Visi PBSM Untuk dikenali sebagai organisasi kemanusiaan yang unggul, diperingkat kebangsaan dan antarabangsa.