SUBIECTE EXAMEN TEORIE PROBABILITĂŢII ŞI STATISTICĂ 1. Ecuaţii diferenţiale cu variabile separabile. 2. Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul întâi.

Metoda variaţiei constantelor. 3. Ecuaţii diferenţiale de tip Bernoulli. 4. Ecuaţii diferenţiale omogene. 5. Ecuaţii diferenţiale de ordinul doi, liniare, omogene, cu coeficienţi constanţi 6. Definiţia axiomatică a probabilităţii. Proprietăţii 7. Probabilităţi condiţionate. Formula de înmulţire a probabilităţilor. 8. Formula probabilităţii totale. Formula lui Bayes. 9. Distribuţia unei variabile aleatoare discrete. Operaţii cu variabile aleatoare discrete. 10. Funcţii de repartiţie şi funcţia caracteristică asociate variabilelor aleatoare discrete. 11. Valoarea medie şi dispersia unei variabile aleatoare discrete. 12. Funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare continue. Definiţie. Proprietăţii 13. Densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare continue. Definiţie. Proprietăţii 14. Valoarea medie şi dispersia unei variabile aleatoare continue 15. Repartiţia uniformă(Medie şi dispersie) 16. Repartiţia uniformă(Funcţia de repartiţie şi funcţia caracteristică) 17. Repartiţia exponenţială(Medie şi dispersie) 18. Repartiţia exponenţială (Funcţia de repartiţie şi funcţia caracteristică) 19. Serii de distribuţie. Frecvenţe 20. Reprezentări grafice ale seriilor statistice 21. Media aritmetică, mediana şi modulul unui set de date 22. Indicatori statistici ai dispersiei. 23. Coeficientul de corelaţie 24. Dreapta de regresie