Soalan 1 Bahagian A - Cara untuk mengatasi Vandalisme

Vandalisme ialah perbuatan merosakkan harta benda awam seperti telefon awam dan tong sampah. Gejala itu kerap dilakukan oleh golongan remaja. Untuk mengatasi gejala ini, beberapa cara dapat
diambil oleh pihak berkuasa. Cara yang pertama ialah mengadakan kempen anti-vandalisme melalui poster dan ceramah. Selain pihak berkuasa, sekolah juga perlu lebih aktif dalam mengadakan ceramah kesedaran dan pertandingan yang berkaitan dengan antivandalisme. Ibu bapa pula perlu mendidik anak-anak supaya menghargai kemudahan awam. Selain itu, kamera litar tertutup harus dipasang di tempat-tempat yang sering berlakunya vandalisme. Cara ini akan sedikit banyak dapat menghindari orang yang melakukan vandalisme daripada berbuat demikian. Jika mereka berbuat demikian, perbuatan mereka akan dirakam dan mereka dapat dikesan serta dibawa ke muka pengadilan.

Kesimpulannya/ Natijahnya, kita mesti berganding –bahu untuk mengelakkan/ mengurangkan/ membanteras ________________

Pihak sekolah.Masyarakat penyayang menjadi matlamat dalam Wawasan 2020. Hukuman denda sahaja tidak mencukupi. Terangkan pembentukan masyarakat penyayang di negara kita. . usaha untuk menangani vandalisme tidak harus dipertanggungjawabkan kepada pihak berkuasa sahaja. dan orang ramai perlu memainkan perana mereka. hukuman yang berat harus dikenakan terhadap orang yang melakukan vandalisme. ibu bapa. Soalan 2: Bahagian B .Seterusnya. Pihak kerajaan telah menggarisi beberapa matlamat dalam Wawasan 2020 untuk menjadikan negara ini sebagai negara perindustrian dan melahirkan masyarakat penyayang. Hukuman ini pasti akan menakutkan orang yang kerap melakukan vandalisme. Mungkin orang yang didapati bersalah atas vandalisme boleh dikenakan hukuman penjara. Tegasnya.

saling memahami. Isu-isu yang dapat mencetuskan perbalahan antara kaum harus dielakkan agar tidak berlaku perasaan curiga antara kaum. pembentukan masyarakat penyayang perlu dilakukan secara bersungguh-sungguh dan terancang. Sikap mementingkan diri sendiri dan prasangka terhadap kaum mesti dihapuskan. anggotanya saling membantu. Para pemimpin perlu memberi layanan yang adil yang adil kepada orang yang dipimpin. Generasi muda di sekolah perlu diterapkan dengan nilai moral bak kata pepatah "Melentur buluh biarlah daripada rebungnya". Pembentukan masyarakat penyayang akan memantapkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaun di Malaysia. Sekolah tidak harus menumpukan soal pencapaian akademik pelajar semata-mata. Ringkasnya. Pembentukan masyarakat penyayang sangat penting dalam negara pelbagai kaum seperti Malaysia. dan bertolak ansur. Tegasnya. . Selain itu. saling menghormati. Para pemimpin masyarakat haruslah menunjukkan teladan kepada kepa baik kepada anak-anak buah mereka. Maka. negara menjadi harmoni dan bersatu padu. kita mahu sikap masyarakat seperti aur dengan tebing menjadi amalan.Masyarakat penyayang bermaksud masyarakat yang hidup dengan berlandaskan nilai kasih sayang. Ibu bapa perlu menerangkan kepentingan kasih sayang. Para pemimpin perlu menyemaikan semangat patriotismehormat-menghormati dan sentiasa berkasih sayang dalam kalangan anggota masyarakat bawahan. Keluarga yang dilimpahi kasih sayang akhirnya akan membentuk masyarakat penyayang.

Kesimpulannya. Malah. Selain amalan membaca di rumah. Dengan cara ini. minat membaca dapat dipupuk sejak peringkat awal lagi. Minat membaca lebih mudah diterapkan jika anak-anak memperoleh bahan bacaan yang sesuai dengan mereka. ibu bapa juga boleh membawa anakanak mereka ke perpustakaan. Soalan 4: Penguasaan Bahasa Inggeris amat penting dalam kehidupan . Minat kanak-kanak terhadap buku dan tabiat membaca akan bertambah. "Sehari selembar benang. Anak-anak dapat membeli buku pilihan mereka. Pelbagai cara dapat dilakukan untuk memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Ibu bapa perlu menjadikan membaca sebagai amalan harian. Kanak-kanak harus digalakkan supaya membaca buku sejak kecil lagi. ibu bapa bolehlah membawa anak-anak ke pesta buku. Ibu bapa yang gemar membaca contoh kepada anak-anak. lama-lama menjadi kain". ibu bapa boleh membaca buku-buku cerita untuk anak-anak yang belum tahu membaca. minat membaca dalam kalangan kanak-kanak hendaklah dipupuk sedikit demi sedikit bak kata peribahasa.Cara-cara untuk memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak.Soalan 3: Bahagian A . Selain itu.

.

Jadi. jadi sudah tentu kemahiran bahasa Inggeris dengan lancar menjadi kritera utama dalam menggaji pekerja. Ekonomi dunia juga boleh dikatakan telah dikuasai oleh negara tersebut. sebaliknya sebabkan kemampuan orang bukan Melayu berkomunikasi sekurang-kurangnya dwibahasa. Koridor raya multimedia (MSC) yang menampilkan penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan dan pengendalian maklumat serta pekhidmatan. Tegasnya. Selain itu. Senario ini bercanggah dengan polisi sektor kerajaan yang mementingkan bahasa Melayu dalam urusan surat-menyurat dan berkomunikasi. Amerika Syarikat diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Sebab itulah. Mahathir Mohammad ingin menjadikan negara kita sebuah negara perindustrian menuntut rakyat negara ini gigih berusaha untuk menghala ke arah tersebut.Sering kali kita terdengar masalah pengangguran graduan tempat meniti dari mulut ke mulut masyarakat. Seperti yang kita maklum. Sekiranya. Walaupun telah beberapa puluh syarikat didatangi Melayu yang menghadapi masalah tersebut kerana mereka sering tersisih apabila bersaing dengan pelajar bukan Melayu yang lebih fasih berbahasa Inggeris. Fenomena ini bukan soal diskriminas. Sudah tentu pelabur asing akan . Wawasan 2020 yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. tidak mengetepikan bahasa Inggeris. bahasa Inggeris diterima sebagai bahasa utama dunia dan menjadi wahana komunikasi antara wakil ataupun pedagang asing dalam sebarang urusan. Selain itu. Justeru. Amerika Syarikat merupakan kuasa besar di dunia. Lebih parah lagi apabila kawasan tertentu orang Melayu begitu fanatik terhdap agama. fenomena ini berterusan. kepentingan bahasa Inggeris perlu disedari oleh semua rakyat supaya negara kita tidak ketinggalan dan dipadang enteng oleh kuasa luar. sudah tentu negara kita tidak akan berkembang maju dan dipercayai lam-kelamaan akan ditelan oleh kuasa asing. sektor swasta kebanyakannya dikuasai oleh orang Barat. kebanyakan orang Melayu hanya dapat bekerja di sektor kerajaan berbanding dengan orang bukan Melayu yang dapat memegang jawatan tinggi di sektor swasta. Bahasa Inggeris juga merupakan bahasa antarabangsa memandangkan negara asal bahasa tersebut mendominasi dunia dari segi ekonomi dan kemajuan teknologi. Dasawarsa ini. sehingga menolak segala unsur yang berbaur asing. Di samping itu. penguasaan bahsa Inggeris amat penting untuk kemajuan kendiri dan ekonomi negara. sektor swasta yang kalian meluas di negara kita menambahkan kepentingan bahasa Inggeris.

berlumba-lumba datang ke negara kita untuk membina kilang. Kalau sudah fasih berbahasa Inggeris. dunia ini didominasi oleh Bahasa Inggeris. tetapi juga oleh masyarakat Jepun dewasa ini. kebolehan penguasaan bahasa dunia juga merupakan satu daripada kriteria. Kita terpaksa akur dengan senario ini. Dalam proses pencapaian Wawasan 2020. Jadi. kita tidak memerlukan penterjemeh. nescaya negara kita akan dihormati oleh negara lain. Pada masa itu. "Melentur buluh biarlah daripada rebungnya". "Malaysia Boleh!" . Sama juga dalam pemilihan pemimpin negara. Pada masa itu. Kita perlu mengambil tindakn segara untuk meluaskan penguasaan bahasa Inggeris terutamanya dalam kalangan orang Melayu supaya tidak ketinggalan dalam semua aspek. Walau bagaimanapun. bahasa dan negara. Meraka yang menceburi politik dan tidak dapat bertutur dalam bahasa Inggeris dengan fasih tidak berpeluang untuk naik ke peringkat menteri kabinet. demi kegemilangan negara dan masa depan generasi muda. Satu lagi fenomena yang ketara ialah semua tokoh politik negara kita mahir berbahasa Inggeris. Kepentingan bahasa Inggeris bukan sahaja dirasai oleh masyarakat negara kita yang sedang pesat membangun. Suka atau tidak. industri dan menjadi rakan kongsi. Sudah tentu kita tidak mahu seorang pemimpin yang tidak mampu berbahasa Inggeris memimpin negara kita dan dipandang enteng oleh negara asing. Tokoh-tokoh negara di petingkat antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) akan menyuarakan pendapat mereka dalam bahasa Inggeris. kita perlu menguasai bahasa Inggeris dengan secepat mungkin untuk merancakkan pembangunan negara kita. semua pihak perlu berganding bahu menyedarkan masyarakat tentang kepentingan bahasa Inggeris. bahasa antarabangsa ini masih asing bagi negara Jepun berbanding negara kita. Kesimpulannya.