AGENSI SUKAN NASIONAL

Agensi-agensi sukan di dan Malaysia merupakan aktiviti organisasi sukan yang negara. bertanggungjawab merancang membangunkan

Kepentingan sukan kini bukan hanya sebagai aktiviti mengisi masa lapang tetapi sudah menjadi satu agenda negara yang penting dalam pembangunan. Ianya merupakan salah satu elemen penting bagi menghasilkan masyarakat yang sihat dan cergas. Berdasarkan atas kepentingan ini kerajaan telah mengirakan langkah dengan memperkemas dan mempertingkat kemampuan agensi-agensi sukan nasional agar seiring dengan inspirasi nasional. Bagi memudahkan anda memahami fungsi dan peranan utama agensi sukan nasional yang menjadi tulang belakang pembangunan sukan negara anda akan diperkenalkan dengan agensi-agensi utama yang bertanggungjawab kepada pembangunan sukan di Malaysia.

Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
Kementerian Belia dan Sukan (KBS) telah diamanahkan untuk melaksanakan dasar-dasar Kerajaan Malaysia khususnya dalam pembangunan Belia dan Sukan. Sejarah penubuhan Kementerian ini bermula dengan tertubuhnya Bahagian

Kebudayaan di bawah Kementerian Kebajikan Masyarakat dalam tahun 1953. Pada tahun 1964, Bahagian Kebudayaan dipindahkan di bawah Kementerian

Penerangan. Dengan Pemindahan ini juga dua lagi bahagian telah diwujudkan iaitu Bahagian Sukan dan Bahagian Belia. Memandangkan betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh

Bahagian Belia dan Bahagian Kebudayaan dalam konteks pembangunan, kerajaan telah menggabungkan tiga aspek penting iaitu Kebudayaan, Belia dan Sukan untuk dikendalikan di bawah satu Kementerian yang dikenali sebagai

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada 1972. Pada 20 Mei 1987, Kementerian ini sekali lagi berubah, di mana Bahagian Kebudayaan telah

dipindahkan pula di bawah portfolio Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Dengan pemindahan ini, Kementerian kini dikenali sebagai

Kementerian Belia dan Sukan Malaysia

gov.  Memberi penekanan kepada perubahan sikap bagi membentuk belia yang bertanggungjawab. dinamik. Melahirkan tenaga kerja mahir dan berkualiti di dalam bidang-bidang berkenaan ke arah memenuhi sebahagian keperluan industri negara.OBJEKTIF DAN FUNGSI KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN Objektif utama Kementerian Belia dan Sukan adalah untuk: Membina satu masyarakat belia yang bersatu padu. Menyemarakkan penyertaan rakyat mengamalkan cara hidup yang aktif dan sihat melalui konsep "Sukan Untuk Semua" dan pengenalan konsep "Malaysia Cergas"   Meningkatkan pencapaian sukan ke arah kecemerlangan di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. berdaya maju dan mempunyai daya kepimpinan  yang baik melalui berbagai program yang diadakan di peringkat daerah. berakhlak tinggi dan bergerak maju dalam bidang ekonomi dan sosial serta membina satu masyarakat yang sihat dan cergas ke arah perpaduan negara. Fungsi Kementerian Belia dan Sukan adalah:  Melengkapkan belia-belia dengan pelbagai latihan dan kemahiran vokasional serta sifat-sifat keusahawanan supaya mereka berdikari melalui kursus secara formal di Institut-institut Kemahiran Belia Negara (IKBN). berdisiplin. kebangsaan dan antarabangsa.kbs. Laman web : www.my . negeri.

Antara objektif utama MSN adalah seperti berikut:  Memaju dan mempertingkatkan prestasi atlet Negara daripada peringkat Tunas. Pelapis dan Elit bagi menyertai pertandingan-pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa.A. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan(nama Kementerian Belia Dan Sukan ketika itu). Pada peringkat awal penubuhannya sukan prestasi tinggi diletakkan di bawah tanggungjawab Bahagian Sukan.B. Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 21 Februari 1972. Menyediakan peluang penyertaan yang lebih luas di bidang sukan peringkat negeri dan daerah. dokumentasi. Tun Abdul Razak b. pencapaian cemerlang dalam sukan-sukan di pertandingan di peringkat tertinggi. perpustakaan. majlis-majlis sukan negeri. pegawai teknikal dan pegawai pentadbir sukan tempatan. satu usaha bersama telah dimulakan dengan melibatkan secara langsung semua agensi kerajaan dan bukan kerajaan. pengetahuan dan kemahiran jurulatih. penyelidikan sains serta perubatan sukan. Jika penubuhan MSN adalah seiring ke dengan arah diteluskan Dasar matlamat utama iaitu dan Sukan Negara pembangunan bertanggungjawab sepenuhnya penggalakan. . khidmat nasihat. institusi pengajian tinggi. Bakat. Menyediakan program-program perkhidmatan. badan-badan sukarela serta orang perseorangan telah diusahakan supaya mutu sukan negara dapat mencapai prestasi yang terbaik MSN mula disusun semula pada tahun 1981 bagi tujuan memperkemas dan mempertingkat fungsinya dengan objektif utama mengembang dan membangunkan sukan khusus bagi sukan berprestasi tinggi. pertubuhanpertubuhan sukan tanah air. kepakaran. Untuk mencapai matlamat penubuhan Majlis. Datuk Hussein.Majlis Sukan Negara Majlis Sukan Negara (MSN) telah ditubuhkan di bawah Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971 dan Akta Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). Majlis pelancaran MSN secara rasminya telah disempurnakan oleh Y.    Mempertingkatkan kualiti.

Membantu. antaranya adalah: 1. Program Pembangunan Atlet 2. jurulatih dan pentadbir sukan sebagai dorongan ke arah peningkatan prestasi yang tinggi.   Memperuntukkan Skim Galakan dan ganjaran untuk atlet. Kemudahan Sukan 6.gov. MOM adalah merupakan sebuah organisasi sukan yang diiktiraf penglibatan dan . negeri dan kebangsaan.my/ Majlis Olimpik Malaysia Majlis Olimpik Malaysia (MOM) telah diasaskan penubuhan dan pendaftarannya pada tahun 1953 sebagai sebuah badan bukan kerajaan di bawah Akta Pendaftaran Pertubuhan 1966. Khidmat Sains dan Perubatan Sukan 3. Pengurusan dan Kepegawaian Sukan 5. Membantu memperkemaskan jentera pentadbiran Majlis Sukan Negeri dan merancang bersama pelaksanaan program pembangunan sukan peringkat kebangsaan. pendaftaran MOM kini didaftarkan di bawah Pejabat Pesuruhjaya Sukan di bawah pentadbiran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Menyelaras pengelolaan Sukan Malaysia. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB MSN MSN telah menggariskan beberapa peranan dan tanggungjawab utamanya dalam memastikan perancangan dan pembangunan sukan negara mencapai hasrat dan visi dan misinya.nsc. memperbaiki dan memperkemaskan persatuan dan pertubuhan sukan peringkat daerah. Bantuan Organisasi dan Khidmat Sokongan kepada Persatuan Sukan Laman Web : http://www.   Merancang dan menguruskan kemudahan sukan yang diletakkan di bawah tanggungjawab Majlis. Pembangunan Kurikulum Dan Kejurulatihan 4. Skim Penggalakan dan Anugerah Sukan 7. Setelah wujudnya Akta Pembangunan Sukan 1997.

my/web/ sukan mewakili Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia MSSM ditubuhkan pada bulan Februari 1958 dengan nama Majlis Sukan Sekolahsekolah Persekutuan Malaya. (d) Menyelaras segala kaedah dan undang-undang pertandingan sukan sekolah di peringkat kebangsaan dan negeri. Laman web : http://www.olympic. Selain daripada diiktiraf oleh IOC.org.penyertaannya Persekutuan dalam Sukan Jawatankuasa Antarabangsa Olimpik Antarabangsa MOM (IOC) sejak dan 1954 (IFS). (e) Bekerjasama dengan mana-mana badan sukan lain atau pertubuhan- pertubuhan sukan jika perlu. antaranya seperti: (a) Association of National Olympic Committee (ANOC) (b) Olympic Council of Asia (OCA) (c) Southeast Asian Games Federation (SEAGF) (d) Commonwealth Games Federation (CGF) (e) International Assembly of National Confederation of Sports Penyertaan yang diwujudkan ini telah melayakkan MOM untuk menjadi badan utama negara yang membolehkan penyertaan dalam kejohanan sukan seperti Sukan Asia. (KPM) Pada tahun 1968 ditukarkan nama kepada Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Ianya yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Sukan SEA dan Sukan Komanwel. Penglibatan melayakkannya menjadi badan utama di negara ini dalam penyertaan di sukan Olimpik. . MOM juga diterima baik sebagai ahli gabungan oleh beberapa badan sukan utama antarabangsa. (c) Mengelola dan menjalankan kursus kejurulatihan dan kepegawaian sukan sekolah. memajukan. Ahli kepada MOM adalah terdiri dari Persatuan Sukan Kebangsaan yang juga merupakan persatuan setiap jenis sukan di Malaysia dan diiktiraf Oleh IFS. (b) Menganjurkan dan menjalankan semua aktiviti sukan sekolah sama ada di peringkat negeri. memelihara dan mengatur aktiviti-aktiviti sukan. Antara objektif utama MSSM: (a) Menggalakkan. kebangsaan dan antarabangsa.

Melalui program ini bakat-bakat yang berpotensi di peringkat MSSM dapat dikenal pasti dan diberi bimbingan secara khusus untuk menjadi atlet negara. (g) Membuat syor-syor kepada kerajaan mengenai cara. (b) Jawatankuasa Kewangan MSSM yang mentadbir kewangan MSSM. (d) Jawatankuasa MSSM Negeri yang menjalankan fungsi MSSM di peringkat negeri. STRUKTUR ORGANISASI MSSM Organisasi MSSM Lembaga diuruskan oleh sebuah lembaga yang dikenali sebagai Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia. skuasy dan gimnastik. melaksanakan dan membantu dalam melaksanakan syor-syor itu. badminton. Antara bidang kuasa MSSM ianya berperanan memberi nasihat kepada Menteri Pelajaran berhubung perkara-perkara pembangunan dan pengurusan . Lembaga Pengurusan Pengurusan MSSM boleh menubuhkan jawatankuasa atau jawatan tertentu bagi melicinkan fungsi MSSM sendiri. telah menjadi semakin popular di kalangan murid sekolah. Antara jawatankuasa yang telah diwujudkan adalah seperti (a) Jawatankuasa Kerja MSSM yang menjadi tunjang kepada kelancaran fungsi MSSM. langkah dan dasar yang patut diambil bagi kemajuan sukan sekolah dan jika diluluskan oleh kerajaan. (e) Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan yang terdiri daripada pakar-pakar dalam setiap permainan atau acara yang dipertandingkan di peringkat MSSM. (c) Sekretariat MSSM yang menjadi urus setia kepada MSSM dan Lembaga Pengurusan.(f) Memaju dan meningkatkan prestasi sukan keseluruhannya di Malaysia. bola sepak. Antara acara-acara wajib yang dipertandingkan di peringkat kejohanan MSSSM adalah seperti olahraga. MSSM memberikan peluang kepada pelajar sekolah di seluruh Malaysia untuk mengambil bahagian dalam pelbagai disiplin sukan. Acara yang diperkenalkan oleh MSSM melalui kejohanan yang dianjurkan. MSSM juga sentiasa memberi penghargaan kepada atlet dengan memberikan pelbagai anugerah sebagai satu penghargaan kepada atletnya. renang. antara anugerah-anugerah tersebut adalah seperti anugerah MSSM/MILO dan Junior Olympic Award.

gov.my/eps/ PERSATUAN-PERSATUAN SUKAN DI MALAYSIA Persatuan sukan di Malaysia secara tradisionalnya diurus dan ditadbir secara sukarela sejak sebelum merdeka lagi. Untuk menambahkan kefahaman anda. Setiap persatuan sukan ini adalah diwajibkan untuk menjadi ahli gabungan kepada Majlis Olimpik Malaysia bagi melayakkan persatuan sukan untuk menghantar pasukan bertanding mewakili negara di pelbagai kejohanan di peringkat antarabangsa. Persatuan ini bertanggungjawab kepada pentadbiran dan pengembangan sukan ini ke pelbagai peringkat hingga ke akar umbi. MSSM juga mempunyai bidang kuasa mengeluarkan arahan berkaitan kepada Jawatankuasa MSS Negeri.sukan. penganjuran kejohanan dan pertandingan. beberapa buah persatuan sukan diketengahkan kepada anda dalam topik ini. Di samping itu juga persatuan ini juga diiktiraf dan diperakui penglibatannya di peringkat antarabangsa oleh Federasi Bowling Asia (ABF). Fungsi utama persatuan-persatuan sukan ini adalah bertindak sebagai badan utama bagi setiap disiplin sukan. KONGRESS TENPIN BOWLING MALAYSIA (MTBC) Kongres Tenpin Boling Malaysia adalah merupakan persatuan sukan kebangsaan yang mewakili sukan boling di Malaysia. aktiviti pengenalan dan pengembangan permainan dan sebagainya. Antara contoh tanggungjawab biasa yang dilaksanakan adalah seperti penguatkuasaan undang-undang rasmi permainan. Sekretariat Negeri dan mana-mana pegawai dari Kementerian Pelajaran Malaysia atau institusi pendidikan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan hal ehwal sukan. Persatuan Tenpin Boling . Laman web : http://www. Persatuan ini mendapat pengiktirafan dari Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Olimpik Malaysia. Dengan wujudnya Dasar Sukan Negara (1988) dan Akta Pembangunan Sukan (1997) kini persatuan sukan di Malaysia telah diberikan perhatian dan sokongan yang serius oleh Kerajaan khususnya melalui Kementerian Belia dan Sukan Malaysia kemajuan setiap disiplin sukan di dalam memastikan perkembangan dan negara terjamin.moe.

Laman web : http://www. Sports Excel. Selangor menjadi Persatuan Negeri pertama yang ditubuhkan dan seterusnya diikuti oleh negeri lain iaitu Perak.my/ PERSEKUTUAN KEBANGSAAN BERBASIKAL MALAYSIA Sukan Lumba Basikal dipercayai mula diperkenalkan di Malaysia sebelum tahun 1938 oleh tentera British. Bantuan diterima melalui Program Jaya ’98 untuk menyediakan atlet ke arah Sukan Komanwel dan Sukan Asia. Melaka. Malaysia Airlines and Antioni Sdn Bhd.Dunia (WTBA) dan Federation International des Quilleurs (FIQ). Sukan Lumba Basikal mula menerima bantuan dan sokongan sepenuhnya apabila sukan ini dipertandingkan di dalam Temasya Komanwel dan Temasya Sukan Asia 1998. Pada masa yang sama. Jennings (seorang pegawai dari tentera New Zealand) dengan keahlian dari Negeri Selangor. persatuan telah diterima sebagai ahli gabungan kepada Kesatuan Berbasikal Antarabangsa (Union Cycliste Internationale – UCI) dan pada masa yang sama diterima sebagai ahli gabungan Majlis Olimpik Malaysia.org. Gurchan Singh dan Kapten C. Objektif utama persatuan ini adalah menggalak dan memperkembangkan sukan boling ke pelbagai peringkat di samping keutamaan cemerlang dalam setiap penyertaan dalam pelbagai peringkat pertandingan.O. program pembangunan dan penggalakan. Keahlian dalam persatuan ini dianggotai oleh 14 persatuan tenpin boling peringkat negeri.mtbc. Canon Marketing (M) Sdn Bhd. Program ini telah dimulakan sejak tahun 2002 bersama-sama dengan pelancaran . Namun ianya mula dipertandingkan secara terancang mulai tahun 1938 di sekitar Lembah Kelang melalui acara lumba basikal jalan raya. Perak and Pulau Pinang sebagai ahli gabungan dengan pendaftaran persatuan RSM 146/55. Melalui program “Partner in Sports” persatuan ini mendapat tajaan dari Sri Jentayu Sdn Bhd di samping bantuan penajaan lain dari seperti Nestle Products (Milo). Pada 5 Mac 1960. Persatuan ini juga aktif menjalankan pelbagai program seperti kejohanan di pelbagai peringkat. Melaka dan Pulau Pinang. Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia ditubuhkan pada tahun 1953 oleh Mr. atlet yang menjalani latihan ini diserapkan dalam pasukan Negara menyertai Jelajah Le Tour de Langkawi yang mula dianjurkan pada tahun 1996. Persatuan ini disokong oleh penglibatan dari pelbagai syarikat korporat yang menaja program.

(d) Sedaya upaya menangani isu-isu yang bersangkutan dengan pertikaian di kalangan anggota gabungan ataupun berhadapan dengan isu-isu semasa.my/ . Persatuan ini telah didaftar dengan Pesuruhjaya sukan selari dengan kehendak Akta Pembangunan Sukan 1997.org.mncf. mempromosi dan bertanggungjawab kepada kemajuan sukan badminton di Malaysia. Laman web : http://www.org. (b) Mengurus dan mengawasi semua kejohanan dan pertandingan yang dianjurkan oleh BAM dan organisasi lain. Ada sebahagian dari atlet yang dikumpulkan ini telah menyertai skuad pelapes negara sejak tahun 1999 iaitu ketika persiapan ke arah Sukan SEA 2001.Program Gemilang 2006. Laman web : http://www. Pendaftaran semula Pertubuhan Pembangunan Persekutuan Sukan Kebangsaan di mana Berbasikal nombor Malaysia di bawah Akta 1997 pendaftarannya ialah 002/98 dan didaftarkan pada 8 Mei 1998. Persatuan ini merupakan ahli gabungan kepada Konfederasi Badminton Antarabangsa (IBF). (c) Memastikan pemantauan dan penguatkuasaan penggunaan kaedah dan undang-udang permainan yang telah ditetapkan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh BAM.my/ PERSATUAN BADMINTON MALAYSIA (BAM) Persatuan Badminton Malaysia merupakan badan induk yang utama kepada sukan badminton.bam. Antara objektif utama Persatuan Badminton Malaysia (BAM) adalah: (a) Menggalak. Konfederasi Badminton Asia dan juga dari Majlis Olimpik Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful