DIALOGUL-O FEREASTRĂ DESCHISĂ

SPRE VIITOR

.

 Mesajul-informația transmisă.  Referentul-tema mesajului.  Receptorul –persoana care primește o informație.Elementele constitutive ale actului de comunicare:  Emițătorul-persoana care transmite o informație.  Contextul-circumstanțele comunicării. .  Canalul-mediul prin care se transmite informația.  Codul-sistemul de comunicare pe baza căruia se construiesc mesajele.

SCHIMBUL DE OPINII PERSUADAREA TRANSMITEREA INFORMAŢIILOR JOCUL DE CUVINTE SCOPUL COMUNICĂRII DESCHIDEREA LUMII EXTERIOARE AJUTAREA SEMENILOR AUTOCUNOAŞTEREA MENŢINEREA RELAŢIILOR SOCIALE .

Tipuri de comunicare – metoda ciorchinelui COMUNICAREA VERBALĂ 7% PARAVERBALĂ 38% NONVERBALĂ 55% .

articole de ziar. reclame.)  Dialogul . afișe. telegrama. instrucțiuni de folosire a unor aparate. cererea.Orală:  Monologul Scrisă:  Textul literar  Textul nonliterar(scrisoarea. legi etc.

stări. . repectiv receptor.  Este un un tip de discurs continuu în care nu se așteaptă un răspuns.Monologul  Este forma de comunicare în cadrul Dialogul  Este o formă de comunicare între căreia o persoană/un personaj își exprimă gânduri.  În comunicarea dialogată nu există fie „vorbind cu sine însuși”. pe rând. fie producând o replică de dimensiuni ample. sentimente etc. : • • două sau mai multe persoane. emițător și receptor. ci interlocutori pentru că. fiecare devine emițător. care nu permite intervenția unui alt participant în actul comunicării. care își transmit informații cu diverse scopuri.

în parc etc.).  EXTERIOR – mesajul se rostește în lipsa sau. cuvintele necunoscute să fie explicate. afirmațiile făcute să fie accentuate cu imagini.  Intervenția în dialog a unuia dintre partenerii de comunicare se numește REPLICĂ. intonație variată. lexicul pe înțelesul auditoriului.  După conținut:  EXPOZITIV – exprimare coerentă. logice. Aceasta se poate desfășura în orice context(la piață. este CONVERSAȚIA COTIDIANĂ. . vocabularul adaptat celor ce ascultă. desene . pe stradă. hărți. După structură:  INTERIOR – mesajul nu se exprimă  Forma cea mai frecventă a dialogului cu voce tare. paraverbale și nonvebale. idei clare. chiar și atunci când interlocutorii se întâlnesc în mod întâmplător. în prezența auditoriului. elemente verbale. cel mai adesea.  DEMONSTRATIV –captarea atenției auditoriului.

reportaje radio sau TV. . .se folosește atunci când partenerii de comunicare au același statut și vârste apropiate. . . a conținutului unei opere narative.partenerii de comunicare adoptă anumite norme de politețe. întotdeauna. colegi.PUBLICITAR . între prieteni.  ARGUMENTATIV-EXPLICATIV – expuneri științifice  PERSUASIV . După scopul comunicării:  NARATIV – relatarea unei  Dialogul poate fi:  FORMAL .limbajul nu respectă .ELECTORAL cadru public sau oficial. . normele de exprimare proprii limbii literare.se desfășoară într-un întâmplări.  INFORMAL .se desfășoară în context familial.limbajul respectă normele de exprimare proprii limbii literare.

.amenințarea: „O vei face.  Bariere pot fi:  întreruperile  oboseala și stresul  prejudecățile  personalitatea  Alte bariere: . dacă nu . Bariera este un obstacol în calea realizării unei comunicări eficiente.... Aceasta poate produce efecte nedorite sau genera chiar blocaje în comunicare.folosirea excesivă a întrebărilor .a da ordine: „Fă-ți tema imediat! ” .evitarea: „Mai bine să vorbim despre.” ..” .a judeca: „Ești un naiv că ai făcut asta..” .

.

.

.

.

.

.

Elena Butnaru . Mihaela Țibulcă  Prof. Ecaterina Grosu  Prof. Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful