protein

lambda
absorbansi
480
0.06
485
0.063
490
0.067
495
0.077
500
0.081
505
0.083
510
0.085
515
0.087
520
0.09
525
0.092
530
0.093
535
0.096
540
0.097
545
0.097
550
0.098
555
0.101
560
0.101
565
0.104
570
0.102

sampel

565
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1000x
1500x

0.6
0.5

0
0.1
0.104
0.141
0.487
0.328
0.1
0.1

absorbansi

lamda
blangko
standar

Larutan Standar P

0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.2

0.4

0197 Linear (Series1) 0.4 0.4195x .8 1 1.Larutan Standar Protein Lowry y = 0.0.6 Konsentrasi 0.2 .

601 0.1 0.602 0.35 0.235 650 0.277 b larutan blanko konsentrasi standar sampel 1500x 1000x absorbansi 0 0 0.245 655 0.211 630 0.07 0.277 670 0.06 0.257 660 0.08 0.199 625 0.glukosa lambda absorbansi 620 0.218 640 0.181 0.217 635 0.072 .02 0.229 645 0.266 665 0.282 0.04 0.

08 0.0549 Absorbansi 0.5 0.805x + 0.2 0.3 0.1 .02 0.06 Konsentrasi 0.4 0.04 0.1 0 0 0.6 0.7 y = 5.Larutan Standar Glukosa 0.

12 .1 0.andar Glukosa Series1 Linear (Series1) 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful