You are on page 1of 9

ÎNAPOI

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

În domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, autoritatea vamală acţionează în baza dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1383/203 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind intervenţia autorităţilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală a Regulamentului (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei, din 21 octombrie 2004, de stabilire a dispoziţiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 şi a Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire. Domeniul de aplicare: Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 se aplic ă tuturor mărfurilor suspectate a încălca un drept de proprietate intelectualã şi care sunt: a) introduse pe teritoriul Comunit ăţ ii Europene pentru a fi puse în liber ă circulaţie, exportate sau reexportate, b) descoperite, cu ocazia unui control vamal efectuat asupra mărfurilor care intră sau ies de pe teritoriul vamal comunitar, când sunt plasate sub un regim vamal suspensiv, sau plasate într-o zonă liberă sau antrepozit liber, având în vedere modul în care sunt definite aceste regimuri sau destinaţii vamale în Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992 al Consiliului, din octombrie 1992, de instituire a Codului vamal comunitar. Tipurile de drepturi de proprietate intelectual ă care intr ă sub inciden ţ a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 sunt: marcă de produs sau de serviciu, indicaţie geografică sau indicaţie de origine, desen şi model, brevet de invenţie, certificat suplimentar de protecţie, soiuri de plante, drept de autor şi drepturi conexe. Mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală: a) mărfuri contrafăcute b) mărfuri pirat c) mărfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de inventie sau unui certificat suplimentar de protecţie ori unei indicaţii geografice sau unui brevet de soi. Mărfuri contrafăcute: a) orice marfă, inclusiv ambalajul său, care poartă, fără autorizare, o marcă identică ori care nu se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă de produs sau de serviciu legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă şi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului acestei mărci; b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă, autoadeziv, broşură, instrucţiuni de utilizare sau document de garanţie care poartă un astfel de simbol), chiar dacă este prezentat separat şi care se află în aceeaşi situaţie cu mărfurile prevăzute la lit. a;

prezentate separat. c) Procură. Intervenţia autorităţii vamale: a) în baza unei cereri de intervenţie a autorităţii vamale. depuse de titularul dreptului. orice dovadă care atestă calitatea de autor. cu posibilitate de prelungire. menţionând decizia sa. în aceleaşi condiţii ca şi mărfurile definite la lit. întocmită conform anexei IB sau a anexei II B la Regulamentul (CE) nr. sector 1. întocmit ă . după caz: a) Pentru drepturile de proprietate intelectuală care se înregistrează. Mărfuri pirat: toate copiile fabricate fără consimţământul titularului dreptului sau al persoanei legal autorizate de acesta în ţară de producere şi care sunt executate. atunci când e cazul. Dacă cererea de intervenţie nu conţine informaţiile sau documentele obligatorii. se depune în 2 exemplare şi trebuie să conţină toate informaţiile necesare depistării mărfurilor care încalcă un drept de proprietate intelectuală. str. Cererea de interven ţ ie . Matei Millo nr. a). Autoritatea vamală soluţionează cererea de intervenţie în termen de 30 zile lucrătoare şi trimite titularului dreptului exemplarul 2 al cererii respective. b) din oficiu. o copie a certificatului de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). d) Documentul în baza căruia orice altă persoană este autorizată să utilizeze dreptul de proprietate intelectuală. 1891/2004. b) Pentru drepturile de autor şi drepturile conexe. sau dovada că a fost depusă cererea de înregistrare. direct ori indirect. Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) sau Oficiul de Armonizare a Pieţei Interne (OHIM).ÎNAPOI c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute. Documente care trebuie să fie ataşate cererii de intervenţie: Declaraţia solicitantului cererii. Titularii drepturilor de proprietate intelectuală au posibilitatea de a depune la Autoritatea Naţională a Vămilor o cerere de intervenţie a autorităţii vamale. autoritatea vamală poate refuza cererea de intervenţie. Pentru procesarea cererii de intervenţie autoritatea vamală nu percepe taxă. 1891/2004. În situaţia în care cererea de intervenţie este acceptată. după un produs purtător al dreptului de autor sau al drepturilor conexe ori al unui drept asupra modelelor şi desenelor industriale. Cererea de interven ţ ie a autorit ăţ ii vamale se depune la sediul Autorităţ ii Naţionale a Vămilor – Bucureşti. aceasta este valabilă cel mult 1 an de la data depunerii la Autoritatea Naţională a Vămilor. dacă realizarea de astfel de copii ar constitui o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală respectiv. . după caz. 13. dup ă caz. conform anexei I sau II la Regulamentul (CE) nr. dacă e cazul.

perioada va fi de trei zile lucrătoare. 5. În perioada 1 ianuarie 2008 . 1383/2003 (procedura simplificată) şi dacă titularul dreptului notifică autoritatea vamală că a fost iniţiată o procedură judiciară (acţiune civilă sau plângere penală) instanţa de judecată va stabili dacă mărfurile respective încalcă un drept de proprietate intelectuală. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) titularul dreptului informează autoritatea vamală că mărfurile respective îi încalcă drepturile de proprietate intelectuală b) titularul dreptului prezint ă acordul scris al deţinătorului / destinatarului / declarantului mărfurilor că abandonează aceste mărfuri. Procedura simplificată (art. 1383/2003): mărfurile care încalcă un drept de proprietate intelectuală pot fi distruse după expirarea termenului de 10 zile lucrătoare (3 zile lucrătoare pentru mărfurile perisabile) de la primirea notificării de către titularul dreptului. cu posibilitatea de prelungire. lucrătorii vamali au suspendat operaţiunea de vămuire în 297 de cazuri pentru mărfurile ce încălcau un drept de proprietate intelectuală.crt 1. În cazul bunurilor perisabile. Denumire produs Cosmetice Îmbrăcăminte Ceasuri Gablonţuri Marochinarie Încălţăminte Prosoape Ţigarete Cantitate (bucăţi ) 381. 3. despre intervenţia sa. fără posibilitate de prelungire. în cadrul operaţiunilor de vămuire. În acest caz.087 671. 6. cu încă 10 zile lucrătoare.122 207 190 63. va suspenda punerea în liberă circulaţie a bunurilor respective sau le va reţine. în cazuri întemeiate.200 .În urma controalelor efectuate au fost reţinute 17. Acest acord se va considera acceptat în cazul în care deţinătorul / destinatarul / declarantul mărfurilor nu se opune în mod expres. suspendării operaţiunii de vămuire şi/sau reţinerii mărfurilor. 7. 11 din Regulamentul (CE) nr.30 septembrie 2008. 4.995 260.857 bucăţi articole dovedite a încălca un drept de proprietate intelectuală. 8. 11 din Regulamentul (CE) nr. pentru o perioadã de 10 zile lucrătoare.692 16.615 7. Nr. în scris.074. Autoritatea vamală va informa titularul de drept şi declarantul sau deţinătorul bunurilor. 2.ÎNAPOI În cazul în care autoritatea vamală are suspiciunea că bunurile prezentate la vămuire sunt susceptibile de încălcarea unui drept de proprietate intelectuală. autoritatea vamală reţine mărfurile pănă la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă şi irevocabilă.605. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile necesare aplicării procedurii prevăzute la art. acest acord de abandon poate fi prezentat autorităţii vamale direct de deţinătorul/destinatarul/ declarantul mărfurilor.

15. Mărfurile aveau ca ţară de origine China şi erau în tranzit catre Ucraina.Titularul dreptului de proprietate intelectuală a informat în scris Autoritatea Vamală. 13.744 625 2. articole cosmetice dovedite a încălca drepturile de proprietate ale titularilor mărcilor Boss Hugo Boss. Mărfurile aveau ca ţară de origine China şi erau destinate unei persoane fizice cu domiciliul în Buzău. 16.075 bucăţi articole contrafăcute.511.542 buc. În data de 14. medicamente VGR 100 PFIZER dovedite a încălca drepturile de proprietate ale titularilor mărcii VGR 100.crt 9. că mărfurile reţinute aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală asupra mărcii VIAGRA şi urmează a fi distruse. Au fost depuse.000 buc. 17. la biroul vamal Otopeni.367 5.354 90.590 297 27. lucrătorii vamali au descoperit 6. autoritatea vamală a notificat titularul dreptului de proprietate intelectuală în conformitate cu art.2008. conform art.2008. ca urmare a analize de risc. dintre care 169 cereri de intervenţie comunitare. autoritatea vamală a distrus 2. Autoritatea vamală a notificat. Chanel. ca urmare a analizei de risc. 12. 10.025. Maybelline. Burberry. 14.870 5.ÎNAPOI Nr.344/2005. Acqua di Gio.420 EURO. lucrătorii vamali au descoperit 202. în 14. Lancome. Kenzo.10 din Legea nr.9 din Legea nr.2008. Denumire produs Medicamente Ambalaje Telefoane mobile Huse telefoane Ochelari Jucării Huse scaun Piese auto Ghiozdane Mape documente Cantitate (bucăţi ) 12. 18. Nivea şi Dove. analizate şi acceptate de autoritatea vamală 516 cereri de intervenţie depuse de titularii drepturilor de proprietate intelectuală. 11.344/2005.03.400 În perioada menţionată. titularii drepturilor de proprietate intelectual ă . la biroul vamal Constanta Sud.160 362 1. cat ş i declarantul/ deţinătorul/destinatarul mărfurilor asupra reţinerii în conformitate cu prevederile .03. Valoarea estimativă a mărfurilor era de 2.03. În data de 12.

Mărfurile aveau ca ţară de origine Vietnamul şi erau în tranzit. Pe baza cererii de intervenţie acceptate şi.344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire. ca urmare a analizei de risc. Maybelline a formulat plângere penală împotriva persoanelor responsabile.10 din Legea nr. lucrătorii vamali au descoperit 22.).9 din Legea nr. Lancome. când este cazul.03. Kenzo.ÎNAPOI art. notificând în scris această măsură atât titularului dreptului. Acqua di Gio. la biroul vamal Constanţa Sud. cât şi declarantul/ deţinatorul/destinatarul mărfurilor asupra reţinerii.344/2005.05.314/P/2008. Autoritatea vamală a notificat titularul dreptului de proprietate intelectuală. Pentru mărfurile reţinute au fost îndeplinite condiţiile cumulative prevăzute la art. după consultarea titularului dreptului. Burberry.344/2005. 9). autoritatea vamală reţine mărfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi/sau suspendă operaţiunea de vămuire.344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (art.2008. În data de 26. în conformitate cu prevederile art. .400 EURO.2008.9 din Legea nr. articole de îmbrăcăminte dovedite a încălca drepturile de proprietate ale titularului mărcii PUMA.2008. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a transmis autorităţii vamale rezoluţia nr. de neîncepere a urmăririi penale. societatea x a contestat măsura reţinerii mărfurilor conform art 10 alin. cât şi declarantului/deţinătorului/destinatarului mărfurilor.07.Valoarea estimativa a mărfurilor era de 225.540 buc. În data de 25. În data de 25. autoritatea vamală urmând a lua toate măsurile ce se impun pentru distrugerea mărfurilor. 5 din Legea nr. Chanel. Reprezentantul titularilor de drepturi de proprietate intelectuală Hugo Boss.

Pentru mărfurile reţinute au fost îndeplinite condiţiile cumulative prevăzute la art.344/2005. LEVI`S. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a transmis autorităţii vamale rezoluţia nr.350 EURO. lucrătorii vamali au descoperit 10. A fost întocmit dosarul penal nr.05.344/2005.10 din Legea nr.9 din Legea nr.637/P/2008. În data de 04.344/2005.08.2008. la biroul vamal Constanţa Sud.551/P/2008. LEVI`S. la sesizarea din oficiu a organelor de poliţie.10 din Legea nr. VERSACE. de neîncepere a urmăririi penale. autoritatea vamală urmând a lua toate măsurile ce se impun pentru distrugerea mărfurilor. DIESEL. ARMANI.535 buc. Pentru mărfurile reţinute au fost îndeplinite condiţiile cumulative prevăzute la art. Valoare estimativă a bunurilor era de 105. Autoritatea vamală a notificat titularurii drepturilor de proprietate intelectuală.articole de marochinărie dovedite a încălca drepturile de proprietate ale titularilor mărcilor D&G. VERSACE.10 din Legea nr. conform art. GUCCI. cât şi declarantul/ deţinătorul/destinatarul mărfurilor asupra reţinerii.2008. În data de 31.344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a transmis autorităţii vamale rezoluţia nr. că mărfurile reţinute aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală asupra mărcii PUMA şi urmează a fi distruse. în conformitate cu prevederile art. Mărfurile aveau ca ţară de origine China şi erau în tranzit catre Ucraina. În data de 09. de neîncepere a urmăririi penale.10 din Legea nr. HARLEY DAVIDSON.551/P/2008.344/2005. conform art.ÎNAPOI Titularul dreptului de proprietate intelectuală a informat în scris autoritatea vamală. la sesizarea din oficiu a organelor de poliţie. GUCCI. autoritatea vamală urmând a lua toate măsurile ce se impun pentru distrugerea mărfurilor. DIESEL.2008.08. HARLEY DAVIDSON şi urmează a fi distruse. A fost întocmit dosarul penal nr. ca urmare a analizei de risc. Titularii drepturilor de proprietate intelectuală au informat în scris autoritatea vamală. ARMANI. . că mărfurile reţinute aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor D&G.637/P/2008.

2008.Buzău. Autoritatea vamală a notificat titularurii drepturilor de proprietate intelectuală. la DJAOV Giurgiu. BOSS. LACOSTE. Pentru marfa respectivă s-a depus declaraţie vamală de tranzit la o vamă din Buzău. KENZO. cât şi declarantul/ deţinătorul/destinatarul mărfurilor asupra reţinerii. Mărfurile aveau ca ţară de origine Turcia şi erau destinate unei societăţi cu sediul în Bucureşti.500 pachete SUPERKINGS. lucratorii vamali au descoperit 26. prin decuparea interioară a acestora.344/2005.2008. În data de 21. cât şi declarantul/ detinatorul/destinatarul mărfurilor asupra reţinerii. s-a prezentat în terminalul de marfă Albiţa un autocamion încărcat cu 29 de paleţi plăci carton ondulat. la sesizarea din oficiu a organelor de poliţie. ascunse în interiorul paleţilor de marfă. în conformitate cu prevederile art. CACHAREL.La controlul vamal s-au găsit 204.344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire. inscripţionate pe exteriorul cartuşului cu Made în England.05. BOSS. Titularii drepturilor de proprietate intelectuală au informat în scris autoritatea vamală. GUCCI.910 EURO. VERSACE. KENZO. că mărfurile reţinute aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală asupra mărcii SUPERKINGS. de la o societate comercială din Chişinău pentru o societate din Romania.9 din Legea nr. A fost întocmit dosarul penal 493/P/2008.191 buc. . şi urmează a fi distruse. Titularul dreptului de proprietate intelectuală a informat în scris autoritatea vamală. cosmetice dovedite a încălca drepturile de proprietate ale titularului mărcilor ARMANI.10 din Legea nr. Autoritatea vamală a notificat titularurii drepturilor de proprietate intelectuală.06. conform art.Valoarea estimativă a marfurilor era de 261.10 din Legea nr. că mărfurile reţinute aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor RMANI. GUCCI.344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire. VERSACE. LACOSTE.9 din Legea nr.344/2005. conform art.ÎNAPOI În data de 09. în conformitate cu prevederile art. CACHAREL.

725 EURO. cât şi declarantul/deţinătorul/destinatarul mărfurilor asupra reţinerii. în conformitate cu prevederile art. Mărfurile aveau ca ţară de origine China şi erau în tranzit către Ucraina. la biroul vamal Constanţa Sud. lucrătorii vamali au descoperit 29..344/2005. Titularii drepturilor de proprietate intelectuală au informat în scris autoritatea vamală. PUMA şi NIKE şi bunurile urmează a fi distruse. cât şi declarantul/ deţinătorul/destinatarul mărfurilor asupra reţinerii. Titularul dreptului de proprietate intelectuală a informat în scris autoritatea vamală.07. ca urmare a analizei de risc.07.9 din Legea nr. în conformitate cu prevederile art. conform art.344/2005. că mărfurile reţinute aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor ADIDAS. Autoritatea vamală a notificat titularurii drepturilor de proprietate intelectuală.pantaloni dovediţi a încălca drepturile de proprietate ale titularului mărcii DIESEL.10 din Legea nr. conform art. articole îmbrăcăminte dovedite a încălca drepturile de proprietate ale titularului mărcilor ADIDAS.796 per. Autoritatea vamală a notificat titularul dreptului de proprietate intelectuala.344/2005 privind unele masuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire. că mărfurile reţinute aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală asupra mărcii DIESEL şi urmează a fi distruse. În data de 15. la biroul vamal Constanţa Sud. lucrătorii vamali au descoperit 32.ÎNAPOI În data de 09. . Valoarea estimativă a marfurilor era de 439. Mărfurile aveau ca ţară de origine China şi erau în tranzit.315 buc. ca urmare a analizei de risc.10 din Legea nr.2008.940 EURO.2008. PUMA şi NIKE. Valoarea estimativa a bunurilor era de 491.344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire.9 din Legea nr.

în conformitate cu prevederile art. ca urmare a analizei de risc.087.ÎNAPOI În data de 04. PUMA. Titularii drepturilor de proprietate intelectuală au informat în scris autoritatea vamală conform art. .9 din Legea nr. PUMA. Mărfurile aveau ca ţară de origine China şi erau în tranzit către Germania. cât şi declarantul/ deţinătorul/destinatarul mărfurilor asupra reţinerii.192 perechi încălţăminte sport dovedite a încălca drepturile de proprietate ale titularului mărcilor NIKE. Autoritatea vamală a notificat titularurii drepturilor de proprietate intelectuală. lucrătorii vamali au descoperit 27. KAPPA. ADIDAS.344/2005 că mărfurile reţinute aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor NIKE. ADIDAS.08. la biroul vamal Constanţa Sud.2008.344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire.680EURO. Valoarea estimativă a bunurilor era de 1.10 din Legea nr. KAPPA şi bunurile urmează a fi distruse.