8

onys
eknik-
ips
T
Ude osae
Ude osae är en av Ju-jutsu Kais riktigt grundläggande
tekniker och passar särskilt bra mot alla framifrån kom-
mande raka angrepp, till exempel grepp i kläderna.
Ude osae kan även utföras med en cirkulär nedläggning mot
cirkulära angrepp, till exempel svingslag backhand. Tekniken
är väldigt användbar när du kan ta med uke, förlänga ukes steg
och lägga ned uke i ukes rörelseriktning. För att lyckas med
ude osae är det därför avgörande att du inte rör dig in mot uke
utan tar med uke i rörelsen.
Vid utförande av ude osae måste du först få grepp om ukes
hand innan balansbrytningen påbörjas och det är avgörande att
du bryter ukes balans på ett sådant sätt att du verkligen kan ut-
Blockera ukes arm med din högra arm och greppa om ukes
hand/handled samtidigt som du förlänger ukes steg och drar
uke ur balans genom att i en rörelse vrida dig…
Uke tar ett steg framåt för att knufa dig.
1 2
9
…tills uke ligger på mage. Avsluta med
ude osae gatame.
…180 grader åt höger genom att ta ett stort steg med hö-
ger ben så att din höft pekar i ukes nedläggningsriktning
och så att uke kan passera dig. Se till att ukes armbåge är
lägre än ukes hand genom hela nedläggningen. Fortsätt
att pressa på ukes armbåge framåt nedåt och inte åt
sidan…
nyttja ukes rörelse vid nedläggningen. Ett mycket vanligt fel är
att balans- och nedläggningsriktningarna inte är korrekta och
i kihon ska du dra uke ur balans snett framåt höger och inte åt
sidan. Du måste vrida dig 180 grader åt höger genom att ta ett
stort steg med höger ben så att din höft pekar i ukes nedlägg-
ningsriktning och så att uke kan passera dig. Ukes armbåge ska
dessutom vara lägre än ukes hand genom hela nedläggningen.
För underlätta förståelsen för hur du kan utnyttja ukes rö-
relse och ta med uke i tekniken samt för att hitta en mängdträ-
ningsmodell som möjliggör utförandet av ude osae i rörelse så
kan ude osae mängdtränas på följande sätt.
Tony Hansson
3 4

”Ett mycket
vanligt fel är
att balans- och
nedläggnings-
riktningarna
inte är kor-
rekta”