You are on page 1of 3

Bảng phí dịch vụ Truyền hình Cáp * PHÍ HÒA MẠNG VÀ THUÊ BAO TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT

NAM TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI:

Ti vi thứ nhất Phí hòa mạng (đã bao gồm VAT) VNĐ Thuê bao (VNĐ) / 01 tháng 110.000

Ti vi thứ hai, thứ ba Miễn phí hòa mạng, thu phí vật tư phát sinh thực tế

110.000

33.000

( Vật tư lắp đặt: theo thực tế phát sinh và áp dụng theo đơn giá hiện hành của Truyền hình Cáp Việt Nam) * Giảm giá cho các thuê bao trả trƣớc - Thuê bao trả trước từ 6 đến 11 tháng: Giảm 10% trên tổng số tiền thuê bao. - Thuê bao trả trước từ 12 đến 23 tháng: Giảm 15% trên tổng số tiền thuê bao. - Thuê bao trả trước từ 24 tháng trở lên: Giảm 20% trên tổng số tiền thuê bao. Chú ý: Các mức giá trên chỉ áp dụng cho hộ gia đình và đã bao gồm VAT. * Hình thức thanh toán: - Thanh toán qua cộng tác viên thu thuê bao. - Thanh toán trực tiếp tại các chi nhánh, văn phòng Truyền hình Cáp Việt Nam tại Hà Nội. - Chuyển vào tài khoản của VCTV tại Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank): Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Cáp Việt Nam Số tài khoản: 11520027552.01.9 - Techcombank Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội Nội dung (ghi rõ): Tên chủ Hợp đồng thuê bao, Số Hợp đồng (hoặc mã khách hàng ghi trên hóa đơn thanh toán).

NGHỆ AN.000 4. NGHỆ AN.000 8. TIỀN GIANG Nội dung dịch vu Chuyển địa điểm khách hàng đang sử dụng dịch vụ THC của VCTV Mức phí Miễn phí chuyển đổi. PHÚ THỌ.200.000 4. thu phí vật tư theo thực tế phát sinh.* BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH CÁP TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI.000 1. VẬT TƢ LẮP ĐẶT TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI. PHÚ THỌ.000 40.000 32. THÁI NGUYÊN.000 . vật tƣ Bộ chia 2 Bộ chia 3 Bộ chia 4 Cầu nối F5 Cáp đồng trục RG6 Cáp RG11 Jack F5-RG6 Jack F5-RG11 Jack KS-RG11 Jack TV Khuyếch đại WIA 860i Đơn vị tính Bộ Bộ Bộ Cái Mét Mét Cái Cái Cái Cái Bộ Đơn giá (VNĐ) 27. * BẢNG ĐƠN GIÁ THIẾT BỊ. TIỀN GIANG STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tên thiết bị.000 65.000 22.000 11. Thủ tục Khách hàng cung cấp hợp đồng sử dụng dịch vụ THC và hóa đơn của tháng gần nhất. THÁI NGUYÊN.800 6.

Các mức giá trên đã bao gồm thuế VAT. ./.