You are on page 1of 3

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG SỞ

Theo Chỉ thị số 42/CT-UBND ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Danh sách các cơ quan, đơn vị có cơ sở nhà, đất hiện đang cho thuê một
phần hoặc toàn bộ phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 30/12/2008.
+ Trung tâm Văn hóa Thông tin: (Dịch vụ ăn sáng);
+ Thư viện tỉnh: (Dịch vụ rửa xe);
+ Trường Mầm non Hoa Mai: (các Kios cho thuê);
+ Bảo tàng Lịch sử cách mạng: (Dịch vụ cà phê giải khát);
+ Trường PTTH Cao Thắng: Cơ sở may và in).

II. Danh sách Theo Kết luận số 53/KL-SXD ngày 15/5/2008 của Sở Xây dựng
tỉnh Thừa Thiên Huế:
1. UBND phường Vĩnh Ninh:(địa chỉ: 55 Hai Bà Trưng, Tp. Huế)
+ Kios phía đường Nguyến Huệ với diện tích 17.6 m2 cho 2 hộ thuê.
+ Kios phía đường Hai Bà Trưng diện tích 23,4m2 cho 1 họ thuê để kinh
doanh băng hình.
+ Nhà kho, nhà xe phía sau UBND phường diện tích 75,6m2 cho công ty
Quảng cáo Festival sử dụng;
+ Một phần sàn mái của trụ sở UBND phường diện tích 9,5x5 +5x5 cho
trung tâm thông tin di động HT Mobile thuê.
Các diện tích cho thuê nói trên đã thu tiền và nộp vào ngân sách nhà nước. Về
diện tích cho thuê băng hình do ban bảo vệ khu vực 3 đứng ra làm hợ đồng cho thuê.
2. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Thành nội:(24 Đặng Thái
Thân, phường Thuận Thân, Tp. Huế)
+ 01 Kios cho thuê với diện tích 5,3 x 14,5 (m).
+ Cho Trường GTVT Huế mở lớp học và sân bãi để đào tạo sát hạch lớp mô
tô hạng A1.
Các diện tích cho thuê nói trên đơn vị đã thu tiền và nộp ngân sách nhà nước.
3. Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế: (32 Trần Thúc Nhẫn, phường Vĩnh Ninh, Tp.
Huế)
Khu nhà số 01 đơn vị cho Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế và hội
Cựu thanh niên xung phong mượn sử dụng làm văn phòng thường trực.
4. Thành đoàn thành phố Huế: (44 Trương Định, phường Phú Nhận,
Tp.Huế)
Trong khuôn viên trụ sở thành đoàn có cho thuê mặt bằng kinh doanh cà phê.
5. Cục thống kê tỉnh: (02 Hà Nội, phường Vĩnh Ninh, Tp. Huế)
Trong khuôn viên nhà công sở của đơn vị còn tồn tại một số vấn đề sau:
+ Có 05 phòng dùng để ở với diện tích: 60m2.
+ Có 01 kho nội thất Minh Hoà với diện tích 72 m2.
+ Có 01 văn phòng đại diện của Công ty Vinatrans với diện tích 13,5m2
6. Trường Nguyễn Chí Diểu: (Đống Đa, phường Phú Nhuận, Tp. Huế)
Hiện tại trong khuôn viên trường Nguyễn Chí Diểu có cho thuê 1 kios diện tích
14,6 x5 được chia làm 4 hộ kinh doanh. Tiền thu từ các hộ cho thuê được dùng làm
quỹ công đoàn.
7. Nhà mẫu giáo Phạm Thị Liên và Trạm Y tế Kim Long: (104 Phạm Thị
Liên và 114 Kim Long, phường Kim Long, Tp. Huế)
Trạm y tế cũ và Nhà mẫu giáo Phạm Thị Liên là 2 khuôn viên thuộc phường
quản lý. Sau thời gian bỏ hoang (như đã nêu trên) thì phường cho các hộ thuê:
+ Trạm y tế với diện tích 260m2 phường cho thuê ở và làm xưởng gia công hòm.
+ Nhà mẫu giáo vơí diện tích đất 696,52m2, diện tích nhà 66m2 phường cho
01 họ thuê để sửa xe máy và cho 01 hộ thuê để gia công mộc mỹ nghệ.
Tiền thuê của các hộ này được thường vụ Đảng uỷ phường thyống nhất giao cho
công đoàn để hỗ trợ thêm cho hoạt động Công đoàn.
8. Trường PTTH Cao Thắng: (11 Đống Đa, phường Phú Nhuận, Tp. Huế)
Trong khuôn viên đất của trường có cho hộ thuê kinh doanh và liên kết với
trường. Cụ thể:
+ 01 kios cho thuê phục vụ in ấn và photo với diện tích 24 m 2 kết hợp làm
cơ sở thực hành cho học sinh học nghề in.
+ 01 Kios diện tích 24 m2 cho thuê phục vụ cho sản xuất kinh doanh nghành
may và kết hợp làm cơ sở thực hành cho học sinh.
Toàn bộ tiền thu từ các hộ cho thuê, trường tự thu và trích 1 phần khoảng thu để tái
đầu tư lại trang thiết bị phục vụ cho học sinh, Số còn lại chi theo chế độ.
9. Đội Y tế dự phòng: (67 Đặng Huy Trứ, phường Trường An, Tp. Huế)
Do đơn vị mới chuyển trụ sở về đóng chung trên khuôn viên với phòng y tế
nên toàn bộ hồ sơ công sở chưa lưu.
10. Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng: (93Đặng Huy Trứ,
phường Trường An, Tp. Huế)
Qua kiểm tra thực tế trong khuôn viên bệnh viện có cho các hộ thuê 6 kios để
kinh doanh với tổng diện tích 180 m2. Toàn bộ số tiền thu từ các hộ thuê kios đơn
vị tự sử dụng không nộp vào ngân sách nhà nước. Theo lời giải trình của đơn vị do
đơn vị quá khó khăn nên đã cho thuê để phục vụ thêm cho đời sống cán bộ công
nhân viên.
11. Nhà văn hoá Đống Đa: (29 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, Tp. Huế)
Trong khuôn viên nhà văn hoá phường có cho thuê các dịch vụ như Bida, câu lạc
bộ thể hình. Toàn bộ số tiền thu đuợc đơn vị đã nộp vào ngân sách nhà nước.
12. Trường PTTH Nguyễn Huệ: (83 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành,
Tp. Huế)
Qua kiểm tra thực tế, đơn vị có cho 5 hộ thuê 05 kios để kinh doanh. Toàn bộ
tiền thu từ các hộ này trường không nộp vào ngân sách nhà nước. Nhưng có trích
2
nộp 20% vào khấu hao tài sản(từ trước năm 2007). Đầu năm 2007 đến nay tiền thu
từ các hộ thuê đưa vào ngân sách theo quy chế chi tiêu nội bộ.
13. Trường tiểu học Phú Hoà: (151 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, Tp. Huế)
Trường có cho 01 thuê kios kinh doanh với diện tích 16 m 2.Tất cả số tiền thu
được từ cho thuê kios, trường đưa vào quỹ Công đoàn.
Ngày 4/8/2000 UBND thành phố có Công văn số 530/CV- UB cho phép trường
mở 2 cửa 2,8x3,55 để sử dụng làm phòng chức năng phục vụ văn phòng phẩm tạo
điều kiện thuận lợi cho học sinh và công đoàn nhà trường có kinh phí hoạt động.
14. Nhà văn hoá Huế: (65 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, Tp. Huế)
Qua kiểm tra thực tế, nhà văn hoá cho 2 đơn vị thuê:
+ Đơn vị ga Huế thuê mặt bằng tiền sảnh Nhà văn hoá để làm địa điểm bán
vé cho khách.
+ Đơn vị Chi nhánh Công ty CP Tìm thấy rồi (EUREKA) thuê mặt bằng
tầng 2 với diện tích 36m2 để làm việc.
Cả hai đơn vị trên mà nhà văn hoá cho thuê được sự cho phép của UBND
thành phố bằng văn bản.
15. UBND phường Thuận Thành: (79 Nguyễn Chí Diễu, phường Thuận
Thành, Tp. Huế)
Qua kiểm tra thực tế tại nhà văn hoá phường Thuận Thành tại 77 Nguyễn Chí
Diểu, HTX thương mại Thuận Thành thuê làm nhà kho để hàng hoá. Số tiền cho
thuê phường nộp vào ngân sách nhà nước.
16. Trường mầm non 1: (17 Đống Đa, phường Phú Nhuận, Tp. Huế)
Trong khuôn viên đất nhà trường có cho thuê 2 kios mục đích kinh doanh. Toàn
bộ tiền cho thuê nhà trường trích nộp vào quỹ công đoàn.