You are on page 1of 76

JPN Perak : 24 & 25 Mac 2009

Seni Visual STPM

Hassan Mohd Ghazali Universiti Pendidikan Sultan Idris

Hassan ghazali 09

LATAR BELAKANG
Mengapa Lukisan ?
• Sebagai asas kepada kebolehan melukis bagi calon Seni Visual • Keperluan IPTA dan IPTS dalam bidang Seni Visual dan bidang yang berkaitan • Sekiranya calon boleh melukis dengan baik maka mudah untuk mempelajari bidang-bidang seni visual yang lain.
Hassan ghazali 09

LATAR BELAKANG
Pendahuluan
• Lukisan merupakan topik amali kepada pelajar STPM dan menjadi satu kertas wajib bagi peperiksaan samada calon persekolahan kerajaan atau persendirian. • Dalam Peperiksaan STPM Seni Visual ianya merupakan Kertas 2 dengan kod 970/2.

Hassan ghazali 09

LATAR BELAKANG
Pengertian
• Perkataan Lukisan dalam bahasa Inggeris ialah ‘Drawing’ yang asalnya dari dua bahasa iaitu German dan Latin. Perkataan ‘to draw’ adalah dari perkataan ‘Old English’ iaitu ‘dragan’ yang bermasud ‘to drag’ dan aktiviti yang berhubung dan tubuh badan. • Beberapa buku menyatakan lukisan adalah aktiviti melukis yang menggunakan bahan kering atau basah untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk pada sesuatu permukaan.
Hassan ghazali 09

LATAR BELAKANG
Pengertian
• Lukisan juga boleh dikaitkan dengan pengalaman yang istimewa kepada seseorang pelukis yang digambarkan melalui gerak minda dan hati diterjemahkan di atas permukaan untuk dijadikan sebagai bahan dokumentasi. Ini terbukti dengan sebuah lukisan bertajuk ‘unforgerttabale fire’ yang dilukis oleh pelukis amator di Jepun pada tahun 1945 menggambarkan peristiwa pengeboman bandar Hiroshima.
Hassan ghazali 09

‘unforgerttabale fire’
Hassan ghazali 09

LATAR BELAKANG
Pengertian
• Lukisan adalah satu disiplin seni yang boleh dikaitkan dengan keperluan psikologi, sejarah dan artistik – kerana pelukis perlu mempunyai tiga nilai dalam dirinya iaitu daya visualisai, daya emosi dan daya astetika. • Lukisan bukanlah milik mutlak pelukis, tetapi ianya adalah milik semua manusia. Pengalaman anak-anak kecil menconting di atas kertas atau dinding merupakan fitrah manusia melukis sebagai meluahkan perasaan dalam bentuk visualisasi.
Hassan ghazali 09

LATAR BELAKANG
Pengertian
• Lukisan-lukisan purba di gua-gua, lukisan itu menjadi faktor penentu kepada pemujaan untuk pemburuan. Manusia zaman dahulu menggunakan lukisan sebagai asas untuk kekuatan tumpuan mereka kepada mencari nafkah. • Pada dinding zaman Mesir purba lukisan dijadikan sebagai rakaman penghidupan. Lukisan digambarkan dalam satu penceritaan ‘komik’ yang bersiri untuk meninggalkan satu dokumentasi sejarah yang gemilang.
Hassan ghazali 09

LATAR BELAKANG
Pengertian
Menurut Betti & Sale (1997), secara umumnya empat kepentingan lukisan, antaranya ialah: • Tujuan untuk penyelidikan, kajian dan untuk melihat sesuatu peristiwa yang sebenar. • Tujuan untuk merakamkan sesuatu peristiwa • Tujuan sebagai alat komukikasi idea (mencari idea yang terbaik) • Sebagai data menyimpan memori kepada pelukis untuk menghasilkan satu karya yang terbaik.

Hassan ghazali 09

Jenis Lukisan
Lukisan Figuratif
Lukisan figuratif tertumpu kepada mengkaji dan melukis tubuh manusia atau binatang. Pelukis perlu memahami anatomi terlebih dahulu untuk melukis. Melukis figuratif adalah amat sukar kerana dari segi kadar banding adalah perkara yang menentukan keindahan dalam karya lukisan figuratif.
Hassan ghazali 09

Jenis Lukisan
Lukisan Kajian
Lukisan kajian adalah lukisan untuk mengkaji sesuatu benda. Misalnya kajian terhadap tumbuhtumbuhan maka pelukis perlu melukis sesuatu bahagian itu dengan teliti sebagai bahan kajian. Kebiasaannya lukisan kajian lebih tertumpu kepada objek alam seperti timbuh-tumbuhan dan haiwan.
Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Jenis Lukisan
Lukisan Informasi Lukisan informasi adalah bertujuan untuk memberi informasi kepada pelanggan. Kebisaannya dalam bentuk ilustrasi atau peta. Lukisan ini memerlukan kemahiran yang khusus dan melukis dengan cermat dan bersih.

Hassan ghazali 09

Jenis Lukisan
Lukisan Teknikal Merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan dengan sainstifik. Lukisan teknikal memerlukan kemahiran dalam matematik kerana keperluan untuk melukis dengan kadar banding yang tepat. Contohnya melukis kenderaan dan alatan pengguna.
Hassan ghazali 09

Jenis Lukisan
Lukisan Konseptual

Pelukis memerlukan imeginasi yang kuat untuk melukis sesuatu konsep yang baru. Misalnya sebuah filem seram memerlukan lukisan satu watak seram untuk dijadikan watak dalam cerita tersebut, maka pelukis perlu melukis konsep watak tersebut dalam bentuk fantasi.
Hassan ghazali 09

Jenis Lukisan
Lukisan Artistik
Lukisan artistik hanya tertumpu kepada keindahan dalam pengkaryaan. Pelukis melukis sekadar untuk mempamirkan karyanya sebagai sesebuah karya seni. Lukisan artistik juga dibuat dalam bentuk thamnil untuk mendapatkan idea karya-karya seni yang lain seperti arca, catan, percetakan dan sebagainya.
Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Jenis Lukisan
Lukisan Ilustrasi Lukisan ilustrasi lukisan yang dikelompokan dalam seni grafik. Lukisan ilustrasi dijadikan bahan untuk penerbitan, karton dan animasi. Pelukis memerlukan kemahiran tertentu untuk melukis ilustrasi terutama dalam kemahiran melukis figuratif.
Hassan ghazali 09

Elemen Asas Lukisan
Kualiti Garisan
Garisan merupakan elemen sangat penting dalam sesebuah hasil karya lukisan. Tanpa garisan seolah-olah ianya bukan sebuah hasil karya lukisan sebaliknya menjadi karya catan. Hanya dengan garisan yang bersahaja dapat membentuk imej. Misalnya karya Sochu Suzuki bertajuk ‘Mouse’ (1980), dengan satu palitan garisan ala kaligrafi dapat menggambarkan seekor tikus. Ini lah kekuatan garisan.

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Elemen Asas Lukisan
Kualiti Garisan
Sebenarnya kualiti garisan itu bukan tertumpu kepada kekuatan pada sesuatu karya sahaja tetapi ianya boleh memberi kesan ilusi kepada kita. Contoh karya ahli teori kognitif ‘Gestalt’ menghasilkan lukisan garisan yang boleh memberi kesan ilusi kepada kita.

Hassan ghazali 09

Elemen Asas Lukisan
Perspektif dan proposi
Perspektif merupakan asas kepada merangka karya yang sempurna. Pendedahan kepada nilai perspektif adalah latihan awal kepada pelajarpelajar. Pendedahan melukis diluar studio (bilik lukisan) dapat menerangkan kedudukan perspektif yang betul. Penekanan kepada Perspektif satu titik lelap, dua titik lelap, tiga titik lelap dan perspektif pelbagai titik lelap perlu diajar pada pelajar.

Hassan ghazali 09

Elemen Asas Lukisan
Kesan Pencahayaan
Pada umumnya karya lukisan akan lebih menarik sekiranya pengkarya dapat menfaatkan kesan cahaya pada karyanya. Penggunaan kesan cahaya dapat memberi mod pada karya di samping dapat memperjelaskan suasana pada karya tersebut. Perhatikan aspekaspek yang penting bagi menentukan pencahayaan.
Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Elemen Asas Lukisan
Jalinan dan Gesture
Jalinan akan dibentuk melalui garisan dan kesan warna. Kesan ‘Gesture juga dapat membentuk jalinan yang menarik. Pelukis-pelukis terkenal akan mempelajari lukisan dengan teknik gesture dengan membentuk lukisan melalui lakaran yang bebas tetapi menampakkan imej yang hendak disampaikan. Kesan jalinan akan dibentuk melalui garisan silang, bintit, garisan bergoris dan sebagainya. Jalinan juga dapat membentuk kedalaman intensiti ton.
Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Elemen Asas Lukisan
Corak dan reka bentuk
Pada umumnya corak dan reka bentuk dalam karya lukisan adalah menjurus kepada pengadunan pengkarya dalam lukisannya. Karya Jasper Johns bertajuk ‘Flag’ (1958) sebagai contoh karya lukisan yang menekankan satu corak dan reka bentuk. Beliau menggunakan pensil di atas permukaan kertas untuk membentuk corak dan reka bentuk sebagai lakaran yang bersahaja, tetapi mempunyai gaya persembahan yang menarik.
Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Elemen Asas Lukisan Ruang
Pelukis yang baik akan membahagikan ruang dengan sempurna. Pelukis-pelukis master menggunakan ruang sebagai kekuatan dalam sebuah karya. Karya lukisan Cina menggunakan ‘ruang kelegaan’ sebagai identiti karya mereka.

Hassan ghazali 09

Elemen Asas Lukisan Ruang
Terdapat tiga jenis ruang yang boleh digunakan dalam penghasilan karya lukisan:

• Ruang dalam • Ruang cetak • Ruang datar

Hassan ghazali 09

Elemen Asas Lukisan
Struktur
Untuk menghasilkan sesebuah lukisan pelukis akan menentukan struktur bentuk terlebih dahulu. Pelajar harus diajar membentuk struktur yang betul agar lorekan untuk membentuk imej menjadi lebih menarik. Sebagai contoh lukisan yang banyak menggunakan struktur ialah lukisan teknik.
Hassan ghazali 09

Elemen Asas Lukisan
Bentuk Kajian bentuk dalam sesuatu karya akan digabungkan antara perspektif, ton, jalinan dan struktur. Pelajaran awal pelajar didedahkan dengan bentuk-bentuk geometri seperti bulat, empat segi, kun dan sebagainya.
Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Media dan teknik lukisan

Media
Media Kering
Pensil Charcoal (Arang) Berus Pastel Pen ( semua jenis pen) Berus Pensil warna
Hassan ghazali 09

Media dan teknik lukisan

Media
Media Basah
Cat air Dakwatl (Arang) Cat akrilik Cat minyak Cat poster Cat tempera Campuran Pensil warna
Hassan ghazali 09

Media dan teknik lukisan

Teknik
Dalam pengajaran lukisan guru harus memperkenalkan satu atau dua teknik sebagai kemahiran melukis. • hatching • crosshatching • sgraffito • Blending • burnishing • frottage • dll

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

P & P Lukisan……..

Memokus Objek
Guru harus mempunyai perancangan aktiviti lukisan. Paling penting ialah pengamatan terhadap:
• Sifat objek - keras, lembut, jalinan, lut sinar. • Pencahayaan, • struktur • ruang • suasana • kadar banding • hubungan objek
Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Proses Penghasilan

Memokus Objek
Aspek-aspek pengamatan semasa melukis perlu diberi penekanan antaranya: • Ruang dan objek • Subjek dan latar belakang • Saiz dan kadar banding.

Hassan ghazali 09

Ruang dan Objek Subjek dan latar Saiz dan Kadar banding

Hassan ghazali 09

Asas latihan melukis

Mulakan dengan bentuk mudah
Hassan ghazali 09

Asas latihan melukis

Hassan ghazali 09

Asas latihan melukis

Hassan ghazali 09

Asas latihan melukis

Hassan ghazali 09

Asas latihan melukis

Hassan ghazali 09

Asas latihan melukis

Hassan ghazali 09

Asas latihan melukis

Hassan ghazali 09

Asas latihan melukis

Hassan ghazali 09

Asas latihan melukis

Hassan ghazali 09

Asas latihan melukis

Hassan ghazali 09

Asas latihan melukis

Hassan ghazali 09

Hassan ghazali 09

Asas latihan melukis

Hassan ghazali 09

Rujukan Internet
1.Drawing Materials and Drawing Techniques a Guide and Glossary : http://www.nyu.edu/classes/miller/guide/contents.html 2. Visual Thinking: Sketchbooks from the Archives of American Art : http://archivesofamericanart.si.edu/exhibits/sketchbk/sketchbk.htm 3.Colored Pencil Web Board: http://venus.beseen.com/boardroom/t/17045 4.Senarai pelukis-pelukis lukisan: http://dir.yahoo.com/Arts/Visual_Arts/Drawing_and_Sketching/Artists/ 5.Seattle p-i. com : http://seattlep-i.nwsource.com/visualart/ 6. fineArt forum resource directory : http://www.msstate.edu/Fineart_Online/art-resources/
Hassan ghazali 09

Buku Rujukan
Albert, G., Wolf, R. (1991).Basic Drawing Techniques. Cincinnati, Ohio: North Light Books. Betti, C., & Sale, T. (1997). Drawing A Contemporary Approach. USA: harcourt Brace College Pub. Bowen, R. (1992). Drawing Master Class. London: leopard Books. Capon, R. (1995). Drawing Techniques. Morlborough: Crowood Press. Dodson, B. (1995). Key to Drawing. Cincinnati, Ohio: North Light Books. Matznan, S. (1995) Drawing Nature. Cincinnati, Ohio: North Light Books. Smolucha, L. (1996). The Visual Art Companion, New Jersey: Prentice Hall. Turner, J.R. (1995) Drawing with Comfidence. New York: Van Norstrand Reinhold.
Hassan ghazali 09

Sekian Terima Kasih
Hassan Mohd Ghazali E-mail: hasan@upsi.edu.my Home Page: http://www.geocities.com/hasmoli

Hassan ghazali 09