You are on page 1of 14

T.C.

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dalı

ORTA SEVİYE KEMAN EĞİTİMİNDE HIZLI VE VERİMLİ ÖĞRENME ADINA EDİSYONLARIN ÖNEMİ; J.S. BACH’IN II. NUMARALI PARTİTASININ ALLEMANDE BÖLÜMÜNDEN YOLA ÇIKARAK DEŞİFRAJ AŞAMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME VE YAKLAŞIM ÖNERİSİ

Yüksek Lisans DÖNEM PROJESİ Yrd. Doç. Dr. BERAY SELEN

Beyhan ÖZTÜRK İstanbul OCAK, 2013

KEMAN EĞİTİMİNDE ORTA SEVİYE 2. EDİSYONLARIN ORTA SEVİYE KEMAN EĞİTİMİNDEKİ KONUMLARI VE ORNEK EDİSYONLARIN İNCELENMESİ 3. GİRİŞ 2. IMC(International Music Company) EDITIONS. ORTA SEVİYE KEMAN EĞİTİMİNDE BACH’IN KONUMU VE PARTİTALARIN YAYGIN OLARAK KULLANILDIĞI EDİSYONLAR (Bach ın re minör partitalarının) 3. EDİSYONLAR 2.* ÖNSÖZ * ÖZET (KISA.2. EDITION UNIVERSELLE-Jeno Hubay 3.1.1.MÜZİK LİTERATÜRÜNDE YER ALAN ÖNCÜ EDİSYONLAR VE EDİSYONLARIN ORTA SEVİYE KEMAN EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ 2. . EDITION PETERS-Carl Flesch 3. ELITE EDITION.3. İDEAL EDİSYONUM (Spesifik başlık bulunacak) 4.1.2.4.2.1. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME .5.Adolf Busch 3.3. 3 PRG) 1. AUGENERS EDITION-Tivadar Nachez 3.Ivan Galamian 3.3.1.1.6.1. UZMAN KAYNAKLARDAN ALINMIŞ EDİSYON ÖRNEKLERİ 3.

Bir icracı için deşifraj. Aynı zamanda müzik. kitlesel ve estetik farklılıkların sürdürülebilmesi için farklı melodiler ve teknik alt yapılarla geliştirilmiş bir eğitim dilidir. yeni arayışlara girerek enstrümanlar yaratmasına sebep olmuştur. Bu çözümleme. yazınsal ve işitsel olarak yüzyıllardır süre gelen insan ve doğanın sosyolojik oluşum ve gelişim evrelerinin estetik anlatımı ve tarihi kanıtlarını oluşturan sanat biçimi olarak kabul görmektedir. öğrenciler için ekolleşen eğitim metotlarının yaratımını sağlamıştır. bilgilerinin pekişmesi adına çeşitli etüt. müzik eğitimi alan her bireyin geliştirmesi gereken bir (Yağışan. gerekse yorumcu sanatçıların fiziksel yapı ve estetiksel algıları ile biçimlendirilerek.” 2008 s. temiz entonasyon edinen ve bu suretle doğru bir teknik alt yapı alan öğrenci. Amati yapımı ile son biçimini alması itibariyle. arşe (yay) tutuşu. Eğitmenlerinin yönlendirmesiyle keman eğitimine başlamış ve belirli bir teknik ve müzikal altyapıya sahip olan öğrenci. sanatsal ve teknik bağlamda eğitim metotları geliştirilmiştir. kendi sesiyle yetinmeyen insanın. gerek yaratıcı. Şubat . “Çalgı eğitimi. Keman. söyleyerek ya da zihinsel okuma yoluyla yapılabilir. ilk görüşte çözümleyebilmektir.GİRİŞ Müzik. Nihal. çalgı aleti olarak önemli bir yeri olan kemanın eğitimine odaklanıldığında teknik yeterlilik kapsamında bir takım sorunsallarla karşılaşıldığı görülmektedir.6---DİPNOT) Müzik tarihinde. Deşifre. Gelişim ve eğitim sürecinde ortaya çıkan bu çalgılar için. bir seviye sonrasında müzikal ve teknik açıdan daha karmaşık notalarla karşılaşacaktır. çalgı ile ilgili karmaşık davranışların öğretilmesi ve bu davranışların beceriye dönüştürülmesi işidir. herhangi bir hazırlık yapmadan. Müzikte evrenselleşme ve evrimleşme süreci. çalarak. egzersiz ve parçalarla desteklenir. ilk kez karşılaşılan bir müzik yazısını. Bu metotlarda keman tutuşu.yy ortalarında N.1. 16.

bağımsız birer müzisyen haline gelmeleri ve yaşam boyu zevkle müzik yapabilmeleri için temel bir kaynak oluşturur. öğrenci edinilen bu tecrübelerin ışığında yeni ve daha zor parçaları deşifre etmekten çekinmez. Bu durum ise öğrencinin çalgısını sevmesine ve daha çabuk ilerlemesine katkıda bulunur. çoğunlukla seçilen edisyona bağlıdır. özellikle literatürde önemli yere sahip olan eserlerin. Bu noktada. Kolay anlaşılır. icranın. deşifre sürecini mümkün olduğunca hızlı ve doğru şekilde yapması. Öğrencinin öğrenmeye ilgisinin artmasının yanı sıra. öğrencinin motivasyonunu mümkün olduğunca yüksek kertede tutarak gerçekleştirmesi için önemli bir yer teşkil eder. çeşitli yorumcular ve basım şirketleri tarafından defalarca ele alınmasından da anlayabiliriz. yeterli/müzikal icranın oluşum sürecine katkısını ve kusursuz bir icranın gerçekleştirilmesini. Aynı zamanda doğru deşifre etmeyi öğrenme süreci de.beceridir. Böylece öğrenci bir eseri deşifre ederken güç gelen bölümleri ezber yoluyla değil kendi başına çözümleyerek öğrenebilmektedir. yeterli detaya sahip notanın deşifre süreci ve doğru müzikal analizi. öğrencilerin bir başkasının ya da bir çalgının yardımı olmaksızın müziği kendi kendilerine öğrenebilmeleri. eserleri daha yakından tanıma. teknik. böylece dersler daha zevkli hale gelir. Edisyonların. Her şeyden önemlisi. . Özellikle orta seviye keman eğitiminde. (2. öğrenciye daha geniş bir repertuar oluşturma. öğrencinin sağlıklı bir eser icrası gerçekleştirmesi adına. bölümde daha detaylı olarak açıklaması yer almaktadır lakin kısaca. ana hazırlık/gelişme süreci olarak da gösterilebilir) teknik ve müzikal açıdan birçok zorlukla karşılaşan öğrencinin. stil ve yorum geliştirme gibi zengin olanaklar sunmaktadır. yarı profesyonele adım atmaya kadar süren nispeten uzun soluklu. sürecin sağlıklı olması için en önemli etkenlerden biridir. mümkün olduğunca önemsenmeli ve titiz bir yaklaşım içermelidir. Keman öğreniminde önemli bir süreci kapsayan “deşifre etme süreci”. yazılı kaynağın (notanın) kolay öğrenilebilirlik açısından açık ve sade bir anlatım içermesi.

bu notlar arasında mümkün olduğunca sadece en doğru olanları . Bach. S. Hiç şüphesiz J.Bu çalışmada konuya örnek olarak seçilen eserin ve bestecisinin. alanında uzman eğitimciler tarafından alınan notların üzerinde bulunduğu notaların yardımıyla. öğrencinin içinde bulunduğu bu profesyonelleşme yolunda gerek uluslar arası klasik müzik platformunda gerekse müzik literatüründe etkin varlığı kabul edilmiş eserlerle tanışmasında önemli bir adım olarak kabul görmektedir. gerekse müzikal açıdan. yenilikçi bir bakışla müziği daha da geliştirmenin yollarını aramıştır. kendinden önceki ustaları büyük bir titizlikle incelemek suretiyle. hızlı ve doğru bir icra süreciyle eğitime başlamak için. Keman eğitimi boyunca çokça eser. gerek teknik açıdan. Bach’ta ilk Partita deneyimiyle karşılaşmasıyla birlikte. arşe hareketleri. duyuşsal ve işitsel algılama ve pekiştirme süreci başlamış demektir. bu notaların üzerinde teknik ve müzikal anlamda deşifre ve icrayı kolaylaştıracak çeşitli parmak numaraları. Nitelikli bir araştırmacı olan Bach. yatay çok sesliliği “Yüksek Barok” döneminde en ileri seviyeye ulaştırmış olmasıdır. Teknik bağlamda. Bu arayışın en büyük dönüşümlerinden biri de Füg’ün de kaynağı olan kontrpuan sistemini daha da geliştirerek. Lakin literatürdeki edisyonlar yukarıda bahsedilen notları çoğunlukla içermemektedir. özellikle orta seviye keman eğitimi ve barok dönem müzikalite çalışmaları kapsamında Bach’ın partitaları kaide görevi üstlenmektedir. icrası ve deşifrajı en zor bestecilerin başında gelmektedir. Literatürde önemli bir yere sahip olan. klasik batı müziği icrası ve eğitiminde. her dönem ve pek çok enstrumanda. durgu ve vurgu noktaları gibi pek çok not bulunmaktadır. eğitiminde teknik ve müzikal profesyonelleşme açısından yüksek beklentilere cevap verebilme yolunda değişik bir bilişsel. S. Eğitmenlerin ışığında. mevzubahis hızlı ve verimli deşifraj tekniğinin de öğrenciye aktarılmasında. en anlaşılır. Aynı zamanda Bach’ın Partitaları. özellikle deşifre ve teknik yeterlilik konusunda yol gösterici olduğu şiarından yola çıkılmıştır. Hem diğer klavyeli enstrümanlar (org ve klavsen gibi). en ünlü edisyonların incelenmesinin yanı sıra asıl amaç. hem de yaylı çalgıların gelişimi bakımından yüksek barok dönemini örnekler. Öğretmenden öğrenciye yıllardır çoğaltılarak geçen bu çalışmaları en azından başlangıç aşamasına ışık tutması açısından sadece re minor partitanın allemande bölümü üzerine örneklenecektir. egzersiz ve etütle belirli bir (orta) seviyeye kadar gelen öğrencinin J.

Edisyonlar genelde müzik literatüründe “Opus” numaraları ile dizilimini almıştır. derlenmesi. Her basım yeni bir edisyon olarak literatürde ki yerini almaktadır. 2. Kısaca. J. öğrencinin notayı ilk gördüğünde bile teknik ve müzikal açıdan ana beklentileri karşılayarak kolayca deşifre edebileceği yeni bir edisyon yazmaktır. yeni yazılmış eserlerin basımı ve arşivlenmesi haricinde farklı yorumcuların bakış açısını yansıtan yeni basımlarda da bulunması zamanla kaçınılmaz olmuştur. pek çoğu orijinal haliyle bile bulunmayan bestelerin düzenlenip bir katalog hazırlanması amacı ile birkaç girişim yapılmıştır ve tarihin en önemli bestecilerinin eserleri bu şekilde kategorize edilmiştir.1. Bunların neticesinde farklı edisyonlar türemiş ve farklı yorumların da yazılı kaynağı resmileşmiştir. Mozart’ın eserlerinin KV. yetkili yapılan çalışma sistemlerinin tümünü içermektedir. Nitekim bazı bestecilerin eserlerini Fikir ve eser sahiplerinin vermiş olduğu yetki haricinde olanların yani. Örneğin. üreticiden kullanıcıya ya da ulaşılması sağlanacak fikre. A. eserlerinin derlenmesi ve basımı söz konusu olduğunda. L. işlenmesi. düzenlenmesini karşılayarak. Beethoven’in ve diğer kuşak bestecilerinin eserlerinin Opus numaraları ile sıralanması gibi.V. yazılı her çeşit fikir ve sanat eserinin basımı. çoğaltımı. zamanında ve halihazırda pek çok editörün ve müzik bilimcisinin derleme girişiminde bulunmasına sebebiyet vermiştir.içeren. EDİSYONUN TANIMI VE ÖNEMİ Kökeni Fransızcadan gelen “edisyon” kelimesinin Türkçe karşılığının “basım” olmasıyla birlikte. Her konuda en faydalıyı. W.S. Bestecilerinin ölümlerinden sonra. güzeli arayan insanoğlunun. ölümü üzerinden 1 asır geçmiş fikir sahipleri. “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”na göre. korunması. . yazılı olarak aracılık görevi üstlenen tüm durumları içermektedir. Bach’ın eserlerinin BWV.

“Opus” Latince bir sözcük olup. eklemeler ve zamanla oluşan tahribatlar sonucu. en doğru yazılı belgeye ulaşabilme amacıyla bu disiplinli çalışma. çoğunlukla dipnotlar veya açıklayıcı bilgiler de içermektedir. yani ”Kritik Edisyon” yada diğer adı ile “Eleştirel Basım” doğmuştur. Bunların adlandırılmaları zamanın müzikbilimcileri Georg Kinsky ve Hans Halm tarafından yapılmıştır. kronolojik olarak eserin yazılım tarihinden ziyade baskıya çıktığı zamana göre sistematiğini uygulamaktadır. Basımı hiç olmamış notalarını. belgeler ve daha önceki basımları gibi faktörleri göz önüne alınarak saptanan en doğru edisyona ulaşılması hedeflenen basım. Beethoven yaşarken 135 adet eseri basılmıştır. Müstensihler vasıtasıyla çoğaltılan el yazması eserlerde bulunan hatalar. eserlerinin karışmaması ve düzenli bir şekilde arşivlenip dizine alınması için çeşitli sıralanış/numaralandırma sistemleri kurulmuştur. Beethoven’in 1792 yılında yazılmış olan Wind Octet eserinin Opus numarası 103 iken.Günümüzde orijinal nüshaları bulunmayan eserlerin. 16. en doğruya yaklaşmak amacı ile derlenip düzenlenmeleri için yeni bir araştırma tekniği geliştirilmiştir. Bir basımın yazmalar. 1815 ve 1817 yıllarında yazmış olduğu eserlerin Opus numaraları 102 ve 104 olarak görülmektedir. yy dan beri müzik eserlerinin besteleniş sırasına göre numaralandırmak üzere genelde “opus” sistemi kullanılmaktadır. Bestecilerin. Bu numaralandırma. Örneğin. Farklı nüshaları bulunan matbu veya yazma eserlerin aralarında ki uyuşmazlıklar tespit edilmek suretiyle aslına en uygun olanı belirlenmekte ve ortak paydalardan yola çıkılarak orijinaline en yakın olana yakın bir edisyon oluşturulmaktadır. eser/yapıt anlamı taşımakla birlikte. . Beethoven’in ölümünden yıllar sonra İsviçreli müzikolog Willy Hess derlemiş ve “Hess” (soyismi) ile isimlendirmiştir. Kısaca metin tenkidi de denilebilir. Beethoven’in Opus numarası verilmemiş eserleri de mevcuttur ve WoO (Works without Opus Number. Her ayrıntıya dikkat edilmek sureti ile oluşturulan bu titiz çalışma durumu itibariyle “Kritik Edisyon” adını almıştır. L. genelde “Op” kısaltması ile yazılımı görülmektedir.Basımı Yapılmamış Notalar) şeklinde adlandırılmış. V. Beethoven eserlerini yazarken opus numaraları kullanan ilk bestecidir.

Basımda yapılmıştır. Bu dizinin orijinal adı Chronologisch -Thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts (Wolfgang Amadeus Mozart'ın Tüm Müzik Eserleri için Kronolojik ve Tematik Katalog) olup. Mozart'ın eserlerini kataloglaması ve bu eserlerin adlandırılmasında kullanılan KV sayılarını (K harfi Köchel´in adından gelir) Mozart’ın eserlerini 24 kategoride yayınlamıştır. yazar.Edisyonlara göre bazen farklılıklar görülmektedir. Yeni basımlarda birinci basım numaraları mümkün olduğu kadar değiştirilmemeye çalışılmıştır. Köchel'in ilk yayınlamasından sonra Köchel dizini için yeni basımlar yapılmış ve bunlardan bazılarında yeni bilgilerin ortaya çıkması dolayısıyla önemli revizyon yapılmıştır. . 1877) ünlü müzikolog. eserleri kronolojik şekilde sıralamaya gayret göstermiştir ama 1784 den önceki eserler için bestelenme tarihleri tam olarak bilinmemekte ve ancak tahmini olarak tarihleri koyulabilmektedir. Ludwig Alois Ferdinand Ritter von Köchel (14 Ocak 1800 – 3 Haziran. Klaviersonate Nr:26 "Les Adieux" ve “Sextett in Es-Dur” un. Genelde “Opus“ numaralandırmasının kullanılması yaygındır ve pek çok bestecinin eserleri için uygulanmaktadır. literatürde yanlışlıkla aynı opusa sahip oldukları bilinmektedir. Farklı edisyon olsa bile aynı numara almışlar. Köchel. Basımda ve 1967de Franz Giegling. 551 sayfadır. 1862 de Ludwig von Köchel tarafından hazırlanan ve sonradan bulunmuş eserlerin eklenip değiştirildiği “Köchel Verzeichnis-Köchel Dizini“ kısaca “KV“ dizinidir. Bu nedenle yeni numaralara harfler eklenmiş ve diğer ekler Linktext-Anhang olarak işaretlenmiştir. Bu basımlar arasında önemli revizyonlar 1937 de Alfred Einstein tarafından. daha sonra ki basımlarda da bu karışıklığın giderilmesi için 81a ve 81b diye adlandırılmışlardır. Gerd Sievers ve Alexander Weinmann tarafından 6. 3. besteci. botanikçi ve yayımcıdır. Lakin Mozart'ın eserleri için günümüzde kabul edilen .

Schmeider’in isteği ise kendi isminden ziyade. KV. Bach ın her yayınlanmış eserinin bi BWV numarasından yola çıkarsak şu ana kadar kayıtlı 1120 adet eser bulunmaktadır. Wolfgang Schmieder 29 Mayis 1901 Bromberg Almanya‘da doğdu ve zamanının tanınmış müzikologlarındandı. BWV dizininde. Bach Werke Verzeichnis (Bach Eserleri Kataloğu) adından da anlaşılacağı gibi. Bach-Werke-Verzeichnis böylece uluslararası müzisyenlerde ve müzikseverlerde bir standart oldu. Wolfgang Schmieder tarafından derlenerek 1950 yılında basılmış olup. sıralanmasıdır. KV numarası önce 25 ile bölünür ve 10 eklenir. Frankfurt am Main şehrindeki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesinin kütüphanesinde çalıştı. BWV 525'ten BWV 748'e kadar olan eserleri sadece org için yazılmıştır. Schmieder 1942’den 1963 yılında emekli olana kadar. Bach ın eserlerini kısaltma adı “BWV“ olan numaralandırılmasıyla indekslemektedir. Örneğin. Örneğin. Schmieder den önce. Bach’ın yeni eserleri keşif edilmiş ve birkaçının da ona ait olmadığı ispatlanmıştır. Bazı eserlerinse Bach’a ait olup olmadığı ispatlanamamış ve onlarda BWV Anhang (BWV Appendix) olarak adlandırılmışlardır. J. bestenin hazırlandığı zaman Mozart'ın bulunduğu yaşı gösterir. J. S. kronolojik sıralamadan ziyade tematik olarak düzenlenmiştir. BWV numaralandırılmasında eksiklikler saptanmış ve 1080 numarasından sonra ki eserler tematik olarak eklenmemiştir. Buna (Mozart'in doğum yılı olan) 1756 eklenirse besteleme tarihi bulunur. Bazı eski kitaplarda Schmeider’in hiç istemediği şekilde. . 622 Re minör Requiem Mozart (622/25+10=) 35 yaşında iken 1791 yılında bestelenmiştir. Katalog. Bu nedenlerden dolayı. kayıtlar “BWV” yerine “S” (Schmieder’in S’si) olarak bulunmaktadır. S.Yüzden büyük Köchel dizini numaraları ile bestelenme tarihini bulmak için şu yöntem kullanılabilir. Özellikle 1946’dan 1950’e kadar Johann Sebastian Bach’ın eserlerini kataloglaştırarak tanındı. Bu. eserlerinin Bach’ın kendi ismi ile numaralandırılması. 1950’den beri birkaç güncelleme ve düzeltme olmasının haricinde temel aynıdır.

egzersiz niteliğindeki eserler vasıtasıyla kazandırılırken. orta ve ileri seviyelerin varlığından sözedilebilir. Enstrüman pedagojilerinin tamamında olduğu gibi. Enstruman çalmanın. . spor dallarında ve bedensel performans gerektiren diğer etkinliklerde olduğu gibi fiziksel bir etkinlik olduğu düşünülecek olursa. Başlangıç seviyesinden farklı olarak. öğrencinin dikkatine ve ilgisine sunulur. Bu anlayışa göre.bu seviyenin orta ve ileri aşamalarında. bilişsel ve duyuşsal davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklikler oluşturma ya da onlara bu nitelikte yeni davranışlar kazandırma süreci” olarak tanımlanmıştır. yine ancak orta seviyede. dikkatle seçilen repertuar aracılığı ile planlanarak. ki bu seviyedeki eğitimde üzerinde durulmak istenilen öncelikli nokta fizyolojik hazırlık sürecidir.2. bunları öğrencinin yeteneğine göre daha hızlı veya daha yavaş/sindirerek geçmesi beklenir. kemanda da başlangıç. çalması kolay.2. Orta seviyenin ilk aşamalarında bir yandan müzikal bilgiler sade biçimde öğrencinin dağarcığına. diğer yandan enstrümanın ergonomisine. orta seviyede bir öğrenciden beklentiler değişmekte ve artmaktadır. çalma eyleminden daha fazla verim almak ve oluşabilecek fiziksel problemleri önlemek amacıyla kullanılan yapıların kullanımındaki işleyiş mekanizmalarını tanımanın gerekliliği ve önemi son derece açıktır. öğrencinin bu nitelikte bir çalışma yapabilmesi için öngörülen bazı adımlar vardır. “keman öğretimi yoluyla bireylerin ve onların oluşturdukları toplulukların devinişsel. İlk önce bir öğrenciyle başlangıç seviyesinden geçilmesi gerekmektedir. yapısına ve eserlerin stil bilgisine dek varan geniş bir donanım ve bilgi gereksinimi. KEMAN EĞİTİMİNDE ORTA SEVİYE Keman eğitimi.sözkonusu olabilmektedir. Tüm bu öğretinin. uzun yıllar sonucu çalışarak kazanılabilecek çok yönlü bir enstrüman pedagojisinin gerçekte aslında giriş aşaması ile öğrencinin tanıştırılması.

Orta seviyenin ileri kısımlarına gelindiğinde. ve bazı teknik detaylar ile müzikal/ repertuarın öngördüğü stille ilgili beklentilerin yerine geldiği bu noktada. (Yağışan) Buna benzer şekilde. Ancak bu süreci başarıyla tamamlayan öğrenci. kemanda orta seviyede eğitime ve ilgili müfredatı çalışmaya. Bu da kendi çapında nota deşifre etmenin epey ötesinde bir beklentinin yerine gelmesi anlamına gelmektedir. öğrenciyi tabiri caizse “bariyer atlatan” faktör. orta seviye eğitimde de. Bu noktada da yarı profesyonellik olarak görebileceğimiz seviye sözkonusudur. kendi ekolüne en yakın olan. Küçük etütler. kendi resital repertuarını belirleyebilecek ve doğru tavırla çalabilecek hale gelmiştir. Her enstrüman hocasının kendine has bir orta seviye repertuarı ve yaklaşımı olabildiği gibi. Bir eğitimcinin yaklaşımı genellikle. belki tüm bunların arasında dikkat çekmesi gereken ince nokta şudur: asıl çalgı çalmayı öğretme sürecinden önce öğrenci fiziksel olarak çalgı eğitimine hazır hale getirilmelidir. Burada. egzersizler ve parçalar çalmak suretiyle başlangıçtan orta seviyenin üst aşamalarına gelen öğrenci. bu kez önem kazanan. öğrencinin kendi kendine çalışmak için geniş bir repertuar dağarcığına sahip olmuş hale gelmiş olması beklenir. yarı profesyonel noktaya ulaşıldığı. öğrencinin de durumuna göre eğitim algısını pekiştirecek ve gerekli eğitim sürecine katkı . gerek fiziksel gerekse teknik bağlamda hazırlanmış olarak geçebilmektedir. ki aynı zamanda burası orta seviyenin de son bulduğu noktadır. deşifre yöntemini. artık küçük yardımlar alarak. aynı zamanda günümüzde birçok pedagogca benimsenip ortakça uygulanan pek çok keman eğitim metodu da vardır. parçayı kısa zamanda müzikal/teknik yeterliliğe ulaştırma/oturtma üzerine taktikleri öğreniyor ve ediniyor oluşudur. repertuara yaklaşım şekillerini. profesyonelliğe geçiş aşamasına yaklaşıncaya değin. enstrüman üzerindeki acemilik sürecinin devamı olarak belirli bir metodik yaklaşım ile becerilerini öylesine etkinleştirmiştir ki.

Kodaly. belirli bir periyodik tablo içerisinde öğrencisi için seçip uygulamak şeklinde gelişmektedir. ORTA SEVİYE KEMAN EĞİTİMİNDE BACH’IN KONUMU VE PARTİTALARIN YAYGIN OLARAK KULLANILDIĞI EDİSYONLAR Jean Jacques Rousseau'ya göre "Barok müzik. Can gibi metotlar. Zhang. A.Fortunatov. Ö. diğer pozisyonlara geçiş yapmak ve yay hareketlerini çeşitlendirmek suretiyle çalışmalarını sürdürmektir. keman çalma sürecindeki en önemli sorunsallardan biri olan entonasyon temizliğine olumlu yönde katkı sağlayacak çalışmalar. edinmiş olduğu becerileri tüm yönleriyle sergilemesi ve daha üst seviyelere taşıması için aracı olacak uygun eserleri repertuarına eklemesi gerekmektedir. . günümüzde keman eğitimine iyi bir başlangıç ve sonraki aşamalar için gerekli çeşitliliği ve katkıyı sağlar. ne kadar çalışıyorsa farklılıklarını da göz önünde bulundurarak buna göre eğitim yapılmalıdır” diyen Ö. Geminiani. Schreidick.3. K. modülasyonlar ve uyumsuzlukla dolu entonasyonları güç ve hareketi zor olan müziktir. armoninin açık seçik olmadığı. teknik ve müzikal anlamda belirli bir seviyeye gelen öğrencinin. Düz ve basit yay çekme hareketleri ve sol el parmaklarını 1. Can dikkate alınmalıdır. İlk polif notayla orta seviyede karşılaşır””””” 2.sağlayacak çalışmaları. pozisyonda yeterli ajiliteye ulaştıran öğrencinin sonraki hedefi. Lakin “Yeteneğin sınırı olmadığı için kaynakları da sınırlamak doğru değildir. Öğrenci ne kadar gelişmeye uygunsa. Suzuki Metot. Sevcik. Seybold. F." Önceki bölümde açıklandığı üzere. O. Sağ el-sol el koordinasyonlarına pekiştirmeler sunan.

Bach’ın nota yazım biçiminin. Tarihte bilinen en eski Partita kayıtları ünlü Macar kemancı Joseph . böylesi önemli bir adımla ilk karşılaşması ve deneyimi. her şeyi çalabilir. yaşadığı dönemden günümüze kadar ışık tuttuğu kanısına varılabilir. Henüz teknik becerileri ve müzisyen kimliği profesyonellik yolunda olan orta seviyede ki kemancı için. özellikle solo eserlerinde polifonik (çok sesli) olduğu görülmektedir. öncelikle notayı doğru şekilde okuması gerekmektedir. değerli kemancıların katkılarıyla birçok edisyonunun olması kaçınılmaz bir sonuç olmuştur. Polifonik nota yazımı ile ilk kez Partita çaldığı süreç içerisinde karşılaşan öğrencinin. Partitaların bir icracının teknik ve müzikal algısıyla beraber hayal gücünün de önemini kanıtlamıştır.Müzik tarihinin en önemli bestecilerinden biri olan J. teknik ve müzikal algının gelişimi ve ilerlemesi açısından büyük bir dönüm noktasıdır. S. teknik boyuttaki çalışmalarını çeşitli etüt. bu seviyedeki öğrenci için. yeni dönem icracılara ışık tutması ve yeni yorumların literatüre kazandırılması açısından. Ardından teknik ve müzikal kaygıların giderim süreci başlar. Öğrenci. Partitaların icrasının önemi ve her kemancının repertuarında daimi olarak bulunmasının gerekliliği anlaşılabilir. hem de bu durumun kısa sürede algılanması ve uygulamaya geçilmesi için nota doğru şekilde bir algı uyandırmalıdır. Hem tek sesli enstrümanda birbirini ardı ardına takip eden melodilerin algılanması ve icrası. Öğrencinin. fiziksel ve müzikal zorlukların ve gelişimlerin adaptasyonu ve özümsenmesi haricinde. Bach’ın eserleri incelendiğinde ya da analizinin yapıldığında notaların çok sistematik ve simetrik olduğu gerçeğinden yola çıkarak. ilk kez Partitalarla deneyimleşmesinden sonra enstrümanı ile bambaşka arayışlara girmek sureti ile müzik algısı ve bakışı tamamen değişecektir. Yorumlar. “Sahnede Bach’ı hakkı ile çalabilen kişi. notadan önce kayıt olarak literatürde yerini almıştır. Bach’ın her şeyden önce matematik mimari olarak muazzam bir deha olduğu. Bu simetrinin. pedagojik açıdan bakıldığında bu alanda yapılacak çalışmaların sonra ki dönemlerde sıkıntı ve aksaklık yaratmaması açısından büyük bir önem teşkil etmektedir. egzersiz ve çalışmalarla sürdürmesinin yanı sıra. Bach’ın Partitaları. keman çalma serüveni boyunca müzikal algısına açılan yeni ve geniş bir yola hazırlıklı olmalıdır. Keman edebiyatında bu denli önemli olan bestecinin.” diyen Aşkın(Cihat). dönemine uygun doğru bir müzikal yorum ile sahnede aktarmanın ne denli zor olduğu düşüncesinden yola çıkarsak.

Edition Universelle (J. Nachez). I. Simrock (Elite) Edition (A. Yukarıda belirtilen edisyonlar haricinde literatürde yaygın olarak tercih edilen edisyonlar şu şekildedir.M. (I. Edition Peters (C. Galamian). Bach’ın orijinal notaları 1954 yılında Barenreiter edisyonu tarafından basılmış olup.Joachim tarafından 1903 yılında yapılmış olup. literatüre edisyon olarak yansımıştır. Busch).C. daha sonrasında Alman kemancı Ferdinand David’in de kaydı ve yazımı. Flesch). icracıların Bach’ın orijinal yazısı ile baş başa kalmalarına vesile olmuştur. Augeners Edisyonu (T. Hubay) .