P. 1
Lectia 6 - Cartea Pacatelor

Lectia 6 - Cartea Pacatelor

|Views: 4|Likes:
Published by Puruf Puf
vanzari
vanzari

More info:

Published by: Puruf Puf on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

Secretul Succesului în carieră

CARTEA PACATELOR

Programele de menţinere a echilirului vieţii profesionale cu viaţa de familie.
Programele de schimbare a comportamentelor

nesănătaose şi de mentinere a comportamentelor sănătoase cuprind un tip de programe special, programele de menţinere a echilirului vieţii profesionale cu viaţa de familie. Multe companii tradiţionale percep munca şi viaţa personală ca două domenii competitive. Câştigul dintr-un domeniu având ca şi consecinţe pierderea în celălalt domeniu. Managerii cu o gândire contemporană au însă o atitudine d e colaborare între angajat şi manager în atingerea obiectivelor profesionale şi personale cu beneficii atât pentru business cât şi pentru viaţa personală a angajaţilor şi managerilor. Aceşti manageri sunt ghidaţi de trei obiective majore (Harvard Business Review on Work and Life Balance, 2000): 1) informarea clară a angajaţilor privind priorităţile de business şi încurajarea angajaţilor în a-şi stabili şi priorităţile personale; 2) recunoaşterea şi suportul angajaţilor atât pentru rolurile şi responsabilităţile de la locul Pagina 1

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

de muncă dar şi a celor din afara acestuia; 3) îmbunăţăţirea permanentă a performanţelor angajaţilor şi a organizaţiei/companiei în acelaşi timp cu atingerea obiectivelor personale ale angajaţilor. Un concept nou utilizat de psihologia organizaţională este cel de cultură organizaţională „familyfriendly”. Aceasta este o cultură care oferă programe şi politici care asigură/contribuie la realizarea unui echilibru între viaţa profesională şi cea de familie a angajaţilor.

Care sunt dificultăţile în realizarea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea de familie?
Dificultăţile în menţinerea unui echilibru între viaţa profesională şi cea de familie apar din mai multe motive. Vă prezentăm trei dintre cele mai frecvente cauze: 1. facilităţi reduse de îngrijire şi educare a copiilor. În România sistemul de îngrijire a copiilor cu vârsta de 0-3 ani şi

Pagina 2

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

cel de servicii de educaţie de tip after-school pentru copii şcolari lipsesc. 2. program de muncă prelungit, timp inflexibil de muncă. Un studiu realizat în mai multe ţări europene arată că pentru majoritatea femeilor din Estonia şi Portugalia faptul că au un program de muncă rigid nu le permite să realizeze un echilibru între viaţa profesională şi cea personală. 3. distribuţie inegală a sarcinilor de familie între soţ şi soţie. Un studiu realizat în Cehia arată că 26% dintre angajatele cu copii consideră că responsabilităţile familiei interferează cu dezvoltarea carierei lor, în timp ce numai 8% dintre angajaţii cu copii consideră acest lucru.

Ce înseamnă echilibrul între muncă şi viaţa personală/de familie?
Echilibrul între viaţa profesională şi cea personală este definit ca fiind acea situaţie caracterizată prin satisfacţie, conflict de rol minim, funcţionare optimă a angajatului/angajatei atât în sarcinile şi rolurile de la locul de muncă cât şi în cele din viaţa personală/de familie (Byron, 2005). Pagina 3

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

Se menţionează trei aspecte care caracterizează balanţa dintre viaţa profesională şi cea de familie:  timpul investit în sarcinile de muncă şi în cele de familie;  implicarea emoţională în aspectele profesionale şi cele familiale;  nivelul de satisfacţie la locul de muncă şi în familie.

Cum se manifestă conflictul între muncă şi viaţa privată/de familie?
Conflictul între muncă şi viaţa privată/de familie este una dintre problemele atent analizate de psihologia organizaţională, deoarece afectează performanţa în muncă a angajaţilor. Conflictul între muncă şi familie apare atunci când participarea în activităţile de muncă interferează cu participarea în activităţi de familie sau când stresul de la locul de muncă are efecte negative asupra comportamentelor din familie. Conflictul între familie şi muncă apare atunci când participarea în activităţile familiei interferează cu participarea în Pagina 4

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

activităţi de muncă sau când stresul din familie are efecte negative asupra performanţei în muncă. Cele mai frecvente tipuri de conflicte identificate sunt: 1. Conflicte care au la bază un management defectuos al timpului. Exemplu : Implicarea angajatului în sarcinile şi responsabilităţile de la locul de muncă face imposibilă implicarea, în aceeaşi unitate de timp, în evenimente ale familiei sau în experienţe personale (un angajat are, în acelaşi timp, programate o întâlnire de afaceri şi şedinţă cu părinţii). Angajaţii pot să fie prezenţi în cadrul familiei, dar să se gândească la sarcinile de la locul de muncă (un angajat este acasă cu familia sau cu prietenii, dar se gândeşte la şedinţa pe care o are a doua zi). 2. Conflicte care au la bază asumarea defectuoasă a unor roluri sau responsabilităţi. Exemplu : Modul în care sunt asumate rolurile sau sunt rezolvate responsabilităţile de la locul de muncă influenţează calitatea interacţiunii cu familia (angajatul care are o zi stresantă la locul de muncă este mai puţin dispus să se joace cu copiii sau să aibă o discuţie romantică cu soţia). Pagina 5

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

3. angajatului.

Conflicte

datorate

unor

comportamente acceptate

ale şi

Exemplu: experienţele

Unele

comportamente

recompensate la locul de muncă sunt incompatibile cu familiale. Apare nevoia de ajustare a comportamentelor la contextul în care persoana se află (un comportament autoritar al unui manager se manifestă la locul de muncă prin trasmiterea cătreangajaţi a unor sarcini precise şi clare. Acest comportament manifestat faţă de membrii familiei poate să ducă la conflicte cu copiii sau partenera/rul de viaţă. Un manager obişnuit la locul de muncă să rezolve probleme, acasă se va simţi frustrat când este pus în situaţia de a nu putea să rezolve anumite solicitări ale copiilor şi/sau soţie). Cele mai frecvente surse de conflict sunt: 1. dinspre locul de muncă: ambiguitatea de roluri la locul de muncă; supraîncărcarea; dificultăţi de management al carierei; 2. din perspectiva convingerilor şi aspiraţiilor personale: workahoolism-ul şi/sau perfecţiunea în muncă, probleme de sănătate emoţională;

Pagina 6

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

3. dinspre familie: necesităţi privind asigurarea de resurse financiare sau materiale; menţinerea şi susţinerea relaţiilor interpersonale; implicarea în creşterea şi educarea copiilor; probleme de sănătate ale unui membru al familiei. Acest conflict poate fi amplificat de:
 

problemele de sănătate mentală ale angajatului; stilul de viaţă al angajaţilor care poate crea

conflict şi stres în gestionarea relaţiei muncă viaţă privată (problemele cronice de somn duc la probleme de concentrare a atenţie care scad performanţa în muncă şi randamentul);

cultura organizaţională: organizaţia care nu

permite angajaţilor echilibrarea vieţii profesionale cu cea de familie/privată (un manager care planifică şedinţe cu angajaţii la sfârşit de program şi care încurajează comportamentele de a rămăne în mod frecvent peste program nu le permite angajaţilor să-şi gestioneze timpul liber şi să-şi planifice întâlniri cu prietenii sau cu membrii familiei. Sau, compania care transmite mesajul că „un angajat performant este cel care munceşte peste program” influenţează în mod negative gestionarea vieţii private a angajaţilor).

Pagina 7

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

călătoriile frecvente în interes

de serviciu

afectează calitatea relaţiilor angajatului cu familia;

stilul de management al timpului practicat în

organizaţie afectează modul în care angajatului îşi planifică sarcinile şi priorităţile (e-mailul are efecte duble, pozitive şi negative. Un efect negativ apare atunci când un manager solicită angajaţilor răspunsuri rapide la mesaje, făcând dificilă gestionarea de către angajaţi a sarcinilor şi priorităţilor).

Care sunt consecinţele conflictului între muncă şi viaţa de familie asupra angajatului şi companiei?
Asupra angajatului: nivel crescut de stres, probleme de sănătătate fizică şi emoţională (depresie, anxietate), comportamente de risc (consum de alcool), stres marital crescut, satisfacţie scăzută în muncă, satisfacţie scăzută în carieră şi performanţe scăzute în muncă. Asupra copiilor angajatului: probleme comportamentale şi emoţionale. Pagina 8

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

Asupra companiei: fidelitate scăzută faţă de companie, creşterea interesului pentru schimbarea locului de muncă ca „metodă” de rezolvare a conflictelor, creşterea fluctuaţiei de personal, absenteism şi costuri ridicate generate de probleme de sănătate ale angajaţilor/concedii medicale. Politicile organizaţionale de promovare a echilibrului între muncă şi viaţa personală/de familie nu sunt numai:

Acţiuni de reducere obligatorie a programului de Acţiuni sau programe destinate doar angajaţilor Acţiuni sau programe care se adresează femeilor Alte măsuri vizează facilitarea accesului

muncă al angajaţilor;

care au copii;

după concediul de maternitate.

angajaţilor la servicii de îngrijire a copilului şi vârstnicului (creşă, grădiniţă, programe after-school pentru angajaţii cu copii; servicii de îngrijire a vârstnicilor pentru angajaţii care au în îngrijire persoane în vârstă).

Servicii de asistenţă pentru angajaţi, în vederea

optimizării vieţii profesionale şi a celei personale: Pagina 9

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR
-

accesul angajatului la servicii de

asistenţă individuală în managementul carierei sau al vieţii private (divorţ, perioade de dificultăţi emotionale);
-

accesul dintre

la

informaţii profesională relaţiilor cu

printr-un şi cea

sistem de intranet sau workshopuri, privind: conflictul personală, viaţa optimizarea colegii,

optimizarea relaţiei de cuplu, a relaţiei cu copii, metode de creştere şi îngrijire a nou-născutului, metode de disciplinare şi comunicare eficientă cu copilul, controlul emoţiilor, optimizarea stilului de viaţă;
-

accesul la workshop-uri privind viaţă profesională-viaţă de

echilibrul

familie/privată.

Teama de eşec
Un impediment puternic care îi împiedică pe oameni să îşi realizeze visele îl reprezintă teama de eşec. Aceasta începe să se formeze şi să se întărească în copilărie şi, de obicei, este Pagina 10

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

complet dezvoltată şi ancorată ferm la vremea absolvirii liceului. Nu numai că vă împiedică în realizarea viselor, dar poate fi atât de opresivă şi distructivă, încât vă poate determina să renunţaţi bucuroşi la toate visele dvs, înainte chiar de a încerca să le realizaţi. Teama de eşec opreşte literalmente dezvoltarea dvs emoţională şi vă convinge să acceptaţi mediocritatea în aproape toate domeniile vieţii. Visele, speranţele şi, în consecinţă, realizările dvs sunt înăbuşite de acest tiran nemilos. Şi aici intervine ceva surprinzător: mulţi dintre dvs aţi trăit cu teama de eşec atât de mult timp încât aceasta s-a mutat în subconştient. Pentru părinţi acesta este cel mai înspăimântător aspect. Atât timp cât visele, speranţele şi realizările sunt desfigurate şi distruse de teama de eşec, veţi limita şi distruge neintenţionat visele, speranţele şi realizările copiilor dvs. Teama - un sentiment care poate fi: (1) foarte sănătos, folositor, care vă poate chiar salva viaţa sau (2) foarte distructiv, paralizant din punct de vedere emoţional sau chiar mortal. Teama bună vă învaţă care vă sunt limitele naturale încă din fragedă copilărie. V-a învăţat să nu atingeţi soba fierbinte ( a doua oară). V-a învăţat să nu staţi prea mult sub apă sau să nu Pagina 11

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

săriţi de pe ceva prea înalt. Când aţi devenit adult, v-a învăţat să nu vă certaţi cu cineva care v-ar putea snopi în bătaie. Teama rea, pe de altă parte, vă determină să vă concentraţi asupra unor lucruri de care nu ar trebui să vă fie teamă şi totuşi vă este. Din cauza ei, nici măcar nu mai încercaţi să faceţi aceste lucruri: în şcoală nu practicaţi sporturi de echipă de teamă că nu aţi reuşi să fiţi suficient de bun. Sau nu ridicaţi mâna pentru a pune o întrebare de teamă că ar putea fi o întrebare "fără rost". În liceu poate au fost o mulţime de fete cărora nu le-aţi propus să iasă cu dvs, de teamă să nu vă refuze! La serviciu, probabil v-a fost teamă să vă împărtăşiţi ideile şefilor, de teamă că ar putea fi respinse samd. Un exemplu elocvent: Doi prieteni jucau tenis, când, în mijlocul partidei, unul dintre ei s-a prăbușit ca urmare a unui atac de cord. S-a încercat reanimarea lui în ambulanță, dar a fost prea târziu. La puţin timp după ce ambulanţa a ajuns la spital, acesta a murit. Nervos, medicul de gardă l-a întrebat pe partenerul de joc de ce nu l-a resuscitat pe terenul de tenis. Acesta a răspuns: "Mi-a fost teamă să nu îi rup coastele." Trist şi dezamăgit, doctorul a replicat: "Oamenii pot trăi cu coastele rupte!" Pagina 12

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

Acesta este un exemplu perfect al modului în care acţionează teama rea şi a consecinţelor sale. Teama l -a determinat pe acest om să se concentreze asupra unui lucru nepotrivit (posibilitatea de a rupe coastele), astfel că nu a mai putut vedea realitatea situaţiei (prietenul său era pe moarte). Teama bună vă îndrumă să faceţi ceea ce este bine şi drept, cu consecinţe pe termen lung, pe când teama rea are consecinţe pe termen scurt. De exemplu, teama rea vă cere să nu puneţi întrebări, pentru că superiorii sau colegii v-ar putea crede prost. Pe de altă parte, teama bună vă spune că dacă nu puneţi întrebări, nu puteţi învăţa, şi, prin urmare, nu veţi fi capabil de realizări în viitor. Eşecul -o întâmplare din cauza căreia nu obţineţi rezultatul dorit. Dar, mai important decât definiţia este rolul pe care eşecul îl joacă în viaţa dvs. Rolul eşecului: orice eşec, în experienţa dvs poate fi: (1) un bun profesor, chiar un mentor influent pentru succesul viitor sau (2) un dictator tiranic care poate limita drastic sau chiar distruge speranţele unui viitor succes.

Pagina 13

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

Din nefericire, majoritatea oamenilor distribuie neruşita în rolul dictatorului. Neruşita este atât de dureroasă în momentul în care o trăiesc , încât înclinaţia lor naturală este să fugă departe de ea, cât de repede pot. În consecinţă, ei nu vor permite niciodată nereuşitei să le devină profesor şi mentor. Ei văd eşecul ca pe o tragedie. Şi pentru că fug de el sau îl îngroapă, nu câştigă decât durere, amărăciune şi furie. Apoi, pentru că nu îşi amintesc decât durerea, ei fac tot ce pot, conştient sau subconştient, pentru a elimina eşecurile viitoare. Cea mai bună metodă de a elimina nereuşita este evitarea riscurilor. Aşa încât, veţi selecta, subconştient sau conştient, obiective mediocre în cel mai bun caz. Şi mediocritate obţineţi în relaţii , în slujbă, în carieră, şi în orice alt domeniu al vieţii în care durerea fostelor nereuşite vă dictează obiectivele! Există şi o veste bună: Vestea bună este că puteţi elimina cu uşurinţă teama de nereuşită şi efectele ei, prin atribuirea rolului de profesor şi mentor tuturor nereuşitelor trecute şi viitoare. Aceste lucru se face simplu, revizuindu-le după ce durerea iniţială s-a alinat şi învăţând tot ce puteţi din ele.

Pagina 14

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

Nu trebuie să încercaţi să descoperiţi singuri cum şi de ce aţi dat greş, ci trebuie să căutaţi sfaturile şi opiniile altora, cerându-le să vă ajute să descoperiţi motivele pentru care nu aţi avut succes. Veţi fi uimit câte veţi învăţa. Nu vă limitaţi la sfaturile celor pe care îi iubiţi, al rudelor sau al colegilor de serviciu, ci consultaţi părerile unor oameni calificaţi în domeniile care vă interesează. Şi dacă notaţi ceea ce învăţaţi şi revedeţi notiţele înainte de a încerca atingerea următorului obiectiv în domeniul respectiv, şansele de succes vor creşte considerabil. Dacă nu vă revedeţi nereuşitele, nu învăţaţi din ele, nu scrieţi ce aţi învăţat şi nu recapitulaţi, atunci veţi repeta aceleaşi greşeli la nesfârşit. Reuşind să ieşiţi din mediocritate şi să depăşiţi teama de eşec, veţi rupe două bariere cruciale care stau în calea viselor dvs. Dar, atenţie, nu sunt singurele! În lipsa unei viziuni precise şi clare, a know-how-ului, a resurselor, a puterii de convingere, a unor parteneri de nădejde şi, nu în ultimul rând, a unei planificări minuţioase, nu veţi ajunge prea departe. O altă veste bună însă: nici aceste bariere nu sunt imposibil de trecut.

Pagina 15

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

Frustrările la locul de munca şi soluţii împotriva lor
In momentul in care te lasi dominat de aceste frustrari, totul ti se pare insurmontabil, cele mai simple sarcini pentru care in trecut gaseai rezolvari relativ facile tind sa devina complicate, seful pare sa aiba ceva cu tine si sa nu iti mai recunoasca meritele. In orice caz, poti construi un intreg scenariu catastrofic. Multe din frustrarile profesionale conduc la reactii exagerate datorita expunerii indelungate la stres. Ce iti poate genera frustrari la locul de munca? Desi fiecare raspuns poate fi extrem de personal, sa ne uitam la cateva motive general valabile: Lipsa securitatii postului. Ai intrebari sau indoieli in aceasta privinta? Mentine-te informat asupra aceea ce este compania ta. Foarte multi anagajati merg la serviciu in fiecare zi fara sa aiba o preocupare reala in ceea ce priveste compania lor: ce pozitie ocupa pe piata, ce i-a adus succes in decursul timpului, ce spun clientii despre ea, ce o diferentiaza de concurenta, ce anume face ca aceasta companie sa fie considerata un loc bun de munca, ce fel de oameni si ce stil de conducere au managerii sai, ce si-a Pagina 16

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

propus compania in urmatorii ani si felul in care ei pot contribui la acest succes. AFLA UNDE LUCREZI cu adevarat si vei inteleg mai bine locul tau in acest puzzle. Felul in care seful tau iti controleaza activitatile si iti permite sa iei decizii. De foarte multe ori dam vina pe faptul ca sefii nostri nu deleaga. Delegarea este cealalta fata a initiativei, deci IA INITIATIVA! Arata-i managerului tau ce ai putea face in plus, ce element de noutate ai putea aduce, ce anume ai putea imbunatati, ce te preocupa si cum ai putea face lucrurile altfel pentru ca intreaga echipa sa beneficieze. Managerii sunt si ei oameni si trebuie sprijiniti, vor sa aiba incredere in cei cu care lucreaza, iar un angajat care vine in intampinarea acestei nevoi va fi intotdeauna apreciat. Modul in care poti sau nu sa spui lucrurilor pe nume. Este un aspect ceva mai complicat in aparenta, tine de climatul si cultura organizationala a companiei tale, dar tine in mare masura de tine. Climatul echipei in care lucrezi e influentat major de felul in care tu personal stii sa relationezi cu seful tau, cu colegii, sa ai anumite comportamente in caz de conflict si sa Pagina 17

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

contribui cu experienta si abilitatile tale. Asadar, in loc sa construiesti frustrari legate de echipa in care lucrezi, incearca sa iti descoperi colegii si seful, sa afli ce apreciezi la ei, ce tip de relatii poti construi cu ei, cum te pot sprijini sa iti utilizezi potentialul. Masura in care iti sunt recunoscute si utilizate capacitatile si abilitatile. Autoevaluarea corecta este intotdeauna o baza extraordinar de buna de discutie cu un manager despre care ai impresia ca nu vede sau nu doreste sa aprecieze contributii care conduc la nemultumire, stres si frustrari. Trateaza evaluarea performantei tale nu ca pe un aspect formal, ci ia-o in serios. In plus, incearca mai degraba sa discuti in mod regulat cu managerul tau despre rezultatele tale, in loc sa lasi timpul sa treaca si sa acumulezi nemultumiri legate de felul in care esti apreciat. Frustrarile la locul de munca sunt in mare majoritate construite, dezvoltate si tesute de catre noi, pe baza unor scenarii pe care ni le construim din lipsa unei priviri de ansamblu si a unei intelegeri adecvate a locului nostru de munca, prin nealinierea obiectivelor noastre si ambitiilor personale cu

Pagina 18

Secretul Succesului în carieră
CARTEA PACATELOR

obiectivele companiei si ofertei sale reale intr-un anumit interval de timp, prin neglijarea a ceea ce se numeste “manage your boss!”

Pagina 19

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->