You are on page 1of 8

Blagoslov potpune sigurnosti C. H.

Spurgeon "Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Boijeg, da znate da imate ivot veni i da verujete u ime Sina Boijeg." (1. Jovanova 5:13) Apostol Jovan pie vernicima: "Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Boijeg". Vano je zapaziti da su sve poslanice tako pisane. One nisu pisma bilo kome, ve su upuene onima koji su pozvani da budu sveti. Trebalo bi neke (nevernike) niti strah da kada otvaraju Bibliju i razumu kako njen vei deo uopte nije njima upuen. Vi je moete itati i Boji Duh moe vam to milostivo blagosloviti, ali to ipak nije upueno vama. Imajte na umu da itate tue pismo; hvala Bogu da nam je to dozvoljeno. eznete, meutim, za tim da biste bili ubrojani meu one kojima je to pismo upueno. Bogu hvala, ako Sveti Duh upotrebi jedan deo toga pisma za vae spasenje. Ono to Sveti Duh govori crkvama i vernicima trebalo bi vas naterati da padnete na kolena i zavapite Bogu ne bi li i vas uvrstio meu Svoju decu. Tako bi ova Knjiga postala vaom od poetka do kraja te biste mogli itali njezina dragocena obeanja kao da su upuena vama. Moda jo dosad niste shvatili smisao iznesenoga, ali neka za sada ovo bude podsticaj. Ne udim se to neki ljudi ne primaju poslanice; ta one niti nisu za njih pisane. Zato da razmiljaju o svakoj rei kad su one upuene posve drugim ljudima. tovie, to me se niti ne udim, jer znam da drugaije ne moe ni biti. Uzmimo kao primer jedan testament: ponite je itati, ali njezin vam sadraj nije ba zanimljiv, ta puna je rei i izraza koje nikako da shvatite, jer se uopte ne odnose na vas. Meutim ako biste itanjem tog testamenta naili na klauzulu kojom vam se ostavlja bogatstvo, garantujem da e vam se sadraj celog dokumenta odmah promeniti. Nastojaete tada to bolje shvatiti izraze, proveriti pojedine odredbe pa ete ak poeleti da pamtite svaku re spomenutih klauzula koje se odnose na vas. O, dragi moji, kada biste samo oporuku naeg Gospoda Isusa Hrista itali kao oporuku ljubavi upuenu vama, cenili biste je vie od ma kojeg dela i najveih mudraca sveta. Sve nas to upuuje na to da otkrijemo u tome i drugi znaaj. Budui da su ove rei pisane vernicima, oni ih moraju dobro upoznati i pomno istraiti njihovo znaenje i nameru. "Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Boijeg," tako nam se obraa Jovan. Molim vas, ne zanemarite ono to je po Duhu Svetom upueno. Ne pie ovo tek neki Jovan. On je nadahnut Bogom i zato su te rei napisane Bojim Duhom. Posvetite naroitu panju svakoj rei koju vam Bog alje svojom poslanicom. Cenite Sveto Pismo! Luther je rekao: "Ni u raju bez Boje Rei, a s' njome ak i u paklu!" A drugom prilikom: "Ni za sav svet ne bih dao jednu stranicu Biblije." Ona je hrianinu sve: njegovo jelo i pie. Pravi vernik moe uvek rei: "Oh, kako li ljubim tvoj zakon!" Ako to ne moemo rei, tada s nama neto nije u redu. Ukoliko smo izgubili svako oduevljenje za Sveto Pismo, bolesni smo i valja nam se moliti za duhovno zdravlje. Toliko u uvodu. Uimo sada dublje u predmet naeg razmatranja i uoimo najpre da je Jovan pisao sa naroitim ciljem a zatim drugo, da taj cilj moramo i mi slediti. I. Jovan je pisao s naroitim ciljem. Ljudi ne mogu dobro pisati ako im pred oima nije celovita misao. elja da se samo ispuni prazan papir sigurno e uroditi neuspehom. Jovan je dobro znao to hoe. Imao je predhodno posve jasan cilj i nameru te nam ih je na takav nain i izneo. Iz teksta Poslanice zakljuujemo da se taj cilj sastoji od tri dela. No, ponimo: Jovan je pisao da bismo mi mogli uivati u potpunoj sigurnosti naeg spasenja. Mnogi, koji veruju u Isusovo ime nisu sigurni u veni ivot; tome se samo nadaju. Povremeno imaju neku sigurnost ali nemaju u tome radosti. Oni su poput propovednika koji je uvek oseao sigurnost spasenja "osim kada je jak vetar duvao sa istoka." Prokleto je biti toliko podloan okolnostima. A takvi su i mnogi ljudi. On to je istina kada pue blagi povetarac ili estoki uragan, istina je i onda kada vetar nije povoljan ni za oveka ni za ivotinju. Jovan ne eli da se naa sigurnost menja sa barometrom niti da se okree poput vetrenjae. "Ovo pisah... da znate da imate ivot veni". eli nas potpuno uveriti da imamo novi ivot; a ta nam spoznaja donosi zlatne plodove i ispunjava nas radou i mirom. U ljubavi se obraamo slabijima koji jo ne znaju da su uzverovali. Ne govorim zato da vas osudim, nego uteim. Potpuna sigurnost nije neophodna za spasenje ali za zadovoljstvo jest. Oh kad biste je bar mogli imati, i to odmah, sada; nikada bez nje ne budite zadovoljni! Moete je imati i bez linih otkrivenja: prisutna je u nama Bojom Reju.

"Ovo vam se pie da je moete imati." Moemo biti sigurni da svako sredstvo Svetog Duha ini ono to On eli. Jovan pie pod Njegovim vodstvom da bi postigao konani cilj svoga pisanja. to, zar je on pisao u nameri da nas uveri kako imamo veni ivot? Proitajte celu Poslanicu i videete da se kree tek u jednom pravcu - preletimo sada tu glavu. Evo poetka: "Ko god veruje da je Isus Hrist (Mesija), od Boga je roen". Veruje li da je Isus Boji pomazanik? Je li On to i za tebe? Da li je pomazan za tvojega proroka, svetenika i cara? Jesi li tako shvatio Njegovo pomazanje da se u Njega pouzdaje? Prihvata li Ga kao od Boga odreenog, da bude Posrednik rtva pomirnica za tvoj greh i jedini Spasitelj ljudi? Ako je tako, onda si roen od Boga. "A kako da to znam?" Brao, na je dokaz ovde zapisano svedoanstvo samoga Boga. Drugog svedoka ne trebamo. Ako bi nam - pretpostavimo - aneo rekao da smo roeni od Boga, zar bi to bilo sigurnije svedoanstvo od onog koje donosi nepogreivo Pismo? Veruje li da je Isus Hrist (Mesija), to jest Pomazanik, roen si od Boga. Jovan je na taj nain jasno objavio Istinu. Kako biste znali da imate veni ivot. Moe li biti neto jasnije od toga? Duh ljubavi vodi Jovana da kae: "I svaki koji ljubi onoga koji je rodio, ljubi i onoga koji je roen od njega." Ljubi li Boga? Ljubi li njegova jedinoroenoga Sina? Na ta pitanja sigurno moe odgovoriti. Poznajem jednu dragu hrianku koja bi ponekad znala rei: "Znam da ljubim Isusa ali se bojim da On ne ljubi mene." Njena me sumnja esto nasmeje, jer meni tako to nikad ne bi palo na pamet. Ako ja njega ljubim, to je zato to je prvo On ljubio mene. Naa ljubav prema Bogu uvek je delo Boje ljubavi prema nama. Isus nas je ljubio, predao Sebe za nas i mi Ga zato ljubimo. Ljubav prema Isusu posledica je koja dokazuje postojanje svog uzroka. Ljubi li Isusa? Uiva li u Njemu? Je li Njegovo ime muzika tvome uhu i med tvojim ustima? Voli li uti da se On uzvisuje? Znam da kada je propoved ispunjena mnogim zvunim imenima, mnogima od vas kao kraljevski banket; no, ako o Njemu nema ni spomena, tada je svaki govor prazan i uzaludan. Zar nije tako? Ljubite li zaista Onoga koji je rodio i onoga koji je roen od Njega, tada vam pristaju ove rei: "Da znate da imate veni ivot." Jovan nastavlja i daje jo jedan dokaz: "Da ljubimo decu Boju znamo po tome to ljubimo Boga i drimo Njegove zapovesti." Ljubite li Boga? Ljubite li Njegovu decu? Posluajte jo jednom istoga apostola: "Mi znamo da preosmo iz smrti u ivot, jer ljubimo brau; jer ko ne ljubi brata ostaje u smrti." (1. Jn. 3:14). Vama je to moda slab dokaz; ali verujte mi, to je esto bila uteha mojoj dui. Ljubim brau pa mogu. rei svom Gospodu: "Ima li u stadu tvom jagnje kome u dati tek suvo granje?" Veselilo bi me kad bi obradovao i uteio najslabije meu Njegovim ljudima. Dakle ako ljubim brau, ljubim i starijeg Brata. Ljubei novoroenad, ljubim i Oca; ta znam da sam preao iz smrti u ivot. Ovu injenicu prihvatite sa svom njenom teinom. Zakljuujui Jovan dodaje: "Znamo da smo preli iz smrti u ivot jer ljubimo brau." On ne bi s takvom sigurnou govorio kad tako stvarno ne bi bilo. Nemojte se nikada zadovoljiti sentimentalnim utehama; stanite vrsto na tlo injenica i istine. Prava sigurnost hriana nije nagaanje ve matematika tanost dostupna logikim dokazima. Nije to ni rapsodija ni pesnikova mata. Duh Sveti nam govori da smo, ljubei brau, preli iz smrti u ivot. Moete sami zakljuiti ljubite li brau radi Uitelja i radi istine koja je u njima. Ako ih zaista tako ljubite, znajte da imate ivot veni. Na nam apostol daje jo dokaza: "Jer je ovo ljubav Boija da zapovesti Njegove drimo; i zapovesti Njegove nisu teke." (1. Jn. 5:3). Poslunost je najvei ispit ljubavi. Ako ivite po svojoj volji i ne potujete Boga, tada niste Njegovi. Nemate veni ivot ukoliko ne smatrate Gospoda svojim Uiteljem i Gospodarem, ne prihvaate Njegove zahteve i ne elite sluati Njegovu volju. elite li pak biti posluni, a tu elju dokazujete svojim delima, onda je u vama boanski ivot. Sudite sami! to je sadraj vaega ivota: poslunost ili neposlunost? Po plodu moete znati kakvo je korenje stabla i njegova sr. Zapamtite, meutim, da morate stremiti toj poslunosti i radovati joj se. Neki s vremena na vreme mrzovoljno sluaju Boje zapovesti. Ne vole ih, iako im se pokoravaju. Uzdiu i mrmljaju zbog prisilne pobonosti, to je dokaz njihovog licemerja. Bog vidi sve to inite. Kad bi se svetost mogla iznuditi, tada to ne bi bila svetost nego nesvetost.

Moda niste u stanju poiniti neke grehe, ali kad biste to mogli, sagreili biste. Dakle vidite, vae elje pokazuju kakvi zapravo vi i jeste. uo sam kako takozvani hriani odlaze na grene zabave, da se, kako oni kau "da se malo razvesele i uivaju". Kako je to mogue? Gde nalazite uitak, tamo vam je i srce. Ako uivate u svetovnim zabavama, pripadate onome svetu i biete s njim osueni. Jesu li vam Boje zapovesti mune i teke, tada ste se u svom srcu odmetnuli od Boga. Odani podanici potuju carski zakon. Rado ga izvruju. "Njegove zapovesti nisu teke!" Rekao sam eni koja se neki dan dola pridruiti crkvi: "Pretpostavljam da niste savreni." "Ne, gospodine," odgovorila je, "elela bi da jesam." "Ali uzmimo da jeste," rekao sam joj. "Oh, to bi za me bio raj!" uskliknula je. I za mene takoe! Jer zasada uivamo u Bojem zakonu samo preko unutaranjeg oveka. O, da smo bar savreno posluni u mislima, reima i delima!? Ali to je nae shvatanje neba. O njemu sada samo pevamo: "Tamo emo Njegovo lice ugledati i nikad, nikad ne greiti.Tamo emo iz reke Njegove milosti piti beskrajne radosti." Jedva bismo doekali osloboenje od alosti, samo da nam se kako reiti greha. Radosno bismo podnosili svako breme, da moemo iveti bez propusta, greaka i zlih dela. Kad budemo bez mane, biemo i bez jada. Njegove nam zapovesti nisu teke, jer pomou njih dolazimo do uitaka i mira. Jesi li siguran da ljubi Boje puteve, ezne za svetou i sledi Ga radosno? Tada, dragi prijatelju, ima veni ivot, a to su sigurni dokazi. Poslunost, svetost i radost nisu nikada doprle do ovekova srca osim od nebeske ruke. Kad se god susretnu sve te tri stvari, znamo da je Bog usadio veni ivot, jer su one i suvie dragocene da bi se zakopale u mrtvu duu. Jovan nastavlja spominjui tri svedoka. Znate li ita o ta tri svedoka? "I troje je to svedoi na zemlji: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno." Poznaje li "Duha"? Je li vas Duh Boji oivio, promenio, prosvetlio i posvetio? Boravi li u vama? Oseate li Njegove svete podsticaje? Da li je u vas sr novoga ivota? Jeste li svesni da vas je On obavio svojom silom i svetlou? Ako je tako, onda ste ivi u Bogu. Nadalje, poznajete li "vodu", tu silu Hristovu kojom koja oiava? Da li raspeti Hrist razapinje i vae grehe? Prihvatate li da vas voda oslobaa sile greha? eznete li za savrenom svetou u Bojem strahu? Sve to dokazuje da imate veni ivot. Znate li za "krv"? U ovom nesrenom veku ljudi malo misle o dragocenoj krvi. Kad pomislim na sve stranije rei koje su u vezi s dragocenom krvlju izgovarali ljudi to se nazivaju hrianskim propovednicima, samo to mi srce ne pukne. "O duo, moja, ne pribliavaj im se ne pohodi njihovih skupova, moje potenje neka se ne udrui s njima!" Dragi moji prijatelji, jeste li upoznali snagu krvi koja odstranjuje grehe, mo krvi koja donosi mir savesti, silu krvi koja nam omoguuje pristup tronu milosti? Seate li se radosne sile dragocene Hristove krvi koja oivljava i obnavlja a prikazana je kao vino na Gospodnjoj veeri? Svedoanstvom to troje svedoka bie potvreno postojanje vaega venog ivota. Ako je u vama Sveti Duh, tada je On zalog vaega venog nasledstva. Hristovi ste ako vas je voda oprala. Isus je kazao Petru: "Ako te ja ne operem, nee imati dela sa mnom." No vi ste oprani, dakle - Gospodnji. Ako vas je dragocena krv oistila od krivice greha, znate da vas je iskupila i od smrti, a to vam postaje garancija venoga ivota. Molim se da biste od ovog asa uivali u zdruenom svetlu triju Bojih svetiljki - "Duhu, vodi i krvi" - i da biste tako stekli potpuni sigurnost vere. Jo bi neto dodao. Proitajte deseti stih. Apostol temelji nau veru i sigurnost na Bojem svedoanstvu. Ako verujem da sam zbog odreene stvari spaen, mogu biti u zabludi: jedino sigurna osnova jeste "Boje svedoanstvo." Najdublja sr hrianstva je u tome to verujemo Bojoj rei. Tu re moramo prihvatiti ne zbog verodostojnosti njezine tvrdnje ni poradi naunih i filozofskih injenica koje ju potvruju, ve jednostavno i iskljuivo to ju je izustio Bog. Mnogi nazovi hriani upravo bedno u tome gree. Usuuju se prosuivati re umesto da joj se poklone. Ne sede oni do nogu Uitelja, ali ve postaju sami uitelji. Zahvaljujem Bogu da verujem u sve to je govori, bez obzira na to razumem li to ili ne. Sama injenica da je to izrekao Bog, govori mi vie od svih argumenata za ili protiv. Ako to kae Svemogui Bog, onda je to tako. Prihvatate li svedoanstvo Boga? Ako ne, inite Ga laovom i u vama nema istine; ako ste ipak prihvatili "Boje svedoanstvo", onda ono dokazuje da "nam je dao ivot veni a taj je ivot u Njegovu Sinu". Jo jednom kaem, ako vaa vera poiva na mudrosti ljudi ili sposobnostima propovednika,

razoaraete se. Ali, ako pak stoji na sigurnoj rei Gospodnjoj, ostae zauvek i to vas moe naroito uveriti da imate veni ivot. Dosta sam govorio o tom predmetu. Neka vam to Gospod Bog blagoslovi! O, kad bismo barem bili sposobni da iz onoga, to je Jovan napisao, shvatimo bez trunke sumnje kako u svojim duama imamo ivot od Boga dat. Nadalje, Jovan je pisao da spoznamo kako je na ivot duhovni ili vean. Molim vas, da ovo dobro uoite, jer ima Boje dece koja jo nisu shvatila tu radosnu poruku. ivot, koji je dua primila od Boga, nije prolazan ve trajan, nije povremen nego vean. Neki misle da ivot od Boga dan moe u dui vernika odumreti, ali kako bi on tada mogao biti vean? Ako moe odumreti, onda nije vean; ako je pak vean, onda ne moe odumreti. Dananji obmanjivai negiraju da "veno" znai i doslovno "veno", ali ni vi ni ja nismo nauili njihov nain iskrivljavanja znaenja rei koje upotrebljava Sveti Duh. Mi verujemo da "vean" znai beskrajan, da u veno i iveti (iako telo umre). Brao, Bog bi eleo da budemo svesni svojega venog ivota. Shvatimo, dakle, doktrinu o venosti ivota koji je otpoeo novim roenjem. To mora biti veni ivot, jer je "ivot od Boga". Roeni smo ponovo od Bojeg Duha, od ivog neraspadljivog semena koje ostaje zauvek. Za nas se kae da smo postali "sudionici boanske prirode". To svakako pored ostalog, znai da smo primili besmrtni ivot; jer je besmrtnost sr Bojeg ivota. Njegovo je ime "Ja sam Onaj koji jesam". On ima ivot u sebi samom; i Sin takoe, a od tog smo ivota i mi primili ivot. Zadatak Sina bila je da da veni ivot svim onima koje Mu je Otac dao. Ako je Boji ivot u verniku - a sigurno jest, jer nas je On nanovo rodio - tada taj ivot mora biti vean. Kao Boja deca imamo deo u Njegovom ivotu, a kao naslednici Boji stiemo i Njegovu venost. "A ovo je ivot veni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista." (Jn. 17:3). Ljubljeni moji, na Gospodin Isus Hrist naziva ivot svoga naroda venim ivotom. Kako esto navodim ove rei! Ali stalno mi je na jeziku: "I ja u im dati ivot veni, i nikad nee izginuti, i niko ih nee oteti iz ruke moje." (Jn. 10:28). I opet: "A koji pije od vode koju u mu ja dati nee oedneti doveka; nego voda to u mu ja dati bie u njemu izvor vode koja tee u ivot veni..." (Jn. 4:14). To je Hristov ivot u naoj dui. "Jer ste vi mrtvi a va je ivot skriven s Hristom u Bogu. I ja ivim, ali ne ja, ve Hrist ivi u meni. Tada e se pojaviti Hrist koji je na ivot, tada emo se i mi pojaviti s Njim u slavi." Ako je na ivot Hristov ivot, neemo umreti sve dok ne umre Hrist. Ako je na ivot u Njemu, on nee bili razotkriven i uniten sve dok se to ne zbude i sa samim Hristom. Ostanimo pri tome. Obratite panju na Gospodnje rei: "Jer ja ivim i vi ete iveti." Tako dugo, dakle, dok Isus ivi, ivee i Njegov narod iz razloga "... jer Ja ivim i vi ete iveti." Tako smo ujedinjeni u Hristu. Dok glava ivi, ni udovi tela ne mogu odumreti. Toliko smo jedno sa Hristom da moemo izazovno upitati: "Ko e nas rastaviti od Boje ljubavi, koja je u Isusu Hristu, naem Gospodu?" Nabraja se niz stvari za koje se misli da bi nas mogle odvojiti, ali nam je reeno da je to nemogue jer "... u svemu ovome smo vie nego pobednici kroz Njega koji nas ljubi." Zar nam jo nije jasno da smo stupili u novi, nebeski i boanski ivot koji nikada nee prestati? Jovan nam kae u ovoj istoj glavi: "Znamo da svaki koji je roen od Boga ne grei." Takav se vie ne vraa svome starom grehu, ne podlee grenoj elji; ve "... onaj koji je od Boga roen uva se i neastivi ga se ne dotie." Dragi moji, zaklinjem vas da se vrsto drite ove blagoslovljene nauke odravanja i ouvanja svetih. Kako bi bio srean da ste svesni svojeg ivota?! Odbacite misao da ste danas u Hristu ivi a sutra mrtvi. Prazna i bedna doktrina! vrsto se drite venog spasenja kroz veni zavet koji je proveden venom ljubavlju u veni ivot. Duh Boji pisao je ove stvari vama koji verujete u ime Bojega Sina, da biste znali da imate veni ivot. Da jo jednom naglasim prema izvornom tekstu, Jovan je eleo uveati i potvrditi njihovu veru. On, naime, kae: "Da biste verovali u ime Bojeg Sina." Jovan pie vernicima da bi mogli jo vre verovati. Budui da je na Spasitelj doao ne samo da bismo imali ivot ve da on bude i obilan, Jovan se tako trudi da bismo pobudili veru, kad je ve imamo. Plivate po povrini vere a Bog bi eleo da se stanete da sigurno dno. eli vam osnaiti veru da bude to vea! Moda ne verujete u celu istinu zato to je jo niste shvatili. U Korintskoj crkvi bilo je vernika koji nisu verovali u uskrsnue mrtvih, dok je nekim Galaanima bilo nejasno opravdanje iskljuivo verom.

Mnogi je hrianin u uskim granicama svoje vere jer nije dokuio Hristovih misli. Ba kao neka plemena u Izraelu, koja su dosad zaposela tek mali deo teritorije iako je cela zemlja od Dana do Versaveje njihova. Jovan nas eli izvesti van naih okvira i nagrada te tako razmaknuti mee nae vere. Verujmo stoga svemu to je Bog otkrio, jer je svaka istina dragocjena i praktino korisna. Moda je vae doktrinarno verovanje bilo siromano i slabo. O, kad bi Gospod pretvorio tu vodu u vino! Mnogi jo uvek ive na mleku iako im godine ve doputaju da se hrane mesom. Zato da jedemo hranu za bebe? Vi, koji verujete, potaknuti ste da "uete i izaete i naete pau" prelazei celokupno Boje otkrivenje. Bilo bi dobro kad bi vaa vera ojaala. Kad biste bar potpunije i snanije verovali! Potrebna su dublja uoavanja i vra uverenja. Ne verujemo polovino poput nekih. Gde ko samo letimice dodiruje istinu. Blago onima koji se lepravo dotiu povrine reke ivota, ali je mnogo blagoslovenije zaroniti u njezine dubine. Jovanova je elja, da verujete svim srcem, duom i snagom. On bi eleo da vam vera bude postojanija pa da moete rei: "Moje je srce nepokolebljivo, o Boe, srce mi je utvreno. Ono e ti pevati i slaviti Te!" Ali to se ba esto ne dogaa. Ponekad smo meka srca, kukavice. Danas se igramo mukarca, a sutra smo manji od mia. Boe, smiluj nam se: nepostojan smo narod, promenljiv kao vetar. Gospod eli da uvek sa vrstim pouzdanjem budemo ukorenjeni u Njemu. On eli da se u Njega hrabro pouzdamo. Neki mogu verovati u male stvari, i to slabo. Kad bismo imali bezmerno pouzdanje u neogranienog i venog Boga! Potrebna nam je smelija vera: vera koja se oituje u delima i koja svemu prkosi. esto shvatamo napredovanje sile ali nemamo vere koja bi joj bila jednaka. Pogledajte Petra kako hoda po moru. Nikome ne bi savetovao da to pokua, a nije niti Petra Gospod savetovao. Dosta je da poteno i ispravno hodamo po zemlji. Ali kad je Petar nekoliko puta koraknuo po moru, morao je znati da mu njegov Gospod moe do kraja pomoi. Ali jao! Njegova je vera oslabila i on se poeo daviti. Mogao je hodati do Isusa samo da je i dalje verovao. Tako je i sa nama: za kratak skok imamo vere, ali joj nedostaje stalna snaga (izdrljivost). Neka nas Bog utvrdi u veri da smo sposobni uiniti vie od dva koraka po valovima i doi do samoga kraja. Ako nas Gospod poziva, moda ete proi kroz vatru a da se ne oprite, kroz vodu pa da se ne udavite. Udelio nam Bog takvu neustraivu, bezbrinu i pobedniku veru! Potrebno je poveati veru da postane delotvornija u praksi. Kod nekih ljudi ona je lepa, nova, tako lepa kao sjajan posve beskoristan ara uz kamin sobe koja se ne koristi. Mi elimo svakodnevnu veru, ne samo da je gledamo nego i upotrebljavamo, Brao sestre, potrebna nam je vera u kuhinji i u ostavi isto tako kao i u gostinjskoj sobi ili stakleniku za cvee. Potrebna nam je vera u radionici upravo kao i na molitvenom sastanku. Trebamo je u svakodnevnom ivotu kao i u trenucima smrtnog iskuenja. S manje rei a veom snagom biemo delotvorniji. Vie istinitosti a manje lanog sjaja. Neka vam Bog dade da moete verovati u Njegova Sina zdravom, razumnom verom, koja e vas pratiti u svim ivotnim prilikama. Trebalo bi da verujemo s vie radosti. Kakvog li blagogoslova dosei mir i radost vere! Kad bismo istinski verovali Bojim obeanjima i mirno oekivali njihovo sigurno ispunjenje, mogli bismo biti sreni poput anela. Svakog jutra ujem ptice kad ponu pevati: jo pre no to sunce grane, u sam cik zore dok se jo ne pojavi svetlo ranog jutra, mali su pevai budni i i pevaju. Mi pak ne pevamo sve dok nam sunce ne izae i dok se ne priblii podne. Sram nas bilo! Kad emo se ve jednom pouzdati u naeg Boga? Kad emo Ga slaviti za dobrobiti koje dolaze? Gde nam je takva vera koja bi mogla pevati i u tami i po zimi? Vera, koja moe iveti na obeanju, vera je Bojih odabranika. Neete iskusiti raj na zemlji dok ne poverujcte bez kolebanja. Dao vam Bog takvu veru! II. Treba zaokruiti ovo nae razmatranje. Moramo nai cilj koji je Jovan imao na umu. Ako je njegova elja bila da spoznamo postojanje venoga ivota, pokuajmo to shvatiti. Boja je re i napisana s takvom nakanom, upotrebimo je u tom smislu. Celokupno je Sveto Pismo napisano kako bismo mogli verovati da Isus jeste Hristos, i da bismo po toj veri imali veni ivot. Ova je Knjiga pisana za vas koji verujete, da biste znali u ta verujete. Zar ete dozvoliti da Biblija kod vas promai svoju svrhu? Hoete li iveti u neprekidnom ispitivanju i sumnji? Ako je tako, onda je za vas Knjiga izgubila svaki znaaj. Ona vam je data da bi ste bili potpuno sigurni u svoje posedovanje ivota. Nemojte stoga niti pomisliti da je drsko s vae strane takav ivot oekivati. Savest nam govori da moramo traiti potpunu sigurnost spasenja. Ne bi bilo pravo da se nazivamo Bojom decom a da uopte ne poznamo Oca. Kako

moemo kleknuti i reci: "Oe na, koji jesi na nebu... " kada nismo sigurni da li je On nas Otac ili nije. Nee li tada ivot sumnje postajati ivot lai? Zar moemo upotrebljavati jezik suprotan naoj savesti? Moete li sa radou pevati pesme a da u njihov sadraj ne verujete? Zar moete imati nekog udela u tovanju Boga a da Ga vae srce ne pozna kao svojega? Dok vas Duh posvojenja ne osposobi da poviete "Avva, Oe!" gde je dotle ljubav prema Bogu? Moete li mirovati? Kako se usuujete odmarati kad se jo uvek ne zna jeste li spaeni ili niste? Moete li otii kui i uivati u ruku, kad je jo uvek u pitanju veni ivot vae due? Nemojte biti ludo odvani i stavljati na kocku skupocenu stvar. Molim vas, osigurajte se za venost. Ako biste sto ostavili u neizvesnosti, neka to bude vae telo ili imanje. a nikako vaa dua. Savest vas nagoni da saznate imate li veni ivot, jer se bez te spoznaje ne mogu izvriti mnoge dunosti. Odlomci Svetog Pisma, koje ovde ne navodim, upravljaju vas toj dunosti. Ne oseate li se ponukani da osigurate svoje pozvanje i izbor? Zar ne oseate hiljadu puta pobudu da se radujete u Gospodu i da Mu neprekidno zahvaljujete! Kako se moete radovati a u isto vreme dvojiti da li imate ivot u Bogu? To pitanje morate reiti ili se neete moi smiriti u Gospodu i strpljivo Ga oekivati. Brao i sestre, budui da se drite Pisma i Bojih zapovesti, zaklinjem vas da steknete sigurnost bez koje se tih naredaba ne moete pridravati. ujte jo na kraju sijaset razloga radi kojih svaki vernik treba tragati za spoznajom da ima veni ivot. Sigurnost spasenja donee vam "Boji mir koji nadilazi svako razumevanje." Kad ste Sigurni da ste spaeni moete biti potpuno siromani, bolesni ili oklevetani a ipak se oseati posve zadovoljnima. Potpuna je sigurnost poput najdragocenijeg dijamanta meu ostalim draguljima kojem se divi ak i nebeski enik. Sigurnost je brdo miomirisa, zemlja u kojoj tee med i mleko. Biti uvereni posednik venog ivota, to je kao otkriti raj pod zvezdama u kojem se brda i planine stapaju u pesmi. Ponekad e potpuna sigurnost nalikovati prepunim vodopadima ushienja. Mir tee poput reke da bi se katkada rasprtao u slapovima uzbuujue radosti. Postoji vreme kada cveta biljka mira i kad se iri ugodan miris mirte i kasije. Kako je blaen ovek koji zna da ima veni ivot! Kada ga obuzme ta misao dok sedi sam u sobi, ne moe a da se od radosti glasno ne nasmeje. Ako bi neko priupitao zato se taj ovek sme samom sebi, razjasnili bismo mu da ga nita smeno nije na to nagnalo. Smeje se jer je Bog uinio za njega velika dela i zato je radostan. Religija koja na sto ne stavlja i slatkie, vrlo je krta domaica. Stoga se ne udim to se neki ljudi odriu svoje izgladnele religije: nije ni vredna da je se dre, Boje dete koje zna da ima veni ivot pohaa kolu, ali ima mnogo praznika te ono nestrpljivo isekuje dan odlaska kui kada e zauvek gledali lice svoga ljubljenog Gospoda. Potpuna sigurnost pruie nam puni uinak Evanelja. To jest, da nas ono uini svetima a tako e biti ako ga u potpunosti prihvaamo. Evanelje bi nas trebalo odvojiti od sveta i upravljati naim nebeskim ivotom na zemlji. Ono e to postii budemo li ga vie srkali. Ali ako tek ponekad nakvasimo usta vodom evanelja, ono ne moe u nama delovati po svom uinku. Ne gacajte po pliaku vode ivota ve najpre zakoraite do kolena pa onda zaplivajte na duboko. Pazite da se ne zadovoljite sa malo blagodati. Iskuajte sve to moe doneti Boja blagodat kad se podredite njezinoj moi. Potpuna sigurnost daje oveku zahvalnu revnost prema Bogu kojega ljubi. Takav e ovek za Isusa i u Kongo, jer zna da je Hristov. On e radi istine podneti ruganje, sramotu i nerazumevanje, jer zna da ima veni ivot. Takav e se ovek neprestano u radu iscrpljivati, propovedajui i poduavajui, jer zna da je njegovo carstvo nebesko. Ljudi malo ine za ono u to nisu sigurni a mnogo za ono to vrsto veruju. Ako su se izgubili dokumenti kue i ne znate da li vam ta kua pripada, sigurno neete troiti mnogo novaca da je proirujete i popravljate. No, kada znate da je nebo vae, tad samo eznete da budete za nj spremni. Potpuna sigurnost neprestano potie na gorljivost. Ona stvara i podrava strpljenje. Kada smo sigurni u posed venog ivota, ne uznemirujemo se radi sitnica ovog prolaznog. Mogao bih vam istaknuti brau i neke sestre koji me zauuju svojim podnoenjem velikih boli i slabosti. Ali za njih postojano znam da ni malo ne sumnjaju u svoga Hrista i zato se moga predati tim dragocenim rukama koje su za njih bile probodene. Svesni su da pripadaju Gospodu pa zato kau: "Neka On ini to dri dobrim." Jednom je neko slepo dete poivalo u oevu naruju kad u sobu ue stranac i uze ga iz oeva naruja. Ono ipak ne zaplae niti se potui. Otac mu ree: "Dete moje, zar se ne boji? Pa ti ne poznaje oveka koji te uzeo na ruke?" "Ne, oe, ne poznajem ga, ali ti ga poznaje", odgovori sin.

Kad nas obuzme smrtna bol i ne znamo hoemo li preiveti, ili kada trebamo poi na teku operaciju, moemo li rei: "Ja ne znam gde sam, ali moj Otac zna i Njemu se preputam." U trpljenju sigurnost nam daje snagu. Ona nam daje i nepokolebljivu odlunost da priznamo boansku istinu. Vama koji ne znate da li ste spaeni ostavljam nadu da e Gospod uiniti da ni ono malo vere to imate ne izgubite. Ali oni koji se vrsto dre te sigurnosti, ljudi su koji nikada vere odbaciti nee. Jednom u autobusu neko zanovetalo dolazi hrianinu: "Pa vi se u vaoj veri nemate na to osloniti! Mogu vam dokazati da Sveto Pismo nije verodostojno." Ponizan hrianin odgovori: "Nisam uen, gospodine, i na vae pitanje ne bih znao odgovoriti. Ali verujem u Isusa Hrista i video sam promenu svoga karaktera. Verovanje mi donosi veliku radost i mir te poelim da i vi upoznate mojega Spasitelja." Takav odgovor nevernik nije oekivao pa mu ree: "Priznajem da ste me time pogodili, na to vam nita ne mogu odgovoriti." Upravo tako; time ih pogaamo. Ako znamo to je Blagodat u nama uinila i poznajemo njezinu okrepljujuu silu, tada nas ljudi ne mogu pobediti. ovek koji je uvek potpuno siguran, suprotstavie se i avolu. Iako je Sotona lukav, ne moe u svoju paklenu zamku uhvatiti one koji znaju da su spaeni i u to su vrsto uvereni. Spoznaja da e Gospod odrati do zadnjeg dana ono to ste mu dali, ini vas vrim od stene. Da bi vas Bog uinio takvima! To je upravo ono to e vas osposobiti da budete javni svedoci svom Gospodu. Kakva korist od propovedanja onoga to moe ali i ne mora biti istinito. Optuuju me da sam zadrt dogmatiar, i ne elim se opravdavati. ovek postaje vrlo slobodouman kada u neto nije posve siguran. Svako moje irokogrudno rasipati novac za koji ne moe tvrditi da je njegov. Obrazovan ovek obino kae: "Nisam siguran, a pretpostavljam da i vi niste sigurni, jer ko jo danas moe biti u neto siguran." Da li vam se svia takav peani temelj? Ja vie volim stenje. Proiveo sam sve ovo to vam govorim ve od svoje mladosti i u to sam apsolutno siguran. To potvruje i moje vlastito iskustvo. Ponavljam, sve sam to iskuao; te su me stvari spasile i u njih ne mogu. sumnjati. Propao sam ako nije istinito evanelje koje propovedam. Zadovoljan sam ako ga se budem drao do Sudnjeg dana. Kad propovedam, ne dvoumim jer niti ne ivim u sumnji. Znam da jest istina ono to sam vam rekao. Zato bih vam govorio kad ne bi bio siguran? Ako biste jednog dana eleli dati vlastito svedoanstvo morate rei neto u to ste posve sigurni. Sve dok niste u neto sigurni, savetovao bih vam da radije utite. Ne trebaju nam daljnja istraivanja; bilo ih je previe. Kad znate da imate veni ivot, spremni ste koliko za ivot toliko i za smrt. esto stojim uz smrtnu postelju kojeg od drage brae. S vremena na vreme pomislim: "Sigurno u susresti neko kolebljivo i zastraeno srce, neko Boje dete koje umire u tami." A sa takvim se jo nisam susreo. No, Boje dete moe umreti i u tami. Neko je rekao g. Dodd-u, neobinom puritancu: "Kako je alosno da na brat umire u tami! Sumnjate li u njegovu sigurnost?" "Ne", rekao je stari Dodd, "upravo toliko koliko bih sumnjao u sigurnost onoga koji je kazao umirui: "Boe moj, Boe moj, zato si Me ostavio?" Potpuna sigurnost kao to sam pre spomenuo, nije sr spasenja. Kroz sve ove godine esto sam obilazio brau i sestre na samrti. Uvek sam ih nalazio kako se rastaju u sigurnosti i vrstoj nadi da e videti lice svoga Gospodina u slavi. Divio sam se to je tako bilo uvek, bez izuzetka. Ponosio sam se time. esto su mi rekli: "Hranili smo se tako dobrom hranom, da zaista moemo biti snani u Gospodu." Neka vam Bog udeli takvu sigurnost; svima vama! Neka grenici poveruju u Isusa Hrista, a vernici osnae svoju veru Hrista radi.