You are on page 1of 11

7. How does relationship grow? Does physical attractiveness influence the liking and love for others?

( Bagaimana hubungan itu berkembang? Apakah mempengaruhi daya tarikan fizikal menyukai dan cinta untuk orang lain ? ) JAWAPAN: Apa itu perhubungan? Menurut Wikipedia Encyclopedia, perhubungan membawa maksud kepada hubungan atau kaitan atau jaringan sosial yang terbina di antara dua individu atau lebih yang melibatkan perasaan, komitmen, kerjasama dan keperluan. Sebagai contoh hubungan di antara ibu dan anak, guru dan murid, pasangan kekasih, penjual dan pelanggan dan lain-lain lagi. Sesebuah perhubungan akan melibatkan proses saling mempengaruhi antara satu sama lain, perkongsian pendapat dan perasaan dan selalunya akan melibatkan satu aktiviti yang dilakukan bersamasama. Perhubungan yang mesra antara individu dengan sahabat dan keluarga dalam kehidupan seharian amat penting untuk memelihara keharmonian dan kesejahteraan hidup. Sebaliknya, hubungan yang tegang antara ibu bapa, suami isteri dan

sebagainya antara faktor yang mempengaruhi jiwa dan masa depan anak-anak mereka. Justeru itu untuk memelihara keharmonian di dalam sesebuah perhubungan, seseorang itu haruslah mempunyai ilmu pengetahuan dan juga kemahiran dalam menjalinkan hubungan bagi memantapkan suasana hubungan yang sedia ada. Ilmu dan kemahiran ini boleh didapati dengan mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan

perhubungan dan juga melalui pengalaman iaitu semasa dalam proses interaksi dan sosialisasi sesama individu di dalam kehidupan seharian. Seseorang individu itu

juga perlu peka dan prihatin kepada aspek-aspek penting yang terkandung dalam pemantapan perhubungan. Aspek-aspek tersebut antaranya adalah kemahiran membina hubungan, berkasih sayang dan lain-lain lagi. Ilmu pengetahuan di dalam bidang ini penting juga

kerana dapat memberi maklumat dan input yang berguna dalam membuat pemilihan

Apabila seseorang itu menjalinkan hubungan dengan seseorang sahabat. Hendrick (1995). hasil berhubung. lagi. kaitan. Ramai yang tidak dapat melaksanakan komitmen ini dalam sebuah perhubungan yang kekal. perhubungan rapat juga 3 merujuk faktor iaitu kepada lekatan perhubungan emosi. dan interdependence (kebergantungan). pasti tidak dapat lari dari mempunyai perasaan terhadap individu tersebut. Menurut Kamus Dewan. Ia menuntut kematangan emosi dan pemikiran untuk menghadapi dan mengendalikan hakikat kehidupan yang sebenar. sahabat. kepada Menurutnya intim relationship sebagai perhubungan disifatkan memiliki sekurang-kurangnya salah satu daripada sifat tersebut iaitu emotional attachment (perasaan sayang menyayangi). communications. Manakala ‘ rapat’ pula didefinisikan sebagai erat. tidak akan ada satu perhubungan yang sejati kerana hanya melalui ikatan cinta. Oleh itu. kuat dan teguh. Kehidupan sosial dan berkeluarga memerlukan banyak komitmen dari segi psikologi dan emosi. kekasih dan teman hidup. sociology. ‘The multidisciplinary area of close relationships includes research from psychology. family studies and other disiplines close and or is concerned (for with interpersonal romantic relationships that can be considered personal example. perhubungan rapat bolehlah didefinisikan sebagai kaitan atau pertalian yang sangat erat dan karib. ‘hubungan’ bermaksud sambungan. menurut ahli Psikologi Sosial Sharon Berhm (1992). relationships. Feldman (1998). karib. semasa dan berikutnya apabila bagaimana berakhirnya menghadapi perpisahan mengendalikan perasaan sesebuah hubungan. need fulfillment (perlukan kepuasan). Dalam Robert S. Tanpa sebarang komitmen. perhubungan yang akan dibincangkan dalam kerja kursus ini adalah berkaitan perhubungan dalam konteks keluarga.pasangan untuk iaitu sebelum menjalinkan atau hubungan. Emotional attachment atau lekatan emosi ialah perasaan positif terhadap seseorang walaupun kadang-kala negatif. friendships. Berdasarkan definisi tersebut. workplace relationship ). Menurut Susan S. rangkaian. Bersatu dalam satu perhubungan adalah juga satu komitmen-komitmen untuk sama-sama berusaha memahami di antara satu sama lain. . yang intim yang untuk sekurang-kurangnya memenuhi (perhubungan mempunyai dan merujuk keperluan close kehendak rapat) kebergantungan. pertalian dan sangkut paut. kepercayaan dan rasa hormat akan wujud satu perhubungan yang kekal dan memuaskan.

Dalam proses ini . Kehadiran ibu bapa. Penetrasi sosial adalah proses untuk meningkatkan keterbukaan dan keakraban dalam sesuatu hubungan. pasti tidak dapat mengelak daripada mempunyai lekatan emosi terhadap sahabat baik kita itu seperti kadang kala kita akan rasa sayang padanya. Interdependence atau kebergantungan merupakan tahap yang saling mempengaruhi dan menyertai beberapa aktiviti serta mereka akan merasa seronok dengan aktiviti tersebut. Semakin terbuka komunikasi yang terjalin. Hubungan akan berkembang dengan maksimanya. ianya akan membentuk kehidupan individu yang lebih bermakna. Sebagai contoh. ia memerlukan tahap kebergantungan terhadap kedua ibu bapanya untuk memenuhi keperluan keselamatan. maka semakin erat hubungan yang terbentuk.Contohnya apabila kita mempunyai seorang sahabat karib di kolej. perkembangan hubungan itu sendiri ada empat tahap yang perlu dilalui agar sesebuah hubungan itu menjadi lebih erat iaitu orientation ( orientasi . secara tidak langsung mereka saling bergantung dan akan mewujudkan satu perhubungan. rakan-rakan. Apabila berjauhan ketika bercuti semester kita akan merinduinya. Menurut Littlejohn ( 1999 ) . Manakala dalam masa yang sama kita juga mempunyai perasaan ingin mencuba dan mengikuti trend rakan-rakan di sekeliling. Contohnya apabila seorang anak kecil. Manusia akan dapat melakukan proses penetrasi sosial apabila hubungan persahabatan mula berkembang. apabila kedua belah pihak saling positif dan terbuka dalam menyampaikan komunikasi. kekasih. Need fulfillment atau keperluan untuk memenuhi atau dipenuhi kehendak oleh individu yang mempunyai perhubungan rapat dengan kita. Bagaimana hubungan itu berkembang? Perhubungan adalah sesuatu yang penting kepada setiap individu kerana melalui perhubungan. kita akan cuba memenuhi kehendak kedua ibubapa dengan rajin belajar dan bertingkah laku seperti yang diasuh mereka. Sikap dua orang individu berfikir secara bersama. komunikasi berkembang dari hubungan yang tidak rapat menjadi lebih dekat dan lebih mengenali manusia lain. anak-anak dan sebagainya amat penting dalam membentuk sesebuah perhubungan. Dan ini akan membina satu hubungan di antara diri kita dan trend terkini yang membuatkan kita terikut-ikut akan budaya tersebut supaya menimbulkan rasa kepuasan dalam diri kita sendiri.

IV. III. Contohnya pengaruh perbezaan budaya. ini akan lebih memudahkan murid memahami dan menerima maklumat yang ingin disampaikan oleh guru. Ia . exploratory affective exchange ( eksplorasi pertukaran afektif ) . maka perkembangan ini akan diteruskan oleh tahap yang berikutnya. menghuraikan. Di dalam tahap ini. Tahap-tahap dalam membina hubungan meliputi tahap Permulaan (Initiating). II.memiliki hubungan yang sangat erat dan membenarkan seseorang itu untuk membuat tindakan dan memberikan tindakbalas yang baik. Contohnya penceramah yang sedang menyampaikan syarahan kepada sekumpulan pelajar.pertukaran ) . dan jenis komunikasi pada setiap tahap hubungan tersebut. Knapp(1984) telah menulis satu analisis lengkap mengenai tahap-tahap membangun. mengalami dan mengakhiri hubungan. Individu mahir menghubungkaitkan sesuatu maklumat dengan isu-isu semasa akan memudahkan hubungan itu terbina. maka di situlah bermulanya perkembangan hubungan pada peringkat pertama. di mana seseorang mendedahkan maklumat yang sangat umun tentang dirinya. Exploratory affective exchange – Proses mengenalpasti faktor yang mempengaruhi pertukaran maklumat. Semasa proses bertukar maklumat. Contohnya dengan menggunakan props dan bahan-bahan maujud di dalam pengajaran dan pembelajaran. Di mana kedua-dua belah pihak sudah berasa selesa di antara satu sama lain. satu hubungan yang sempurna telah pun terbina. Sekiranya penyampaian maklumat itu dapat diterima dan difahami oleh para pelajar. individu harus mengetahui apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi proses pertukaran itu. affective exchange ( pertukaran afektif ) dan stable exchange ( pertukaran yang stabil). Apabila tahap ini dapat diterima oleh semua orang. Stable exchange . Untuk menyampaikan sesuatu maklumat di kalangan kumpulan masyarakat yang tinggal di kampung adalah berbeza dengan kumpulan masyarakat yang tinggal di bandaraya. Empat tahap perkembangan iaitu : I. dan menghubungkaitkan sesuatu maklumat dengan perkara-perkara yang berkaitan. Affective exchange – kemahiran berhujah. Orientation – terdiri dari ramai orang yang berkomunikasi.

Setiap komitmen pada tahap ini umumnya sangat terbatas. Begitu juga dengan . Berdasarkan empat tahap perkembangan ini. keselamatan. kognitif. Manakala dimensi yang ketiga ialah perkembangan emosi merujuk kepada perkembangan perapatan. menyelesaikan masalah dan berkomunikasi. Perkembangan biologi melibatkan asas-asas genetik bagi perkembangan. ahli – ahli psikologi perkembangan ingin memahami dan mengkaji proses-proses perkembangan manusia. emosi dan sosial. Dimensi yang kedua iaitu perkembangan kognitif. menilai. deria dan sistem-sistem tubuh badan. menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana manusia berubah mengikut peredaran masa. rasa percaya. baik komunikasi dan juga kefahaman antara satu sama lain. Oleh sebab itu ahli psikologi perkembangan juga ingin menentukan dari sudut manakah manusia berbeza antara satu sama lain dan mengapa perbezaan ini wujud. Perbezaan ini dapat dilihat berdasarkan kajian psikologi perkembangan yang mempunyai empat dimensi iaitu dimensi perkembangan biologi. penjagaan kesihatan pemakanan. Tahap penggiatan (Intens Ifying) merupakan tahap awal keintiman. pemelajaran. ingatan. menyatakan hasrat dan tujuan kita ingin membina hubungan. Adalah jauh lebih mudah untuk berbual dengan seseorang bila kita mengetahui kita mempunyai suatu persamaan dan perbualan juga lebih menyenangkan. kasih sayang dan cinta. dan awal pengetahuan yang lebih banyak dikumpul. Ia merangkumi pengaruh baka dan persekitaran dalam proses-proses perkembangan.merupakan langkah yang pertama yang dilakukan untuk menyatakan minat. Pada tahap ini kita terus menerus mencari cara-cara membangun beberapa kepentingan yang sama. yang melibatkan perubahanperubahan dalam proses pemikiran. pakaian yang menarik. kognitif. Contohnya jurujual yang sering menggunakan iklaniklan yang menarik. seksual dan sebagainya. pembesaran fizikal pada semua bahagian badan. Tahap ini merupakan tahap yang banyak perubahan dalam perilaku komunikasi. dan menawarkan diskaun-diskaun yang banyak untuk menarik perhatian pelanggan-pelanggan. Tahap kedua ialah tahap di mana membincangkan topik-topik percakapan untuk mengenal diri orang lain. perubahan-perubahan dalam perkembangan motor. tidur. Semua manusia secara universal berubah mengikut cara-cara yang sama tetapi dalam banyak cara tiap-tiap manusia berbeza antara satu sama lain. Tahap ini adalah cara yang aman untuk mengetahui persamaan dan perbezaan-perbezaannya. Biasanya hubungan masih bersifat sambil lalu dan santai. berbagai informasi peribadi.

Tahukah anda tentang pengertian personaliti? Apa hubung kaitnya dengan perhubungan seseorang itu? Sebenarnya. gaya dan personaliti tersendiri. personaliti akan memperihalkan sifat-sifat fizikal. beraksi.proses sosialisasi. Menurut Menninger (1930). rakan sebaya. Personaliti atau sahsiah melambangkan ciri-ciri keperibadian seseorang individu itu. perkembangan moral dan perhubungan dengan rakan sebaya dan keluarga. beremosi. Personaliti individu turut mempengaruhi perkembangan hubungan yang dibina oleh sesetengah individu. berpersepsi dan lain-lain yang membolehkannya dibezakan dengan orang lain. emosi dan kognitif seseorang individu. setiap individu yang wujud di permukaan bumi ini mempunyai sifat. personaliti akan memperlihatkan seseorang individu tersebut secara khusus. rumah tangga. media massa dan masyarakat. Antara faktor-faktor persekitaran itu termasuklah keluarga. sikap. ‘ Cik Siti ialah personaliti yang baik’ atau ‘ Cik Farah ialah personaliti televisyen yang terkenal’. Personaliti dan perkataan Inggeris person adalah dua perkataan yang berkait rapat. tekanan. Perkembangan ini juga melibatkan perkembangan konsep-konsep kendiri dan autonomi. Dalam perbualan sehari-hari. institusi pendidikan. Ia juga melibatkan persoalan-persoalan perkahwinan. maksudnya tidak ada individu yang benar-benar sama dari sifat-sifatnya dan setiap individu adalah unik. gangguan-gangguan emosi dan sebagainya.pelbagai jenis emosi dan perasaan yang lain. kita kerapkali mendengar kenyataan-kenyataan seperti ‘Encik Sharif memang ada personaliti’. potensi dan setengah-setengah penyakit seseorang individu. dan sememangnya mencirikan perbezaan seorang manusia dengan manusia yang lain. personaliti membawa maksud apa-apa yang . kecerdasan. Akhir sekali perkembangan sosial menekankan soal proses . Faktor genetik merujuk kepada faktor baka. Manakala persekitaran pula memang memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi personaliti seseorang individu. Dikalangan individu juga berbeza-beza. Oleh itu. kerjaya dan pekerjaan. tetapi berkongsi sama beberapa sifat tertentu dengan orang lain. personaliti adalah sifat-sifat yang ada pada seseorang individu seperti cara ia berfikir. Kesemua unsur ini akan mempengaruhi personaliti seseorang individu. Pada umumnya. Pembentukan personaliti seseorang individu adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Baka akan menentukan saiz badan (fizikal).

Konsep pertumbuhan dan perkembangan di dalam teori personaliti adalah berhubung rapat dengan proses perkembangan membina hubungan. tertib. . Contohnya budaya yang ada di kalangan rakyat Negara Jepun. Ini berlaku kerana sesetengah mereka datang dari keluarga yang berbeza. Budaya ini membuatkan orang Jepun orang yang terpengaruh. sama ada mesra dan banyak memberi kasih sayang atau dingin dan membenci. pengalaman anak pertama mungkin berbeza yang dialami oleh anak bongsu. Bagaimana mereka membina hubungan dengan rakanrakan mereka? Ada murid yang hanya duduk diam dan tidak mahu bermain dengan rakan-rakan yang masih belum mereka kenali. Personaliti seseorang dinilai melalui cara dia berjaya mendapatkan tindak balas yang positif daripada orang lain dalam pelbagai situasi. Mereka mudah mempengaruhi orang lain dan ini akan menggalakkan pembinaan hubungan. apabila seseorang itu ingin menjalinkan sesuatu perhubungan. Satu tafsiran tentang pertumbuhan dan perkembangan mengambil kira perubahan struktur organisme daripada peringkat bayi hingga dewasa. Ini adalah kerana pengertian personaliti itu merujuk kepada kemahiran sosial. Ini kita boleh kaitkan dengan situasi hari pertama persekolahan untuk murid prasekolah. berdisiplin dan taat kepada pemerintah. Satu perbezaan yang nyata ialah pengaruh keluarga. Faktor persekitaran lain juga menyebabkan perbezaan antara individu dalam satu budaya atau kelas sosial. Budaya mereka yang bersopan santun. terdapat juga perbezaan pengalaman bagi anak-anak daripada keluarga yang sama. Antara faktor-faktor persekitaran dalam pembentukan personaliti ialah pengalaman yang dilalui oleh seseorang sebagai ahli dalam satu kelompok yang mempunyai budaya tertentu. Setiap pola tingkah laku ibu bapa member kesan kepada pembentukan personaliti anak. Terdapat berbagai-bagai cara ibu bapa berhubung dengan anak-anak mereka. Maksudnya di sini ialah selain terdapatnya perbezaan pola tingkah laku di kalangan keluarga yang berlainan. Sudah menjadi fitrah manusia. Misalnya. Ia juga merujuk kepada perhubungan antara kedua-dua ibu bapa semasa anak-anak membesar. dan juga segala perkembangan yang berlaku dalam proses tersebut. Banyak kajian yang telah dibuat oleh ahli psikologi tentang perbezaan di kalangan keluarga dan kemudiannya terdapat pula fokus kepada kajian tentang perbezaan yang wujud di kalangan ahliahli dalma sesebuah keluarga. Ada murid yang sudah boleh bermain dengan rakan-rakan yang baru mereka kenali.sebenarnya yang menghuraikan tentang seseorang. terlalu memberi perlindungan atau menyedari tentang keperluan anak untuk bebas dan berdikari. seseorang akan menilai personaliti orang yang akan berhubungan dengan dirinya.

Apabila diri dikuasai oleh cinta. fitrah juga boleh dilihat dari segi wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabinya-nabinya.sebelah muka ialah sifat semula jadi manusia manakala sebelah lagi ialah wahyu. Apakah hubungan mempengaruhi daya tarikan fizikal menyukai dan cinta untuk orang lain? Perbezaan antara perasaan suka dan cinta ialah SUKA akan menimbulkan perasaan hormat dan penilaian secara positif terhadap individu lain. sayang. CINTA membuatkan seseorang itu berasa asyik dan membuatkannya ingin selalu bersama-sama pasangannya. Seseorang individu . apabila lelaki dan perempuan dipasangkan dalam satu majlis. Keadaan ini ibarat sekeping syiling. pada kebiasaannya mempunyai perasaan emosi dan naluri yang sangat tinggi. Pertama. Apabila berjauhan ketika bercuti semester kita akan merinduinya. Hal ini dijelaskan lagi oleh ahli psikologi George Levinger. Akan tetapi. Perasaan seperti ini adalah normal dan sememangnya sudah menjadi lumrah dalam bercinta. Perasaan ini lahir dari satu perhubungan yang erat dan mendalam.Hal ini kerana. Individu yang bercinta. fitrah boleh dipandang dari dua sudut. pasti tidak dapat lari dari mempunyai perasaan terhadap individu tersebut. Apabila seseorang itu menjalinkan hubungan dengan seseorang sahabat. Dapatan dari satu kajian yang dibuat oleh Elaine Hatfield dan rakan-rakannya mendapati. ketidakstabilan emosi akan berlaku dan individu-individu yang bercinta mungkin akan mengalami perasaan cemburu dalam sesetengah keadaan tertentu. Beliau menjelaskan terdapat tiga tahap perhubungan asas iaitu tahap pertama Kesedaran ( Awareness ). Bagi sesetengah ahli psikologi. Contohnya apabila kita mempunyai seorang sahabat karib di kolej. fitrah manusia merujuk kepada sifat semula jadi yang terdapat pada setiap insan. maka akan wujudlah perasaan suka. Apabila sesuatu hubungan itu berkembang. telah menunjukkan ‘tarikan fizikal’ memainkan peranan utama dalam menentukan sama ada individu tertentu disukai oleh pasangannya atau tidak. cinta adalah sesuatu yang bersifat peribadi . Menurut Hasan Langgulung. fitrah boleh dimaksudkan sebagai sifat-sifat semula jadi manusia atau sifat-sifat Tuhan yang menjadi potensi manusia sejak lahir lagi. kasih dan cinta. pasti tidak dapat mengelak daripada mempunyai lekatan emosi terhadap sahabat baik kita itu seperti kadang kala kita akan rasa sayang padanya.

lebih lagilah penampilan dirinya yang dapat dilihat.yang menyedari terdapat individu lain contohnya seseorang yang dilihat dalam bilik kuliah.Schwartz ). Seseorang itu mungkin membentuk satu impresi terhadapnya tetapi tidak berlaku interaksi antara mereka. Ia merupakan satu hubungan dengan seseorang yang amat kita ambil berat tentang pelbagai aspek kehidupannya. temujanji yang berikutnya sehingga membawa kepada perhubungan yang lebih erat. John D. Peringkat ini merupakan kontak-kontak permulaan di antara dua individu yang belum saling mengenal antara satu sama lain. Pelbagai tarikan yang ada pada seseorang individu dan antaranya ialah fizikal. cinta adalah suatu perasaan yang jauh lebih kuat berbanding ‘suka’. Apabila seseorang mula menyukai dan mencintai seseorang. Delamater. Manakala tahap yang ketiga ialah Saling Membalas ( Mutuality ). semestinya ada daya penarik yang menyebabkan timbulnya perasaan ini. seterusnya. Sholam H. kepuasan dan keperluan individu yang dicintai itu sama dengan keperluan dan kepuasan diri sendiri. Apabila kita menyukai seseorang. Andrew Michener. Perhubungan ini diperkuatkan lagi dengan Tarikan Fizikal yang didapati beroperasi mengikut empat tahap perkembangan iaitu sewaktu temujanji pertama. Peringkat di mana terdapatnya kontak-kontak perhubungan yang semakin kerap. Interaksi di antara individu lebih bersifat peribadi dan hubungan yang saling bergantung lebih mendalam. Seronok untuk kita melihat setiap perkembangan dan pergerakannya. Kepentingan. Daya tarikan fizikal penting kerana ia mampu menaikkan taraf sosial . Menurut tiga ahli psikologi ( H. Tahap kedua ialah Kontak Permukaan ( Surface Contact ). Dalam peringkat ini juga individu akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman antara satu sama lain serta norma peribadi yang mana secara tidak rasmi mengawal perhubungan mereka. Lebih kita menyukai seseorang individu itu. Ia juga termasuk interaksi yang berulang-ulang yang berlandaskan peranan seperti interaksi perseorangan antara seorang pegawai dengan pekerja bawahannya. setiap tindak tanduk atau perlakuannya menarik di mata kita dan menimbulkan satu perasaan ingin tahu yang membuak-buak dan teruja.

Sudah menjadi fitrah manusia ( wanita ) untuk menampakkan diri agar kelihatan atau dipandang cantik.000 individu mendapati sesorang yang merasakan dirinya tidak mempunyai tarikan fizikal yang menarik akan dapat memperolehi pendapatan 13% lebih kurang berbanding dengan individu yang merasakan dirinya memiliki tarikan fizikal yang tidak menarik. popular dan ceria.dan penghargaan kendiri individu apabila berpasangan dengan individu yang mempunyai kecantikan fizikal sebagai daya penarik. Rupa paras yang cantik dan sempurna sememangnya menjadi daya tarikan fizikal seseorang itu. . tanggapan pertama yang terpapar di minda ialah individu yang mempunyai paras rupa yang cantik adalah individu yang baik. Apabila kita membincangkan tentang mempunyai daya penarik dan tidak mempunyai daya penarik. mereka menjadikan tarikan fizikal sebagai kayu pengukur keupayaan dan kebolehan mereka. Antara agen yang boleh memainkan peranan sebagai daya penarik ialah wanita. dagu yang kecil. tulang pipi yang menyerlah dan dagu yang besar dan berlekuk. daya tarikan bermakna menimbulkan rasa kasih. Tidak kira lelaki atau perempuan. Allah itu sendiri cantik dan suka kepada kecantikan. Individu yang menarik dirumuskan sebagai individu yang ekstrovert. Ciri-ciri kecantikkan fizikal seseorang wanita adalah seperti memiliki mata yang bulat. mempengaruhi atau menggoda hati orang lain dan membangkitkan perhatian atau minat seseorang. lelaki dan wanita akan dinilai tinggi sekiranya mempunyai pasangan yang cantik ataupun tampan. Menurut Kamus Dewan ( 1970: 1192 ). faktor mental iaitu dalaman dan faktor kerohanian iaitu membentuk roh. bulu kening yang tinggi dan tulang pipi yang timbul manakala ciri ketampanan lelaki adalah memiliki sepasang mata yang besar. Terdapat beberapa faktor di mana kecantikan itu boleh dibentuk iaitu faktor fizikal iaitu luaran. oleh itu manusia sendiri harus meletakkan kecantikan pada dirinya. Namun Islam ada menggariskan panduan untuk muslimah yang mementingkan kecantikan yang hakiki. Kebiasaan. Hasil kajian mendapati individu yang mendapat perhatian yang secukupnya daripada keluarga dan orang sekeliling merupakan seorang yang mempunyai daya penarik yang baik. Satu kajian yang dilakukan oleh London Guildhall University ke atas 11. Ini bergantung kepada konsep kendiri seseorang.

biadap dan lain-lain. maka kemungkinan hubungan ini akan terus berlanjutan. daya tarikan fizikal bukan sahaja dinilai melalui paras rupa yang menarik. Charles Schwab mengatakan “Murah hati dalam penerimaan dan setia dalam memberi perhargaan ”. jujur dan amanah. Persepsi istilah cantik itu sebenarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terdapat di dalam diri seseorang.Dalam satu kajian lain ada mengatakan seseorang membuat tanggapan mengenai daya penarik fizikal dengan hanya ‘melihat apa yang mereka nampak’ tetapi juga ‘apa yang mereka tahu tentang seseorang itu’. Kejayaan membina hubungan sesama manusia bererti membuat orang lain atau sesiapa sahaja menyukai anda. tidak jujur. Itulah seni terpenting dalam membina hubungan dengan manusia. Individu yang mempunyai karakter personaliti yang positif seperti bijak. berbudi bahasa. setiap manusia melakukan komunikasi untuk keperluannya agar dapat dipenuhi oleh orang lain. rajin. ada pergantungan di antara keduanya. bengis. untuk saling mengisi kekurangan serta kelebihan masing-masing dan apabila ikatan hubungan yang terjalin tersebut dirasa menguntungkan. jujur dan amanah merupakan individu yang lebih mempunyai daya tarikan fizikal berbanding dengan individu yang mempunyai karakter personaliti yang negatif seperti materialistik. Siapa yang tidak ingin untuk disukai dan dicintai oleh semua orang. . manusia akan terus menerus menjalin sebuah ikatan hubungan. berketrampilan menarik dan lain-lain turut mempengaruhi pembentukan persona bagi setiap individu. agar berjaya dalam menjalinkan hubungan dengan manusia. tubuh badan yang menggiurkan tetapi nilai-nilai murni yang terdapat di dalam diri individu turut memberi impak kepada hal berkenaan. Justeru itu . Dalam pergantungan itu. Nilai-nilai menghormati orang lain. Kesimpulannya di sini. Dengan demikian. rajin. lucu. baik hati.