You are on page 1of 13

I.

Competențe specifice modulului

1. Caracterizarea tehnicilor și investigațiilor 2. Pregătirea echipamentelor și materialelor necesare 3. Pregătirea pentru technici și investigații 4. Aplicarea technicilor și inverstigațiilor 5. Evaluarea stării pacientului după efectuarea tehnicilor sau investigațiilor

Tehnici de nursing
Internarea, transferul, externarea, schimbarea lenjeriei de pat și de corp, toaleta pe regiuni la pacientul imobilizat, schimbarea poziției bolnavului în pat, mobilizarea bolnavului, captarea dejecțiilor bolnavului imobilizat, observarea faciesului, observarea stării generale și reactivității bolnavului, calcularea rației alimentare, alimentația bolnavului, măsurarea și notarea funcțiilor vitale și vegetative, efectuarea clismei, introducerea tubului de gaze, efectuarea de sondaje (gastric, duodenal, vezical), spălături (gastrice, oculară, auriculară, vezicală, vaginală), îngrijirea plăgilor (pansamente, bandaje, puncție venoasă și capilară).

Investigații
Recoltarea produselor bio-patologice pentru examen laborator (sânge, urină, materiale fecale, spută, vărsături, secreții purulente din leziuni deschise și colecții închise, exudat faringian, secreții oculare și otice).

Etape de execuție
1. Pregătirea psihică și fizică a pacientului conștient 2. Pregătirea materialelor și instrumentelor necesare 3. Efectuarea tehnicii 4. Îngrijirea bolnavului după tehnică 5. Evaluarea 6. Reorganizarea locului de muncă

scrise sau practice . policlinici.Să execute tehnica sau investigația respectând etapele și timpii de execuție .Se va realiza prin probe orale. Evaluarea elevului .Să descrie etapele de execuție în conformitate cu fișele tehnice și protocoalele standard .Criteriile de apreciere sunt prezentate în modelul de completare.Să aprecieze gradul de confort și satisfacerea pacientului III.Să pregătească psihic și fizic pacientul în funcție de tehnică și investigație .Să identifice tehnicile și investigațiile de nursing . . creșe. centre sanitaroantiepidemice. Introducere în profesie Asigurarea condițiilor de igienă și de protecție a muncii în unitățile Sanitare Sectorul sanitar este format din următoarele tipuri de unități: dispensare.Să aleagă echipamentele și materialele în funcție de tehnică și investigație .Să măsoare eficacitatea investigațiilor sau tehnicilor în raport cu rezultatul dorit . farmacii. Obiectivele învățământului clinic .II. centre de recoltare și conservare sânge. prezentare și efectuare a unor tehnici sau investigații.Să stabilească prioritățile de desfășurare a tehnicilor de nursing și investigațiile .Să evalueze resursele pacientului în vederea cooperării .Să respecte normele de protecție și securitate a muncii .Să aplice și să respecte normele de asepsie și antisepsie . spitale.

Calitățile necesare exercitării meseriei 1. seninătate -calitatea de a se apropia de bolnav. Aplicarea măsurilor din igiena personală trebuie să se transforme în activitate pentru fiecare lucrător sanitar constituind astfel protecția muncii în unitățile sanitare. În sectorul sanitar munca personalului este deosebită prin faptul că ea se adresează omului urmărindu-i starea de sănătate pentru păstrarea și redarea ei. Aplicarea normelor de conduită și tehnicilor securității în muncă -Norme de conduită a personalului sanitar Datoriă misiunii delicate pe care o are personalul sanitar mediu. personalitatea trebuie să-i marcheze sensibilitatea împletită cu tăria de caracter. ingienozitate. Ocrotirea sănătății populației și îngijirea bolnavului cer fiecărui lucrător sanitar numeroase cunoștiințe profesionale și calități morale deosebite. Calități morale -stăpânire de sine și răbdare. tehnicieni care funcționează în rețeaua unităților sanitare și care desfășoară acțiuni de mare răspundere de ocrotire a sănătății și de asistență medicală a populației. cât și de a aplica toate măsurile care duc la întreruperea sau diminuarea acestora. Pentru exercitarea acestei meserii este necesar să fie înzestrat cu înclinații și aptitudini care printr-o pregătire temeinică să se dezvolte în trăsături morale care vor influența în mod pozitiv conduita personalului sanitar mediu. Conduita va fi în bună măsură influențată și de rezistența sa fizică. laboranți. de aparținătorii acestora. luciditate în fa ța unor situații problemă -păstrarea secretului profesional -atitudine principială față de colegii de muncă . ca și de calitățile de bun tehnician. datorită cărora personalul sanitar mediu poate învinge momentele dificile create de starea psihică a bolnavului. fundamentată pe o complexă pregătire fundamentală. prevenind apariția îmbolnăvirilor. -optimism. cu scopul de a le câștiga încrederea pentru a oferi un confort moral -conștiinciozitate de care poate depinde viața bolnavului -punctualitatea în toate sarcinile de serviciu -devotamentul față de bolnav dus pânp la abnegație -promptitudine în luarea deciziilor. farmaciști. inițiativă.Personalul sanitar: medici. Este obligația personalului sanitar de a cunoaște posibilitățile și căile de transmitere a microbilor sau altor agenți patogeni.

Norme de protecție împotriva radiațiilor Rontgen. termică) . Măsuri de protecție a muncii în unitățile sanitare Prin legile țării.Măsuri de securitate a muncii privind butelii de gaze comprimate sau lichide.Măsuri de prevenire a infecțiilor.Măsuri de prevenire a bolilor și accidentelor cu substanțe chimice .Modul de funcționare a aparatelor cu curent electric . Instructajul privind măsurile muncii în sectorul sanitar vizează: .Purtarea corectă a hainelor de protecție . fiecărui om al muncii i se face un instructaj de protecție a muncii în care i se aduc la cuno știin ță normele de protec ție a muncii specifice domeniului în care activează. tratamente. În acest scop în oricare domeniu de activitate.Măsuri de prevenire datorate sensibilitatea față de medicamente . având în vedere tehnicizarea avansată a științei medicale.2.Depozit. .Modul igienic de viață .Măsuri de protecție în cursul acțiunii cu raze ultraviolete . Asigurarea igienei personalee și folosirea echipamentului de lucru Funcțiile pielii: . electrică. .Excreție (prin glande sudoripare) .Termoreglare (transpirație. evaporare) .Dozarea efortului fizic .Măsuri privind instalațiile de gaz metan .Protecție (mecanică. Calități de bun tehnician -cunoașterea funcționalității aparatelor medicale utilizate în investigații. fa ță de îmbolnăvirile și accidentele care pot surveni în timpul și din cauza activității. absorbție bactericidă (prin secreție cu Ph acid) . -rezistență fizică necesară în activități pe ture și timp îndelungat petrecut în picioare -mișcări sigure și coordonate 3. În timpul activită ții instructajul inițial este reînnoit periodic la intervale de 6-12 luni. Calități fizice -forță fizică pentru a face față unor acțiuni ca: transportul sau mobilizarea bolnavilor. fiecare om este protejat la locul de muncă. sterilizare.

perie și pastă de dinți. etc. • Este prezent stratul de murdărie mai mult timp Asigurarea igienei personale: . .Pulberi .Igiena mâinilor . cremă de piele. foarfece de unghii.Celule epiteliale descuamate .Folosirea de echipamente speciale . dureroase) Compoziția murdăriei de pe piele: . sau produse biologice infectate.Igiena părului .Respirație (eliminare slabă de dioxid de carbon) . prosoape. papuci. pieptene.Igiena urechilor .Igiena buco-dentară . deodorant.Pielea este poarta de intrare dacă: • Sunt soluții de continuitate (microtraumatisme) • Se face contact direct și prelungit cu obiecte infectate sau murdare. vată și bandaje.Săruri .Materiale necesare: apă caldă.Secreție (prin glande sebacee) . săpun.Senzorială (pentru recepția excitațiilor tactile.În cutele epidermului (mai ales a mâinilor) atât superficial cât și straturile profunde. . ghete cu fețe înalte. . termice.Igiena organelor genitale Folosirea echipamentului de lucru: . perie de unghii. bonetă.Igiena căilor nazale .Materiale necesare: halat.Microbi .Igiena corpului ..Îmbrăcarea uniformei . halat de molton.Sebum Locul germenilor în piele: . burete. mască de tifon.Igiena ochilor .

Efectuarea tehnicii cu competență -asistentul trebuie să-și perfecționeze acțiunile și procedurile care sunt familiare. să asigure comfortul și să prevină accidentele. Pregătirea psihică a pacientului . ..în unele sitiații o procedură poate fi contraindicată din cauza unor schimbări în starea de sănătate a pacientului.să i se permită pacientului să pună întrebări și să i se răspundă prompt.asigurarea poziției 8.se va descoperi numai partea necesară efectuării tehnicii. sterilizat. 3. Aprecierea necesității tehnice și a performanței acesteia pentru pacient. Asigurarea intimității pacientului .în funcție de tehnica executată . .să asigure creșterea eficienței și reducerea timpului necesar și a energiei prin pregătirea lui.explicarea tehnicii în termeni accesibili. 12/10/2012 Tehnici de evaluare și satisfacere a nevoilor fundamentale Principii generale 1. 5. 6. pe baze științifice -asistentul trebuie să înțeleagă raționamentul fiecărei etape. 7. 4. fără exagerări .se vor utiliza paravane de protecție . Pregătirea locului unde se desfășoară .echipament de protecție corespunzător .unele tehnici presupun modificarea mediului .necesitatea unui pat accesibil și care să permită așezarea pacientului în diferite poziții. .orice procedură contraindicată este acee apt care există motive ca răspunsul pacientului să fie advers. Asigurarea echipamentului necesar .material și instrumentar dezinfectat. lângă pacient și la îndemâna asistentei. Respectarea măsurilor de asepsie . Pregătirea fizică a pacientului. în funcție de cerințe . 2. .nu se vor face lui aprecieri asupra aspectului fizic.Folosirea echipamentului de lucru.astistentul trebuie să cunoască indicațiile și contraindicațiile fiecărei proceduri .

Pregătirea pacientului • Pregătirea psihică .asigurarea timpului între tehnici pentru ca pacientului să i se asigure senzația de independență.poziție comfortabilă . . sursă de lumină.menținere în repaus. Curățirea.asigurarea unei îngrijiri de calitate conform cu nevoile și așteptările pacientului. a incidentelor sau accidentelor. 12. . Notarea tehnicii. Pregăriea specimenelor obținute pentru laborator 13. dezinfectarea și sterilizarea echipamentului utilizat. spatulă linguală. Obiectivele procedurii . etc.Obțineți consimțământul informat de la pacient • Pregătirea fizică . stetoscop.stabilirea unei relații pozitive cu pacientul și aparținătorii acestuia .primirea și internarea în cel mai scurt timp de la sosire în UPU . . psihice.. emoțională și intelectuală a pacientului . Efectuarea procedurii . timp corespunzător 11. Tehnici de nursing Fișa 1 – internarea pacientului 1.asigurarea orelor de somn . Pregătirea materialelor . Îngrijirea după procedură .obținerea de informații despre starea de sănătate trecută și prezentă. 2.introduceți-vă cu numele și stabiliți o legătură terapeutică nursă-pacient .Oferiți pacientului informații clare despre necesitate internării . tensiometru.registru de intrări al UPU .Asigurați intimitatea pacientului 4. 3. 10. Respectarea comportamentului obișnuit a pacientului . .observați și notați starea fizică.materiale și instrumente pentru măsurarea funcțiilor vitale și vegetative și pentru examenul fizic: termometru. recipient pentru colectarea urinii.spălarea pe mâini înainte șk după efectuarea tehnicilor 9.planul de îngrijire sau foaia de observație clinică.Așezați pacientul în comfort adaptată stării de sănătate.observați dizabilități sau limitări fizice.

orientarea în timp și spațiu. .explicați pacientului regulamentul și rutinele spitalului. . orarul meselor și vizitelor. iar în acest caz se consemnează refuzul în documentele medicale. Obiective ..evaluați gradul de comfort. valoarea funcțiilor vitale.identificați problemele. vârsta.informați pacientul despre proceduri nefamiliare. numele medicului care a făcut internarea.stabilirea condițiilor optime pentru transfer -asigurarea securității pacientului în perioada transferului 2. ora.faceți inventarul bunurilor de valoare a pacientului conform politicii serviciului medical .Pacientul are nivel înalt de anxietate sau dezorientare care-i amenință siguranța. în acest caz se recomandă punerea unor întrebări scurte. sub semnătură.Pacientul sau altă persoană semnificativă este incapabilă să dea informa ții despre istoricul stării de sănătate.efectuați anamneza și aprecierea nursing cât mai completă a pacientului . măsurile aplicate la UPU. discomfort a pacientului . nevoile și așteptările pacientului legate de internare. exprimându-și dorința de a părăsi UPU. . prelevări de produse bio-patologice. Fișa 2 – Transferul pacientului 1.Familia este liniștită întrucât pacientul este în siguranță • Rezultate nedorite . . . starea la internare. în ciuda recomandării medicale.Culegerea de date este completă în primele 24 de ore sau chiar mai pu țin de la internare . Pregătirea materialelor .apreciați semnele vitale și obțineți o mostră de urină . . Evaluarea eficacității procedurii • Rezultate așteptate/dorite . relaxat și are încredere în echipa medicală.completați planul de îngrijire a pacientului cu informații ob ținute: data.Pacientul refuză internarea. accesibile și se cercetează documentele mai vechi în caz de reinternare. 5. nume. În acest caz se comunică cu pacientul și se asigură condițiile optime de comfort.măsurați greutatea și înălțimea .Pacientul se simte bine venit.

după caz.Obțineți consimțământul familiei • Pregătirea psihică . 3.pregătiți mijloacele de trasnfer adecvat.alte bunuri de valoare ale pacientului care au fost inventariate. familia.pregătiți lucrurile care aparțin pacientului. .Pacientul este transferat în condiții de siguranță .scoateți pacientul din evidența secției 5. .însoțiți personal pacientul până la secția sau unitatea de transfer . . Efectuarea procedurii .notați numele medicului când transferul pacientului s-a realizat . Evaluarea eficacității procedurii • Rezultate dorite .foaia de evidență a secției .efectele pacientului . despre necesitatea transferului și unitatea de transfer. brancarda sau cărucior rulant.Pacientul este mulțumit de organizarea transferului • Rezultate nedorite . în cazul în care se consemnează refuzul în foaia de observație cu semnare . .comunicați cu unitatea.Anunțați pacientul. familia.Pacientul. frig. secția de transfer pentru a stabili perioada optimă de transfer.informați și discutați cu pacientul.obțineți recomandarea medicului . acceptă transferul după ce primesc informații clare. . fotoliu rulant.Prezentați asistentului șef dosarul pacientului sau și biletul de transfer. .Asigurarea mijloacelor de transport adecvat pentru transferul în siguranță a pacientului.acoperiți pacientul pentru a-l proteja de curenți de aer. biletul de transfer și foaia de observație . . pentru a evita expunerea pe durata transportului.. Pregătirea pacientului • Pregătirea psihică . 4.biletul de transfer semnat și ștampilat de medic -foaia de observație a pacientului. când se apropie transferul .prezentați-l personalului de îngrijire când ajungeți în secția sau unitatea în care sa transferat. .Pacientul sau familia refuză transferul.

Pacientul se simte amenințat și nesigur în secția.Starea la ieșire Datele totalizate privind numărul de paturi libere și numărul bolnavilor din secție sunt comunicate zilnic biroului de internări.O.Data ieșirii . pasivă.Numărul foii de observație . Asigurarea condițiilor de igienă și comfort Igiena și comfortul pacientului Patul și anexele sale. mobilizarea și transportul bolnavului. Rubricile condicii: .Schimbarea poziției bolnavului în pat. F. activă.Numele și prenumele pacientului .Salonul .Număr curent . de tratament. în acest caz se comunică blând cu acesta. Asistentul medical asigură condica de intrare-ieșire a secției. și se asigură un climat de încredere și siguranță. este dosarul bolnavului . în acest caz se discută cu pacientul și se explică condi țiile de realizare a transferului.Pacientul este nemulțumit de modul de organizare și desfășurare a transferului. Foaie de observație se păstrează în mapă pentru fiecare salon. Întocmirea condicii de evidență Scopul este asigurarea evidenței bolnavului internat pe baza foilor de observație. unitatea unde a fost transferat.Diagnosticul . și numărul paturilor libere. evidența bolnavilor internați. zilnic totalizează datele primite de la celelalte asistente care raportează numărul bolnavilor din saloanele lor. se păstrează în arhiva secției sau a spitalului în ordinea plecării bolnavilor. pregătirea patului Schimbare lenjeriei de pat cu bolnavul în pat Schimbarea lenjeriei de corp al bolnavului Captarea dejecțiilor la bolnavul imobilizat Observarea poziției bolnavului în pat. F.O. . .Data internării .. După ieșirea bolnavului. forțată adică impusă de boală.

Pentru ca predarea serciviului să se facă verbal la patul bolnavului. evoluție. și i s-a asigurat înlocuitor. transmițând sarcinile pentru fiecare bolnav. tratament.pentru perioada internării sale. tratat 24/24h. La spital bolnavul poate fi internat pe baza biletului de ieșire. constituind un instrument necesar activității personalului sanitar. asistentul nu părăsește serviciul decât după ce a anunțat o asistentă șefă. dar și verbal. Scopul este preluarea și predarea servicilui de la o tură la alta urmărind realizarea continuității necesară în activitatea cu bolnavul. Calitățile patului: . și este un document medico-legal. impune ca în secție cu paturi.și petrece majoritatea timpului și i se asigură îngrijirea. îngrijit. Actul de preluare a serviciului este semnat de către cele 2 schimburi. deoarece ea sintetizează riguros. Munca desfășurată în ture. Predarea în scris a datelor privind bolnavul:  Data și ora schimbului  Numărul salonului  Numărul patului  Numele și prenumele bolnavului  Diagnosticul  Starea și manifestări deosebite  Tratamentul  Ce trebuie urmărit la bolnav în mod special  Sarcinile legate de recoltarea produselor biologice pentru laborator. Predarea se face în scris la sfârșitul activității personalului care urmează să iasă din tură. În condiția spitalizării patul reprezintă pentru fiecare bolnav spațiul în care î. medic de gardă. asistentul trebuie să-și aștepte schimbul în secție. Predarea verbală de la pat la pat  Sunt prezentate în mod special cazurile noi și cele problemă  Se scot în evidență sarcinile ce revin asistentei în legătură cu recoltarea. științific datele examenului clinic. examenele paraclinice. științific și de gestiune. prin preluarea serviciului. În cazul în care accidental schimbul nu vine. Atenție! Toate documentele privind evidența și mișcarea bolnavului vor fi corect completate în concordanță cu datele reale.Să fie comod . care trebuie să fie supravegheat. sarcinile de serviciu să fie transmise de la un schimb la altul. Aceasta se consemnează într-o condică specială care este întocmită după foile de observație.

Pătura din lână moale.Diferite tipuri de paturi folosite în secția de terapie intensivă.Asistentul să poată efectua tehnicile de îngrijire. investigațiile și tratamentul cât mai comod. permit umflarea compartimentelor după necesitate. Salteaua: . Lenjeria să aibă cât mai puține cusături . cu gratii mobile prevăzute cu dispozitiv de siguranță. lâțime 80-90 cm. înălțimea de la du șumea la saltea 60 cm. să nu-i limiteze mi șcările.Pat pentru secțiile de traumatologie cu utilizare specială .2.Așezat pe rotițe prevăzute cu cauciuc sau dispozitiv de ridicat prevăzut cu roți . saltele pneumatice.saltele confecționate din 1. .Ușor de manipulat cât și curățat ..Lungimea de 2 metrii. elastică. puternică.3 bucăți de burete sau plastic .Să permită pacientului să se miște în voie. 2. . Pernele 3. bine întinsă.Pat închis cu plasă . să se poată spăla ușor. 260 cm / 150 cm .Pat cu somieră mobilă .Pat universal cu somieră mobilă .2 fețe de pernă .Pat simplu cu rezemător mobil la care treimea cefalică poate fi ridicată în poziție oblică până la 45 grade. să stea în poziție șezândă. Accesoriile patului: 1. 4. să nu cedeze sub greutatea pacientului.Să prezinte dimensiuni potrivite care să satisfacă cerințele de comfort .Confecționat din tuburi de metal ușoare .2 cearșafuri .Pat pentru sugar și copii. sprijinindu-și picioarele comod pe podea.Pat simplu cu somieră dintr-o bucată .Somiera să fie din sârmă inoxidabilă.1 aleză sau traversă de mușama Cearșaf dintr-o singură bucată. . .Pat universal utilizabil pentru majoritatea categoriilor de bolnavi. . .saltele de cauciuc sau plastic. să poată la nevoie să coboare din pat. unplute cu apă sau aer. Tipuri de paturi: .Pat ortopedic .

susținător de învelitoare. Fața de pernă confecționată din același material care se va încheia cu șnur în partea laterală. agățătoare pentru ușurarea mobilității active. Aleza acoperă mușamaua. . mese adaptate la pat. și va fi de aceeași lungime dar mai lată decât mușamaua. apărătoare laterale. rezemător de picioare. este confecționată din pânză.Mușamaua să fie confecționată din cauciu sau plastic cu rolul de a proteja salteaua de diferite dejecții. Utilaje auxiliare: sprijinitor de perne.