Proiect de lecţie

Profesor: Popovici Răzvan Ciprian Data: 10. V. 2012 Şcoala : Şcoala cu cls. I-VIII “Anghel Saligny” Banloc Clasa: a VI-a Unitatea de învãţare: Spiritualitate şi viaţă creştină; Subiectul lecţiei: Curajul mărturisirii – Sfântul Ioan Botezătorul; Tipul lecţiei: mixta Obiective operaționale: O 1 - să descrie familia Sfântului Ioan Botezătorul; O 2 - să descrie modul de viaţă al Sfântul Ioan Botezătorul;
O 3 - să explice semnificaţia numelui “Botezătorul”; O 4 - să precizeze îndemnurile la fapte bune date de Sfântul Ioan Botezătorul .

Strategia didactică: 1. Metode: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lectura religioasă, povestirea, observarea dirijatã. 2. Mijloace: fişe, icoane cu Sfântul Ioan Botezătorul. 3. Forme de organizare: activitate frontală şi activitate individualã. Resurse: 1. Oficiale: 2. Temporale: 3. Bibliografice: - Programa Şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VI-a; - Planificarea calendaristică; - număr de lecţii: 1 - durata: 50 min. - Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului biblic şi de misiune al B.O.R., Bucureşti, 2000; - Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a VI-a, Edit. Sf. Mina, Iaşi, 2009;

DEMERSUL DIDACTIC

Moment organizatoric Obiective Timp Activitățile Salutul. Azi vom învăța despre acest ultim și cel mai mare prooroc: Care este familia lui. Pregătirea elevilor pentru receptarea noilor cunoştinţe şi enumerarea obiectivelor 4. Prof. ce înseamnă numele lui și ce îndemnuri dădea el oamenilor? Explicaţia 15 -Prof. . le scrie pe tablă și elevii în caiete: . iar prof.A condus primul Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325. Comunicarea noilor cunoştinţe O1.Elevii ascultă cu atenţie şi notează pe caiete schema de pe tablă: . . cum a trăit Sfântul Ioan. . Cu ajutorul întrebărilor profesorului. Ora trecută am vorbit despre Sfinții Constantin și Elena și tema ce ați avut-o ne arată chiar ideile principale pe care era bine să le ținem minte din acea lecție: ex.A eliberat creștinismul în anul 313 (prin edictul de la Milan).Etapele lecţiei 1. Constantin i-a ajutat pe creștini: . . din păr de cămilă. Primul este Sfântul Ioan Botezătorul. 1 – pg.: Privind icoana cu atenţie dați răspunsurile potrivite: . Apoi fiecare icoană este arătată și apoi lipită pe un panou. Metode şi procedee 3 2. notează titlul lecţiei: Curajul mărturisirii – Sfântul Ioan Botezătorul. Ioan? Haine simple. .Verificarea temei din lecția anterioară 5 3. prezintă lecția folosindu-se de icoane cu viața Sfântului Ioan.Unde s-a născut și cine erau părinții lui?/ Unde și cum a trăit după ce a rămas orfan?/ Ce a făcut Sf.A construit din banii săi biserici. Vedeți că Domnul n-a lăudat pe regele Irod.Crucea. 45: Precizează cinci modalități prin care Sf.A fost primul împărat creștin.2.A pus pe steagurile și coifurile armatelor sale semnul Sfintei Cruci.De ce este numit şi „Botezătorul”? Că a botezat pe cei ce se pocăiau și chiar pe Domnul. 4 2 Prof.A crescut în post și rugăciune (mânca lăcuste și miere sălbatică).Ce îmbrăcăminte purta Sf.Dar ce misiune a avut Sf. Povestirea 5. Ioan Prof. Ioan? Să pregătească oamenii de venirea Domnului. nr. A mutat capitala la Constantinopol. ci pe Ioan. care trăia în lux și haine bogate. . Notarea absenţelor. .Părinții: preotul Zaharia bătrâna Elisabeta. Ioan după vârsta de 30 de ani? Pe cine a mai botezat?/ Din ce cauză a murit și cum?/ Când îl sărbătorim? . care avea bogă ția în suflet. . elevii descoperă ideile principale. . Ioan pentru misiunea sa? Prin post și rugăciune. Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor O1 O2 O3 O4 15 3 Observarea dirijată Conversaţia . Prin acest semn vei învinge! Prof: Acum vom începe un nou capitol în care vom cerceta și vom lua ca model viețile unor Sfinți mai cunoscuți ai Bisericiii noastre. Dar cum a devenit creștin Împăratul ?Ce semn i s-a arătat pe cer și ce cuvinte scriau în jurul lui? .A fost ultimul și cel mai mare prooroc al Vechiului Testament și a murit decapitat de Irod. .Și cum s-a pregătit Sf.3.A pregătit pe evrei pentru venirea Domnului Hristos și i-a botezat în Iordan. Ioan 29 August – Tăierea Capului Sf. -Sărbători mai mari: 7 Ianuarie – Soborul Sf. Rugăciunea (Împărate Ceresc).

OrthodoxWiki Conversaţia 7. le pune un tropar al Sfântului (CD). dreptate. Vedeți și noi trebuie să avem la nevoie curajul de a mărturisii credința ortodoxă. Ioan. Asocierea şi generalizarea 5 Concluzie: În final vreau să rețineți . Ioan? După o petrecere în care fiica regelui a dansat și el i-a promis orice . Rugăciunea (Hristos a Înviat!).+ O4 7 + 5 Ce calități a avut Sf. Se anunţă tema(elevii să noteze): . scrie în colțul tablei) Cine vrea să afle mai multe detalii despre Sf.Cu ce cuvinte chema Ioan pe evrei la pocăință? Pocăiți-vă căci s-a apropiat împărăția cerurilor! . Prof.: ascultă 4-5 elevi. chiar Domnul Hristos l-a lăudat pe Sf. etc. credință. deci desfrâu. - Lectura Exerciţiul Audiția muzicală 6. dreptatea. Aveți 3 minute. Prof. adevărul. Prof: Pentru a afla cum a sfârșit marele prooroc Ioan – vă rog să citiți lectura de pe Fișa de lucru. Precizarea şi explicarea temei 2 2 Se notează elevii care au participat la lecţie.Pentru viaţa sa curată şi pentru misiunea pe care a avut-o.Exerciţiu: Alcătuiţi o rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul (sau Transcrie de pe internet sau dintr-o carte de rugăciuni/ din Acatistul Sfântului Ioan). . Ioan dacă a îndrăznit să certe pe regele Irod pentru faptele sale? Curaj. Ioan și are internet – poate căuta pe adresa: Ioan Botezătorul . Întreabă: .Ce păcat făcuse Irod? S-a căsătorit cu femeia fratelui său.Ce a pățit de aceea Ioan? A fost închis.Încheierea activităţii 1 . Salutul. zicând: „Nu s-a născut nici un om din femeie mai mare ca Ioan Botezătorul” (Prof. . Prof.Cu ce ocazie a murit Sf. Acum vă rog să completați fişa de lucru. Aprecierea activităţii elevilor 8. Explicaţia Exercițiul 9.

........La naştere... Zaharia.. fiica ei.. . El a vestit venirea .... ....Părinţii Sfântului Ioan Botezătorul se numeau: a. Ioan.. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui desfrânat cu Irodiada... în post şi rugăciune..... Completaţi spaţiile punctate cu enunţurile corecte: a... Cu toate acestea Ioan nu s-a ferit să-l critice de fa ță cu to ți oamenii.. c... Lectură Moartea Sfântului Ioan Botezătorul Lui Ioan Proorocul... Din Evanghelie cunoaștem că Irod... c... care dansase și plăcuse oaspeților și lui Irod... ca orice om. După moarte ucenicii au ridicat trupul lui Ioan și l-au îngropat în localitatea Sebastia...... c.. Elisabeta a spus că pruncul se va chema: a.... Sfântul Ioan Botezãtorul îi boteza pe oameni în râul ... b... la un ospăț dat de ziua sa de na ștere.. Încercuiţi varianta corectă de răspuns: ... .. Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea.. ...... din cauza urii ce i-o purta .. b.. c. Petru... Iosif şi Maria...... ... 2.....Fişă de lucru 1.. de aceea chema oamenii zicând: „ Pocăiți-vă căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor”. nu respecta postul.. Sfântul Ioan era închis în castelul lui Irod..... b... pentru păcatele sale.. În acea vreme..... i se descoperise că Mesia va veni.. A fost ucis de ..... ... În ura ei de moarte...... b...... Printre cei veniți să îl asculte pe Ioan în pustie s-a numărat și regele Irod. a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul. Zaharia şi Elisabeta.... Ioachim şi Ana..Sfântul Ioan Botezătorul trăia: a.... .. să ceară de la acesta capul Botezătorului ca răsplată..... . care era so ția fratelui său..