You are on page 1of 1

Nalog za knjiženje br.

______ Redni broj Naziv konta i opis poslovnog događaja Broj konta

Datum:___________________ Iznos Duguje Potražuje