Ţara Românească, Moldova şi Dobrogea

“La anul 1290, fiind în Ţara Ungurească, un voievod pe nume Negru-Vodă, stăpânitor peste Almaş şi Făgăraş, acesta s-a ridicat cu o mulţime de noroade... şi a coborât pe apa Dâmboviţei începând a face ţară nouă. Atunci Basarabeştii şi toată boierimea de peste Olt au venit cu toţii la Negru-Vodă închinându-se şi acceptând ca el să fie peste toţi domn.” Letopiseţul Cantacuzinesc

“Întemeierea [...] Ţării Româneşti nu se datoreşte unor descălecători veniţi din Făgăraş, ci reunirii sub o singură stăpânire românească a diferitelor formaţiuni politice, cnezate şi voievodate, din dreapta şi din stânga Oltului. Ea nu s-a făcut dintr-o dată, într-un singur an, ci a cerut mai multe decenii. [...] a fost încoronată de strălucita biruinţă din 1330 a lui Basarab cel Mare” Giurescu – “Istoria românilor”

• a pus bazele statului independent Ţara Românească (Valahia. *suzeranitate = puterea exercitată de un stat asupra altuia . • în sec. • în 1330 a învins oastea regelui ungur Carol Robert de Anjou la Posada. voievod din Făgăraş. • noul stat s-a extins până în sudul Moldovei. numită de străini).BASARAB I – Întemeietorul Ţării Româneşti • potrivit cronicilor. al XIII-lea este Negru-Vodă. • Basarab I este primul domn atestat documentar al Ţării Româneşti. primul care a unit formaţiunile dintre Carpaţi şi Dunăre în sec. al XIV-lea. uneşte cnezatele şi voievodatele din zona Olteniei şi Munteniei pentru a putea să oprească năvălirea tătarilor şi a se elibera de sub *suzeranitatea regilor Ungariei.

NEGRU .VODĂ .

BASARAB I. pictură din biserica Curtea de Argeş .

Curtea de Argeş .STATUIA LUI BASARAB I .

scrisă în secolul al XIV-lea care conţine 146 de pagini şi 147 de picturi) .LUPTA DE LA POSADA ÎN “CRONICA PICTATĂ DE LA VIENA” (o cronică ilustrată a Ungariei medievale.

[..]. Şi regele abia a scăpat cu câţiva inşi..] unde din princina înghesuielii. cu care a îmbrăcat pe Desev. pentru că din princina urcuşului prăpăstios nu se puteau sui împotriva românilor pe nici una din râpile de pe cele două laturi ale drumului. crezându-l a fi însuşi regele.].] Mulţimea nenumărată a românilor... arunca săgeţi asupra oastei ungureşti care era în fundul văii. ci ostaşii regelui erau cu totul prinşi. atât răniţi.“Regele a ajuns pe o cale cotită şi închisă de amândouă părţile de râpe foarte înalte de jur împrejur [. fiul lui Dionisie. ca nişte peşti [. Iar regele şi-a schimbat însemnele armelor sale.. fără nici o deosebire.” Cronica pictată de la Viena – “Lupta de la Posada” . [. nici nu puteau merge înainte. cei mai sprinteni cai şi ostaşi cădeau în luptă. alergând din toate părţile. nici nu aveau unde să fugă [. românii cu cruzime l-au omorât.. cât şi nevătămaţi.. Au căzut tineri şi bătrâni...] Şi românii au dus mulţi prinşi cu sine. sus pe râpi. şi au luat foarte multe arme şi haine preţioase ale tuturor celor căzuţi [..] şi le-au dus la Basarab voievod.. pe care. principi şi nobili..

BASARAB I CAROL ROBERT DE ANJOU (picturi din “Cronica pictată de la Viena” .

FUGA LUI CAROL ROBERT. tablou de Molnár József .

ctitorie a lui Basarab I . Nicolae” din Curtea de Argeş.Biserica Domnească “Sf.

Câmpulung-Muscel Biserica mănăstirii este rezidită de Basarab I Mănăstirea Negru Vodă. Prima s-a surpat în 1628 din cauza vechimii şi a unui cutremur. este a treia construcţie.MĂNĂSTIREA NEGRU VODĂ. . în forma actuală.

] în fruntea ei fu aşezat Dragoş.“Pentru ca Transilvania să fie mai bine păzită. El trebuia să apere trecătorile prin care tătarii obişnuiau să treacă printre munţi. era vasal regelui Ungariei şi-şi avea reşedinţa în judeţul Baia” Giurescu – “Istoria românilor” . la răsărit de Carpaţi o provincie nouă [... voievodul maramureşan. regele ungar se hotărî să întemeieze.

“Istoria românilor” .“In aceeaşi vreme cu Dragoş trăia în Maramureş un voievod cu numele de Bogdan care era în duşmănie cu regele Ungariei.. de rudele şi tovarăşii care vroiau să-l urmeze... [. trecu Bogdan munţii [. întocmai ca şi Ţara Românească...].] Moldova era acum independentă. Bogdan se hotărăşte să treacă în Moldova.] Însoţit de fii săi.. O sumă dintre locuitorii Moldovei i se alăturară de la început şi. astfel. el putu să respingă mai multe atacuri ale regelui Ungariei [. Nemaiputând sta în Maramureş.” Giurescu . exista deci acum un al doilea stat românesc. din cauza duşmăniei amintite.

DRAGOŞ – VODĂ . în urma victoriei obţinute împotriva regatului Ungariei. . pune bazele statului independent Moldova. creează pe Valea Moldovei un mic stat. aflat sub autoritatea regelui maghiar. • în 1365 voievodul maramureşan Bogdan. voievodul românilor din Maramureş.DRAGOŞ-VODĂ – Întemeietorul Moldovei • la 1347.

DRAGOŞ – VODĂ .

DRAGOŞ – VODĂ. într-un portret din secolul al XIX -lea .

umblând în munţi cu vitele. Acolo. cât şi ţara. De la aceasta şi-a luat numele de Moldova atât apa ce curgea prin apropiere. l-au ucis la locul ce se cheamă Boureni şi s-a întemeiat sat.” Grigore Ureche – “Letopiseţul Ţării Moldovei” . fiind animalul obosit. pe pecetea ţării figurează bourul. Căţeaua Molda care a gonit fiara a murit şi ea. De atunci. şi după ce au alergat-o prin munţi cu câinii au ajuns la un şes lângă o apă. au dat de o fiară ce se chema bour.“Legenda spune că păstorii din Maramureş.

Vodă. Monumentul îl reprezintă pe Dragoş .MONUMENTUL STATUAR DRAGOŞ-VODĂ ŞI ZIMBRUL Este amplasat în oraşul Câmpulung Moldovenesc. judeţul Suceava. întemeietorul Moldovei. . călare pe un cal şi cu un buzdugan în mână cu care intenţionează să lovească un zimbru care-l ataca.

BISERICA DE LEMN A LUI DRAGOŞ-VODA DE LA PUTNA .

BOGDAN I. al XIX-lea . portret imaginar din sec.

Tabloul “Bogdan I” de Pierre Bellet de la Muzeul Alba Iulia .

STATUIA LUI BOGDAN I .

Maramureş .GRUPUL STATUAR AL LUI BOGDAN VODĂ din Cuhea Voievodală.

STATUIA VOIEVODULUI BOGDAN I din satul Bogdăneşti. Suceava . jud.

Suceava – ctitorie a lui Bogdan I . Radăuţi. jud.Biserica “Sfantul Nicolae” din Mănăstirea Bogdana.

Statuia lui Bogdan I şi Biserica Mănăstirii Bogdana .

Bustul lui Bogdan I din curtea Mănăstirii Bogdana .

Domnul Ţării Moldovei.Întemeietorul Moldovei. având pe mormânt o lespede cu următoarea inscripţie în limba slavonă: “Din mila lui Dumnezeu. Bogdan I . având o stea între coarne. a înfrumuseţat acest mormânt străbunicului său. fiul lui Bogdan Voievod. bătrânul Bogdan Voievod. Io Ştefan Voievod. se află înmormântat în naosul bisericii Mănăstirii Bogdana. . La sfârşitul inscripţiei s-a sculptat un scut cu un cap de zimbru în interior. în anul 6988 (=1480) luna ianuarie 27”.

Mormântul voievodului Bogdan I .

Portretul domnitorului Bogdan I. aflat într-o ocniţă de deasupra mormântului .

• la jumătatea secolului al XIV-lea. Dobrotici unifică toate formaţiunile politice dintre Dunăre şi Marea Neagră într-un mic stat. era mai dezvoltat din punct de vedere economic datorită situării sale într-o zonă comercială.DOBROTICI – Întemeietorul Dobrogei • teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră. • după moartea lui Mircea cel Bătrân e cucerită de turci şi intră în componenţa Imperiului Otoman. • către sfârşitul secolului al XIV-lea Dobrogea a fost alipită de către Mircea cel Bătrân la Ţara Românească. în jurul anului 1348. numit Dobrogea. . locuit de români. bulgari. greci.

Bazargic .Bulgaria .Statuia lui Dobrotici.

Bulgaria .Ruinele castelului lui Dobritici – Caliacra.

Bulgaria .Intrarea în castelul lui Dobrotici – Caliacra.

SFÂRŞIT Înv. Lucia Bălan .