Ministerul Educaţiei a Republicii Moldova

Proiect didactic
de scurtă durată la matematică clasa a III-a

Lipcani,2012

metode. exerciţiul. creta.Studenta: Onofrei Dina Data: 11. lucrul în grup. O4 – să exercite modalităţile de compunere şi descompunere a numerelor 0-1000. Timpul lecţiei: mixtă Subiectul lecţiei: Compararea numerelor pînă la 1000. tabla. lucrul individual.10. Evaluarea: a) Tipul evaluării: prognostică. O3 – să utilizeze elementele de limbaj matematic aferent conceptului de număr natural. b) Metode: explicaţia. Tim Sub Obie Tehnologii . pauză dinamică. tehnici de evaluare: probe orale. jocuri evaluative. folosind adunarea şi scăderea. curentă. întrebări. materiale illustrative. O2 – să-şi formeze capacitatea de ordonare a numerelor 0-1000. scrise.2012 clasa: III-a Obiectul: matematica Numărul de lecţie conform orarului: 2 Durata: 45 min. S3 – explorarea modalităţilor de compunere a numerelor şi de descompunere zecimală a lor. c) Mijloace de învăţămînt: fişe de lucru. conversaţia. Obiective: la finele lecţiei elevii vor fi capabili: O1 – să fie capabili să compare numerele naturale 0-1000. Tehnologii didactice: a) Forme: de joc. demonstraţia. Nr. Subcompetenţe: S1 – compararea şi ordonarea numerelor naturale 0-1000. diagnostică. b) Forme. lucrul cu manualul. de interogare. S2 – utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de număr natural.

pentru a vedea cît de bine a-i însuşit tema: „Compararea numerelor pînă la 1000”. I Bună ziua elevi! Mă numesc d. Rezolvă exerciţiile. -Numerele de 3 cifre sînt formate din sute. Pe aceste frunzuliţe voi trebuie să alcătuiţi numărul format din sutele.o/r. Iar la fine le vom aranja pe copacul de pe tablă. III Reactualizarea cunoştinţelor şi a capacităţilor Acum o să vă adresez un şir de întrebări. Paşii educaţionali Moment organizatoric pul com pete nţe 1 cti ve Activitatea profesorului Activitatea elevului didactice. Conversaţia Primesc frunzuliţele. şi aranjează frunzele pe copac 3 S2 -Numerele de 2 cifre sînt formate din zeci şi unităţi. Forme de interogare S2 Fişe de lucru O3 Lucrul individual Haide-ţi să vedem ce a-ţi obţinut. şi lecţia de matematică o vom promova împreună.care ascund în spatele lor cîte un exerciţiu p/u fiecare din voi. zecile şi unităţile reprezentate pe frunze. Dina. m-am întîlnit cu poştaşul. prin ce se deosebesc numerele de 2 cifre de cele de 3 cifre? -Cum sînt numerele de 3 cifre faţă de numerele de 2 cifre? O2 Citesc răspunsurile obţinute. -Numerele de 3 cifre sînt mai mari faţă de cele de 2 cifre. Bună ziua! II Captarea atenţiei 5 O2 Mergînd spre şcoală.zeci şi unităţi. -Din ce sînt formate numerele de 2 cifre? -Dar numerele de 3 cifre? -Deci. Întrebări . şi m-a rugat să vi-l aduc vouă. care mi-a transmis un plic. -Numerelor de 2 cifre le lipsesc sutele. În acest plic sînt multe frunzuliţe. Evaluarea.

Se ridică.. 569=. scrieţi data de azi.. Privesc atent la tablă.25. 800+80+8=.repetă mişcările: <=> Forme de joc *în poziţie ghemuită jos... Haideţi să încercăm să rezolvăm oral.IV Consolidarea materiei şi formarea capacităţilor 27 S3 O4 La lecţia de astăzi vom continua să rezolvăm exerciţii la tema: „Compararea numerelor pînă la 1000”.. În continuare Veverel ne propune să-l ajutăm să găsească semnele corespunzătoare numerelor de pe ciupercuţe.. Pauză dinamică .. ceilalţi scriu în caiete. Priviţi ex. Că pe stele a zburat Că zbura din stea în stea .0+. Explicaţia Forme de joc Materiale ilustrative Tabla O2 Creta Sînteţi bravo! Deschide-ţi cărţile la pag. care şi-au rătăcit descompunerea pe fructe şi legume.1. temă în clasă şi scrieţi exerciţiile de pe tablă. Cîte un elev trece la tablă.. 569=500+60+9 361=300+60+1 200+10+3=213 800+80+8=888 Exerciţiul Lucrul cu manualul S1 O4 Cîte un copil trece la tablă... 361=.0+. *flutură din mîini.. *se ridică pe vîrfuri cu mîinele în sus... Trece cîte un elev la tablă. Ceilalţi deschide-ţi caietele.... Ridicaţi-vă în picioare şi repetaţi mişcările după mine: Veveriţa a visat . 200+10+3=.00+.00+. Voi trebuie să găsiţi fructele şi legumele cu descompuneri corespunzătoare fiecărui număr de pe coşuleţe. Deschid cărţile şi rezolvă ex. Priviţi atent la tablă sînt aranjate 5 coşuleţe cu 5 numere. Materiale ilustrative Tabla Bravo! O1 Cred că v-au obosit mîinele de scris şi vreau să vă propun un joc.

25 din carte. A 4 vă rămîne pe acasă. Aici sînt date semnele de comparaţie. creta V Evaluarea 6 S1 A-ţi observat la tablă de la începutul lecţiei o ploiţă. Trece cîte un elev la tablă şi rezolvă. Conversaţia Forme de Interogare Materiale ilustrative O3 Bravo! Tabla.iar în luna august-615 620>615 bomboane. a 2 coloniţă – rîndul 2. copacul nostru are şi cîteva mere. Bravo. care ascund şi ele ex. *revin în poziţia ghemuită jos. Rezolvă: 1) 637=637 2) 973>873 3) 332<340 524=524 245<246 421>397 Lucrul în grup Materiale ilustrative S3 Lucrul cu manualul Explicaţia Rezolvă la tablă ex. ca să dispară picăturile şi să apară soarele. dar nu e o ploiţă simplă ci cu surprize. ceilalţi în caiete. După cum a-ţi observat de la începutul lecţiei.rîndul 3. cu ajutorul cărora noi trebuie să depistăm cifrele ce lipsesc. Explicaţia Conversaţia Jocuri didactice S2 O1 .3 pag. luaţi loc. Haideţi să-l ajutăm pe Iepurilă să rezolve problemele de pe morcovi sub formă de exerciţiu. „Fabrica de bomboane „Bucuria"a produs în luna Rezolvă: iunie 620 de bomboane. pe care trebuie să-l rezolvăm. Forme de joc S2 O1 Vă împărţiţi în echipe cîte 4 copii. În ce lună a fabricat mai multe bomboane?” Bravo! Priviţi ex.S1 Şi alune nu găsea Tot sărind aşa c-un coş A căzut din cetini jos. *sar în sus. În spatele fiecărei picături se ascunde cîte un exerciţiu.rîndul 1. Se împart în echipe. a 3 coloniţă. Copii rezolvă exerciţiile. La aceste exerciţii va repartiza-ţi pe rînduri: prima coloniţă . pentru voi.

Anunţarea temei de acasă. Plasez pe tablă soarele cu mesajul. . iar acum toţi copiii închideţi ochişorii.25 şi cazul a din problema 4. Forme de interogare conversaţia Pentru acasă notaţi exerciţiul 2 pag. 3 Picăturile de ploaie au dispărut. Un copil citeşte mesajul: „La lecţia de astăzi a-ţi fost bravo copii. Deschideţi ochii şi priviţi la tablă a apărut soarele.evaluative VI Bilanţul lecţiei. Cine doreşte să citească mesajul? Toţi copiii închid ochii. care are un mesaj pentru voi . v-aţi isprăvit foarte bine cu toate exerciţiile!” Notează tema în agende. Deschid ochii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful