SLQ2422  Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam

Topik 1 SEJARAH PERKEMBANGAN  PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA Kamarul Azmi Jasmi Fakulti Pendidikan

Pengenalan • • • • Kedatangan Islam. Era kegemilangan Islam Alam Melayu Era penguasaan penjajah Era selepas kemerdekaan .

• Laporan Razak 1956: pelajaran agama. Kolej Islam  Tanah Melayu (Kolej Islam Kelang).Pendidikan Islam di Malaysia sebelum Merdeka • Pondok: abad 18 di Patani. • Vernakular Melayu:  1856 era Blundel &  Skinner  • Agama formal negeri: 1895 di Johor. • Pusat pengajian tinggi Islam: 1955. moral  dan etika ke dalam sistem pendidikan negara. • Madrasah: al‐Iqbal tahun 1908.  .

• 1964 Subjek agama wajib dalam  peperiksaan menengah. • 1961 Laporan Penyata Rahman Talib:  sekolah diwajibkan pelajaran agama  sekiranya terdapat 15 pelajar Islam.  Penubuhan Jabatan Pengajian  Islam UM. • 1959: menyalurkan bantuan kewangan SAR  dan SAN.  .Pendidikan Islam di Malaysia selepas  Merdeka • SAR dan SAN berada di luar sistem  pendidikan keb.

  • 1975 Penubuhan MPI. Kelantan..  • 1970 Tubuh Fakulti Pengajian Islam ketika penubuhan UKM.Pendidikan Islam di Malaysia selepas  Merdeka.samb..  • 1973: – Unit Pelajaran Agama dinaiktaraf > Bahagian Pelajaran Agama (BPA) di KPM. . – Subjek Syariah dan Usuluddin dimasukkan dalam SPM. • 1965 Datuk Asri Haji Muda menubuhkan Pusat  pengajian tinggi agama Nilam Puri.

. APIUM.. JAKIM. Nilam Puri + Akademi Islam..  • 1983: – BPA > BPI > 1995.  – Penambahan Waktu PI.  – UIA ditubuhkan. • 1977 11 SMAR/SMAN > SMKA.  – SRAN & SRAR serta SMAN & SMAR diurus di bawah Bahagian Pembangunan PI dan Urusetia LEPAI. .Pendidikan Islam di Malaysia selepas  Merdeka.  – KAFA ditubuhkan.samb. • 1981  Pra Akademi Islam.

• 1995  – BPI > JAPIM.samb.  • 1993  Penubuhan MPI. iaitu Tasawur Islam.  – Kursus Sarjana dan Phd Pendidikan Islam di Fakulti Pendidikan.. • 19٩7 PAFA wajib lulus di sekolah rendah dan menengah...Pendidikan Islam di Malaysia selepas  Merdeka.  • 1989  Penambahan subjek PI. UKM  . • 1988  Masa PI di tambah sehingga 240 minit seminggu.

  • 1997 Bahasa Arab Komunikasi di SK.samb.  .  • 2001 KPM meluluskan Program Sarjana  Muda Pengajian Islam dan Sains. APIUM. Universiti Teknologi  Malaysia dibuka. • 1996 Akta Pendidikan Islam diwujudkan..Pendidikan Islam di Malaysia selepas  Merdeka..  • 1998 Sarjana Muda Sains dan Pendidikan  (Pengajian Islam). • 2000 KUIM/USIM ditubuhkan..

• 2003: – Pelaksanaan j‐QAF di sekolah kebangsaan. • 2004 Kursus Sar..Pendidikan Islam di Malaysia selepas  Merdeka. – Pelaksanaan Kurikulum Semakan PI dan BA..  FP.. UKM.   .samb. • 2002 Sekolah Berasrama Penuh Integrasi  diwujudkan. Muda Pendidikan Islam.

SAR @ SMAR ke SABK • Kerajaan malaysia telah meluluskan pemindahan sekolah SAR/SMAR ke SABK pada tahun 2005. • Pengambialihan SAR/SMAR dengan perjanjian. • 2006 – sebanyak 96 menjadi SABK (asalnya 33  [SMAN]. . 11 [SRAN]. dan 4  [SRAR]). 48 [SAR/SMAR]. Tahun 2012 (100 juta diperuntukan untuk pembangunan).

  • Kurikulum agama dan pelaksanaan Sijil Tinggi Agama  Malaysia (STAM) dikekalkan. asrama dan pengajaran.Perjanjian Pengambilalihan SAR/SMAR • Sekolah‐sekolah berkenaan akan mendapat pelbagai kelebihan termasuk diberikan perhatian khusus dalam aspek pengurusan.  • Sekolah akan mendapat bantuan penuh bagi membolehkan urusan pentadbiran pejabat.  • Sekolah mendapat bantuan modal bagi menampung keperluan untuk menaik taraf dan membaiki kemudahan fizikal. dan penyelenggaraan oleh Kementerian.  . keselamatan.  • Jawatan guru dan kakitangan diwujudkan secara hakiki. serta geran perkapita dilaksanakan.  • Perbelanjaan pengurusan sekolah dan gaji guru serta kakitangan sekolah dapat dikurangkan.

352 jawatan guru dimasukan dalam sistem gred guru kebangsaan. • 2009 ‐ 156 buah daripada 381 buah sekolah telah menjadi SABK .Kesan ke SABK • 2.

261:  – 16.  • Jumlah guru Pendidikan Islam paling ramai.Penutup • PI satu‐satunya bidang yang mempunyai  Jabatan. • Pertengahan 2006 GCPI mencapai 78 guru: – 44 GCPI sekolah rendah. – dua orang di maktab perguruan. .744 guru PI dan BA sekolah menengah. – 10.  • 2006 Guru PI dan BA = 27.517 guru PI sekolah rendah. – 32 sekolah menengah.

Sekian Persoalan? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful