You are on page 1of 4

Hướng dẫn cấu hình dns vào facebook 1 – click vào biểu tượng sóng wifi hoặc mạng

dây

2 Lựa chọn tên mạng wifi đang kết nối ,ấn chuột phải chọn status

3 Sau khi hiển thị cửa sổ mới

Chọn properties > .

Kéo chuột xuống tìm dòng internet protocpl version 4 (tcp/ipv4) CLICK VÀO DÒNG ĐÓ  VÀ NHẤN VÀO PROPRERTIES SẼ HIỂN THỊ CÁI BẢNG NÀY .

Click chuột vào chọn user following DNS SERVER ADDRESS Và nhập vào y hình vẽ sau đó nhấn ok Còn nếu cầu hình rồi mà ko đc thì có thể dùng phần mềm Hoặc thêm các site vào file host .