You are on page 1of 3

Grupul Scolar Tehnic Alexandria Prof.

Boia Florica An şcolar 2010/ 2011 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ la modulul II : DESEN TEHNIC Clasa a IX-a C, Domeniul: Electric Nr. crt. 1 2. Tema/ Conţinuturi Modulul şi importanţa lui 1) Elemente şi reguli de bază 1.1 Standardizarea în desenul tehnic industrial Linii utilizate în desenul tehnic Scrierea standardizată Formate standardizate Elemente grafice ale formatelor Exerciţii de reprezentare şi Completarea indicatorului 1.4 Cotarea în desenul industrial Elementele cotării Reguli de execuţie grafică a cotării Exerciţii de cotare Nr. ore 1 S1 1 1 1 1 1 1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Perioada Competenţa vizată 22.15.1. Identifică simbolurile şi regulile folosite la realizarea dese-nelor tehnice 22.15.2. Stabileşte corespondenţe între documentaţie şi obiectul activităţii 22.15.3. Efectuează reprezentări grafice simple 22.2.1. Citeşte şi utilizează documente simple
22.15.1. Identifică simbolurile şi regulile folosite la rea-lizarea desenelor tehnice 22.15.2.

Total: 36 ore/an Sem I: 18săpt×1 oră/ săpt Sem II: 18săpt×1 oră/săpt

Resurse procedurale
-exerciţii aplicative de utilizare a elementelor şi regulilor de bază specifice desenului industrial (linii, scriere, formate, indicator);
- exerciţii grafice de realizare a cotării; - exerciţii aplicative de măsurare a dimensiunilor geometrice ale diverselor corpuri geometrice; - citirea cotelor şi recomandărilor tehnologice din desene de execuţie, interpretarea rugozităţilor;

Resurse materiale
Prospecte Cataloage Bonuri Foi tipizate Manuale Modele de desene cu indicator completat Hârtie milimetrică Fişe de evaluare Desene cu cote pentru: pentru diametre, raze, lungimi, unghiuri, suprafeţe, găuri , teşituri, canale, flanşe, filete, teşituri, înclinări, conicităţi Desene cu reprezentări la scară ale unor piese simple

Evaluare Conf. SPP

15.1 Probe scrise şi orale 15.2 probe orale şi scrise Probe practice şi scrise 15. 3 probe scrise, orale şi practice 2.1 Probe scrise şi orale
15.1 Probe scrise şi orale 15.2 probe orale şi scrise

3.

1 S9 1 S10 1 S11

4.

2.3 Scări de reprezentare Scări de reprezentare Exerciţii de reprezentare la scară 1.2 Reprezentarea proiecţiilor ortogonale în desenul industrial Proiecţii în plan (puncte,unghiuri, drepte,etc.) Epura cubului şi paralelipipedului Epura prismelor

1 S12 1 S13

- exerciţii grafice de reprezentare la scară şi de cotare;
- exerciţii grafice de realizare a proiecţiilor ortogonale pentru diverse figuri şi corpuri geometrice;

5.

1 S14 1 S15 1 S16

Corpuri geometrice: cilindru, paralelipiped, con, piramidă,

2 probe orale şi scrise Probe practice şi scrise 15.3.exerciţii grafice de realizare a schişelor după model şi a desenelor tehnice la scară.Epura piramidelor Epura trunchiului de piramidă Epura corpurilor de rotaţie Dispunerea normală a proiecţiilor.2. orale şi practice 2. sferă. scări. filete Fişe de lucru Fişe de evaluare Desene de execuţie pentru diverse piese simple din domeniul electric Schiţe pentru diverse piese simple din domeniul electric 7. Identifică simbolurile şi regulile folosite la rea-lizarea desenelor tehnice 22. Efectuează reprezentări grafice simple 22. Citeşte şi utilizează documente simple 8.1.3 Reprezentarea vederilor şi secţiunilor Reguli de reprezentare în vedere Stabilirea numărului minim de proiecţii Exerciţii de reprezentare în vedere Reguli de reprezentare şi notare a secţiunilor Haşuri Rupturi Exerciţii de reprezentare în secţiune 2) Execuţia schiţei după model şi a desenului la scară Etapele alcătuirii unei schiţe după model Reguli de execuţie a unei schiţe după model Etapele alcătuirii unui desen tehnic la scară 1 1 1 1 1 1 1 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 Stabileşte corespondenţe între documentaţie şi obiectul activităţii 22.exerciţii aplicative de identificare şi explicitare a diverselor simboluri convenţionale din scheme şi circuite electrice şi electronice date.15.2. . secţiuni. 1 S29 1 S30 1 S31 22.15.1. . scări. cote. orale şi practice 2.exerciţii aplicative de citire şi interpretare a documentaţiei tehnice specifice în care se utilizează reprezentări de cote. Determinarea celei de-a treia proiecţii Execiţii de reprezentare 1 1 1 1 S17 S18 S19 S20 1 S21 6. Identifică tipurile de simboluri specifice schemelor electrice 22.15. 3) Desene tehnice de instalaţii electrice şi electronice industriale Reprezentări simbolice convenţionale în electrotehnică şi electronică Aplicaţii (de profil Semne convenţionale.exerciţii aplicative de citire şi interpretare a documentaţiei tehnice specifice în care se utilizează reprezentări de proiecţii ortogonale. .1 Probe scrise şi orale Piese simple din domeniul calificării prevăzute cu găuri. cote.1.15. Efectuează reprezentări grafice simple . 3 probe scrise. trunchi de con. scări. măsură control. teşituri. 1. haşuri. conicităţi. simboluri şi notaţii în instalaţii electrice şi electronice industriale Realizarea schemelor de circuite şi instalaţii electrice şi electronice de complexitate redusă 1 S32 22.15. trunchi de piramidă.4 Probe scrise şi orale 15. protecţie maşini electrice receptoare electrice conductoare electrice Scheme de principiu.3.15.1 Probe scrise şi orale 15.exerciţii grafice de reprezentare a simbolurilor convenţionale utilizate în electrotehnică şi electronică.6 Probe scrise şi orale . desfăşurate 15. . Fişe de lucru Fişe de evaluare Probe practice şi scrise 15. canale. 3 probe scrise.exerciţii grafice de reprezentare a vederilor şi secţiunilor şi de haşurare şi notare a acestora. Stabileşte corespondenţe între documentaţie şi obiectul activităţii 22.6.exerciţii aplicative de citire şi interpretare a documentaţiei tehnice specifice în care se utilizează reprezentări de vederi. . Desenează scheme electrice 1 S33 1 S34 1 S35 Semne convenţionale pentru: aparate electrice de conectare.1 Probe scrise şi orale 15.2. .4. Citeşte şi utilizează documente simple 22.

.9. Recapitulare 21 S36 .vizite de lucru în atelierele de proiectare ale agenţilor de profil etc.