AHLI KUMPULAN : CATHERINE NGIE CHANG SIAU CHUI KOK YING YING

OBJEKTIF
 Membekalkan pelajar dengan satu pemahaman

komprehensif mengenai sejarah, nilai dan aspek utama.  Membina satu generasi Malaysia yang berpengetahuan dan peka mengenai isu-isu ketamadunan dan peradaban.  Memperkukuh jati diri bangsa Malaysia sebagai sebuah negara pelbagai kaum dengan mengamalkan kehidupan yang bertoleransi dan bertamadun.

MATLAMAT
 Menyediakan guru-guru dengan pengetahuan dan

kesefahaman mengenai konsep serta prinsip tamadun Islam.  Menyedarkan guru-guru tentang pencapaian dan sumbangan tokoh-tokoh terkenal dalam bidangbidang tertentu ke arah kehidupan universal.  Menerapkan nilai-nilai tolak ansur dan berbangga terhadap inspirasi negara.  Membangunkan kehidupan harmoni melalui pendidikan berasaskan Falsafah Pendidikan Negara.

PERANANNYA DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA .

 Islam merupakan suatu elemen yang sangat penting dan signifikan dalam membincangkan tamadun Melayu. Kesan dan nilai Islam dapat ditemui pada hampir segenap aspek dalam kehidupan Melayu.  Ini kerana. masyarakat dan tamadun . Islam banyak mempengaruhi perkembangan tamadun Melayu.

Tamadun Melayu. Nusantara dan Alam Melayu . gugusan Kepulauan MelayuIndonesia .sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sabagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu.

Banten. Ini menyebabkan usaha Islamisasi terbuka ke kawasan-kawasan baru termasuklah Nusantara. Brunai. Mataram. Islam datang ke Nusantara pada awal abad 1 Hijrah (kurun 7 dan 8M) (Harnka. Antaranya. Islamisasi semakin pesat apabila kerajaan Islam berpusat di Baghdad jatuh ke tangan tentera Monggol pada tahun 1258M.Islam Dalam Tamadun Melayu Penerimaan Islam ke dalam masyarakat Melayu adalah secara damai dan sejahtera. . kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tidak dapat dibendung lagi. Terengganu. Sulu dan sebagainya. Kerajaan Aceh. 1965 : 433-434). Selepas 1258M. Patani. Melaka.

Nusantara .

ekonomi dan agama. 'pendidikan. Islam telah membawa perubahan besar kepada masyarakat Nusantara selepas itu. Aceh dan Johor-Riau yang secara terang membuka minda masyarakat Nusantara dari pelbagai sudut seperti pentadbiran.Secara keseluruhannya. . perundangan. Kesan perubahan ini masih berterusan walaupun Nusantara selepas itu melalui proses penjajahan Barat bagi satu tempoh masa yang panjang bermula kejatuhan Kerajaan Islam Melaka pada 1511 sehingga kemerdekaan Malaysia dicapai pada 1957. Contoh yang paling jelas adalah Kerajaan Melaka.

TEORI KEDATANGAN .

 Beberapa teori telah dikemukakan tentang asal-usul Agama Islam di Nusantara sama ada ianya datang melalui:  India  China  Tanah Arab .

PETA .

Peta .

.Islam Datang Dari India  Para sarjana seperti S. Kern dan Snouck Hurgronje berpendapat bandar pelabuhan Gujerat di India memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan.  Mereka juga berpendapat ramai pemimpin Abbasiyah dan Umaiyah di Andalus melarikan diri daripada tindakan pihak berkuasa. RA. Morison Harison. sebagai pelarian politik dan mendapatkan perlindungan di India dan juga di Alam Melayu.Q. Fatimi.

. Hujah mereka adalah berpandukan kepada persamaan mazhab yang dianuti iaitu mazhab Syafie. Harrison berpendapat masyarakat Nusantara memandang ke India bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan dalam hal-hal perniagaan dan kebudayaan. B.  Menerusi hubungan dua hala itu penduduk Nusantara yang berminat dengan Islam telah pun dianuti oleh pedagang-pedagang India.

.  Batu nisan ini didakwa dibawa dari Gujerat berdasarkan persamaan dari segi reka bentuk batu nisan di kedua-dua tempat tersebut.Raja Samudera.  Sarjana-sarjana tersebut telah bersetuju Islam dibawa ke Pasai melalui perdagangan dan batu nisan itu adalah sebagai buktinya. Pendapat di atas dibuktikan melalui penemuan batu nisan Sultan Malikul Salleh.

Islam Datang Dari China  Islam telah sampai ke China pada zaman pemerintahan Dinasti Tang dan Canton menjadi kawasan tumpuan utama para pendakwah Islam.  Emanuel Godinho De Evedia mengatakan Islam datang ke Nusantara dari China melalui Canton dan Hainan.  Terdapat beberapa teori yang turut menyokong kedatangan Islam dari China.Terengganu. .  Pendapat ini terbukti hasil penemuan batu bersurat di Kuala Berang.

 Catatan Dinasti Sung pula mengatakan bahawa kedatangan Islam ke Tanah Melayu melalui sepanjang pantai Laut China Selatan dan dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari China.  Akibat peristiwa ini telah menyebabkan ramai orang Arab-Islam yang melarikan diri ke Kedah dan Palembang. Pada tahun 878 Masihi pula telah berlaku pemberontakan di Canton yang menyebabkan seramai 100 000 orang asing terbunuh. .

 Bukti kedatangan Islam dari China dapat dilihat melalui hubungan perdagangan antara orang-orang Arab dengan China. . sutera dan tembikar dari China.  Perdagangan antara Arab dengan China secara tidak langsung mewujudkan hubungan antara China dengan Kepulauan Melayu. bahawa orang-orang Arab Islam datang ke negara China semasa zaman pemerintahan Maharaja Tai Tsung.  Menurut laporan orang-orang China Islam.  Mereka membawa barang-barang dagangan seperti mutiara.

.  Maharaja Derbar Raja II. raja Kedah telah pun diislamkan oleh Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad al-Qaumiri al.ISLAM DATANG DARI TANAH ARAB  Di Tanah Melayu terdapat bukti-bukti yang kuat bahawa agama Islam itu dibawa secara langsung dari tanah Arab oleh bangsa Arab.Yamani seorang ulama berbangsa Arab yang datang dari Yaman.

Naquib al-Attas menegaskan juga bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan istilah dan konsep serta tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya. terdapat sebuah perkampungan Islam di Sumatera Utara yang diberi nama “Tashih’’ telah ditemui bersamaan 30 Hijrah.  Perkampungan ini dihuni oleh orang-orang Arab yang datang ke Sumatera. . Menurut catatan yang ditemui.M.  S.

 Penyebaran Islam di Tanah Arab telah meluas dan termasuklah di Yaman yang mempunyai pelabuhan perdagangan yang penting. Hubungan perdagangan terjalin antara Tanah Melayu dengan Tanah Arab sejak sebelum kelahiran Islam lagi dan ia berterusan selepas kelahirannya. kemenyan dan sebagainya.  Pedagang-pedagang Islam yang bertumpu di Yaman turut menjalankan aktiviti perdagangan dengan AsiaTenggara terutama untuk mendapatkan barangan seperti kapur barus. .

Peta Minda Teori Kedatangan Islam Di Asia Tenggara .

.

KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU .

1.Ekonomi 5.Pusat Perdagangan 4.Agama 7.Politik 6.Sistem Pendidikan KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU 3.Budaya 2.Pusat Penyebaran Agama Islam .

.  Agama Islam menjadi agama rasmi.1. Agama  Kepercayaan animisme dan penyembahan nenek moyang diganti dengan agama Islam.

2. Samudera-Pasai. Champa. . Melaka dan sebagainya. Perlak. Politik  Pengislaman raja-raja membawa arus perubahan dalam sosio-politik.  Kerajaan Melayu-Islam : AM Tasih-shih di Sumatera.

mempunyai sistem ekonomi yang sistematik bagi melicinkan aktiviti ekonomi.  Melaka . Ekonomi  Berlandaskan hukum syarak (konsep halal haram)  Dikawal melalui undang-undang Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka.pelabuhan entreport antarabangsa yang maju .3. .

. Pusat Penyebaran Agama Islam  Melaka muncul sebagai pusat agama Islam yang terpenting di Asia Tenggara menjelang pertengahan abad ke-15.4.  Pemerintah pertama memeluk agama Islam: Sultan Megat Iskandar Syah  Pemerintah menjadikan Islam sebagai agama rasmi Kerajaan Melaka pada ketika itu: Sultan Muzaffar Syah.

4 syahbandar ditugaskan untuk menyediakan kemudahan bagi aktiviti perdagangan dan juga memungut cukai.5.  .terletak di tengah-tengah jalan perdagangan Timur- Barat (kedudukan strategik). . Pusat Perdagangan  Contoh : Melaka  .pelabuhan entreport antarabangsa yang maju  .

madrasah dan surau.  Tempattempat lain : rumah ulama. Fiqh dan Tasawwuf . masjid.6.  Ilmu-ilmu yang dipelajari : Ilmu Usuluddin . Sistem Pendidikan  Contoh : Melaka  Aktiviti pendidikan berlangsung di istana yang berfungsi sebagai perpustakaan / tempat penyalinan / terjemahan.  Kebanyakan guru agama dari bangsa Arab.

Berkenaan hukum-hakam Syarak yang bersifat amali yang diperolehi dari dalildalilnya (bukti) secara terperinci. tetapi ilmu yang benar-benar disampaikan oleh Nabi Muhammad saw.Ia bukan ilmu yang wujud dengan khayalan / ilmu logik akal semata-mata.  Ilmu Fiqh .  Ilmu Tasawwuf – Ilmu yang menyuluh perjalanan seseorang penganut. . membersihkan hati dengan sifat-sifat mulia.Penjelasan :  Ilmu Usuluddin .

Budaya  Raja mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam kerajaan dan budaya yang dianuti baginda akan diikuti oleh pemimpin-pemimpin tempatan dan seterusnya rakyat biasa. .7.

SOALAN .

Aktiviti pendidikan Islam berlangsung di istana. Apakah barang-barang dagangan yang dibawa oleh pedagang China ke Tanah Melayu sebelum kedatangan agama Islam ? A.Rempah . Apakah fungsi istana tersebut ? 3.Kapur barus C. Tembikar B. Nyatakan 4 kesan dan pengaruh islam dalam tamadun melayu. 2.1. Kemenyan D.

com/2008/10/bab-3-islamdalam-tamadun-melayu.com/doc/36358480/Teori- Kedatangan-Islam-Ke-Alam-Melayu  http://www.pdf  http://bmm222.html .RUJUKAN  http://www.dapat.scribd.blogspot.net/MYMALAYSIA/Bab3%20Tamad un%20Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful