1

Πως δημιουργείται το φεγγάρι
Ποια κτήρια υπάρχουν σε αυτό
Πως χρησιμοποιούμε αυτά τα κτήρια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε αυτήν την παρουσίαση θα ασχοληθούμε με το πώς δημιουργείται ένα
φεγγάρι. Ποια κτήρια συνηθίζεται να υπάρχουν σε αυτό και πως μπορούμε να τα
χρησιμοποιήσουμε. Θα έχετε ακούσει ότι στο φεγγάρι υπάρχει ένα κτήριο με το
οποίο μπορούμε να βλέπουμε τις κινήσεις στόλων άλλων παιχτών ή ότι υπάρχει
ένα άλλο που όταν το χουμε σε δύο δικά μας φεγγάρια μπορούμε να στέλνουμε
πλοία από το ένα φεγγάρι στο άλλο πολύ γρήγορα και χωρίς μεγάλη σπατάλη
δευτερίου. Όλα αυτά τα συζητήσουμε αμέσως τώρα!

2

Πως δημιουργείται ένα φεγγάρι

Ένα φεγγάρι δημιουργείται με μία διαδικασία που ονομάζεται φεγγαροβολή. Η
φεγγαροβολή δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία επίθεση σε ένα πλανήτη, της
οποίας μοναδική προϋπόθεση για να θεωρηθεί φεγγαροβολή είναι η
καταστροφή πλοίων και επομένως η δημιουργία πεδίου συντριμμιών πάνω από
τον πλανήτη!

Στο ogame κάθε φορά που καταστρέφεται στόλος, μέρος του, μετατρέπεται σε πεδίο
συντριμμιών. Το ποσοστό του στόλου που θα γίνει πεδίο συντριμμιών δεν είναι σταθερό.
Στους κλασσικούς σέρβερς, το ποσοστό αυτό είναι 30% της αξίας τους στόλου σε μέταλλο και
κρύσταλλο! Ωστόσο, υπάρχουν άλλοι με μεγαλύτερα ποσοστά, Όπως οι σερβερ Electra,
Capella και Draco του ogame.gr.
Αλλά και σέρβερς που δημιουργείται πεδίο συντριμμιών και από τις άμυνες των παιχτών! Γι’
αυτό το λόγο, θα πρέπει να διαβάζουμε προσεκτικά τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε σέρβερ
έτσι ώστε να επιλέγουμε την καλύτερη δυνατή στρατηγική για φεγγαροβολή ή γενικότερα!
Πρέπει επίσης να σας τονίσω ότι κάθε εκατό χιλιάδες πόροι πεδίου συντριμμιών δίνουν 1%
ποσοστό στην δημιουργία φεγγαριού! Και ότι μέγιστο ποσοστό για την δημιουργία
φεγγαριού είναι 20%. Οσο στόλο και να σπάσουμε παραπάνω, δεν μας αυξάνει τις
πιθανότητες στην φεγγαροβολή!

3

Συμπληρωματικά
Υπάρχουν πολλές παραφιλολογίες για το τι πλοία πρέπει να χρησιμοποιείς σε μία
φεγγαροβολή! Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν ισχύει! Η πιθανότητα φεγγαροβολής
δεν εξαρτάται από τον τύπο των πλοίων που θα σπάσουν αλλά από την
ποσότητα. Οι παραφιλολογίες βασίζονται στο γεγονός ότι η προγραμματιστική
συνάρτηση που καθορίζει την δημιουργία φεγγαριού βασίζεται στον
ωρολογιακή ώρα που γίνεται η επίθεση (βασικά ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα)!
Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι τόσο τυχαίο κάθε φορά, ώστε καμία ουσιαστική
συσχέτιση δεν μπορεί να γίνει!
Το συνηθισμένο πλοίο που χρησιμοποιείται σε μία φεγγαροβολή είναι το
ελαφρυ μαχητικό ( LF), αυτό γιατί η αξία του είναι 4 χιλιάδες πόροι και είναι μία
καλή λύση γιατί πρώτον πολλοί fleeters χρησιμοποιούν ελαφρια μαχητικά στους
στόλους τους, επομένως έχουν πλεόνασμα! Κατασκευάζονται γρήγορα. Και
επιπλέον αποτελούν και οικονομική λύση, αν σκεφτείς ότι σε έναν σερβερ 30%,
χρειάζεσαι στόλο αξίας 6,666,666 πόρων και η αξία των 1667 μαχητικών που
χρειάζονται για 20% είναι μόλις 6,668,000 πόροι!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ…
Η δημιουργία φεγγαριού σαν μαθηματική συνάρτηση λειτουργεί ως εξής:
1. Υπολογίζει το ποσοστό του πεδίου
2. Δημιουργεί έναν τυχαίο αριθμό από το 1 εώς το 100
3. Εάν ο αριθμός είναι μικρότερος ή ίσος με το ποσοστό τότε βγαίνει φεγγάρι, αν όχι, η φεγγαροβολή
είναι ανεπιτυχής!
Τα ποσοστά και τι χρειάζεστε για κάθε σύμπαν και φεγγαροβολή μπορείτε να τα υπολογίζεται από την
σελίδα μας.

4

Ποια κτήρια υπάρχουν σε αυτό

Κατ’ αρχήν είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πως μπορούμε να έχουμε
πρόσβαση στο φεγγάρι μας!
Θα δείτε στα δεξιά, στο μενού με τους πλανήτες, όχι υπάρχουν κάτω αριστερά
από κάθε πλανήτη με φεγγάρι, μία άλλη σφαιρούλα σαν πλανήτης! Αυτό είναι το
φεγγάρι. Μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω στην σφαιρούλα και να πλοηγηθείτε από
εκεί στο φεγγάρι.
Σε άλλη περίπτωση, στην επισκόπηση του πλανήτη με το φεγγάρι, μπορείτε να
δείτε ότι υπάρχει η εικόνα του φεγγαριού. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην εικόνα
και να μεταφερθείτε στο φεγγάρι. Αν αφήσετε λίγο πάνω το ποντίκι θα σας
πετάξει και σχετική οδηγία πχ: «πήγαινε στο φεγγάρι».

Ανάπτυξη…

Όταν λοιπόν μάθουμε πως θα πηγαίνουμε στο φεγγάρι μας! Ξεκινάμε να ρίχνουμε μία ματιά
στο τι υπάρχει σε αυτό! Αν τώρα αποκτήσατε φεγγάρι, και βλέπετε το βίντεο, προφανώς
τίποτα! Έχετε μόνο ένα πεδίο ελεύθερο στην επισκόπηση και αυτό είναι όλο!
Ωστόσο, θα παρατηρήσουμε ότι στην κατηγορία των πόρων, παρουσιάζονται φωτεινές μόνο
οι αποθήκες! Τα υπόλοιπα είναι απενεργοποιημένα.
Ενώ στην καρτέλα των εγκαταστάσεων τα πράγματα είναι πιο φυσιολογικά!
Συνηθίζεται να μην ασχολούμαστε καθόλου με την κατηγορία των πόρων στο φεγγάρι, δεν
χτίζουμε ούτε αποθήκες, ούτε τίποτα άλλο!

5

Αντίθετα στην κατηγορία των Εγκαταστάσεων θέλει λίγο περισσότερη συζήτηση!
Όταν λοιπόν ξεκινάμε με ένα φεγγάρι, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να χτίσουμε το
πρώτο επίπεδο σεληνιακής βάσης! Αυτό θα κάνει αρκετές ώρες!
Μέτα, ακολουθείται η σειρά: εργοστάσιο ρομποτική, αισθητήρας φάλαγγας, σεληνιακή
βάση. Αυτό κατ’ επανάληψη…
Ωστόσο σε περίπτωση που θέλετε να φτιάξετε πύλη, απλά στην παραπάνω σειρά αλλάζετε
για μία φορά τον αισθητήρα φάλαγγας με την διαγαλαξιακή πύλη!

Πως χρησιμοποιούμε αυτά τα κτήρια

Τα ενεργά κτήρια στο φεγγάρι είναι ο Αισθητήρας φάλαγγας και η Διαγαλαξιακή
πύλη.

Αισθητήρας φάλαγγας
Ο αισθητήρας φάλαγγας μας δίνει την δυνατότητα, να βλέπουμε κινήσεις στόλων στους πλανήτες εντός της
εμβέλειας της! Η εμβέλεια υπολογίζεται από το τον τύπο ([επιπεδο αισθητήρα]^2)-1.
Παράδειγμα: Εγώ στο φεγγάρι μου στο 1:102 έχω αισθητήρα φάλαγγας 5, βάση του τύπου μπορώ να βλέπω
συν/ πλην 24 συστήματα από το δικό μου! Εάν λοιπόν πάω στο 1:126 βλέπω ότι έχω το εικονίδιο της
φάλαγγας δίπλα από τους πλανήτες. Εάν όμως πάω στο 127, δεν υπάρχει. Το ίδιο και αν πάω στο 78!
Με την βοήθεια του αισθητήρα φάλαγγας, μπορούμε να πετυχαίνουμε κλειδώματα στόλων. Με λίγα λόγια
να ξεκινήσουμε μία επίθεση που θα φτάσει λίγα δευτερόλεπτα μετά την άφιξη του εχθρικού στόλου και έτσι
να μην μπορεί ο αμυνόμενος να σώσει τον στόλο του!

6

Διαγαλαξιακή πύλη
Η διαγαλαξιακή πύλη όπως είπαμε, επιτρέπει την μετακίνηση στόλων από φεγγάρι σε φεγγάρι χωρίς
σπατάλη δευτερίου και παρά πολύ γρήγορα!
Πιο συγκεκριμένα, για να μεταφέρεις στόλους από φεγγάρι σε φεγγάρι. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση στο
φεγγάρι αφετηρία και στο φεγγάρι προορισμός να υπάρχει το πρώτο επίπεδο της διαγαλαξιακής πύλης!
Ωστόσο οι πύλες μπορούν να χρησιμοποιούνται κάθε 60 λεπτά!
Η αναβάθμιση της διαγαλαξιακής πύλης στο δεύτερο επίπεδο και πάνω, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, οπότε
καλό είναι να αποφεύγεται!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful