R o ma n i a– c e l ma i s e mn i fi c a t i v d e c l i np ep i a t aa u t o d i nU n i u n e aE u r o p e a n a

A s o c i a t i aC o n s t r u c t o r i l o r E u r o p e n i d eA u t o mo b i l e( A C E A ) ap u b l i c a t d a t e l ec o n f o r mc a r o r aR o ma n i aa c u n o s c u t c e l ma i ma r e d e c l i np e p i a t a a u t od e l a n i v e l u l t a r i l o r e u r o p e n e , p e n t r ul u n a ma i . L a n i v e l u l p i e t e i d i n R o ma n i a , i n ma t r i c u l a r i l e d e a u t o t u r i s me n o i a u s c a z u t c u a p r o x i ma t i v 4 7 %a j u n g a n d l a n u ma r u l d e 4 . 1 0 7 u n i t a t i . D a t e l e s u n t c o mp a r a t e c u c e l e a l e a n u l u i p r e c e n d e n t a t u n c i c a n di n a c e e a s i p e r i o a d a , e r a ui n r e g i s t r a t e 7 . 7 4 5d e a u t o t u r i s me . C e r e r e a d e ma s i n i n o i a s c a z u t s i mt i t o r i n l u n a ma i , fi i n di n r e g i s t r a t e 1 . 0 4 2 . 7 4 2d e u n i t a t i c u mp a r a t e , i n s p a t i u c o mu n i t a r , p o t r i v i t B l o o mb e r g . A s t f e l , s e p o a t e a p r e c i a c a v a l o r i l e d i n a c e s t a n s u n t c e l e ma i mi c i d i na n u l 1 9 9 3s i p a n a i np r e z e n t , a t u n c i c a n da uf o s t i n s c r i s e ma i p u t i nd e u nmi l l i o nd e a u t o t u r i s me . A l t et a r i e u r o p e n ec a r ea uma i a n u n t a t os c a d e r eap i e t e i a u t oc o n f o r md a t e l o r , s u n t S p a n i ac u2 , 6 %, I t a l i a c u8 %, G e r ma n i a c u9 , 9 %, F r a n t a c u1 0 , 4 %i nt i mpc e Ma r e a B r i t a n i e a n u n t a oc r e s t e r e d e 1 1 %. S c a d e r i l el u n i i ma i a uu r ma t c r e s t e r i l o rd i nl u n aa p r i l i e , c a n ds a ui n r e g i s t r a t c u1 , 7 % ma i mu l t e i n ma t r i c u l a r i a l ea u t o t u r i s me l o r , a c e s t afi i n dp r i mu l p r o g r e si nv a n z a r i d u p aop e r i o a d ad ea p r o x i ma t i v 1 8l u n i d es c a d e r i c o n s e c u t i v e . I nR o ma n i a , d a t e l er e l e v ap r o c e n t ec u2 0 , 9 % ma i p u t i n , d ep a n al a 2 0 . 5 8 2d eu n i t a t i i np r i me l ec i n c i l u n i a l ea n u l u i 2 0 1 3 , c o mp a r a t i vc u2 6 . 0 1 7u n i t a t i f a t ad ep e r i o a d a s i mi l a r a a a n u l u i t r e c u t . D a t e l eA C E Af a cr e f e r i r el ap i e t e l ea u t od i n2 9d et a r i e u r o p e n e , 2 6d i n t r ea c e s t e afi i n dme mb r ea l e U n i u n i i E u r o p e n e c ue x c e p t i a Ma l t e i , a l a t u r i d e t r e i s t a t e E F T As i a n u me I s l a n d a , N o r v e g i a s i E l v e t i a .