You are on page 1of 15

         

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 MASALAH PENDENGARAN
       

2. Mengenal dan membaca al-Quran secara isyarat/kod untuk memupuk minat membaca Al-Quran dan menjadi amalan Memahami maksud beberapa surah lazim tertentu dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini Al-Quran sebagai rujukan Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan Mengamalkan ibadah asas dalam fardhu ain serta memahami fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam Memahami dan mengambil iktibar melalui sirah Rasulullah saw sebagai asas panduan hidup Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian Membaca dan menulis tulisan jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND. 7. 5. 3.   MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu. 4. beriman. ISLAM (BD)                                          1     . beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. 6. OBJEKTIF 1.

memahami asas akidah. melakukan asas ibadah. memahami asas akidah. mengaplikasi ibadah dan adab serta mampu membaca dan menulis jawi dengan baik 6 Mahir membaca Al-Quran. ibadah. sirah Rasulullah SAW. adab tertentu serta mampu membaca dan menulis jawi 5 Mengaplikasi kemahiran membaca Al-Quran. sirah Rasulullah SAW. sirah Rasulullah SAW dan mengecam huruf jawi 3 Mempamerkan kebolehan asas membaca Al-Quran. ISLAM (BD)                                          2     . adab. sirah Rasulullah SAW serta boleh membaca dan menulis jawi 4 Mempamerkan kemahiran membaca Al-Quran. mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan harian serta mahir membaca dan menulis jawi Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND. melaksanakan ibadah. adab. menghayati akidah dan sirah Rasulullah SAW. adab. menghayati asas akidah. sirah Rasulullah SAW dan mengenal huruf jawi 1 2 Memahami asas membaca Al-Quran.   BAND PERNYATAAN STANDARD Mengetahui asas membaca Al-Quran. ibadah. menghayati asas akidah. mengetahui asas akidah.

ISLAM (BD)                                          3     . ibadah. adab. mengetahui asas akidah.   BAND 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui asas membaca Al-Quran. sirah Rasulullah SAW dan mengenal huruf jawi DESKRIPTOR B1 D1 Huruf hijaiyah tunggal EVIDENS B1 D1 E1 Mengenal huruf-huruf hijaiyah tunggal dengan menggunakan isyarat/kod B1 D1 E2 Mengecam huruf-huruf hijaiyah tunggal dengan menggunakan isyarat/kod B1 D2 Huruf hijaiyah tunggal yang berbaris satu B1 D2 E1 Mengenal huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas B1 D2 E2 Membaca huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas dengan isyarat/kod B1 D2 E3 Mengenal huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di bawah B1 D2 E4 Membaca huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di bawah dengan isyarat/kod B1 D2 E5 Mengenal huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di hadapan Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND.

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1 D2 E6 Membaca huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di hadapan dengan isyarat/kod B1 D3 Rukun Iman B1 D3 E1 Mengenal Rukun Iman B1 D3 E2 Menyatakan Rukun Iman dengan menggunakan isyarat/kod B1 D4 Rukun Islam B1 D4 E1 Mengenal Rukun Islam B1 D4 E2 Menyatakan Rukun Islam dengan menggunakan isyarat/kod B1 D5 Nama-nama Allah Ar Rahman dan Ar Rahim B1 D6 Bersuci B1 D5 E1 Menyebut dan menamakan dengan berisyarat nama-nama Allah Ar Rahman dan Ar Rahim B1 D6 E1 Menyatakan cara-cara menjaga kebersihan diri dan persekitaran                                        4   Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND. ISLAM (BD)     .

bapa dan datuk Nabi Muhammad SAW B1 D8 E2 Menyatakan nama ibu. ISLAM (BD)                                          5     .   BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B1 D7 Solat Fardhu EVIDENS B1 D7 E1 Menyatakan nama-nama solat secara isyarat/kod B1 D7 E2 Menyatakan bilangan rakaat solat secara isyarat/kod B1 D7 E3 Menyatakan waktu solat secara isyarat/kod B1 D8 Salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW B1 D8 E1 Menamakan nama ibu. bapa dan datuk Nabi Muhammad SAW secara isyarat/kod B1 D9 Huruf jawi tunggal B1 D9 E1 Mengecam huruf jawi tunggal B1 D9 E2 Menulis huruf jawi tunggal Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND.

  BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B2 D1 Huruf hijaiyah tunggal EVIDENS B2 D1 E1 Membaca dan menyatakan huruf hijaiyah tunggal secara bahasa isyarat B2 D1 E2 Membaca huruf-huruf hijaiyah tunggal menggunakan kod/isyarat dengan bimbingan guru B2 D2 Huruf hijaiyah tunggal yang berbaris satu B2 D3 Rukun Iman B2 D2 E1 Membaca huruf tunggal berbaris satu secara bahasa isyarat dengan bimbingan guru B2 D3 E1 Menyenaraikan Rukun Iman mengisyarat/kod secara rawak dan tidak mengikut urutan B2 D4 E1 Menyatakan Rukun Islam dengan betul dengan berisyarat/kod B2 D4 E2 Menyatakan pengertian Rukun Islam dengan berisyarat/kod B2 Memahami asas membaca Al-Quran. ISLAM (BD)                                          6     . adab. sirah Rasulullah SAW dan mengecam huruf jawi B2 D4 Rukun Islam Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND. ibadah. memahami asas akidah.

ISLAM (BD)                                          7     .   BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B2 D5 Kalimah Syahadah EVIDENS B2 D5 E1 Mengecam dan mengenal kalimah syahadah B2 D5 E2 Menyusun lafaz dua kalimah syahadah dan ertinya dengan betul B2 D6 Nama-nama Allah Ar Rahman dan Ar Rahim B2 D6 E1 Menyatakan maksud nama-nama Allah Ar Rahman dan Ar Rahim B2 D6 E2 Mengecam kalimah Ar Rahman dan Ar Rahim B2 D7 Bersuci B2 D8 Istinjak B2 D9 Wuduk B2 D7 E1 Mengenal alat-alat bersuci B2 D8 E1 Mengenal alat-alat untuk beristinjak B2 D9 E1 Menyatakan tujuan berwuduk B2 D9 E2 Membaca lafaz niat wuduk Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND.

ISLAM (BD)                                          8     .   BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B2 D10 Solat Fardhu B2 D11 Salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW B2 D12 Kisah ibu susuan Nabi Muhammad SAW B2 D13 Adab terhadap ibu bapa dan keluarga EVIDENS B2 D10 E1 Menyatakan hukum solat dengan betul B2 D11 E1 Menyebut salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW sebelah ibu dan bapa secara isyarat/kod B2 D12 E1 Menyebut nama ibu susuan Nabi Muhammad SAW secara isyarat/kod B2 D13 E1 Mengecam dan mengenal doa kesejahteraan ibubapa B2 D13 E2 Mengetahui dan menyebut adab bersama ibubapa B2 D14 Huruf jawi tunggal B2 D14 E1 Mengenal. menyatakan dan menulis huruf jawi tunggal secara isyarat/kod dengan bimbingan guru B2 D14 E2 Membezakan huruf-huruf yang hampir sama bentuk Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND.

memahami asas akidah. melakukan asas ibadah. adab.   BAND 3 Tahu. sirah Rasulullah SAW serta boleh membaca dan menulis jawi DESKRIPTOR B3 D1 Huruf hijaiyah tunggal EVIDENS B3 D1 E1 Membaca huruf hijaiyah tunggal mengikut urutan yang betul B3 D1 E2 Mengisi tempat kosong huruf hijaiyah yang tertinggal B3 D2 Rukun Iman B3 D2 E1 Menyusun Rukun Iman dengan betul dan mengikut turutan B3 D3 E1 Menyusun rukun Islam mengikut turutan yang betul B3 D4 E1 Menerangkan cara-cara menjaga kebersihan diri dan persekitaran B3 D5 E1 Menunjuk cara beristinjak dengan betul mengikut bimbingan guru B3 D3 Rukun Islam B3 D4 Bersuci B3 D5 Istinjak Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND. Faham dan Boleh Buat PERNYATAAN STANDARD B3 Mempamerkan kebolehan asas membaca Al-Quran. ISLAM (BD)                                          9     .

  BAND PERNYATAAN STANDARD B3 D6 Wuduk DESKRIPTOR EVIDENS B3 D6 E1 Menyusun gambar perlakuan wuduk dengan betul B3 D6 E2 Melakukan wuduk dengan betul mengikut berpandukan carta bergambar B3 D7 Solat Fardhu B3 D8 Adab terhadap ibu bapa dan keluarga B3 D7 E1 Mengenal lafaz niat solat fardhu 5 waktu B3 D8 E1 Beristiqamah melakukan adab bersama ibu bapa dan keluarga B3 D9 E1 Menyusun adab bergaul dengan rakan dengan betul B3 D9 E2 Tunjuk cara adab bergaul dengan rakan B3 D10 Adab menuntut ilmu B3 D10 E1 Mengetahui adab terhadap guru B3 D9 Adab dalam kehidupan bersosial Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND. ISLAM (BD)                                          10     .

ISLAM (BD)                                          11     .   BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B3 D11 Huruf jawi bersambung EVIDENS B3 D11 E1 Mengenal dan mengecam huruf jawi bersambung dengan bimbingan guru B3 D1 E2 Membaca huruf jawi bersambung dengan bimbingan guru Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND.

menghayati asas akidah. melaksanakan ibadah. adab tertentu serta mampu membaca dan menulis jawi DESKRIPTOR B4 D1 Huruf hijaiiyah bersambung (kalimah) pelbagai baris dan tanda B4 D2 Rukun Iman B4 D3 Rukun Islam B4 D4 Beristinjak B4 D5 Wuduk B4 D6 Solat Fardhu B4 D7 Adab menuntut ilmu B4 D8 Huruf jawi bersambung EVIDENS B4 D1 E1 Membaca huruf hijaiyah bersambung pelbagai baris dan tanda secara isyarat/kod dengan betul B4 D2 E1 Menyenaraikan Rukun Iman dengan betul dan mengikut turutan B4 D3 E1 Menyenaraikan Rukun Islam dengan betul mengikut turutan dengan isyarat dan kod B4 D4 E1 Melakukan cara beristinjak dengan betul B4 D5 E1 Melakukan wuduk dengan betul dan sempurna (rukun) B4 D6 E1 Membaca lafaz niat dan ertinya secara isyarat/kod B4 D7 E1 Beradab terhadap guru B4 D8 E1 Mengenal huruf jawi yang boleh bersambung dan tidak boleh bersambung                                        12   Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND.   BAND 4 Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab PERNYATAAN STANDARD B4 Mempamerkan kemahiran membaca Al-Quran. ISLAM (BD)     . sirah Rasulullah SAW.

menghayati asas akidah. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji PERNYATAAN STANDARD B5 Mengaplikasi kemahiran membaca Al-Quran. menghafaz lafaz niat dan ertinya serta melakukan perlakuan solat dengan sempurna B5 D2 Kalimah Syahadah Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND. mengaplikasi ibadah dan adab serta mampu membaca dan menulis jawi dengan baik DESKRIPTOR B5 D1 Huruf bersambung (kalimah) pelbagai baris dan tanda EVIDENS B5 D1 E1 Membezakan kalimah yang berbaris satu. sirah Rasulullah SAW. tanwin dan sukun secara isyarat/kod dengan betul dan tepat B5 D2 E1 Menulis lafaz syahadah dengan betul B5 D2 E2 Membaca erti syahadah dengan betul secara isyarat /kod B5 D3 Istinjak B5 D3 E1 Menunjukkan cara beristinjak dengan cara yang betul B5 D3 E2 Menyatakan adab qada’ hajat dengan betul dan sempurna B5 D4 Wuduk B5 D5 Solat Fardhu B5 D4 E1 Melakukan perkara rukun dan sunat wuduk secara betul dan sempurna B5 D5 E1 Membaca.   BAND 5 Tahu. ISLAM (BD)                                          13     .

ISLAM (BD)                                          14     . serta menjauhi perkara yang membatalkan wuduk secara istiqamah B6 D2 E2 Beristiqamah melakukan adab berwuduk dengan betul B6 D3 Solat Fardhu B6 D3 E1 Amali rukun fi’li dalam solat secara sempurna dan istiqamah B6 D4 E1 Beristiqamah melakukan adab terhadap guru dengan betul B6 D4 Adab menuntut ilmu   Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 1 @ LP – PEND. mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan harian serta mahir membaca dan menulis jawi DESKRIPTOR B6 D1 Surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7 EVIDENS B6 D1 E1 Mengenal dan mengecam potongan ayat dalam surah Al. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAAN STANDARD B6 Mahir membaca Al-Quran.Fatihah B6 D1 E2 Menyusun potongan ayat menjadi satu surah yang lengkap B6 D2 Wuduk B6 D2 E1 Melakukan perkara rukun dan sunat.   BAND 6 Tahu. menghayati akidah dan sirah Rasulullah SAW.