Dugin : “Ankara-Moskova Ekseni Pek Çok Sorunu Çözer”

Uluslararası “Avrasya Hareketi” lideri, siyaset bilimci, filozof Aleksandr Dugin ile özel röportaj Hakan Aksay : Sayın Aleksandr Gelyeviç, dünyada meydana gelen olayları niçin özellikle Avrasyacılık bakış açısından değerlendiriyorsunuz ? Aleksandr Dugin : Avrasyacılık bir felsefe, siyasetin felsefesi, tarihin felsefisidir. Avrasyacılık bir düşünce akımı olarak geçen yüzyılın 20’li yıllarında beyaz göçmenler arasında ortaya çıkmış olup Nikolay Trubetskiy, Pyotr Savitskiy, Nikolay Alekseyev, ve Georgiy Florovskiy’nin adlarıyla bağlantılıdır. Avrasyacılık Rusya’yı Asya ile Avrupa’nın kesiştiği noktada ortaya çıkan bağımsız bir medeniyet, hem Avrupa hem de Asya’nın çizgilerini taşıyan bir özgün dünya olarak değerlendirmektedir. Ben 80’li yılların ortalarında Avrasyacı oldum. O zaman biz, tüm Avrasyacı yazarları yeniden basmış, bu konuyla ilgili pek çok kitap ve makale yayınlamıştık. 90’lı yılların sonunda Avrasyacılık Rusya’da güçlü bir düşünce akımı haline geldi. Ben geleceğin bu düşünceden yana olacağını düşünüyorum. Avrasyacılık çok uluslu Rusya için ulusal fikrin en uygun biçimidir. Avrasyacılık bizde bulunan Batı ve Doğu öğelerini anlamakta ana halk olan Rusları ülkemizde meskun diğer halklarla uyumlulaştırmakta, postSovyet alanın ideolojik, düşünsel ve felsefi temellerde entegrasyonu için mükemmel bir temel oluşturmakta ve Batı ve Doğu ülkeleri ile ilişkilerde çelişmeyen bir model yaratmaya olanak tanımaktadır. H.A. : Hareketiniz Türkiye’de destek buluyor mu ? A.D. : Avrasyacılık Rusya için ulusal bir fikir olmaktan çok daha geniştir. Biz önce “Avrasya” Toplumsal-Siyasal Hareketi olarak oluştuk, sonra partiye dönüştük. Parti olarak var olmamız kesinlikle doğru olmadı ve biz de tekrar normal ideolojik-siyasi bir hareket olarak Avrasya Hareketi biçimine döndük. Avrasyacılık fikri evrensel olduğu için hareketimizi uluslararası bir hareket olarak tescil ettirdik. Bu çok önemli. Bizim 22 ülkede, BDT ülkelerinde, İtalya’da, Bulgaristan’da, Sırbistan’da, Fransa’da şubelerimiz var, hareketimiz Türkiye’de de temsil edilmektedir. Belirtmek isterim ki, bugün Türkiye’de gittikçe daha fazla insan, ki aralarında siyasetçiler, toplumsal aktivistler bulunmaktadır, Avrasyacılık görüşlerine yakınlık göstermektedirler. H.A.:Avrasyacılık bugünkü koşullarda en azından dış politikada anti-amerikancılık mıdır ? A.D. : Hayır, Avrasyacılık, bizim tahlilimize göre birden fazla olması gereken kutupların ve güçlerin dengelenmiş somut sistemini öngören çok kutuplu dünyadır. Kutuplar ikiden de fazla olmalıdır. Yani bu, şimdi ABD’nin veya ABD’deki kimi güçlerin kurmaya çalıştığı tek kutuplu model değildir. Bu, soğuk savaş döneminde var olan iki kutuplu dünya da değildir. Ancak bağımsız kutupların sayısı egemen devlet sayısına da denk olmamalıdır, zira çağdaş ulusal devletlerin çoğunluğu gerçek değere sahip bir jeopolitik kutup oluşturamayacak durumdadırlar. Bu çok önemlidir, zira çağdaş ulusal devletlerin çoğunda jeopolitik egemenlik yoktur ve olamaz da. Doğal olarak Avrasyacılık mantığı belli bir kutup oluşturacak güç birliği yapmış devletlerin birlikleri olması gerektiğini söylemektedir. Örneğin, Avrupa potansiyel bir kutuptur. Rusya, BDT ülkeleri ile birleştikten sonra (örneğin Nursultan Nazarbayev, BDT’nin “Avrasya Birliği” olarak adlandırılmasını önermektedir) Moğolistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Doğu Avrupa’nın kimi diğer ülkeleriyle bir ilişki modeli temelinde ve uygun dış politik denge olması halinde bir başka kutup olabilir. Bu kutupta benim görüşüme göre Türkiye ve İran’a da yer vardır. Japonya ve Çin ortak bir kondominium

küreselleşme ve Amerikan emperyalizmini kabullenen Burbulis. Avrasyacı Putin. Avrasya analizi açısından bu ardıcıl olmama hali Sovyetler Birliği’nin çökmesinin de nedeni olmuştur. : Bugün Rusya’nın dış politikası sinkretik bir oluşum göstermektedir. pragmatik bir siyasetçidir. karşıtı olmuş olan ülkeler bugün de Rusya’ya karşıt ülkeler olarak değerlendirilmektedir.D. Atlantikçi öğeler. Atlantikçi Putin ve Sovyetçi Putin vardır.A. Biz kültürlerin diyaloğundan yanayız. Çubays. Bizim politikamızı pro-amerikan olarak gören. Bu sistem gerçekçi değildir. sınırlıdır.D. Bu üç eğilim de bugün Putin’in dış politikasında gözlenmektedir. Bu kutuplardan birisi kuşkusuz Amerikan alanıdır. İlki : Dünyaya Sovyet bakışının ataleti ciddi olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak. Avrasyacılık Sovyet dış politikasını çelişkili. H. böylece devasa potansiyele sahip Amerika için güçlü bir kutup (ancak tek veya ikiden birisi değil) rolünü “rezerve” etmektedir. Boris Yeltsin bu siyaseti kutsayan kişi olmuştur. Avrasyacı yaklaşıma örnek ise Moskova’nın Irak’taki duruma yönelik tepkisidir. Küreselleşme de ısrar edilmesi çatışmaları doğurmaktadır. Amerikan siyasi elitinin bir kısmının küreselleşme projesi için. yani herkes için geçerli tek bir sistem kurmak için uğraştığı bir başka gerçektir. Dış politika yönelimi sinkteriktir. Avrasyacı öğeler Yeltsin’in döneminden çok daha fazladır. temel kutuptan bahsediyoruz (ancak bunda ısrar etmiyoruz). Ancak Avrasyacılığın Sovyet sisteminin oldukça modernleştirilmiş hali olduğu söylenebilir. ardıcıl olmayan bir Avrasya jeopolitik stratejisi olarak görmektedir. Böylece anti-amerikancılık yapılmadığı ortadadır. Sovyet öğeleri ise yeterince bulunmaktadır. Berlin-ParisMoskova ekseninin Irak’a yönelik tavrı Irak’ın desteklenmesine değil. Avrasyacılık. Atlantikçi eğilimin son etkinliğine örnek 11 Eylül’den sonra ABD’nin desteklenmesidir. Biz küreselleşmenin bu biçimini reddediyoruz. Anglo-Sakson . Birbirlerini tamamen dışlayan üç yönelimin temsilcilerine bağlıdır. Böylece biz dört ana.oluşturabilirler. Yani Sovyetler Birliği’nin dostu olmuş olan ülkeler bugünde Rusya’ya dost ülkeler. : Rusya’nın dış politika yöneliminde bu öğelerden birisinin zamanla kuvvetlenmesinden bahsedilebilir mi ? A. : Bugünkü Rusya’nın dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz ? A. Üstelik. diğeri şüphesiz Avrupa. Yani bunlar Rusya’yı ancak küreselleşmenin nesnesi ve Amerikan’ın emperyalist planlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak bir enstrüman olarak görmektedirler. Bir diğer kutup da Pasifik Okyanusu’nda oluşabilir. Bu model. üçüncüsü ise henüz sınırları kesin belirlenmemiş olsa da (Avrupa’nın da sınırları değişmektedir) Avrasya ve dördüncüsü ise Pasifik Okyanusu’dur. Rusya’nın Irak’a yönelik politikası Sovyet modeline uygundur. Hakamada da bu çizgiyi izlemektedir. Bu yönelimin temsilcileri tayin edici anlarda gittikçe daha az rol oynamaktadırlar. Sovyet ve Avrasya modellerinin karşıtı Atlantik modelidir. Atlantikçi öğenin zayıflama eğiliminde olduğunu görüyoruz. kimi ortak noktalara sahip olsalar da Avrasyacılık ile çakışmamaktadır. : Elbette. Nemtsov. Yeltsin döneminden daha azdır. Üçüncüsü : Sovyet modeli ile kimi ortak noktalara sahip olan ve SSCB’nin uluslararası politikasının ana ilkelerini temelli ve doktrinel-konseptüel revizyona tabii tutarak bu dönemden neyin muhafaza edilip neyin ise atılması gerektiğini belirten tamamen yenilikçi bir Avrasya jeopolitik modeli vardır. İkincisi : Kozırev’in izlediği hatta kendini ortaya seren Atlantik ataleti de mevcuttur.A. H. Gaydar. Putin.

Bu yüzden Rusya açıkça haksız olan tarafa karşı durabilmek için var olan tüm diplomatik. Onlar Avrasyacılığın gerekliliğiyle karşılaşacaklardır. Amerikan emperyalizmine karşı çıkmalıdır. şimdiden daha güçleneceği gözükmektedir. Vietnam. eğer Avrupa Rusya’nın ilgi duyacağı bir bağımsız kutup haline gelirse o takdirde. Amerikan işgaline karşı çıkmıştır. Rusya.D. Aslında başka bir savaş başlıyor. Pro-avrupa yönelim gittikçe daha fazla ölçüde Amerikancı eğilime alternatif oluşturmaktadır.A. Üçüncü senaryo Avrasya senaryosudur. Kuzey Kore. Bu. bence. Zira. Biz. Sınırlarında çok uzakta Texas yöntemleriyle “kötü çocuğa” karşı inceltilmiş bir saldırı gerçekleştirerek tüm dünyaya kas gücünü sergilemeye karar verdi. : Birincisi. kendisine uygun olan rejimi kurabilmesi için . Amerika şimdi üçüncü senaryoyu önermek zorundadır. Uysalca boyun eğmeye hazır değildi. ABD’nin ikinci modeli şöyleydi : zayıf direnişi güç uygulayarak kıralım. Üstelik ben Rusya’nın bu sürecin başında olması gerektiğini düşünmüyorum. Irak krizi konusunda Avrupa’nın Rusya ile konsolide politikası Avrasya vektörünün ete kemiğe bürünmesidir. Çin ve Küba ile ilişkilerde kendini muhafaza etmektedir. Rusya da kendi stratejik potansiyeline dayanarak ki. Amerikalılar kendileri değişmelidirler. Ahlaki olarak Irak halkının yanında tüm dünya yer almaktadır. “kötü çocuğu” görevden alalım ve daha sonra kalın kafalı AngloSakson stratejik sömürgeciliğin katı “yönetimini” uygulayalım. Amaçları dünyadaki Amerikan varlığı paradigmasını değiştirmektir. Bu gerçek bir Vietnam’dır. Pratikte tavsiyeler almak. Rusya. biz Avrupa. Rusya ve Türkiye farklı jeopolitik nedenlerle bu şekilde hareket etmişlerdir ancak Irak halkının gözünde bizler onlara desteğin garantörleriyiz. Yani biz önce küreselleşmenin krizini izledik. Aynı durum Amerikalıların kurduğu suni yapıların çökerek altından farklı farklı etnik-dini dünyaların fışkırdığı Afganistan’da da meydana geldi. politik ve moral otoritesini kullanmak zorundadır. bağımsız bir kutup oluşturabilecektir. Sonuç: ABD’nin ikinci emperyalist senaryosunun tam olarak krize girmesi. Bence. H. Eminim ki. Şimdi ise ABD tek kutuplu dünyanın en güçlü öznesi olarak hareket ediyor. Avrupa ile birlikte Amerika’ya karşı değil Bush’un anti-amerikan çizgisine. : Bugün Irak’ta durumun iyice karıştığını görüyoruz. Rusya ve Türkiye’nin tavırları ne olmalıdır ? A. Amerikan birliklerinin en kısa zamanda çekilmesi ve hiçbir haklı gerekçesi olmayan saldırgan işgale derhal son verilmesiyle birlikte Irak sorununun demokratik çözümü Rusya’nın ve aynı zamanda Avrupa’nın çıkarınadır. Sovyet modeline gelince. ABD ve Kanada’daki toplumsal hareketlerin temsilcileriyle çok kesin bir şekilde detayları konuşmalı ve pozisyonumuzu konsolide etmeliyiz. Ancak Bush tarafından Irak’ta kurulan geçici yönetim çok kısa zamanda ne zorla demokrasi getirilmesine. Benim bilgime göre kimi Amerikan merkezleri üçüncü adım için ciddi düşünsel hazırlık içindedirler. Asya İslam dünyası ülkeleri ile. uluslararası politikada Avrasyacı tavra çok iyi bir örnektir.müdahalesi olmadan sorunun barışçıl ve demokratik çözümüne yönelikti. Amerika çıkmazdadır. ne de Amerikan işgaline hazır olmayan yerli halkla çelişkiye düştü. bugün Irak’taki durum ABD’nin ikinci stratejisinin krizine işaret etmektedir. Türkiye de oldukça sert bir şekilde bu konuda ABD’nin yanında yer almayacağını ifade etmiştir. Tek kutuplu dünya açısından inceltilmiş “yönetimin” krizi bana göre Amerika’nın Saddam Hüseyin’le değil ülkesini işgal ettiği halkla savaşmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi Rusya ve Türkiye’nin Irak’taki menfaatlerine gelince. farklı gerekçeler sistemini ve projeleri dinlemek için bize başvurmalıdır.

çok önemli bir yol ayrımındadır. H. : Türkiye’nin bu sorunu çözmesi çok zor olacaktır. Evet Türklerin özellikle kültürde çok güçlü Avrupai komponentleri vardır. Türk Kemalist devleti büyük bir tehlike içindedir. Bu anahtar önemdeki noktalardan biri olabilir.D. daha fazla doğu öğesi içeren. Irak’ta Kürt faktörünün canlanması kaçınılmaz olarak Türkiye’ye yansıyacaktır. : Rus-Türk ilişkilerinin gelişme perspektiflerini nasıl değerlendiriyorsunuz ? . bu ise Türkiye için çok ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Avrupa’da kendi yerini bulmaya çalışmalıdır. küreselleşme yüzünden. Hem konseptüel. : Bu durumda Türkiye nasıl davranmalıdır ? A. Amerika’nın bölgede tek başına söz sahibi olmak istemesi yüzünden.A. hem de ekonomik açıdan. ancak bu şekilde bu dünyada kendisine uygun bir yer bulabilecektir. Kemalist ulusal devletin oluşturduğu Türk jeopolitiğinin ekseni her yönden dikiş yerlerinden atmaya başlayacaktır. Türk dış politikası için en çok geleceğe sahip yönelim Rusya ile yakınlaşmasında yatmaktadır. : Bu durumdan çıkış bulmak çok zor. bölgede Amerikalıların politikalarının başarısız olmasından faydalanarak faaliyetlerini arttıracak. Ben bugün Türkiye’nin Irak yüzünden çok zor bir durumda olduğuna inanıyorum. ancak bunun da Türk toplumunun konsolidasyonunu zayıflatacağı Kuzey Kıbrıs sorunu vardır. Bu güçler arasında denge kurmak çok zordur. Bence iki yönde hareket ederek. Türkiye. Bugün İran ve Türkiye’nin bölgede çok daha fazla ortak etkileşim noktası mevcuttur. Irak’ta durumun her türlü gelişimi ve değişimi Güney Kürdistan’ı canlandırmakta. Türkiye Arap dünyasında özel bir yeri olan İran ile ilişkilerini gözden geçirmelidir. H. Ya da Kürtler. Türk kimliğini oluşturan hem Avrupa hem de Asyalı öğelere “kabul” diyerek Türk toplumu en azından bugün Türk devletinin içinde bulunduğu zor durumdan çıkış yolunu bulmaya çalışacaktır. H. Avrupai model yardımıyla çözmek istediği. Bence bu işlev miyadını doldurmuştur. Ancak Batı kültürünün Doğu’daki taşıyıcısı olarak değil. Ve elbette. Ayrıca Amerika’nın demokratik.Irak halkına olanak sağlanması amacıyla Irak’taki barış koalisyonunun. Buna bağlı olarak da. Türkiye Rusya ile ilişkilerini gözden geçirmelidir.D. ABD’nin çizgisinin desteklenmesi Türkiye’ye hiçbir şeyi garanti etmediği gibi bu çizgiyi kabullenmemesi de bir teminat değildir. zira ilkesel olarak. Elbette Türkiye Avrupa çizgisini oluşturmalıdır. bence Türkiye. Ve bence Türkiye şu anda çok kritik bir durumda bulunmaktadır. Bizim Irak’a yönelik desteğimiz her şeyden önce demokratik ilkeler temelinde olmalıdır.A. Bence Türkiye öncelikle daha evrensel düşünmelidir. İran da dahil başka sponsorlar aramaya başlayacaklardır. : Sizce bu durumdan nasıl çıkabilir ? A. Ancak Türk halkında Doğu. Şimdilik “dondurulmuş” olan ancak küreselleşme eğilimleri ve bölgesel çatışmalarla “beslenerek” donu “çözülecek” olan etnik azınlıklar sorunu vardır. Avrasya kimliği de vardır. Bence. pasifist politikaların öğesi olmalıyız. Bizim jeopolitik ittifakımızın öğeleri tarihimizde oldukça hissedilir olarak yer almaktadır. Bu durumda ulusal devlet varlığı ile yakından bağlı olan Türk jeopolitik kimliğini her taraftan sıkıştıracaklardır. Bence Rusya ve Türkiye pek çok bölgesel problemin çözümünde özel bir eksen oluşturabilirler. Birkaç nedenden ötürü : Irak sorunu yüzünden. Ben Türkiye’nin kurtuluşunun her şeyden önce ilişkilerinin ekseninin Ankara-Moskova olarak gözden geçirilmesini öngören Avrasya jeopolitiğinde olduğunu görüyorum. Bu durumda bağımsız bir dış politika yürütmek çok zordur. kendi kimliğini kabul eden Avrasya yönelimiyle hareket etmelidir. hem etnolojik. Ya Amerikalılar Kürt hareketine destek verip bölgesel plandaki Atlantik stratejilerine geri döndürebilmek için Türkiye’ye baskı yapacaklardır.A. Eminim ki.

Uluslararası “Avrasya Hareketi” ile işbirliği yaparak çok şey gerçekleştirebilir. Ancak Avrasyacılık açısından Türkiye. Kemalist devlet. Bunlar Türkiye’nin Amerikan stratejik yapılandırması gereği durdurulmayacak olan kaçınılmaz parçalanma sürecinin başlangıcıdır. ikinci derecede uydusudur. 50’li yıllardan sonra Sovyet diplomasisi Türkiye’yi karşıt olarak algılıyordu. Rusya ise NATO açısından değil Avrasya bağlamında bölgesel politikaların yürütülmesi açısından jeopolitik olarak tarafsız. Kuzey Kıbrıs. neo-emperyalist. Zira. Orta Asya’da. Orta Doğu’da yepyeni bir politika perspektifidir. Tam da Rusya’nın da Ankara için sorun olan pek çok stratejik sorunu çözebileceği gibi. Atlantizm açısından Türkiye ABD’nin kayda değer olmayan. Ve elbette bunun için ekonomik ve stratejik bir destek gerekir. Avrasyacılık Türk iş camiasının Rusya’da.D. Avrasyacılık Rus-Türk küresel ekonomik projelerinde halka ilişkileri gerçekleştirmenin ideal bir yoludur. Burada analitik kuruluşların. H. tek kutuplu Amerikan projelerinde yok edilmeye mahkum edilmiştir. Pratikte. Türkiye başka bir şey olmalıdır. bu stratejik merkezlerin diyaloğu seviyesidir. Ve bu sadece Rus-Türk ilişkileri çerçevesinde kalmayacaktır. Yani. Tıpkı Rusya gibi. . : Siz Türkiye’nin böyle bir garantöre ihtiyacı olduğunu mu düşünüyorsunuz ? A. Türkiye. Huntington’un yazdığı gibi “bölünmeye”. RUTAM ve Uluslararası “Avrasya Hareketi”nin önlerinde faaliyet ve işbirliği için uçsuz bucaksız bir alan vardır. Türkiye yeni bir model aramalıdır. Rus iş camiasının da Türkiye de ilerlemesini sağlayan operatif ve optimal bir bilgi ortamıdır. Burada gerçeğin gözünün içine bakmak lazım. Zira büyük politikanın öğesi olmadan önce yenilikçi fikirler uzman entelektüel bir cemiyette tecrübe alanı bulmalıdır. RUTAM Avrasya teorisini geliştirmeyi çeşitli Avrasya etkinlikleri de düzenleyerek geliştirmeyi öngören Avrasya praksisine etkin olarak katılmalıdır. : Sovyet modelinde Türkiye düşmandı. Avrasya stratejik işbirliği merkezi optimal olarak bu iş için öngörülmüştür.A. ne de Atlantikçiler için karakteristik olmadığı çok açık. devletin korunduğu jeopolitik bir pragmatizmdir. : Şüphesiz. Eminim ki. toplumsal örgütlerin entegrasyonu anahtar rol oynayabilir. parçalanmaya yazgılanmış bir ülke. Avrasya jeopolitiğinde çok yeni elementlerden biri olacaktır. Bu benim için bir soyutlama değil. Eğer Türkiye Kafkaslar ve Orta Asya’da Avrasya jeopolitiğinin destekçisi olarak davranırsa Rusya rakip yerine yeni enerji. Bunun henüz çok avangard bir yönelim olduğu ve ne bizim “silovikler”in muhafazakar-sovyet eliti. Bu açıdan. Güney Kürdistan problemi. Bu yüzden diyaloğun öznelerini bulmalıyız: Türkler Rusya’da kiminle konuşmalı ve Ruslar Türkiye’de kiminle muhatap olmalı? Ben bu yönelimi çok somut olarak görebiliyorum.D. Bence Rus-Türk ilişkilerini katı bir şekilde küresel jeopolitik kontekstte yeniden yapılandırmak gerekmektedir. yeni jeopolitik inisiyatifler verecek olan temel bir müttefik bulmuş olacaktır.. Rus-Türk ilişkileri konstektüzalize edilmelidir. zira sadece Avrasya çerçevesinde Türkiye rakip olarak değil ekonomik ortak olarak görülecektir. Belirtmek isterim ki. Gelecekteki Rus-Türk ilişkilerinin karakteri olası ki. küresel.Rusya’da Türkiye’ye nasıl bakılıyor ? A. Kafkaslar’da. Bahse konu olan stratejik ve ekonomik kazanımların elde edildiği. Bilimsel ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarının entegrasyonu da çok önemlidir. bölgede. Aslında Türkiye bölgesel planda Rusya için rahatsızlık verici olan pek çok sorunu çözebilir.. bu açıdan RUTAM. yeni Türkiye’nin stratejik garantörü olacaktır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful