Lê Đức Hiếu – CH0401016

Cao học khóa II

THUẬT TOÁN K-MEANS TRONG GOM CỤM DỮ LIỆU
Sau khi đọc tài liệu của Thầy Phúc và một số các tài liệu khác em có rút ra được một số điểm về Gom cụm dữ liệu bằng thuật toán K-Means như sau: Gom cụm nhìn từ góc độ tự nhiên là một việc hết sức bình thường mà chúng ta vẫn làm và thực hiện hàng ngày ví dụ như phân loại học sinh khá, giỏi trong lớp, phân loại đất đai, phân loại tài sản, phân loại sách trong thư viện… Việc phân loại này là thực hiện gom các đối tượng có cùng tính chất hay có các tính chất gần giống nhau thành nhóm. Để thực hiện phân loại các đối tượng nào đó, chúng ta bao giờ cũng đặt câu hỏi, chúng ta phân nhóm dựa trên yếu tố nào? Hoặc chúng ta định phân thành bao nhiêu nhóm? Ví dụ : Hãy phân các sản phẩm thành nhóm theo các yếu tố sau : thịt, cá, đậu và rau củ. Hoặc hãy sắp xếp các sản phẩm một cách khoa học thành 5 gian hàng trong siêu thị. Khi chúng ta áp dụng máy tính vào phân cụm dữ liệu thì chúng ta cũng phải cho các thuật toán biết chúng ta muốn phân cụm như thế nào. Đối với bản thân chúng ta nếu có ai đó (Xếp ) nói với bạn “ hãy phân loại các sản phẩm trong siêu thị” thì chắc chắn bạn sẽ phải hỏi “Xếp muốn phân loại như thế nào?”. Đối với gom cụm, dữ liệu là cố định nhưng kết quả gom cụm sẽ là khác nhau nếu ta đưa yêu cầu gom cụm khác nhau. Tuy nhiên khi có yêu cầu gom cụm khác nhau thì các bước chuẩn hoá dữ liệu cũng sẽ khác nhau vì khi đó ta chỉ quan tâm đến các thuộc tính của dữ liệu cần thiết cho gom cụm mà thôi Ví dụ: Ta có không gian dữ liệu là dân số nước Việt nam : - Yêu cầu gom cụm theo yếu tố giai cấp trong xã hội thì ta sẽ có k = 4 (nông dân, công nhân, trí thức, thương nhân). - Yêu cầu gom cụm theo nhóm tuổi ta có k =3 (già, trẻ, trung niên). Yêu cầu gom cụm theo trình độ học vấn ta có k = 7(mù chử, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ).

(Vì vậy việc tạo ra một similarity query tổng quát cho một dữ liệu không đơn giản chút nào) Các thuật toán gom cụm đều yêu cầu xác định số cụm cần thực hiện (đối với thuật toán K-means) hoặc yêu cầu độ phân biệt để xác định các đối tượng có tính chất tương tự nhau (DBSCAN). K-Means là một thuật toán được áp dụng khá nhiều trong gom cụm dữ liệu vì hiệu năng và tính hiện thực khá tốt. Tuy nhiên ngoài việc cần cho trước số cụm, K-Means còn đòi hỏi phải chọn trước k điểm làm trọng tâm, việc chọn ngẫu nhiên này có thể cho ra các kết quả khác nhau.

Data Mining

tuy nhiên có một điểm khác biệt đó là thuật toán đưa ra độ méo dạng của các cụm. Stop. Gán từng điểm vào cụm có trung tâm gần điểm đang xét nhất và cập nhật lại trung tâm cụm Nếu trung tâm cụm không thay đổi. Incremental K-Means: Như ta đã biết thuật toán K. Data Mining . Dựa trên sự méo dạng để phân chia cụm. tăng K lên 1. N: Số Objects trong cụm. Nếu K>1 thêm trung tâm của cụm mới vào cụm có méo dạng lớn nhất. Else. Bước 2: Bươc 3: Phase 2: (tăng số cụm) Nếu K<= giá trị ấn định số cụm.x )) w: trung tâm của cụm. Việc chọn ngẫu nhiên k điểm làm trung tâm cụm như đã nói ở trên có thể cho ra các kết quả khác nhau tùy vào chọn k điểm này. Méo dạng: Méo dạng của cụm được tính như sau: I=S-N(d(w. hoặc chọn phân hoạch ngẫu nhiên k cụm và tính trọng tâm của từng cụm này. Else.means bắt đầu bằng cách chọn k cụm và chọn ngẫu nhiên k điểm làm trung tâm cụm. Thuật toán được trình bày như sau: Gán K=1 Phase1: Bước 1: Nếu K=1 chọn bất kỳ một điểm làm trung tâm cụm. Các bước của thuật toán gần giống như thuật toán K-Means. Thuật toán Incremental K-means cơ bản vẫn dựa trên thuật toán k-means nhưng sẽ không chọn k điểm làm trọng tâm cho k cụm mà sẽ tăng số cụm từ 1 lên k cụm bằng cách đưa trung tâm cụm mới vào cụm có độ méo dạng lớn nhất (tăng số cụm) và tính lại trọng tâm các cụm. thực hiện Phase 2. S: Tổng bình phương khoảng cách giữa các objects trong cụm và trung tâm của không gian Euclidean.Lê Đức Hiếu – CH0401016 Cao học khóa II Chi tiết của thuật toán K-Means và một số các cải tiết của K-Means là K-medoids và Fuzzy c-mean đã được Thầy Phúc nói rất kỹ trong giáo trình nên xin không nhắc lại mà muốn trình bày một thuật toán cải tiết khác của k-means. thực hiện Phase 1 bước 1. thực hiện Phase 1 bước 2.

Thuật toán ngừng khi k = số cụm cần tìm. ta qua Phase 2 và tăng k lên 1 quay lại Phase 1. Data Mining .x): là khoảng cách giữa trung tâm w của cụm và trung tâm của không gian Euclidean x.Lê Đức Hiếu – CH0401016 Cao học khóa II I: méo dạng của cụm d(w. Tính lại object cho các cụm và cập nhật lại trung tâm cụm. tìm cụm có méo dạng lớn nhất trong các cụm và tiếp tục tách cụm này thành 2 cụm mới. . thuật toán chủ yếu tìm trung tâm cụm chính xác và xác định lại các đối tượng trong cụm. Điểm khác biệt thứ hai là chọn cụm có méo dạng lớn để phân thành 2 cụm.Phase 1 của thuật toán tương tự như K-Means chỉ khác là không xác định trước k điểm mà tăng k từ 1 lên. Như vậy 1 cụm có méo dạng lớn có nghĩa là trung tâm cụm có vị trí không thích hợp. Thật ra ta có thể nhận thấy việc xác định các cụm đồng nghĩa với việc xác định trung tâm của cụm. Tuy nhiên ưu điểm của thuật toán là giảm sự phụ thuộc vào việc khởi tạo các cụm ban đầu nên ta sẽ không phải lập lại thuật toán với việc chọn các cụm ban đầu khác nhau để tìm ra kết quả tối ưu như ở K-Means . Sau khi trung tâm các cụm không đổi. Khi ta phân 1 cụm méo dạng lớn thành 2 cụm thì độ méo dạng của 2 cụm sẽ giảm. Như vậy so với k-means thì độ phức tạp của thuật toán tăng lên nhưng không bằng K-mendoids do k thường nhỏ hơn nhiều so với n. - So với K-Means có độ phức tạp là O(tkn) thì Incremental K-Means có độ phức tạp là O( k 2 nt).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful