Nume şi prenume……………………………………….. Clasa…………………….

Data………………………………

Test de evaluare – Substantivul
1.Alege varianta de răspuns corectă: I. a) substantivul este o parte de vorbire neflexibilă b) substantivul este o parte de vorbire flexibilă II. a) substantivul se conjugă b) substantivul se declină III. a) substantivul exprimă însuşiri ale obiectelor b) substantivul exprimă nume de obiecte 2. Alcătuieşte enunţuri cu cele trei forme de plural ale substantivului „cap”. 3. Seria care conţine numai substantive defective de singular este: a)aplauze, Florii, anomalii b)câlţi, icre, Carpaţi c) ochelari, nazuri, angrenaje 4. Seria care conţine numai substantive defective de plural este: a) aur, lene, milă b) Europa, frig, creion c) lapte, credinţă, hartă 5.Seria care cuprinde numai substantive colective este: a) studenţime, popor, arici b) neam, tineret, peşte c) ţărănime, familie, cârd 6.Precizează funcţia sintactică a substantivului subliniat în propoziţia următoare: - Andrei, vino la mine! (0,25p) (0,25p) (0,25p) (0,75p)

(0,25p)

(0,25p)

(0,25p) (0,25p)

7. Alcătuieşte propoziţii în care substantivul „tată” să îndeplinească funcţia de nume predicativ în cele trei cazuri învăţate. (1,50p) 8. Alcătuieşte propoziţii în care să foloseşti următoarele substantive, respectând cerinţele din paranteze: - ou(plural, nominativ, subiect) - codru(singular, acuzativ, complement circumstanţial de loc) (2p) - copil(plural, acuzativ, complement direct) - minge(singular, genitiv, atribut substantival genitival) 9. Identifică substantivele cu funcţia sintactică de nume predicativ şi analizează-le după modelul din clasă: a) El este poet. b) Copilul acela este de la mare. (3p) c) Fularul nu este al Cristinei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful