Acţionare electrică cu motor de c.c.

şi redresor semicomandabil

1)Programul lucrării: 1.Pe baza schemei de montaj se identifică elementele componente ale acţionarii şi se verifică schema de conectare a lor 2.Se determină cu ajutorul datelor de pe plăcuţa indicatoare a motorului de curent continuu caracteristica mecanică naturală; 3.Se determină experimental şi se reprezintă grafic caracteristicile mecanice ale acţionării pentru trei valori ale unghiului de comandă (α1=300 , α1=600 ,α1=1350); 4.Pentru două valori ale inductivităţii bobinei de netezire ,se va determina limita dintre zona de funcţionare în regim de comutaţie discontinuă şi zona de funcţionare în regim de conducţie continuă; 5.în cursul determinărilor de la punctul 3 se vizualizează formele de undă ale tensiunii şi curentului la bornele motorului şi la bornele redresorului ,într-un regim cu conducţie discontinuă şi într-un regim cu conducţie continuă. Schema de montaj:

Tabel cu date şi rezultate:
α regim V1 VM V 195 195 195 195 195 152 148 148 148 A1 IM A 1 1.7 2 2.5 4 0.8 1.2 2.4 3.5 V2 VG V 56 53 50 48.5 43.5 34 28 25 21 A2 IG A 0 2.5 3 5 10 0 1.5 5 8.7 Vtg V 50 45 45 45 42 30 25 23 21 masa Kg 0.1 0.3 0.35 0.5 1 0.1 0.2 0.55 0.8 n rpm 833.33 750 750 750 700 500 416.67 383.33 350 Ω rad/s 87.222 78.5 78.5 78.5 73.267 52.333 43.611 40.122 36.633 M Nm 0.686 2.058 2.401 3.43 6.86 0.686 1.372 3.773 5.488

45 45 45 45 45 90 90 90 90

gol sarcina sarcina sarcina sarcina gol sarcina sarcina sarcina

c: 1)Reglajul fin al turaţiei. . 3)Dezavantaj :Inversarea sensului de rotaţie nu mai este posibil in comparatie cu redresorul comandabil. 2)Elimină rezistenţele de reglaj .7m kTG=0. La redresorul semicomandabil cresterea unghiului de conductie conduce la scaderea vitezei unhiulare.Formule utilizate: M=mgh h=0.06v/rpm Ω= 2πn 60 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 2 4 6 8 Graficul f(M)= Ω Concluzi şi observaţii: Folosirea redresorului semicomandabil aduce o serie de avantaje acţionării electrice cu motor de c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful