SUPORT DE CURS GEOGRAFIE - CLASA A IX A

CAPITOLUL I – PĂMÂNTUL – ENTITATE A UNIVERSULUI UNIVERSUL ŞI SISTEMUL SOLAR Definiţie : Universul este spaţiul în care materia este prezentă în totalitate, sub diversele ei forme de evoluţie şi manifestare. Universul cuprinde : - materia organizată în stele, constelaţii, galaxii (Exemplu: Calea Lactee) - materia neorganizată : prof şi gaze

Definiţie : Sistemul solar reprezintă un sistem de corpuri cereşti alcătuite din : - Soare - Nouă planete : Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto - Sateliţi – Luna este satelitul natural al Pământului - Asteroizi – resturi ale unor planete sfărâmate - Meteoriţi – se numesc popular « stele căzătoare » - Comete – se numesc popular « stele cu coadă »

Forma Pământului este de sferoid, geoid de rotaţie. Mişcările Pământului : a) Mişcarea de rotaţie : este mişcarea pe care o execută Pământul în jurul axei sale în timp de 23 ore, 56 minute, 4,09 secunde, de la Vest spre Est. Consecinţe : succesiunea zilelor şi a nopţilor, variaţia temperaturii zi-noapte, variaţia orei pe glob – formarea fuselor orare. b) Mişcarea de revoluţie : este mişcarea pe care o execută Pământul în jurul Soarelui în timp de 365 zile, 5 ore şi 48 minute. Consecinţe : inegalitatea zilelor şi nopţilor, formarea anotimpurilor, formarea zonelor de căldură.

1

Mineralele – substanţe naturale formate din diferiţi compuşi chimici . minute şi secunde. se notează cu 00  Tropicele – se notează cu 23030’ .  Longitudinea – distanţa faţă de Primul Meridian măsurată în grade.situat la distanţă egală faţă de cei doi poli.de Nord (Arctic) .roci sedimentare . CAPITOLUL III – RELIEFUL TERESTRU 1. în .Rocile – corpuri naturale complexe alcătuite din mai multe minerale – se clasifică. care se notează cu 00 Meridianul de 1800.de Sud (Antarctic)  Paralele – cercuri paralele cu Ecuatorul  Meridianele – semicercuri care unesc cei doi poli.roci magmatice .de Sud (al Capricornului)  Cercurile polare – se notează cu 66030’ . ALCĂTUIREA ŞI STRUCTURA SCOARŢEI .roci metamorfice 2 .se notează cu 900 – Polul Nord – Polul Sud  Ecuatorul . măsurată în grade. minute. Importante sunt Primul meridian.CAPITOLUL II – MĂSURAREA SPAŢIULUI TERESTRU COORDONATELE GEOGRAFICE a) Repere pentru orientarea pe suprafaţa terestră  Polii geografici . secunde. după modul de formare.de Nord (al Racului) . b) Coordonatele geografice  Latitudinea – distanţa faţă de Eciator.

Kilimanjaro) .2.Exemplu: depresiunile. Europa – sudice: America de Sud. prin ieşirea magmei la suprafaţă în urma erupţiilor vulcanice 3 .Continetele se clasifică în – nordice: Asia.de acumulare (Câmpia Română) Relieful bazinelor oceanice: platforma continentală – sub 200m povârnişul (taluzul) continental – 200-6000m fundul oceanic .vulcanici (Kenya.de eroziune .Relieful continentelor: munţii – după modul de formare: .de denudaţie (Mţii Scorpiei) podişurile – altitudini peste 200m – predomină formele de relief cu suprafeţe plane – pot avea altitudini mari – peste 4000m (Tibet) – peste 6000m (Pamir) mici – sub 200m (Dobrogei) dealurile – altitudini peste 200-600m – aspect de culmi rotunjite (Dealurile de Vest) câmpiile – altitudini sub 200m – după modul de formare: .peste 6000m c) Relieful de ordinul III (mezorelieful) . Africa. în : a) Relieful de ordinul I (megarelieful) – continentele şi bazinele oceanice . AGENŢI ŞI PROCESE DE MODELARE A RELIEFULUI Agenţi şi procese geomorfologice: . Antarctica b) Relieful de ordinul II (macrorelieful) .formele de relief pot fi – pozitive (grindurile) – nagative (crovurile) 3. după dimensiune.format prin acţiunea agenţilor externi . America de Nord. RELIEFUL SCOARŢEI TERESTRE Se clasifică. interfluviile d) Relieful de ordinal IV (microrelieful) .interne: formează munţii de încreţire munţii vulcanici.de încreţire (Himalaya) . Australia. văile.

etc.este influenţat de roci şi cuprinde următoarele tipuri: . formează văile. care determină alunecările de teren.relifeul pe structuri cutate – Mţii Pindului Relieful petrografic . cordoanele litorale vântul. cordoanele litorale. alunecărilor de teren Relieful fluvial – se formează sub acţiunea apei .poate fi : de acumulare – plajele. prin eroziune.relieful pe structuri monoclinale – Pod. circurile şi văile glaciare. lagunele de eroziune – prin abraziune sunt afectate falezele - 4 . contribuie la modelarea reliefului 4. prin depunere. formează câmpiile de acumulare. formează dunele de nisip vieţuitoarele. babe – Mţii Bucegi) relieful pe argile şi marne – favorizează formarea ravenelor. cu stalactite şi stacmite . apa. plajele. deltele. unele podişuri şi depresiuni Relieful structural – include formele de relief ale căror caracteristici sunt influenţate de structura geologică: .relieful pe conglomerate – dă naştere la un tip de relief ruiniform (sfincşi.modifică configuraţia liniei de ţărm .Exemplu: pluviodenudaţia torenţii râurile – constituie principalii agenţi modelatori ai scoarţei Relieful litoral . Moldovei .relieful carstic – dezvoltat pe calcare – se formează peşterile. ogaşelor.- externe: atracţia gravitaţională. falezele prin depunere. FORME ŞI TIPURI GENETICE DE RELIEF Relieful tectonic – formarea munţilor de încreţire. prăbuşurile. limanele.