REKOD TRANSIT PELAJAR

SAINS TINGKATAN 1
KELAS :
GURU :

PENGUASAAN
CHAPTER 1
BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NAMA PELAJAR

1.1

1.2

1.3

CHAPTER2
1.6

2.1

B1 B2 B4 B3 B4 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B4 B4 B4 B3 B4

1.4

1.5

B6

B1 B4 B4 B5

D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D4 D3 D5

D1

D2 D6 D6 D1

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E4 E1 E2 E1 E5 E1

E1

E1 E1 E2 E1

22 23 24 25 Tandatangan pentaksir : …………………………… Nama Pentaksir : …………………………………………………… .

4 B2 B3 B1 B3 B3 B6 D2 D5 D2 D4 D6 D2 E1 E1 E2 E1 E1 E1 .PENGUASAAN CHAPTER2 2.3 2.2 2.

………………………………………… ..: …………………………….

2 B1 B3 B4 B2 B2 B4 B3 B5 B6 B2 B2 B2 B2 B2 D3 D7 D7 D3 D3 D8 D8 D2 D3 D4 D4 D5 D5 D5 D9 D3 D4 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E1 E2 E3 E1 E2 B4 E1 B5 B5 E1 .2 3.4 4.1 NAMA PELAJAR CHAPTER 4 3.REKOD TRANSIT PELAJAR SAINS TINGKATAN 1 KELAS : GURU : PENGUASAAN CHAPTER 3 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.3 3.1 4.

22 23 24 25 Tandatangan pentaksir Nama Pentaksir : : …………………………………… .

2 5.6 B6 B2 B3 B3 B5 B5 B5 B6 D4 D6 D9 D9 D10 D10 D10 D11 D11 D5 D5 D6 D5 E1 E1 E2 E1 E1 E1 E2 B4 E1 B4 E2 B4 E3 B4 E1 B4 E2 E1 .PENGUASAAN ER 4 CHAPTER5 4.3 5.1 5.4 5.3 5.5 5.

: ……………………………………………… ..: …………………………….

1 NAMA PELAJAR 6.2 B2 E1 B4 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.REKOD TRANSIT PELAJAR SAINS TINGKATAN 1 KELAS : GURU : PENGUASAAN CHAPTER 7 CHAPTER 6 BIL.1 B2 E1 E2 E3 B4 E1 B4 E2 B4 E3 B4 E4 B4 E5 .2 B4 B2 B3 B6 B4 B4 B4 D7 D7 D7 D12 D12 D10 D10 D6 D13 D13 D13 D14 D14 D14 D14 D14 E1 E2 E3 E1 E1 E2 E2 B3 7.

22 23 24 25 Tandatangan pentaksir : …………………………… Nama Pentaksir : ……………………………………… .

5 7.6 B5 B4 B4 B4 B6 B5 B5 D7 D15 D15 D15 D7 D8 D8 E3 E1 E1 E2 E1 E1 E2 .3 7.4 7.2 7.CHAPTER 7 7.

……………………………………………… : ………………………………………………………… .