You are on page 1of 8

Minggu bahasa inggeris

Carta Gantt Program Gemilang Bahasa Inggeris Tahun 1 Kancil

BIL

AKTIVITI

OBJEKTIF

PERLAKSANAAN

1.

Program “Grammar Attack” ( tatabahasa dan nahu)

Melatih murid menggunakan struktur tatabahasa yang betul dalam penulisan dan lisan.

Mac – Nov

Memastikan murid dapat menguasai aspek bacaan. 2. Program latih tubi membaca. Jan – Nov

3.

Bimbingan Rakan Sebaya

Menolong membimbing rakan sebaya yang lemah dalam latihan harian.

Feb – Okt

Memupuk minat membaca dan seterusnya menguasai dan menambah perbendaharaan kata murid. 4. Program “Supplementary Reading” – English Garden. Jun – Okt

Meningkatkan kemampuan mengeja perkatan. Program “Spelling Is Fun” 5. Mac – Nov

ingkatkan kemampuan Latih tubi menjawab soalan berformat. Jun – Nov . Memupuk minat membaca dan seterusnya menguasai dan menambah perbendaharaan kata murid. (Paper 1) 5. Program “Grammar ( tatabahasa dan nahu) Attack”Melatih murid menggunakan struktur tatabahasa yang betul dalam penulisan dan lisan.Carta Gantt Program Gemilang Bahasa Inggeris Tahun 2 Saga BIL AKTIVITI OBJEKTIF PERLAKSANAAN 1. Jun – Okt Menyediakan dan mendedahkan murid kea rah bentukbentuk soalan UPSR. Memastikan murid dapat menguasai aspek bacaan. Program “Supplementary Reading” – English Garden. Jan – Nov Program latih tubi membaca. mengeja perkatan. Memastikan murid penulisan yang betul. boleh menguasai aspek-aspek Mac – Okt 4. mudah. Jan – Nov 2. Latih tubi pembinaan ayat-ayat 3.

5. Memupuk minat membaca dan seterusnya menguasai dan menambah perbendaharaan kata murid. Feb – Mei Latih tubi menjawab soalan berformat (Paper 1) Menyediakan dan mendedahkan murid ke arah bentukbentuk soalan UPSR. Jun .Carta Gantt Program Gemilang Bahasa Inggeris Tahun 3 BIL AKTIVITI OBJEKTIF PERLAKSANAAN 1.Okt . pembinaan ayat-ayat Memastikan murid penulisan yang betul. boleh menguasai aspek-aspek Mac – Nov Program “Supplementary Reading” – English Garden. Program “Grammar ( tatabahasa dan nahu ). Attack”Melatih murid menggunakan struktur tatabahasa yang betul dalam penulisan dan lisan. Jan – Okt Program latih tubi pemahaman. Jan – Nov Program latih tubi membaca. Mac – Okt 4. Memastikan murid dapat menguasai aspek bacaan. 3. 6. Latih tubi mudah . 2. Memastikan murid dapat memahami dan menguasai aspek pemahaman.

Latih tubi pembinaan ayat dan “Notes Expansion” (Paper 2) menguasai aspek-aspek Mac – Okt Memupuk minat membaca dan seterusnya menguasai dan . 3.. Program latih tubi pemahaman. Carta Gantt Program Gemilang Bahasa Inggeris Tahun 4 Kembara BIL AKTIVITI OBJEKTIF PERLAKSANAAN 1. Jan – Nov 2. Memastikan murid dapat memahami dan menguasai aspek pemahaman secara kreatif dan kritis. Melatih murid menggunakan struktur tatabahasa yang betul dalam penulisan dan lisan. Program “Grammar Attack” ( tatabahasa dan nahu ). Feb – Okt Memastikan murid boleh penulisan kreatif dan formal.

Jan – Nov . Carta Gantt Program Gemilang Bahasa Inggeris Tahun 5 Satria BIL AKTIVITI OBJEKTIF PERLAKSANAAN 1. Attack”Melatih murid menggunakan struktur tatabahasa yang betul dalam penulisan dan lisan. Feb – Okt Menyediakan dan mendedahkan murid ke arah bentukbentuk soalan UPSR.menambah perbendaharaan kata murid. Program “Supplementary Reading” – English Reader. Kelas tambahan (SBT) 5.Okt . Program “Grammar ( tatabahasa dan nahu ). (Paper 1) Mac . Latih tubi menjawab soalan berformat UPSR. 4. 6. Feb – Okt Memastikan murid dapat menguasai aspek-aspek bahasa dengan lebih mantap.

2. Latih tubi membina ayat dan “Notes Expansion” (Paper 2) Memastikan murid boleh penulisan kreatif dan formal. Memupuk minat membaca dan seterusnya menguasai dan menambah perbendaharaan kata murid. Program “Supplementary Reading” – English Reader. Memastikan murid dapat memahami dan menguasai aspek pemahaman secara kreatif dan kritis. menguasai aspek-aspek Feb – Okt 4. (Paper 1) 6. Program latih tubi pemahaman. Mac . Feb – Okt Menyediakan dan mendedahkan murid ke arah bentukbentuk soalan UPSR. Memastikan murid dapat menguasai aspek-aspek bahasa dengan lebih mantap.Okt . Feb – Okt Kelas tambahan. Jan – Okt 3. Latih tubi menjawab soalan berformat UPSR. (SBT) 5.

Latih tubi menjawab soalan berformat UPSR. Program “Grammar Attack” ( tatabahasa dan nahu ). Latih tubi membina ayat dan “Notes Expansion” (Paper 2) menguasai aspek-aspek Feb – Okt Memupuk minat membaca dan seterusnya menguasai dan menambah perbendaharaan kata murid. Memastikan murid dapat memahami dan menguasai aspek pemahaman secara kreatif dan kritis. Kelas tambahan (SBT) dan BESTARI 5. Program latih tubi pemahaman.Carta Gantt Program Gemilang Bahasa Inggeris Tahun 6 Perdana BIL AKTIVITI OBJEKTIF PERLAKSANAAN 1. Jan – Nov 2. Mac . 3. (Paper 1) Feb – Okt 6. Melatih murid menggunakan struktur tatabahasa yang betul dalam penulisan dan lisan. Menyediakan dan mendedahkan murid ke arah bentukbentuk soalan UPSR.Okt . 4. Program “Supplementary Reading” – English Reader. Jan – Okt Memastikan murid boleh penulisan kreatif dan formal. Feb – Okt Memastikan murid dapat menguasai aspek-aspek bahasa dengan lebih mantap.