ROMANIZACIJA- Salmedin Mesihović

ROMANIZACIJA- Dvojaki proces koji se sastojao od:

1. Usvajanje običaja rimsko- latinske kulture i načina života (kulturološka romanizacija) - Ovaj tip romanizacije nije nasilan, već drugi narodi vremenom prihvataju rimsku kulturu i običaje 2. Primanje rimskog građanstva (političko- pravna romanizacija) - civitas romane (građanstvo, pripadnost rimskoj državi) dobijalo se pri rođenju (ako su ga roditelji imali) ili oslobađanjem od ropstva - Rimsko građanstvo je složena institucija - Rimljaninom bi se nazivao svako ko bi imao rimsko građanstvo a) Rimsko građanstvo je podrazumijevalo čitav splet prava: politička prava: pravo da se naziva rimljaninom pravo da ga štiti država

b) pravna prava: - jura publica- aktivno i pasivno biračko pravo (da glasate i da budete izglasani za mjesto neke funkcije) - jura privata- pravo poslovanja po rimskim zakonima - komercijalno pravo - pravo na legalizovanje braka prema rimskim standardima - pravo na „provokaciju“- ako vas osude na smrt ili prognanstvo, imate pravo da se žalite komicijama - pravo na služenje vojske u legijama - Građanin koji je imao sva ova prava nazivao se civis optimum jure (Nisam siguran da li se ova prava pisu „jure“ ili „iure“ pa ako neko nadje neka obavijesti) - Za vrijeme srednje Republike: civis minuto jure (umanjeno pravo građana), građanin ima jure privato, ali nema jure publica

U Rimu postoje 2 vrste kolonija: 1.oni ostaju građani Republike i imaju sva prava kao i građani koji žive u gradu Rimu .ove kolonije imaju od 3000 do 6000 stanovnika . 5.utvrđen grad koji naseljavaju stanovnici sa rimskim građanstvom (administrativnia središta provincija) .u početku su male (300-600 stanovnika) . Latinske kolonije: .. 3.u koliko bi se vratili na teritoriju Republike.. (rimske građane nisu smjeli razapinjati) 1. 4.to su uglavnom zemljoradničke zajednice . ali su pod velikim uticajem Rima i Republike.kolonije se vremenom transformišu u gradove i mogu imati i nekoliko hiljada stanovnika 2.-Kazne su bile: novčane. 2. Rimska kolonija u punom smislu: . a i vremenski se vežu za postojanje Republike . fizičko odrađivanje poslova.ljudi koji naseljavaju ove kolonije dobijaju latinsko građanstvo (latinsko pravo) i tako gube rimsko građanstvo .to su uglavnom rimski građani sa porodicama koji su dobili zemlju na osvojenom području . 6.Za razliku od grčkih. opet bi dobili rimsko građanstvo OPIDUM. Proces romanizacije odvijao se kroz 6 etapa: vojna intervencija (osvajanje i obezbjeđivanje teritorije) putevi (povezivanje gradova i kolonija) vojne utvrde komunikacije veća naselja i infrastruktura vile . već bile i duboko u kopnu . rimske kolonije se nisu nalazile samo na obalama..slične su apoikijama. prognanstvo.

CASTELUM. pravo ulaganja zalbe na kaznu).vojna utvrda URBS.nisu ih osnovali rimljani. . Municipij je imao svoju samoupravu. ali je njegov status bio ispod kolonija KOLONIJA. Osnovali ih rimski građani na pokorenoj teritoriji. Prvenstveno su služile kao vojna uporišta. počinju se pretvarati u gradska naselja. a nakon širanja rimske države. pravo na sklapanje braka. već su nastajali tako sto bi se već postojeće ne rimsko naselje stavilo pod rimsku vlast.organizacija se temelji na građanskom statutu (lex colonorum).gradsko naselje na ravnom terenu (?) MUNICIPIJ. Stanovnici su imali ograničena prava (pravo da stiču i prodaju imovinu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful