatan.HNS2013: KENEGARAAN 12 dianggap melebihi Raja yang lain. Ada banyak sebab perlunya perwujudan jawatan sedemikian: 1. . 4. Jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong diperuntukkan dalam perkara 33 Perlembagaan Persekutuan. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British.

(c) mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang dan membuat atau memberi nasihat mengenai apa-apa perlantikan yang. bumiputera serta juga hak kaum-kaum lain). atau meremitkan. dan Raja-Raja yang lain dan Yang Dipertua-Yang Dipertua Negeri disertai oleh Menteri-Menteri Besar atau Ketua-Ketua Menteri mereka. Tiada apa-apa undang-undang yang menyentuh secara langsung mengenai keistimewaan. Apabila Majlis Raja-Raja menimbangkan perkara-perkara mengenai dasar negara Yang di-Pertuan Agong hendaklah disertai oleh Perdana Menteri.HNS2013: KENEGARAAN 13 i) Fungsi Majlis Raja-raja Majlis Raja-Raja bukan sahaja agung tetapi juga unik kerana Majlis ini merupakan satusatunya institusi yang sedemikian rupa wujud di dunia pada masa kini. . Apabila negara mencapai kemerdekaan. penubuhan Majlis Raja-Raja telah dikanunkan mengikut Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan. (d) melantik anggota-anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal (1) Perkara 182. Majlis Raja-Raja hendaklah diminta fikirannya sebelum dibuat apa-apa perubahan tentang dasar mengenai tindakan pentadbiran di bawah perkara 153 (mengenai kedudukan dan keistimewaan orang Melayu. amalan atau upacara ugama meliputi seluruh Persekutuan. di bawah Fasal (12) Perkara 42. kemuliaan atau kebesaran Raja-Raja boleh diluluskan dengan tiada persetujuan Majlis Raja-Raja. kedudukan. memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja atau yang dikehendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. (b) mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan. Ini boleh menimbangkan soal-soal mengenai dasar negara (misalnya perubahanperubahan tentang dasar imigresen) dan apa-apa jua perkara lain yang difikirkannya patut. menggantung atau meringankan hukuman-hukuman. reprief dan respit. Fungsi dan tugas-tugasnya mengikut Jadual Kelima Perlembagaan adalah seperti berikut: (a) memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi Persekutuan mengikut peruntukan-peruntukan Jadual Ketiga. menurut Perlembagaan ini. (e) memberi ampun.

iv) Kekerapan Mesyuarat Mesyuarat lazimnya diadakan tiga kali setahun tetapi Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja hendaklah memanggil Mesyuarat Majlis Raja-Raja apabila dikehendaki berbuat demikian oleh Yang di-Pertuan Agong atau oleh tidak kurang daripada tiga orang anggota Majlis ataupun tidak lewat daripada empat minggu sebelum habis tempoh jawatan Yang di-Pertuan Agong dan juga . seorang ahli tidak dapat berangkat hadir. Kehadiran adalah mustahak. melucutkan jawatan Yang di-Pertuan Agong dan membincangkan mengenai keistimewaan Raja-Raja. (c) mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang yang mengubah sempadan-sempadan sesuatu negeri atau yang menyentuh keistimewaan. Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri tidak boleh menjadi Ahli Majlis Raja-Raja bagi maksud mesyuarat berhubung dengan pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang diPertuan Agong. amalan atau upacara ugama meliputi seluruh Persekutuan. (e) perlantikan anggota-anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal (1) Perkara 182. atau (f) pemberian ampun. atau peremitan. maka seorang wakil hendaklah dilantik mengikut peruntukan Undang-Undang Negeri/Tubuh bagi sesuatu negeri itu. atau memilih Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi Persekutuan. Baginda berangkat menghadiri mesyuarat pada hari yang kedua sebagai Ketua Negara Malaysia dan diiringi oleh Perdana Menteri sebagai penasihat baginda. iii) Keahlian Semua Raja-Raja dan Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri secara automatik menjadi Ahli Majlis Raja-Raja. reprief dan respit. kedudukan. (b) memberi nasihat mengenai apa-apa perlantikan yang ditetapkan oleh Perlembagaan. iaitu: (a) memilih atau memecat Yang di-Pertuan Agong daripada jawatannya. kemuliaan atau kebesaran Raja-Raja.HNS2013: KENEGARAAN 14 ii) Budi Bicara Majlis Raja-raja Ahli-ahli Majlis Raja-Raja boleh bertindak menurut budi bicara mereka dalam apa-apa urusan berhubung dengan tugas-tugas yang berikut. penggantungan atau peringanan hukuman-hukuman. (d) mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan. di bawah Fasal (12) Perkara 42. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukanlah Ahli Majlis Raja-Raja. Jika atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.

Walaupun Timbalan Menteri atau Setiausaha Parlimen dilantik mengikut setiap portfolio. Fungsi utama Kabinet adalah menggubal dasar-dasar kerajaan untuk dilaksanakan oleh jentera pentadbiran kerajaan. Seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kebiasaan kabinet diketuai oleh Perdana Menteri dan menteri-menterinya. Kabinet diketuai oleh Perdana Menteri dan merupakan sebuah majlis menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Parlimen. Anggota Kabinet sering dilantik daripada majlis terendah bagi Parlimen. Seseorang Menteri yang tidak diberikan tugas dalam kementerian tertentu dikenal sebagai Menteri Tak Berportfolio. anggota Kabinet hanya boleh dipilih daripada mana-mana Majlis Parlimen iaitu Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. . Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar. Menteri tersebut akan diberikan tugas-tugas tertentu oleh Perdana Menteri. Parti yang mendapat undi majoriti dalam parlimen sekurang-kurangnya majoriti dalam 2/3 baru boleh melayak membentuk Kabinet. tetapi mereka tidak termasuk dalam Kabinet. Dewan Rakyat. Kabinet Kabinet Malaysia atau Jemaah Menteri ialah sebuah badan eksekutif kerajaan Malaysia. merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial. Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik. Setiap kementerian akan diketuai oleh seorang Menteri dan dibantu oleh Timbalan Menteri.HNS2013: KENEGARAAN 15 bilamana berlaku kekosongan dalam jawatan Yang di-Pertuan Agong atau jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Kebiasaannya. Yang di-Pertuan Agong melantik semua menteri atas nasihat Perdana Menteri. seorang Perdana Menteri hendaklah dilantik terlebih dahulu dari Dewan Rakyat. Namun begitu.

ii) Suruhanjaya Perkhidmatan Suruhanjaya Perkhidmatan ditubuhkan untuk memastikan kesaksamaan dalam hal ehwal pentadbiran awam dilaksanakan dengan adil tanpa pengaruh politik. Namun begitu.HNS2013: KENEGARAAN 16 Jata Malaysia Suruhanjaya Di dalam negara Malaysia terdapat 3 jenis suruhanjaya iaitu Suruhanjaya Pihanraya. Suruhanjaya Pilihanraya akan membuat syor-syor penukaran sempadan bahagian-bahagian pilihran raya. Selain itu. Suruhanjaya Perkhidmatan bersifat tetap dan terdiri daripada berikut: . Suruhanjaya Perkhidmatan dan Suruhanjaya Khas. i) Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) Suruhanjaya Pilihanraya melalui Perkara 114. kajian akan dibuat dan sekiranya perlu. Setiap alhi-ahli Suruhanjaya Pilihanraya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-raja. SPR juga bertanggungjawab dalam melaksanakan pendaftaran calon dan pengundi di setiap bahagian pilihan raya dan memastikan pilihan raya yang diadakan mengikut peraturanperaturan rasmi serta tidak berlaku sebarang penipuan semasa menjumlahkan undi. pemecatan ahli-ahlinya akan dilakukan oleh suatu tribunal yang ditubuhkan untuk menyiasat kesalahan ahli berkenaan. diadakan untuk menyeraskan hal-hal pilihan raya agar pilihan raya umum dan negeri dapat dijalankan dengan adil dan saksama tanpa pengaruh politik agar memberi keyakinan kepada para pengundi dan parti-parti tentang keadilan keputusan pilihan raya. Tugas-tugas ahli Suruhanjaya Pilihanraya adalah mengendalikan pilihan raya untuk Dewan Rakyat pada peringkat Persekutuan dan pilihan raya Dewan Undangan Negeri pada peringkat negeri. pada masa 8 hingga 10 tahun. Semua ahli Suruhanjaya Perkhidmatan dilantik dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-raja.

Perjalanan sistem pilihanraya menggambarkan wujudnya demokrasi dalam sesebuah negara. Cuma bidang kuasa setiap suruhanjaya adlah khusus dalam bidangnya tersendiri. . Terdapat rungutan-tungutan yang telah dikemukakan seperti : • • • • • Pengundi hantu Bukan warganegara juga telah mengundi dalam pilihanraya Perpindahan pengundi untuk menangkan sesuatu kawasan pilihanraya Oeruntukan perlembagaan yang seakan berat sebelah Cara dan perjalannan pilihanraya berkaitan dengan undang-undang dan peraturan- peraturan. Ahli-ahli Suruhanjaya Khas terdiri daripada pengerusi dan dua orang ahli lain. Fungsi diantara kelima-lima atas Suruhanjaya Perkhidmatan adlah sama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. iii) Suruhanjaya Khas Suruhanjaya Khas pula bersifat sementara diadakan untuk mengkaji masalah-malasah tertentu atau perkara-perkara sensitif dan seterusnya mengemukakan syor-syor untuk mengatasinya secara adil. Beberapa isu timbul yang dikatakan menjejaskan kredibiliti SPR. Antara Suruhanjaya Khas yang pernah diwujudkan dalam sejarah Malaysia iaitu a) Suruhanjaya Gaji Aziz b) Suruhanjaya Gaji Harun c) Suruhanjaya Diraja tentang Gaji dan Syarat-syarat Perkhidmatan bagi Pihak Berkuasa Tempatan dan Pihak Berkuasa Perbadanan. 1973.HNS2013: KENEGARAAN 17 a) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam b) Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan c) Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-undang d) Suruhanjaya Perkhidmatan Polis e) Majlis Angkatan Tentera. Kesimpulan Dalam sistem demokrasi. suara rakyat menjadi perkara penting. Suruhanjaya Pilihanraya aka ndinilai dari peranan yang dimainkan dalam pilihanraya dan sejauhmanakah badan SPR berkecuali dalam menjalankan tugasnya.

(2001). Sejarah Malaysia. Yang di-Pertuan Agong memerintah berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan nasihat Perdana Menteri.wikipedia. Retrieved from Scribd: http://www. Yang di-Pertuan Agong merupakan tunggak negara dan simbol keutuhan perpaduan rakyat. Misan Mastor. Hj. Ke Arah Sejarah Malaysia. Bhd. Pengajian Am: Kenegaraan Malaysia. Retrieved from Wikipedia Ensiklopedia Bebas: http://ms. Selangor: Federal Publications Sdn. (1999). Mac 12). Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Majlis Tertinggi dan Jabatan Audit Negara. Majlis Raja-raja. (1992). Kenegaraan Malaysia. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Rujukan Asnarulkhadi Abu Samah & Jayum A. Bhd.scribd.HNS2013: KENEGARAAN 18 Struktur Kerajaan Persekutuan merangkumi komponen-komponen seperti Yang di-Pertuan Agong. Mohd. (1997). Bab 9: Demokrasi Berparlimen. Tan Bee Lian. Bhd. Sejarah Malaysia. Bhd. Mohd Ammyrul Ashraf Sairan. . (2005). Selangor: Pelangi Sdn.com/doc/36966584/Bab-9-Demokrasi-Berparlimen Ranjit Singh Malhi. Selangor: Fajar Bakti Sdn. (2012. Sistem Raja Berperlembagaan menjadi tunggak keagungan kerajaan Malaysia sejak kemerdekaan sehingga sekarang.org/wiki/Proses_Pilihan_Raya_di_Malaysia Fauziah Shaffie & Ruslan Zainuddin. Serdang: Universiti Putra Malaysia (UPM). Surahanjaya-suruhanjaya. Kabinet. Setiap komponen mempunyai fungsi-fungsi tertentu untuk menjamin keselamatan dan keamanan negara supaya setiap rakyat Malaysia dapat hidup beraman-damai dari masa ke semasa. Scribd. Jawan. (2012).

SPM Sejarah. Bhd. Bhd. Pengajian Am.HNS2013: KENEGARAAN 19 Wong Khek Seng. Kok Meng Kee.Raminah Hj. Sabran. Selangor: Fajar Bakti Sdn. (2004). . Yew Chee Wai. (2000). Petaling Jaya: Sasbadi Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful