You are on page 1of 1

REGULAMIN KONKURSU Konkurs www.irminastyle.com Postanowienia oglne 1. Organizatorem konkursu jest blog WWW.irminastyle.com 2.

Sponsorem nagrd jest klub zakupowy Shoelook.com 3. Zadaniem konkursowym jest dokoczenie zdania: Ta para butw kojarzy mi si z wiosn poniewa. 4. Konkurs trwa od 14 do 20 kwietnia 2013r. do godz. 23.59. Rozstrzygniecie nastpi w cigu 3-4 dni roboczych od zakoczenia konkursu, a zwycizcy zostan poinformowani mailowo. 5. Zwycizcw w liczbie 3 osb wyoni autorka bloga wraz z jednym przedstawicielem sponsora nagrd. Wygrywa najciekawsza odpowied. Zasady konkursu 1. Do konkursu naley zgasza komentarze z dokoczonym zdaniem: Ta para butw kojarzy mi si z wiosn poniewa. 2. Kady uczestnik moe zgosi si tylko raz 3. Organizatorzy przewiduj przyznanie nagrd w postaci 3 par butw wybranych ze strony klubu Shoelook.com

3. Zasady uczestnictwa 1.Udzia w konkursie jest bezpatny i cakowicie dobrowolny. 2. Kada z odpowiedzi oceniana jest oddzielnie. 3. Zgoszenie nastpuje poprzez zamieszczenie komentarza na stronie (nazwa bloga) oraz podanie danych autora odpowiedzi: imi, adres mailowy 4. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie si w klubie zakupowym Shoelook.com i polubienie strony klubu na Facebooku https://www.facebook.com/ShoeLook

4. Ochrona danych osobowych 1. Zgoszenie do konkursu jest rwnoznaczne z wyraeniem zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 2. Dane osobowe uczestnika konkursu bd przetwarzane wycznie do celw zwizanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad okrelonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926). 5. Inne postanowienia 1. Podanie nieprawdziwych, lub niepenych danych osobowych, albo nie podanie ich wcale oraz nie wypenienie wszystkich zasad konkursu powoduje wykluczenie z konkursu. 2. Wysanie zgoszenia uczestnictwa rwnoznaczne jest z akceptacj niniejszego regulaminu