Θεού Λόγος

Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών

Έτος 1ον

Κυριακή 14 Ιουλίου 2013

Αριθμός Φύλλου 6

« Θεού Λόγος », ενημερωτικό εβδομαδιαίο φύλλο με σκοπό την πνευματική και ψυχική ωφέλεια των ενοριτών
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Έκδοση: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών - Κατσανδρή 8 - Αχαρνές - πλατεία Αγίου Γεωργίου
τηλ.: 210-2469823 - e-mail: agiosgeorgiosaxarnes@gmail.com
Web: https://sites.google.com/site/agiosgeorgiosaxarnes
Επιμέλεια: Παπαδόπουλος Ν. Δαυΐδ – Πρωτοψάλτης, Κατηχητής, Υπεύθυνος Διαδυκτιακής Επικοινωνίας
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.

Διανέμεται δωρεάν εκ του Ιερού Ναού.

Σήμερα Κυριακή 14 Ιουλίου 2013 Εορτάζουν – ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ο σοφός
διδάσκαλος της εκκλησίας.
Μνήμη της Δ' Οικουμενικής Συνόδου.
Άγιοι Ακύλας, Παύλος, Ηρωδίων οι Απόστολοι και Άγιος Σωσίων,
πρώτος Επίσκοπος Λευκάδος Άγιος Ιούστος, Όσιος Ονήσιμος ο
θαυματουργός,Άγιος Ιωσήφ ο Ομολογητής, Αρχιεπίσκοπος
Θεσσαλονίκης και αδελφός του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου.
Άγιοι Ακύλας και Ιλάριος, Άγιος Πέτρος ο νέος, Άγιος Ηράκλειος
Όσιος Στέφανος ηγούμενος της Μονής Μάχριστσκ.
Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων της Αγίας Γλυκερίας εκ Ρωσίας.
Άγιοι Πάντες Ιεράρχες εν Νόβγκοροντ της Ρωσίας, Αγιοι Πέντε
Οσιομάρτυρες Λειψών.
Σύναξη των Αγίων Νεομαρτύρων των μετά την άλωση της
Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων.

Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ο σοφός διδάσκαλος της εκκλησίας
Βιογραφία.
Ο Όσιος Νικόδημος γεννήθηκε στη Νάξο το έτος 1749 μ.Χ. από γονείς ευσεβείς και
ενάρετους, τον Αντώνιο και Αναστασία Καλλιβούρση (η οποία εμόνασε στην Ιερά Μονή
Χρυσοστόμου Νάξου, με το όνομα Αγάθη). Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Νικόλαος και
από μικρός έδειχνε ότι ήταν άνθρωπος μεγάλης αρετής και φοβερής ευφυΐας. Τα πρώτα
του γράμματα τα έμαθε στη Νάξο και έπειτα στη σχολή της ίδιας πόλης επέκτεινε τις

γνώσεις του, με δάσκαλο τον αδελφό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Αρχιμανδρίτη
Χρύσανθο. Κατόπιν 16 χρόνων πήγε στην Ελληνική σχολή της Σμύρνης, όπου κοντά σε
φημισμένους διδασκάλους έλαβε ανώτερη παιδεία και αρετή. Μετά από ορισμένες
περιπέτειες, το 1775 μ.Χ. πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί, στη Μονή του Άγιου Διονυσίου
εκάρη μοναχός με το όνομα Νικόδημος. Οι Πατέρες της Μονής, που διέκριναν τα μεγάλα
φυσικά και επίκτητα χαρίσματα του Νικόδημου, τον διόρισαν αναγνώστη και γραμματέα
της Μονής. Στη Μονή αυτή ο Νικόδημος, υπήρξε υπόδειγμα διακονίας και πράξεων
αρετής. Έπειτα αποσύρθηκε σε κάποιο κελί, όπου με ασκητικό τρόπο, επιδόθηκε στη
μελέτη και συγγραφή πολλών οικοδομητικών, θεολογικών και αγιολογικών βιβλίων.
Μεταξύ αυτών είναι ο «Συναξαριστής», το «Εορτοδρόμιον», η «Νέα Κλίμακα», ο
«Αόρατος Πόλεμος» και άλλα πολλά.
Τελικά μετά από διάφορες περιπέτειες, που υπέστη στη βραχύχρονη ζωή του, απεβίωσε
από ημιπληγία, σε ηλικία 60 χρονών, τις πρώτες ορθρινές ώρες της 14ης Ιουλίου του έτους
1809 μ.Χ. στο κελλί των Σκουρταίων, στις Καρυές του Αγίου Όρους. Τα τελευταία του
λόγια ήταν η απάντηση που έδωσε στους μαθητές του όταν τον ρώτησαν αν ησυχάζει:
«Τον Χριστό έβαλα μέσα μου και πως να μη ησυχάσω;». Ενταφιάστηκε στο Λαυριωτικό
Κελί των Σκουρταίων στις Καρυαίς του Άγιου Όρους, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο
πνευματικό συγγραφικό έργο, που σήμερα αποτελεί κεφάλαιο για τον λαό της
Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η Εκκλησία μας επάξια από το έτος 1955 μ.Χ. τον κατέταξε στο Αγιολόγιο της.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Σοφίας χάριτι, Πάτερ κοσμούμενος, σάλπιξ θεόφθογγος, ὤφθης τοῦ Πνεύματος, καὶ
ἀρετῶν ὑφηγητής, Νικόδημε θεηγόρε, πάσι γὰρ παρέθηκας, σωτηρίας διδάγματα, βίου
καθαρότητας, διεκφαίνων τὴν ἔλλαμψιν, τῷ πλούτῳ τῶν ἐνθέων σου λόγων, δι' ὧν ὡς
φῶς τῷ κόσμῳ ἔλαμψας.

Εὐαγγέλιον Κυριακής 14 Ιουλίου 2013
Τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς
συνόδου.
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε´ 14 - 19
14 Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους
κειμένη· 15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν
λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν
πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν
νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ
λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ
παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν
ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος
κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος

μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Ερμηνευτική απόδοση.
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε´ 14 – 19
14 Σεις με το φωτεινόν σας παράδειγμα και τα λόγια του Ευαγγελίου είσθε το
πνευματικόν φως της ανθρωπότητος. Οπως δε μία πόλις που είναι κτισμένη
επάνω στο όρος, δεν ημπορεί να κρυφθή, έτσι και ο ιδικός σας βίος θα υποπίπτη,
είτε το θέλετε είτε όχι, εις την αντίληψιν των ανθρώπων. 15 Και όταν ανάπτουν
λύχνον οι άνθρωποι, δεν τον θέτουν κάτω από τον κάδον, αλλά επάνω στον
λυχνοστάτην, ώστε να φωτίζη όλους εκείνους που ευρίσκονται μέσα στο σπίτι.
16 Το φως λοιπόν (που επήρατε από εμέ και είναι τώρα ιδικόν σας) έτσι ας
λάμψη εμπρός στους ανθρώπους, δια να ίδουν τα καλά σας έργα και δοξάσουν
τον Πατέρα σας τον ουράνιον, που έχει τέτοια ενάρετα τέκνα. 17 Μη νομίσετε
ότι ήλθα να καταλύσω τον νόμον του Μωϋσέως η την διδασκαλίαν των
προφητών. Δεν ήλθα να καταλύσω αυτά, αλλά να τα τηρήσω, να τα εκπληρώσω
και να τα ολοκληρώσω εις ένα τέλειον νόμον. 18 Διότι σας διαβεβαιώ με πάσαν
επισημότητα, ότι έως ότου υπάρχη ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα η ένα
κόμμα, δεν θα παραπέση από τον νόμον, μέχρι την στιγμήν που όλα θα
επαληθεύσουν και θα πραγματοποιηθούν εις την ζωήν και το έργον μου. 19
Εκείνος λοιπόν, που θα παραβή μίαν από τας εντολάς αυτάς, που φαίνονται
μικραί και ασήμαντοι, και διδάξη έτσι τους ανθρώπους, θα ονμασθή ελάχιστος
εις την βασιλείαν των ουρανών. Εκείνος όμως που θα αγωνισθή να τηρήση όλας
τας εντολάς και διδάξη την τήρησιν αυτών και στους ανθρώπους, αυτός θα
ανακηρυχθή μέγας εις την βασιλείαν των ουρανών.

Αποφθέγματα
Η αρετή δεν κρύβεται, όσο και να θέλει κανείς. Όπως ο ήλιος δεν κρύβεται με το
κόσκινο, διότι από τις τρυπούλες θα περάσουν αρκετές ακτίνες.
Γέροντας Παΐσιος
Προσέχετε να μην επαινήτε ένας τον άλλον κατά πρόσωπον, διότι βλάπτει και τους
τελείους ο έπαινος, όχι εσάς όπου είσθε ακόμη αδύνατοι... Μόνον ονειδισμοί και
ταπεινώσεις ωφελούν πνευματικώς τον άνθρωπον. Διότι εξ αυτών γεννάται
ταπείνωσις. Κερδίζει στεφάνους. Υπομένων πνίγει εγωϊσμόν και κενοδοξίαν.
Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)

Προσευχή.
«Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, διάνοιξον τὰ ὦτα καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας μου, τοῦ
ἀκοῦσαί με τὰ λόγιά Σου καὶ συνιέναι καὶ ποιῆσαι τὸ θέλημά Σου, ὅτι πάροικός εἰμι ἐν τῇ
γῇ. Μὴ ἀποκρύψῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ τὰς ἐντολάς Σου, ἀλλὰ ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου
καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσια ἐκ τοῦ Νόμου Σου. Ἐπὶ σοὶ γὰρ ἐλπίζω ὁ Θεός μου, ἵνα Σύ
μου φωτίσεις τὴν διάνοιαν· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ανακοινώσεις.

Ιερά Αγρυπνία

Κάνουμε γνωστό στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τήν
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΙΟΥΛΙΟΥ πρός ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013,
Μνήμη του Αγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, θά
τελεσθεῖ Πανηγυρική Ἱερά Ἀγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Αχαρνών.
Κατά την διάρκεια της αγρυπνίας, θα τεθούν σε προσκύνηση
και αγιασμό τεμάχια από τα ιερά λείψανα του Αγίου Γεωργίου
του τροπαιοφόρου, του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, του
Αγίου Μόδεστου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων
της Αγίας
Μητροδώρας και της Αγίας Νυμφοδώρας,
τα οποία
φυλάσσονται εις τον Ιερό Ναό μας.
Ἔνάρξις ἱεράς ἀγρυπνίας: ὥρα 9.30 μ.μ.
Πέρας ἱεράς ἀγρυπνίας: ὥρα 12.45 π.μ.
Καλοῦνται πάντες οἱ πιστοί γιά πνευματική ὠφέλεια καί ἁγιασμό.

Δραστηριότητες ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Σας υπενθυμίζουμε τις εβδομαδιαίες ενοριακές δραστηριότητές μας.


Τμήματα όλων των βαθμίδων Κατηχητικών Συνάξεων ( κάθε Σάββατο 16-18 μ.μ.
από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάιο ).
Κινηματογραφική λέσχη για νέους (κάθε Κυριακή 17-18.30 μ.μ. ). Βρίσκεται υπό
μελέτη.
Κύκλος Μελέτης Αγ. Γραφής. ( κάθε Τετάρτη 17-18 μ.μ. ).
Οικονομική ενίσχυση σε απόρους.
Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες της Ενορίας
Ιατρική περίθαλψη σε ανασφάλιστους ενορίτες από 2 ( δύο) εθελοντές Γιατρούς
( Παθολόγους ).
Η ενορία μας διαθέτει ποδοσφαιρική ομάδα επ ονόματι "Τροπαιοφόροι"
Συμμετέχοντας στα τουρνουά ποδοσφαίρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου Αχαρνών
και Πετρουπόλεως.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful