You are on page 1of 1

LEĜO Ĉu vi pensas, ke ĉio sen celo En la mondo iradus? Eraro! Sur la mar’ sen kompaso kaj stelo?

En mallum’ iu vaga homaro? Ĉu nenie ekzistus do leĝo, De la sunoj ĝis eta l’ atomo, Ĝenerala por sklavo kaj reĝo, Tutegale por vermo kaj homo? Tiu Leĝo al leĝoj supera, Leĝo, kiun obeas ja ĉio, Estas Amo, la Forto Mistera, De l’ Kreinto, de l’ Patro, de Dio! Jozefo Wasniewski (Spirito) Mediumo: Porto Carreiro Neto Verko: Mediuma Poemaro