3. Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ. αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στον τομέα.Π. Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. Σκοπός του Προγράμματος 1 σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης .Ε. με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Εξειδίκευσης Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης με τίτλο «Πώς να εξάγετε προϊόντα ή υπηρεσίες στην ΕΕ και την υφήλιο – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο» διάρκειας 30 ωρών. στοχεύει στην βελτίωση και ολοκλήρωση των γνώσεων σε θέματα διεθνούς εμπορίου και την πρόληψη ή αντιμετώπισή προβλημάτων που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο.ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δ. 2. Αναγνωστοπούλου 1.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες με πολύχρονη εμπειρία.

8 Τι πρέπει να προσέξω κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων: Σύμβαση παραγγελιοδόχου. ανάκληση μη ασφαλών προϊόντων. Πόσο κοστίζει. διεθνείς συμβάσεις. αθέμιτες πρακτικές 6 Πώς θα λύσω μία διεθνή διαφορά: Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής ή κανονική διαδικασία – τι πρέπει να προσέξω για να μην χάσω – τόκος υπερημερίας 7 Η διεθνής διαμεσολάβηση: Είναι αποτελεσματική.Πώς καταρτίζεται μία σύμβαση πώλησης με επιχείρηση που έχει την έδρα της σε άλλη χώρα εντός ή εκτός ΕΕ. μείωση του τιμήματος.Η σημασία του προαιρετικού Ευρωπαϊκού Δικαίου των Πωλήσεων 3 Οι όροι παράδοσης των εμπορευμάτων : INCOTERMS 2010 – Ποιον όρο να διαλέξω 4 Οι επιτακτικοί κανόνες της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ: τα δικαιώματα των επιχειρήσεων 5 Οι επιτακτικοί κανόνες της προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ – οι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις: αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα. Το παγκόσμιο δίκαιο διεθνών πωλήσεων: Ποια είναι τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μου – Πώς εξελίσσεται ομαλά μία σύμβαση .Αθέτηση της σύμβασης και δικαιώματα του αντισυμβαλλομένου: Υπαναχώρηση. με ιδιαίτερη έμφαση στο επιτυχημένο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αναγνωρίζονται οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου. Περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων Το πρόγραμμα διάρκειας 30 ωρών καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων: ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 11 Διεθνές Εμπόριο . 1 Ηλεκτρονικό εμπόριο: Η ηλεκτρονική σύμβαση. 4. συνδυασμένες μεταφορές. Τι πρέπει να προσέξω και σε ποια κράτη. διόρθωση και αντικατάσταση. και η ηλεκτρονική 0 υπογραφή (πώς μπορώ να τα αποκτήσω) – προστασία ηλεκτρονικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων 2 σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης . Σε ποιες περιπτώσεις.ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο Η εξειδίκευση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο διεθνές εμπόριο είτε εντός είτε εκτός ΕΕ με σκοπό την πρόληψη ή την έγκαιρη και επιτυχημένη αντιμετώπισή τους. 9 Η διεθνής διαιτησία: Τι είναι και πώς γίνεται. εμπορευματικά κέντρα. Πότε και πόσο μπορώ να ζητήσω αποζημίωση 2 Ποια είναι η σημασία του εφαρμοστέου δικαίου και της διεθνούς δικαιοδοσίας σε περίπτωση προβλήματος κατά την εφαρμογή της σύμβασης – Παραδείγματα . Πόσο κοστίζει η διαιτησία.

όπως φαίνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα που επισυνάπτεται στο τέλος του εντύπου. κατά το χρονικό διάστημα 3/6/2013 . Σημειώσεις-Βιβλία Στους συμμετέχοντες συμπληρωματικό υλικό θα (π. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας • Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου. την Επιστημονικά 3 σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης . στην Αίθουσα Διαλέξεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Καθηγήτρια Νομικής. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας • Αριστείδης Μπιτζένης. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Εισηγητές-Υπεύθυνοι Θεματικών Ενοτήτων Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ. Καθηγητής Τμ.Π. Καθηγήτρια Τμ. Ημέρες και Ώρες Υλοποίησης . 7.Στατιστικά στοιχεία 5. Αναπλ. Ακολουθεί λίστα με τους εισηγητές: • Δέσποινα Αναγνωστοπούλου. εκτός Σαββάτου και Κυριακής. διαλέξεων και καθώς σχετική με και το αντικείμενο και τον κλάδο ελληνική και ξένη αρθρογραφία / βιβλιογραφία). αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση. Επίκ. Δικηγόρος – Εκπαιδεύτρια διαμεσολάβησης 6.11/6/2013. 1 Σε ποιες χώρες και ποια προϊόντα να εξάγω . Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης • Εύη Αυλογιάρη. Αξιολόγηση Συμμετεχόντων – Πιστοποίηση της Συμμετοχής Παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.Ε. διανεμηθούν διαφάνειες σημειώσεις.ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο 1 Από τη θεωρία στην πράξη: Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία.Τρόπος Διεξαγωγής προγράμματος Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί επί πενθημέρου.χ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 8.

Εκπτώσεις – Ειδικές Κατηγορίες . .45% * Αφορά ΜΟΝΟ εργαζόμενους.45% του ΟΑΕΔ. Ο καταρτιζόμενος υποβάλλεται σε αξιολόγηση για την απόκτηση του πιστοποιητικού μία μόνο φορά. διαφορετικά λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης. ασφαλισμένους στο ΙΚΑ ** Για τη διαδικασία υποβολής του προγράμματος στον ΟΑΕΔ ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η επιχείρηση. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την καταβολή διδάκτρων των μελών δεν ισχύει εφόσον η επιχείρηση εντάξει το πρόγραμμα στο ΛΑΕΚ και δεν μπορεί να συνδυαστεί με τις εκπτώσεις από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες.ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο Υπεύθυνη του Προγράμματος και το Διευθυντή Σπουδών και φέρει την σφραγίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΕΒΕΘ.Επιδότηση 50% επί των διδάκτρων από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι στελέχη των μελών του ΕΒΕΘ (ταμειακά ενήμερα για το 2013). Συμμετοχή στο Πρόγραμμα μέσω του ΛΑΕΚ 0.Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές 4 ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχουν σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης . Μετά την επιτυχή αξιολόγηση του παρέχεται πιστοποιητικό εξειδίκευσης. 9.oaed. (πληροφορίες σχετικά με το ΛΑΕΚ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα laek. Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά. Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. εφόσον η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις του ΟΑΕΔ και εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος. μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0.gr ) 10.

Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι άνεργοι με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. εντός του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013 (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα) μειωμένο κατά το 30%. . . συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30€ (έξοδα διαχείρισης). εντός του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013 (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα). Στην 5 σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης . είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του. • μετά την έναρξη του προγράμματος.ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο παρακολουθήσει άλλο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30%.4 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος . .Έκπτωση 5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές άλλου Πανεπιστημίου ή Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος. είτε υπόδειξη αντικαταστάτη του (ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα από την ημερομηνία ακύρωσης του πρώτου συμμετέχοντος και μετά. • 1 . Ακύρωση Συμμετοχής Ακύρωση του προγράμματος από τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και συνεπάγεται τα ακόλουθα: • μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του.Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη παρακολουθήσει άλλο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. μειωμένο κατά 30€. συνεπάγεται είτε καταβολή εξ ολοκλήρου του κόστους συμμετοχής από τον εγγραφόμενο.Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 11. .

Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 6 σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης . όλες τις εισηγήσεις μέχρι αυτή την ημερομηνία. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας 3. ο αντικαταστάτης χρεώνεται ως απουσίες. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν 2. πριν την έναρξη των μαθημάτων Β.Ι. Εναλλακτικά μπορεί να παραληφθεί από το γραφείο των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης.gr/seminars.Ι. Μετρητά. Με πιστωτική κάρτα. Μπορείτε να τη συμπληρώσετε και να τη στείλετε με φαξ στο 2310 891-648. 13. Τρόπος καταβολής διδάκτρων: Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: Α.Ε.uom. καθώς και λοιπό ηλεκτρονικό υλικό που θα διανεμηθεί. / Τ.Ε. Από 1-6 άτοκες δόσεις. εφάπαξ καταβολή του ποσού. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό Επωνυμία: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Παν/μίου Μακεδονίας Τράπεζα Πειραιώς: 5202-014396-560 (ΙΒΑΝ: GR 520172 2020 0052 0201 4396 560) Εθνική Τράπεζα: 223/54011359 (ΙΒΑΝ: GR 230110 2230 0000 2235 4011 359) Γ.Κ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Η Αίτηση Συμμετοχής επισυνάπτεται στο τέλος. που ανέρχεται στα 250 € περιλαμβάνονται οι σημειώσεις. / Ι. Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε. είτε να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας: www.ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο περίπτωση αυτή.) 12. Κόστος Προγράμματος Στο κόστος του προγράμματος.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο 4. 2ος όροφος και Τηλεφωνικά στα τηλ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή: Στο γραφείο 222. Ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων τα 15 άτομα και μέγιστος τα 33 άτομα. κτίριο Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής . Φωτοτυπία Πιστοποιητικού από παλιότερο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης (εφόσον υπάρχει) Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013. 2310 891-676 & 2310 891-671 καθημερινά από 09:30 έως 14:30. Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία καταβολής των διδάκτρων. 7 σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης .

Καθηγήτρια.Αθέτηση της σύμβασης και δικαιώματα του αντισυμβαλλομένου: Υπαναχώρηση. Τι πρέπει να προσέξω και σε ποια κράτη (πίνακας). Το παγκόσμιο δίκαιο διεθνών πωλήσεων: Ποια είναι τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μου – Πώς εξελίσσεται ομαλά μία σύμβαση .30 18.15 8 σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης .00-18.Η σημασία του προαιρετικού Ευρωπαϊκού Δικαίου των Πωλήσεων (2 ώρες) 2. Τμ.15-20.30 18.45-20.30-18. 1.15 20.30-21.30 Διάλειμμα 20. μείωση του τιμήματος. Αναγνωστοπούλου Επικ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (5 ώρες) Οι επιτακτικοί κανόνες της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ: τα δικαιώματα των επιχειρήσεων – Παραδείγματα (3 ώρες) 20.15-20. (2 ώρες) 18. Α.30-18. Αναγνωστοπούλου Επικ. Καθηγήτρια. διόρθωση και αντικατάσταση. Πότε και πόσο μπορώ να ζητήσω αποζημίωση Παραδείγματα (3 ώρες) Δ. Τμ.45 Διάλειμμα καφέ 18.ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο Διάρκεια Προγράμματος : 30 ώρες Έναρξη Προγράμματος : 3 Ιουνίου 2013 Λήξη Προγράμματος : 11 Ιουνίου 2013 Επιστημονικά Υπεύθυνη : Δ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (5 ώρες) Ποια είναι η σημασία του εφαρμοστέου δικαίου και της διεθνούς δικαιοδοσίας σε περίπτωση προβλήματος κατά την εφαρμογή της σύμβασης – Παραδείγματα .45-20.30 Διάλειμμα Δ.30-21. Αναγνωστοπούλου Α.15 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Διεθνές Εμπόριο .15 20. ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ Δευτέρα 3/6/2013 17.45 Διάλειμμα καφέ Οι όροι παράδοσης των εμπορευμάτων : INCOTERMS 2010 – Ποιον όρο να διαλέξω.Πώς καταρτίζεται μία σύμβαση πώλησης με επιχείρηση που έχει την έδρα της σε άλλη χώρα εντός ή εκτός ΕΕ. Τρίτη 4/6/2013 17.00-18.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (3 ώρες) Η διεθνής διαιτησία: Τι είναι και πώς γίνεται. ΓκολογκίναΟικονόμου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. αθέμιτες πρακτικές (3 ώρες) Δ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (5 ώρες) 20. Σε ποιες περιπτώσεις. διεθνείς συμβάσεις. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (5 ώρες) Πώς θα λύσω μία διεθνή διαφορά: Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής ή κανονική διαδικασία – τι πρέπει να προσέξω για να μην χάσω – τόκος υπερημερίας (2 ώρες) Η διεθνής διαμεσολάβηση: Είναι αποτελεσματική.30 18. ανάκληση μη ασφαλών προϊόντων.30-18. Εκπαιδεύτρια Διαμεσολάβησης (2 ώρες) Τι πρέπει να προσέξω κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων : Σύμβαση παραγγελιοδόχου. Α.15-20. 3. Αναγνωστοπούλου Επικ. ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ Τετάρτη 5/6/2013 17. συνδυασμένες μεταφορές. Τμ.00-18.30-18.45-20.45 Διάλειμμα καφέ 18.15 5.15 20.45 Διάλειμμα καφέ 18.30-21.15 20. ΜΒΑ. Τμ.00-18.30 Διάλειμμα 20.15 20.30 Διάλειμμα 20.(3 ώρες) Ε. (2 ώρες) Ε. Πόσο κοστίζει. Πόσο κοστίζει η διαιτησία. (2 ώρες) Ηλεκτρονικό εμπόριο: Η ηλεκτρονική σύμβαση. Αυλογιάρη Δικηγόρος. Αναγνωστοπούλου Επικ.45-20. Καθηγήτρια. Πέμπτη 6/6/2013 17.30 Διάλειμμα ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Οι επιτακτικοί κανόνες της προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ – οι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις: αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα. εμπορευματικά κέντρα.30-18.15 9 σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης .45-20. Παρασκευ ή 7/6/2013 17.15-20. Καθηγήτρια.30 18.ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο Α.30-21.45 Διάλειμμα καφέ 18.15 4.30-21.00-18.30 18. και η ηλεκτρονική υπογραφή (πώς μπορώ να τα αποκτήσω) – προστασία ηλεκτρονικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων (3 ώρες) Δ. Αναγνωρίζονται οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου.15-20.

15-20. Α. Καθηγητής. 6.15 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δ. Τμ. Τμ. Αναγνωστοπούλου Επικ.ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο Α.00-18.45-20. ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ Τρίτη 11/6/2013 17.30-18. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2 ώρες) Αριστείδης Μπιτζένης Αναπλ.Στατιστικά στοιχεία 20. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (3 ώρες) Τελετή απονομής πιστοποιητικών 10 σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης .30 ΘΕΜΑ Εξετάσεις – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 18.15 20. Καθηγήτρια.30-21.30 Διάλειμμα Από τη θεωρία στην πράξη: Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος Σε ποιες χώρες και ποια προϊόντα να εξάγω .45 Διάλειμμα καφέ 18.

ΣΠΟΥΔΕΣ (Συμπληρώστε με Χ τον ανώτερο τίτλο ) Διδακτορικό  Μεταπτυχιακό  Απόφοιτος ΑΕΙ  Απόφοιτος ΤΕΙ  Απόφοιτος ΙΕΚ/ Ιδιωτικής Σχολής Απόφοιτος Λυκείου  Φοιτητής/τρια – Σπουδαστής/τρια   Έτος σπουδών_______ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Για απόφοιτους ή εν ενεργεία φοιτητές) ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ Πανεπιστήμιο/Σχο λή: Τμήμα: 11 σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης . εργασίας ______________________ Fax: _______________ Κινητό τηλ. οικίας: ________________ Τηλ. Δελτ.Φ.ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλούμε να μελετήσετε όλα τα έντυπα που περιέχουν πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης πριν συμπληρώσετε την αίτηση. Η αίτηση να συμπληρωθεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.: ______________________________________________________ Τηλ.: _________________________ E-mail address:______________________________ Στέλεχος Μέλους ΕΒΕΘ (ταμειακά ενήμερου για το 2013)  ΑΦΜ _________________________ Β. Α.Μ.Κ. Ταυτότητας:________________________ Α.: ______________________________ Διεύθυνση Κατοικίας/Πόλη/Τ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: _________________________________ Όνομα: _________________________________ Όνομα πατρός: ____________________________ Ημ/νία γέννησης:______________________ Αριθμ.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Πανεπιστήμιο/Σχο λή: Τίτλος Διπλώματος: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ Πανεπιστήμιο/Σχο λή: Τίτλος Διατριβής: ΙΕΚ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Σχολή: Ειδίκευση: 12 σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης .

Με μετρητά ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό για: . είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του. Η συμμετοχή στις διαλέξεις. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να υποστεί αλλαγές για τις οποίες ο εγγραφόμενος θα ενημερώνεται εγκαίρως. βεβαιώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι απόλυτα αληθή. 6. Μέσω του προγράμματος 0. 1. 12. μετά την έναρξη του προγράμματος συνεπάγεται είτε καταβολή εξ ολοκλήρου του κόστους συμμετοχής από τον εγγραφόμενο. 3. Το παρουσιολόγιο υπογράφεται κατά την έναρξη και τη λήξη της εισήγησης. η υπογραφή του κατά τη λήξη της εισήγησης δεν ισχύει ως παρουσία. είτε υπόδειξη αντικαταστάτη του (ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα από την ημερομηνία ακύρωσης του πρώτου συμμετέχοντος και μετά. Γ. Η εξόφληση των προγραμμάτων μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: Α. εργασίες και στις λοιπές εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα εξειδίκευσης είναι υποχρεωτική.Προκαταβολή με την εγγραφή και δόσεις οι οποίες οφείλουν να εξοφληθούν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. μέχρι αυτή την ημερομηνία). 9. Μη επιτυχής παρακολούθηση προγράμματος ή μη πληρωμή δε συνεπάγεται ακύρωση. στην γραμματεία του προγράμματος και 10% χωρίς προσκόμιση εγγράφου στα πλαίσια των απουσιών που δικαιούται. Οι απουσίες των καταρτιζομένων επιτρέπονται σε ποσοστό 10% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος ως δικαιολογημένες προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο εντός μίας εβδομάδας από την απουσία. μειωμένο κατά 30€. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών (20%) δε δίνεται το δικαίωμα στην εξέταση/αξιολόγηση. 1-4 εργάσιμες ημέρες. το οποίο λειτουργεί καθημερινά κατά τις ώρες 9:30 – 14:30. Ο καταρτιζόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού. Γ. 11. Αρμόδιο για οικονομικά θέματα είναι το γραφείο των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης. Β. γραφείο 222. Η μη εξόφληση των διδάκτρων αφαιρεί οριστικά το δικαίωμα απόκτησης Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Οι ώρες των διαλέξεων πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια γιατί οι παρουσίες λαμβάνονται στο πρώτο τέταρτο της ώρας. Με πιστωτική κάρτα (Προγράμματα διάρκειας άνω των 180 ωρών σε 1-12 άτοκες δόσεις. Αν ακολουθήσετε αυτόν τον τρόπο οφείλετε να προσκομίσετε επιστολή. εξετάσεις. είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του. διαφορετικά βεβαίωση παρακολούθησης. Σε περίπτωση που ο εγγραφόμενος δεν έχει υπογράψει κατά την είσοδό του στην εισήγηση το παρουσιολόγιο. σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σας στην οποία θα αναφέρεται ότι θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα για λογαριασμό σας. εντός του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013 (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα) μειωμένο κατά το 30%. ο αντικαταστάτης αναλαμβάνει την αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού και χρεώνεται ως απουσίες τις ώρες διδασκαλίας που δεν παρακολούθησε. 2ος όροφος. Β. Προγράμματα 5-25 ωρών αποπληρώνονται με την εγγραφή). 10.ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Όροι Παρακολούθησης ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Προγραμμάτων Εξειδίκευσης Με την υποβολή της αίτησής τους οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τη δέσμευση συμμόρφωσης με τους παρακάτω όρους παρακολούθησης όπως διατυπώνονται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Κτίριο Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής. Αν ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αποχωρήσει πριν τη λήξη της εισήγησης θα πρέπει να αναγράψει στο παρουσιολόγιο την ώρα της αποχώρησής του και να υπογράψει. 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. 2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας. Υποβάλλω την παρούσα αίτηση για εγγραφή στο αναφερόμενο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης και υποστηρίζοντας την αίτησή μου. ο εκπαιδευόμενος οφείλει να υπογράψει στο παρουσιολόγιο. Σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση. Ακύρωση του προγράμματος από τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και συνεπάγεται τα ακόλουθα: Α. 8. Στην περίπτωση αυτή. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται πιστοποιητικό εξειδίκευσης. συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30%. 7. 5.Εφάπαξ καταβολή του ποσού (για προγράμματα κόστους άνω των 300€ η εφ άπαξ καταβολή των διδάκτρων οδηγεί σε έκπτωση ύψους 5%). 2. Θεσσαλονίκη ………/………/201… 13 σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης . συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30€ (έξοδα διαχείρισης). τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310. . Η ώρα της διάλεξης ορίζεται σε 45 λεπτά ενώ το διάλειμμα σε 15 λεπτά. 4. Με την αίτησή μου αναλαμβάνω τη δέσμευση συμμόρφωσης με τους ανωτέρω όρους παρακολούθησης όπως διατυπώνονται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.45% του ΟΑΕΔ. εντός του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013 (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα).891-676. υποβάλλεται σε αξιολόγηση μία μόνο φορά. Προγράμματα 26-180 ωρών σε 1-6 άτοκες δόσεις.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ – με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο Ο / Η Αιτών / ούσα (υπογραφή) 14 σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης .

πόλη. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ *Συμπληρώνεται από τον/την υπάλληλο που παραλαμβάνει την αίτηση Η επιχείρηση (μέσω ΟΑΕΔ)  Δικαίωμα Έκπτωσης Η επιχείρηση (χωρίς ΟΑΕΔ )  Δικαιολογητικά____________________________ 15 Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  Ποσοστό____ σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό . Μ. ) _______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ΣΤ.ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ – ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Γ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώστε με Χ ) Εργαζόμενος/η  Άνεργος/η  Θέση: ________________________________________________________________________________________________ Αντικείμενο απασχόλησης: _____________________________________________________________________________ Έναρξη συνεργασίας (έτος): ____________________________________________________________________________ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου) Επωνυμία Εταιρίας: ___________________________________________________________________________________ Δραστηριότητα : ______________________________________________________________________________________ Α. αριθμός.): _________________________________________________________________ ________________________________ Τηλ. Από το ΕΒΕΘ  Παρακαλούμε διευκρινίστε: email  site δελτίο  Από το Διαδίκτυο  Παρακαλούμε διευκρινίστε site: ________________________________ Από Σύσταση  Από Διαφημιστικό Μέσο  Παρακαλούμε διευκρινίστε: ____________________________________ Ζ. Υ. Διεύθυνση (Οδός. Τ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (Συμπληρώστε με Αγγλικά  Άλλη  Χ ) Γαλλικά  Γερμανικά  Ιταλικά  Διευκρινίστε: ________________________________ Ισπανικά  Ε.Φ. ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Δεύτερο πτυχίο. Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Συμπληρώστε με Χ ) Από πού πληροφορηθήκατε για τα Προγράμματα Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.Ο.Κ. σεμινάρια κλπ.: ________________________________Φαξ: Δ.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ – ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο ίδιος ως ιδιώτης 16 Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  Προκαταβολή/Εξόφληση ποσού: …….……€ σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful