P. 1
tăng cường công tác ĐTM

tăng cường công tác ĐTM

|Views: 0|Likes:
Published by tanhuy

More info:

Published by: tanhuy on Jul 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

h gửi: - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3182/BTNMT-TCMT ngày 10/9/2012 về việc tăng cường công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Công văn số 3248/BTNMT-TCMT ngày 14/9/2012 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh chỉ đạo để thực hiện như sau: 1. Sở Tài nguyên và Môi trường. - Chỉ tiếp nhận hồ sơ đề án bảo vệ môi trường của các khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản suất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ (Sau đây gọi tắt là Nghị định 29). - Trước khi thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ do chủ cơ sở gửi đến, phải thông báo bằng văn bản cho cấp có thẩm quyền để xử lý các vi phạm của chủ cơ sở theo quy định của Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. - Nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) để phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường ngay từ khâu xem xét, phê duyệt dự án đầu tư. - Tăng cường kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các quy định về công tác sau thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về công tác sau thẩm định báo cáo ĐTM. - Kiểm tra, đôn đốc các dự án đầu tư đã được các cơ quan trung ương phê duyệt báo cáo ĐTM thực hiện các quy định về công tác sau thẩm định báo cáo đánh gi á tác động môi trường; báo cáo kịp thời cho cơ quan trung ương về những trường hợp vi phạm để phối hơp xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. - Kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và các đối tượng đã có Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM đã đi vào hoạt động sau ngày 01 tháng 7 năm 2006 nhưng chưa được cấp giấy xác nhận về việc đã thực hiện các yêu cầu của Quyết định phê duyệt phê duyệt báo cáo ĐTM khẩn trương lập hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt, xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện gửi cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt, xác nhận theo quy định của pháp luật trước ngày 05 tháng 6 năm 2013 theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 29. - Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường (CBM); Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường của bản CBM và báo cáo định kỳ theo các quy định tại Điều 38 Nghị định số 29 và Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

phê duyệt chiến lược. Sở Kế hoạch và Đầu tư. giảm thiểu rủi ro môi trường . trình phê duyệt dự án đầu tư phải đảm bảo các điều kiện để các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án.Không thẩm định. kế hoạch để phòng ngừa. .Nâng cao chất lượng công tác ĐMC và sử dụng kết quả công tác này trong quá trình lập. thẩm định.Khi xem xét. không cho phép các dự án đầu tư triển khai thực hiện khi chưa được phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc chưa được đăng ký bản CBM. công tác sau thẩm định báo cáo ĐTM theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 29 và Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ tài nguyên và Môi trường. . 2. .. quy hoạch./.Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM. trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->