PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PENDIDIKAN JASMANI) REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA SEKOLAH : SK NUSANTARA BT IBRAHIM NAMA MURID: BAND

DISKRIPT OR EVIDEN CE
BOLEH

NAMA PENTAKSIR: PN SITI NOOR TAHUN : SATU ARIF SATU
JAWAPAN BOLEH (DIBIMBING) CATATAN TIDAK BOLEH

D1 BAND 1 D2 D1 BAND 2

E1 E1 E1 E2 E3 E4 E1

D2 E2 E3 D1 BAND 3 D2 E1 E2 E1 E2 E1 D1 BAND 4 E2 E3 E4 E5 D2 E1

B1D1 E1 B1D2 E1 B2D1 E1 B1D1 E2 B2D1 E3 B2D1 E4 B2D2 E1 B2D2 E2 B2D2 E3 B3D1 E1 B3D1 E2 B3D2 E1 B3D2 E2 B4D1 E1 B4D1 E2 B4D1 E3 B4D1 E4 B4D1 E4 B4D2 E1

E2 D1 BAND 5 D2 D3 D1 BAND 6 D2 E1 E2 E1 E1 E1 E1 E2 B4D2 E2 B5D1 E1 B5D1 E2 B5D2 E1 B5D3 E1 B6D1 E1 B6D2 E1 B6D2 E2 ULASAN : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful