TRANSKRIP

RUMUSAN PENILAIAN KOKURIKULUM KESELURUHAN
2007 HINGGA 2011
NAMA MURID
:
NO KAD PENGENALAN
KELAS

TAHUN

:
MARKAH KOKURIKULUM

BADAN
KELAB /
SUKAN /
BERUNIFORM PERSATUAN PERMAINAN

GRED PURATA
SEMASA
( GPA )

GRED PURATA
TERKUMPUL
( CGPA )

EMPAT
LIMA
ENAM

GRED PURATA TERKUMPUL

:

10 % MARKAH KOKURIKULUM

GRED
KESELURUHAN
:

Disahkan oleh,
….....................................................................
TANDATANGAN PK KOKURIKULUM
NAMA :

…....................................................................
TANDATANGAN IBU BAPA/PENJAGA

….................................................................
TANDATANGAN DAN COP PENGETUA
NAMA :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful