Bagaimanakah pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah dapat memupuk semangat cinta akan warisan bangsa dalam kalangan

rakyat Malaysia?

Bangunan bersejarah ialah bangunan lama yang ditinggalkan oleh penjajah pada zaman penjajahan terhadap Tanah Melayu pada beribu-ribu tahun yang lalu. Di Melaka, banyak bangunan bersejarah yang boleh kita lawati dan ketahui contohnya seperti A’ Famosa, bangunan merah Stadhuys, Menara Jam, dan banyak lagi.

Oleh yang demikian, kita haruslah bersama-sama memelihara bangunanbangunan ini agar tidak ditelan zaman. Terdapat pelbagai nilai patriotik yang boleh disemai jika bangunan ini masih kekal hingga akhir zaman. Kita haruslah bangga dengan bangunan-bangunan bersejarah negara kerana bukan semua negara yang mempunyai bangunan bersejarah mereka sendiri.

Selain itu,kita juga haruslah menyemai semangat sedia berkorban untuk negara dan bangsa seperti tokoh-tokoh Malaya pada zaman dahulu seperti Mat Kilau, Leftenan Adenan, Hang Tuah, dan ramai lagi telah bertungkus-lumus untuk mempertahankan negara agar negara tidak jatuh ke tangan kuasa lain. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersyukur sebagai warganegara Malaysia kerana Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan bangunan yang bersejarah, permainan tradisional dan kaya dengan makanan. Bukan itu sahaja, Malaysia juga ialah negara yang aman dan harmoni.

Selain itu, kita juga perlu berbangga dengan peninggalan sejarah yang memberi kesan yang amat mendalam kepada kita.

Bukan itu sahaja, melalui bangunan bersejarah ini juga, kita dapat melahirkan modal insan yang mempunyai semangat kekitaan apabila bangunan-bangunan ini jika ia masih dipelihara baik oleh kita untuk generasi-generasi yang akan datang.

Bukan itu sahaja, kita perlu berusaha dan produktif agar negara menjadi aman dan rakyat bersatu-padu. Kita harus tabah dalam melakukan sesuatu pekerjaan untuk mengekalkan kedaulatan negara. Bukan itu sahaja, sebagai rakyat Malaysia, kita harus berdikari dalam melakukan sesuatu agar tidak mengulangi perkara-perkara yang berlaku pada masa lampau dimana Tanah Melayu dijajah selama beratus- ratus tahun.

Selain itu, kita perlu kita perlu berdisiplin kepada bangsa dan negara kerana aktiviti ini akan serba-sedikit menunjukan bahawa negara kita adalah sebuah negara yang bertolak ansur, harmoni, bersatu-padu, bersefahaman dan bermuakat. Hal yang demikian serba-sedikit dapat menakutkan kuasa asing untuk menjajah negara kita. Itulah cara yang paling efektif dan mudah untuk kita sama-sama melakukan untuk menjaga kedaulatan negara. Negara menjadi harmoni dan bersatu-padu jika rakyat sentiasa mendengar, mentaati dan setia kepada raja dan pemimpin negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful