You are on page 1of 2

[Type here] KBSR

Linear berasaskan 3 bidang: - Komunikasi - Manusia dan alam kelilingnya - Perkembangan diri individu

Banding beza strategi KBSR dan KSSR ASPEK
Reka bentuk kurikulum

[Type here] KSSR
Modular berasaskan 6 tunjang: - Komunikasi - Kerohanian, sikap dan nilai - Kemanusiaan - Perkembangan fizikal dan estetika - Sains dan teknologi - Ketrampilan. Dokumen standard kurikulum Tahap 1 (Tahun 1,2 dan 3) - Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Tahap 2 (Tahun 4,5,6) - Mata pelajaran teras dan elektif.

Sukatan Pelajaran Tahap 1 (Tahun 1,2 dan 3) - Mata pelajaran teras, wajib dan tambahan. Tahap 2 (Tahun 4,5,6) - Mata pelajaran teras, wajib dan tambahan. 3M (Membaca, Menulis dan Mengira) Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif Penekanan yang ketara pada pentaksiran sumatif.

Bahan kurikulum Organisasi

Fokus Elemen Pentaksiran

4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul) Kreativiti dan inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat dan komunikasi - Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. - Menggunakan kaedah pentaksiran yang pelbagai. - Bersifat autentik dan holistik.

Rujukan Said, I. B. (2012). Pedagogi Sejarah (DPLI). Perlis: Ismail Said, Jabatan Sains Sosial, Institut Pendidikan Guru, Kampus Perlis. http://noraiani.blogspot.com/2011/12/banding-beza-kbsr-dan-kssr.html

[Type here] Banding beza strategi KBSR dan KSSR [Type here] .