You are on page 1of 3

TNG QUAN H THNG BO CHY A CH GST

H thng bo chy a ch GST lun cung cp hiu sut lm vic hiu qu, ng tin cy
c s dng ph bin cc cng trnh nh ta nh, khu cng nghip, thng mi
Tt c cc thit b ca hng c sn xut theo ng tiu chun ISO9001 v ISO10012.1,
c nh gi hng nm v kim nh theo tiu chun LPCB, UL, EC..

S H THNG BO CHY GST

I.

T TRUNG TM
1. GST100: Trung tm bo chy a ch, 1 loop, 128 a ch, tch hp my in.
P9943: Network Card, bo mng RS485, gii hn ti a 1500m
2. GST200:
GST200-2/1: 1 Loop, 235 a ch, 30 zone
GST200-2/2: 2 Loop, 477 a ch, 30 zone
P9901A: Bo my in.
P9930 Card giao tip qua cng USB, RS232, giao tip vi my tnh
lp trnh, kt ni ha (GMC).
P9940A: Network Card, bo mng RS485, gii hn ti a 1200m
3. GST 5000W:
GST5000 W/2: Trung tm bo chy 2 loop-480 a ch, c sn my in,
60 zone hin th.
GST 5000W/4: Trung tm bo chy 4 loop-960 a ch, c sn my in,
60 zone hin th.
P-9931: Card giao tip qua cng USB, RS232, giao tip vi my tnh
lp trnh, kt ni ha (GMC).
P-9941A: Network Card, bo mng RS485, gii hn ti a 1500m
4. GST-IFP8: Trung tm bo chy 8loop vi 1936 thit b hoc 10 loop 2420 thit
b, 140 zone hin th, tch hp my in.
P-9935: Card giao tip qua cng USB, RS232, giao tip vi my tnh
lp trnh, kt ni ha (GMC).
P-9945RP: Network Card, bo mng RS485, gii hn ti a 1500m
5. GST 5000 R & C
GST5000R: 2 Loop: 480 a ch c th m rng 20 Loop-4800 a ch
GST5000C: 2 Loop: 480 a ch c th m rng 20 Loop-4800 a ch
P-9932: Card giao tip qua cng USB, RS232, giao tip vi my tnh
lp trnh, kt ni ha (GMC).
P-9942A: Network Card, bo mng RS485, gii hn ti a 1500m
6. GST852RP: B hin th ph LCD cho GST100, 200, 5000 series, IFP8.
7. GST-NRP01: Bng hin th ph c chc nng nh t bo chy, yu cu t phi
c bo ni mng.
8. GST 8903: Bng hin th ha.
9. GST-GMC: Phn mm ha.

II.

CC THIT B KT NI VI T:
1. I9101: u bo a ch kt hp khi/ nhit
2. I9102: u bo khi quang a ch.
3. I9103: u bo nhit a ch.
4. I9104: u bo la t ngoi a ch.
5. I9105R: Beam a ch.
6. I9602LW: u bo ga a ch
7. I9314: n bo phng a ch.
8. DI9204: Nt nhn a ch.
9. I9401: Ci, n a ch ,24VDC
10. I9402: Ci c gn u bo a ch
11. I9403: Ci, n a ch ,24VDC
12. I9404: Ci a ch ,24VDC
13. I9407: Ci a ch ,24VDC
14. I9300: Modul a ch ng vo NO/NC
15. I9301/DI9301: Modul a ch vo/ra n.
16. I9303: Modul a ch vi 2 ng vo/ra.
17. DI-9309: B giao tip 2 ng ra Role v 1-16 ng vo
18. I9308: Modul a ch mch m thanh.
19. I9319: Modul gim st dng cho u bo thng, cng tc dng chy
20. C9503: Modul cch ly.
21. P-9910B: Thit b lp trnh cho u bo, Modul.