You are on page 1of 8

1 Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte şi ale comunităţii locale 4.3 Manifestarea respectului faţă de proprietate 4.7 Compararea formelor de proprietate specific economiei de piaţă 2.4 Argumentarea complexităţii identităţii unei persoane pe baza apartenenţei la diferite tipuri de comunitate 5.1 Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte 1.1 Analizarea unor concepte şi valori specific societăţii democratice 2.2 Corelarea dreptului la proprietate cu responsabilităţile asociate acestui drept 4. a unor situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de nerespectare a egalităţii de şanse sau a egalităţii în faţa legii 4.3 Explicarea raportului dintre libertate şi respectarea legilor 2.5 Caracterizarea relaţiilor existente între dreptate şi egalitate în diferite contexte 2. în echipe de lucru.8 Caracterizarea patriotismului în condiţiile integrării europene 3.3 Identificarea unor forme de dreptate şi de egalitate 1.2 Participarea cetăţenească cu asumarea responsabilităţii pentru consecinţele acţiunilor realizate .1 Participarea civică în situaţii în care este nevoie de acţiune socială 5.1 Rezolvarea în echipă a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacităţilor empatice în diferite situaţii civice 3.6 Explicarea modului în care acţionează justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea 2.1.5 Identificarea formelor de manifestare a patriotismului 2.2 Explicarea principalelor tipuri de raporturi existente între cetăţeni şi autorităţi 2.4 Compararea formelor şi a situaţiilor de manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii 2.4 Identificarea formelor de proprietate existente în cadrul economiei de piaţă 1.2 Identificarea unor forme de libertate 1.2 Analizarea.

Alteări ale patriotismului 3. Autoritatea și regimurile politice 4.ore:35 Unitatea de învățare INTRODUCERE C. Dreptatea. Raporturi între cetățeni și autorități 3.1 5. Recapitulare 6.1 2. Limitele libertății Probă scrisă 7 Probă scrisă (2) 3 Probă practicăportofoliu 14 4.4 2. Problema prorietății în România 5.4 2. Controlul și cooperarea cetățenilor cu autoritățile 5.2 AUTORITATEA 1.1 2. Proprietatea privată și economia de piață 4.2 Total ore: 14 ore LIBERTATEA ŞI RESPONSABILITATEA DREPTATEA ŞI EGALITATEA 1. Libertatea și respectarea legilor 3. Tipuri de libertate 2.2 2. Patriotismul și integrarea europeană Probă scrisă Probă scrisă 4 6 PROPRIETATEA 6 Probă scrisă PATRIOTISMUL 1. Test de evaluare 1. Test de evaluare 1. Societatea democratică și valorile ei 4.4 5 Probă scrisă . Test de evaluare 1.8 4. Forme și situații de manifestare a nedreptății 2.1 5.2 3. Formele proprietății și evoluția lor 2. Test de evaluare 6. Conținuturi detalieri Săptămâna Nr de ore 4 Observaţii 1.3 5. Principiile democrației 5.1 LIBERTATEA ŞI RESPONSABILITATEA 1. Autoritatea în spațiul privat și în spațiul public 6.2 2. Tipuri de dreptate 3. Sinteză și recapitulare finală 1.S.1 1. Rolul statului în realizarea egalității 6. Participarea cetățenească și responsabilitatea 5. Dreptul la proprietate 3. Ce este patriotismul și cum se manifestă 2. Libertatea.Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII Batoș Profesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint Nr.5 2. Autoritate și ierarhie 2.3 1. egalitatea și inegalitatea 5. Justiția ca instituție de apărare și de înfăptuire a dreptății 4.2 5.3 5. Test de evaluare inițială 3.3 2.7 4.2 4. Dreptatea și nedreptatea.2 1. Recapitulare din clasa a VII a 2.6 3.5 2. Test de evaluare 1.2 2.1 4.

S.1 Observarea sistematică Principiile democrației 2. -diagrama venn. -activitate frontală. -sinteza. -brainstormingul. -fişe de lucru. -analizarea unor concepte şi valori specifice societăţii democratice. -metoda ciorchinelui. Test de evaluare finală 5. -dicţionare. -ilustrații. -ex de explicare și comentare a unor citate date RESURSE PEDAGOGICE Fișe de evaluare -activitate individuală.de delimitare a principalelor caracteristici ale unei democrații -ex de delimitare a democrației directe de formele ei actuale(reprezentativă) -ex de alcătuire a unor liste vizând principiile democrației -stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri vizavi de principiile democratice -ex.de identificare a unor termeni specifici conecși termenului de democrație Ex.ore: 7 Unitatea de învăţare: AUTORITATEA . -analiza.4. -culegeri de texte. -comparația.1 Verificarea temei pentru acasă portofoliul Probe orale Principiile democrației 5. -studiul de caz. -descrierea.de identificare a valorilor promovate într-o societate democratică -utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferit e contexte.ore: Unitatea de învăţare: INTRODUCERE CONŢINUTURI Recapitulare din clasa a VII a Test de evaluare inițială Societatea democratică și valorile ei C.de incursiune în istoricul democrației ca principiu de guvernământ -ex de identificare a unor state în care democrația este principiul de guvernământ -ex.2 Probe practice Test de evaluare Fișe de evaluare Probă scrisă Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII Batoș Profesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint Nr. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -ex.de comparare a democrației directe cu cea reprezentativă(diagrama venn) -ex. Evaluare și sinteză finală Total ore: 21 ore Total ore an şcolar: 35 ore 21 35 Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII Batoș Profesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint Nr. -problematizarea. -participarea cetăţenească cu asumarea responsabilităţii pentru consecinţele acţiunilor realizate. -activitate în grup. EVALUARE Probă scrisă 1.

-ex de identificare a limitelor și îngrădirilor libertății -ex de identificare a modalităților de limitare a libertății cetățenești Ex de identificare a principalelor forme de ingrădire a libertății pers oanelor prin aplicarea de interdicții.1 Raporturi între cetățeni și autorități 2. -problematizarea. -culegeri de texte.contravenții etc. a convingerilor. -activitate în grup. -sinteza. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii care solicită exprimarea părerilor. -alegeri democratice pe liste de alegători și buletine de vot Fișe de evaluare EVALUARE Observarea sistematică Verificarea temei pentru acasă Probe orale Probe practice Probă scrisă Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII Batoș Profesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint Nr. EVALUARE Libertatea. -activitate de negociere.de identificare a formelor autorității specifice democrației -ex. -participarea cetăţenească cu asumarea responsabilităţii pentru consecinţele acţiunilor realizate. -simularea unei situaţii conflictuale şi rezolvarea conflictului. -comparația. -problematizarea.1 RESURSE PEDAGOGICE -activitate individuală. -descrierea. -activitate frontal. -comparația.inviolabilitatea domiciliului etc -ex de definire a noțiunii de libertate politică și a principiilor pe care se fundamentează RESURSE PEDAGOGICE -activitate individuală.1 5. -rezolvarea în echipă a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacităţilor empatice în diferite situaţii civice.2 Libertatea și respectarea legilor 2. sentimentelor personale. -ex de identificare a pricipalelor moduri de exercitare a autorității -ex de identificare a unor forme diferite de manifestare a autorității -ex.ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI Autoritate și ierarhie 2.de identificare a fundamentelor de drept ale autorității Ex-de diferențiere a noțiunilor de autoritate și ierarhie -ex.S.3 Limitele libertății 5. -metoda ciorchinelui.1 -utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte. -sinteza. -culegeri de texte.de caracterizare a portretului persoanei care e învestită cu autoritate -ex. -fişe de lucru.ore: Unitatea de învăţare: LIBERTATEA ȘI RESPONASABILITATEA CONŢINUTURI C. -manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte şi ale comunităţii locale. 1. -diagrama venn.1 4. -metoda ciorchinelui. -analiza. -studiul de caz. -fişe de lucru. -analizarea unor concepte şi valori specific societăţii democratice. de luare a deciziei prin consens sau compromis de alegere a liderului. -brainstormingul. -ilustrații.pedepse .S. -ex de identificare a caracteristicilor persoanelor libere -ex de explicare a noțiunilor de :coerciție. Tipuri de libertate 1.2 Observarea sistematică Verificarea temei pentru acasă Probe orale Probe practice . -diagrama venn. -activitate în grup. -explicarea principalelor tipuri de raporturi existente între cetăţeni şi autorităţi.de diferențiere a exercitării autorității în spațiul public și în spațiul privat -ex de exemplicare a unor structuri ierarhice apropiate mediului de viață al elevilor(la nivel de școală sau comunitate locală) -activitate practică:Alegerea democratică a reprezentantului elevilor la nivel de școală -exercitatrea autorității :toleranță între putere și opoziție -despre excesul de autoritate. -studiul de caz. -dicţionare. -analiza.2 Autoritatea și regimurile politice Controlul și cooperarea cetățenilor cu autoritățile Autoritatea în spațiul privat și în spațiul public Test de evaluare C. -ilustrații. -dicţionare. -activitate frontal.sancțiuni. -descrierea.caracteristicile statelor totalitare 3.

delingvența juvenilă -ex de alcătuire a unor liste de pedepse și sancțiuni aplicabile la nivelul școlii împotriva nerespectării regulamentelor școlare Despre responsabilitatea individuală și colectivă Drepturi.cu caracteristici proprii în ce privește dreptatea: Dreptatea distributivă Dreptatea corectivă Dreptatea procedurală -justiția ca instituție de apărare și înfăptuire a dreptății -ex de identificare a principiilor fundamentale ale funcționării justiției în România -ex diverse vizând identificarea unor infracțiuni și a cauzelor acestora -activitate de negociere.ore: Unitatea de învăţare: DREPTATEA ȘI EGALITATEA CONŢINUTURI Dreptatea și nedreptatea.1 C.concurs pe echipe -brainstormingul. -studiul de caz.S.reponsabilități-dezbatere. -metoda ciorchinelui. EVALUARE 1. -despre principiul egalității /inegalității -ex de identificare a unor forme de manifestare a egalității -egalitate versus competiție -egalitate și democrație -simularea unei situaţii conflictuale şi rezolva. -diagrama venn.4 Justiția ca instituție de apărare și de înfăptuire a dreptății Dreptatea. egalitatea și inegalitatea 2. -activitate frontal.6 3. a convingerilor.Participarea cetățenească și responsabilitatea -ex de definire a libertății economice. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii care solicită exprimarea părerilor. -fişe de lucru.interioare -relația dintre libertate și delingvență. de luare a deciziei prin consens sau compromise de alegere a liderului.rea conflictului.3 Observarea sistematică Verificarea temei pentru acasă Probe orale Probe practice . -ilustrații. Forme și situații de manifestare a nedreptății Tipuri de dreptate 2. -culegeri de texte. -ex de definire a noțiunii de dreptate -raportarea noțiunii de dreptate la noțiunea de lege -identificarea principalelor instituții care asigură dreptatea cetățenilor -ex de identificarea a cauzelor conflictelor într-o societate -ex de identificare a unor organisme ce veghează la respectarea dreptății cetățenilor -identificarea unor categorii distincte . -sinteza. -analiza. sentimentelor personale.îndatoriri . -activitate în grup. -comparația.2 Rolul statului în realizarea egalității 5. -problematizarea.5 2. -participarea cetăţenească cu asumarea responsabilităţii pentru consecinţele RESURSE PEDAGOGICE -activitate individuală. -descrierea. -brainstormingul. Portofoliu concursul Test de evaluare Sinteză și recapitulare finală Fișe de evaluare Probă scrisă Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII Batoș Profesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint Nr. -dicţionare.

4 Dreptul la proprietate 2. -dicţionare.proprietar. -fişe de lucru. teritoriu. -culegeri de texte.5 Verificarea temei pentru acasă . -manifestarea respectului faţă de proprietate. -diagrama venn. Test de evaluare Fișe de evaluare Probă scrisă Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII Batoș Profesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint Nr. EVALUARE Observarea sistematică 1. -identitatea natțională:caracteristici -ex de diferențiere a noțiunilor de națiune și etnie -ex de definire a noțiunilor de patrie. -despre încălcarea dreptului de proprietate și rezolvarea conflictelor vizând dreptul de proprietate -corelarea dreptului de proprietate cu respon. -dezbaterea unor cazuri mediatizatede încălcare a dreptului la proprietate.independență. -descrierea. EVALUARE -activitate individuală. -studiul de caz.2 Verificarea temei pentru acasă Probe orale Probe practice Problema prorietății în România Recapitulare Test de evaluare 4. -problematizarea. -activitate în grup. -culegeri de texte. -metoda ciorchinelui. -ilustrații. -activitate frontal. -fişe de lucru.sabilităţile asociate acestui drept. S. -comparația.3 Fișe de evaluare Probă scrisă Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII Batoș Profesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint Nr.ore: Unitatea de învăţare: PROPRIETATEA RESURSE PEDAGOGICE CONŢINUTURI Formele proprietății și evoluția lor C. Observarea sistematică 1.7 Proprietatea privată și economia de piață 4. populație. S. -activitate în grup. -dicţionare.guvernare -ex de intuire a sentimentului d epatriotism prin raportare la anumite RESURSE PEDAGOGICE -activitate individuală. -brainstormingul.ore: Unitatea de învăţare: PATRIOTISMUL CONŢINUTURI Ce este patriotismul și cum se manifestă? C.dreptde proprietate -exercitarea dreptului de proprietar -identificarea obiectului dreptului de proprietate -ex de diferențiere a proprietății private de cea publică -ex de identificare a evoluției formelor proprietății de -a lungul istoriei -identificarea formelor de proprietate existente în cadrul economiei de piaţă. -activitate frontal. -exercitarea dreptului de proprietate în România -compararea formelor de proprietate specifice economiei de piaţă. -analiza. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -identificarea formelor de manifestare a patriotismului.acţiunilor realizate. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -ex de definire a noțiunii de proprietate. -sinteza.

antisemitismul . -analiza.căutarea explicaţiilor în dicţionare. -descrierea. -studiul de caz. -metoda ciorchinelui. xenofobia. -comparația. naționalismul excesiv etc -ex de identificare a efectelor unor gesturi guvernate de aceste forme de alterare a patriotismului de-a lungul istoriei:Hitler -ex de identificare a cauzelor unor conflicte etnice și a soluțiilor pentru combaterea apariției lor -patriotismul în raport cu fenomenul globalizării. -sinteza. -brainstormingul. -ex de identificare a principalelor forme și modalități de manifestare a patriotismului -Ce înseamnă să fii patriot? E un lucru rău sau bun să fii patriot? -argumentarea complexităţii identităţii unei persoane pe baza apartenenţei la diferite tipuri de comunitate. -ilustrații.4 evenimente din viața elevilor care-i determină să simtă mândria națională -caracterizarea patriotismului în condiţiile integrării europene.8 Patriotismul și integrarea europeană 4.patriotismul la nivelul uniunii europene -conversaţie dirijată şi liberă. -ex de identificare a unor forme de alterare a patriotismului: rasismul.demagogia.Alteări ale patriotismului 2. șovinismul. -problematizarea. -diagrama venn. -alcătuirea de liste de cuvinte. Probe orale Probe practice Test de evaluare finală Evaluare și sinteză Fișe de evaluare Probă scrisă .